Wednesday, November 26, 2014

Pertanyaan-pertanyaan Mulut Untuk Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Ke-13 tahun 2014


Pinjaman sebanyak RM 423 juta kepada Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB)
Pinjaman RM 423 juta kepada Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) bagi pengambilalihan Kumpulan Hartanah Selangor Berhad (KHSB) telah diluluskan pada tahun 2013. Apakah perkembangan terkini pengambilalihan ini dan adakah KDEB telah mula membayar balik kepada kerajaan negeri?

Pinjaman RM80 juta kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
Pinjaman RM80 juta telah diberi kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) bagi pengambilan tanah Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) untuk tujuan Pembanguan Projek Datum In-City. Apakah perkembangan terkini pengambilalihan ini dan adakah PKNS mula membayar balik kepada kerajaan negeri?

Pembinaan semula gerai-gerai, medan-medan selera dan pasar awam PBT
Adakah kerajaan mempunyai rancangan besar-besaran untuk membina semula atau menaik taraf gerai, medan selera dan pasar awam milik PBT untuk mempertingkatkan daya tarikannya?
Berapa banyak peruntukan telah dibelanjakan untuk tujuan ini di kawasan MBPJ pada tahun 2013 dan 2014?

Tunggakan cukai tanah di Pejabat Daerah dan Tanah
Apakah punca-punca sebenar kegagalan Pejabat Daerah dan Tanah mencapai sasaran 75% kutipan cukai tunggakan setiap tahun dan apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini?

Minyak masak terpakai
Berapa banyak minyak masak terpakai yang telah dikitar semula menjadi biodiesel oleh PBT sejak setiap tahun sejak tahun 2010 sehingga sekarang?
Adakah kerajaan akan menggubal Enakmen yang baru untuk mewajibkan pengusaha-pengusaha makanan mengitar semula menjadi biodiesel?

Masalah kekurangan tanah perkuburan bukan Islam
Apakah peratusan perkembangan terkini proses perwartaan Tanah Perkuburan Bersepadu yang bakal diadakan di seluruh Selangor?
Berapakah banyak caruman kubur dikutip kerajaan sehingga sekarang dan berapa banyak telah diperuntukkan untuk memelihara tanah-tanah perkuburan bukan Islam di Selangor?

e-consent
Terangkan cara-cara kegunaan e-consent secara ringkas
Berapakah permohonan yang telah diproses setiap tahun sejak tahun 2007?                 
Adakah pengguna sistem ini perlu mengemukakan permohonan secara manual walaupun telah melengkapkan seluruh proses permohonan melalui e-consent?

Pusat Giat Mara Selayang
Memandangkan Pusat Giat Mara Selayang telah berada di tapak berkenaan sejak 21 tahun yang lalu, adakah kerajaan akan mempertimbangkan memberi hakmilik tanah kepada Pusat Giat Mara Selayang?
Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi dan apakah perkembangannya sekarang?

Konsep “First-In-First-Out” dalam pengurusan tanah
Kerajaan telah memperkenalkan konsep “First-In-First-Out” (FIFO) dalam pengurusan tanah beberapa tahun dahulu. Bagaimana konsep ini diterjemahkan ke dalam carta aliran kerja di setiap PDT dan PTGS?
Apakah mekanisme-mekanisme untuk semak dan pantau keberkesanan pelaksanaan konsep ini?

Projek Penternakan Babi Moden
Adakah kerajaan masih berhasrat untuk menggerakkan semula projek ini memandangkan ianya akan menyelesaikan masalah pencemaran yang sering mengganggu kesihatan dan kehidupan penduduk di kawasan Kuala Langat?
Apakah halangan-halangannya dan apakah cara-cara penyelesaian yang dicadangkan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah ini?No comments: