Wednesday, September 12, 2018

立法禁止16歲以下童婚

上星期雪州州議會通過《2018年伊斯蘭家庭法修正案》。《修正案》第一修改的就是第8條文,即把穆斯林女性的合法結婚年齡從16歲調高至18歲。

《修正案》也加入第8A條文,即規定18歲以下的穆斯林女性如要結婚,她和家屬必須符合這個新條文下所有的程序。這些程序包括這位女性的家長(父母親任何一人皆可)或監護人必須擬定一份法定宣誓書,以闡明為何他們允許這段婚姻。

此外,修正案也規定伊斯蘭法庭在決定是否批准18歲以下的穆斯林女性結婚之前,法庭必須獲得警方、醫院以及福利部的正式鑑定,以確定女方符合結婚的條件。男方也必須接受同樣的鑑定,法庭也必須另外確定他能在婚後維持夫妻生活,以及有足夠的能力應付家庭開銷。

總而言之,修正案第8A條文是修正案第8條文的排除性條文(Exception clause)。所謂排除性條文,意即當事人在尚未符合最低年齡下申請結婚,則他/她必須符合第8A條文下的條件,法官才可能考慮是否允許他們結婚。

Tuesday, September 04, 2018

Ucapan perbahasan ADN Banting (PH-DAP) Lau Weng San dalam usul menjunjung kasih titah ucapan Tuanku Sultan Selangor

Salam sejahtera diucapakan kepada YAB Dato Menteri Besar, YB Tuan Speaker dan semua Ahli YB sekalian:

1. Berdiri saya di Dewan Yang Mulia untuk pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada pengundi di DUN Banting kerana memilih saya sebagai wakil rakyat mereka di DUN Selangor. Begitu juga dengan sokongan padu yang dihulurkan kepada saya oleh semua penjawat awam di Daerah Kuala Langat dalam menjalankan tugas saya sebagai ADUN Banting. 
2. Juga tidak boleh dilupakan rakan-rakan dan teman-teman di Petaling Jaya, khususnya MBPJ dan PTD Petaling yang memberi bantuan yang banyak kepada saya untuk sepuluh tahun yang lepas.
3. Walaupun ramai muka baru di kalangan kita pada hari ini, tetapi ramai sebelum ini berpengalaman sebagai Ahli Majlis PBT dan petugas di Pusat Khidmat ADUN atau Ahli Parlimen. Situasi ini jauh berbeza pada tahun 2008 apabila ramai muka baru pada masa itu memang baru dari segi pengalaman.
4. Justeru itu, EXCO mesti memberi perhatian serious terhadap semua soalan dan isu yang dikemukakan oleh ADUN. Maklum balas seperti “dalam kajian”, “akan dikaji” dan sebagainya pastikan tidak diperlukan dan tidak terpakai lagi.
5. Berlalulah zaman di mana kerajaan negeri dan persekutuan ditadbir oleh dua parti yang berbeza dan semestinya ini dijangka akan melicinkan pentadbiran kerajaan negeri. Salah satu contoh yang baik ialah penyelesaian cepat masalah penstrukturan semula industri air di Selangor.
6. Perubahan iklim politik juga mewajarkan rombakan terhadap program-program kebajikan IPR. Sebagai contoh: pembayaran wang SMUE fasa pertama dan kedua di mana cadangan saya agar kesemua wang ini dibayar terus menerus kepada penama melalui EFT sama ada oleh SUK atau oleh PTD untuk memudahkan bayaran dan mengurangkan lagi birokrasi.
7. Seperti yang dimaklumkan dalam titah ucapan Tuanku semalam, kita perlu menjauhkan diri daripada politik sempit yang berasaskan perkauman dan agama. Marilah kita semua melihat kita sebagai Anak dan Bangsa Malaysia dan bukannya Melayu, Cina, India atau Kadazan, Dusun, Murut, Iban atau Bidayuh. 
8. Saya juga kesal bahawa walaupun PRU14 sudah lama berlalu, tetapi pemimpin-pemimpin UMNO, MCA dan PAS seolah-olah masih hidup dalam mimpi lama mereka dan tetap terikat permainan politik perkauman dan agama. Saya menyarankan agar mereka kembali ke pangkal jalan dan menegur kerajaan tentang dasar dan urustadbir kerajaan dan bukannya menuduh sebarangan seperti yang berlaku sebelum ini.
9. Pertumbuhan ekonomi Selangor yang berasaskan ekonomi digital sangat penting dan saya menghargai usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri selama ini untuk membangunkan infrastruktur dan iklim pelaburan yang subur untuk melonjakkan Selangor ke arah Industri 4.0. Saya meminta kerajaan memberi perhatian yang lebih kepada pelaburan dari negara Jerman, khususnya bagaimana sektor perindustrian dan akademik di negara itu bekerjasama untuk melahirkan tenaga pekerja dan penyelidik yang mencukupi sebagai asas untuk pelaksanaan platform industri 4.0 yang lebih mantap.
10. Jalinan kerjasama perlu dimulakan pada masa sekarang bersama-sama dengan agensi Kerajaan Persekutuan untuk meninjau bagaimana kita oleh menjadikan Selangor sebagai hub Industri 4.0. Contohnya Fraunhofer Gesellschaft daripada negara Jerman yang terkenal di benua Eropah dalam mengkomersialkan penyelikan dan kajian sains dan teknologi di IPT.
11. Memandangkan kerajaan Persekutuan sekarang diterajui oleh Pakatan Harapan, kerajaan Selangor bolehlah memulakan perbincangan dengan Putrajaya berkenaan dengan masa depan dan hala tuju Putrajaya dan Kuala Lumpur. 
12. Kedua-duanya diserah kepada Kerajaan Persekutuan pada zaman yang berbeza untuk dijadikan sebagai wilayah persekutuan. Hakikatnya ialah tiada negeri di Malaysia kecuali Selangor yang membenarkan penyerahan tanah jajahannya bukan sekali tetapi dua kali kepada Persekutuan untuk dijadikan sebagai Wilayah Persekutuan. Maka ini harus digunakan sebagai alasan yang kukuh untuk membenarkan Selangor memainkan peranan yang lebih besar dalam pentadbiran Kuala Lumpur sementara merundingkan semula bayaran pampasan kehilangan hasil kepada Kerajaan Selangor oleh Persekutuan yang terlalu sedikit.
13. Mesyuarat Penuh MDKL yang lepas telah memutuskan untuk mengemukakan sekali lagi kertas cadangan untuk memohon menaik taraf Majlis Kuala Langat daripada sebuah Majllis Daerah kepada Majlis Perbandaran. Saya telah difahamkan bahawa permohonan yang pertama dikemukakan seawal tahun 2007 tetapi tidak berjaya kerana Kuala Langat masih dianggap sebagai sebuah kawasan luar bandar.
14. Namun begitu, keadaan fizikal Kuala Langat sudah berubah. Walaupun Kuala Langat masih terkenal sebagai sebuah destinasi eko-pelancongan dengan persisiran pantai Morib dan kehidupan desa yang tenang dan aman yang menawarkan seribu satu daya tarikan kepada warga bandar, pembangunan di bahagian daerah Kuala Langat yang bersempadan dengan Klang, Shah Alam, Subang Jaya, Puchong dan Putrajaya semakin pesat dan rancak. 
15. Kawasan-kawasan seperti Rimbayu, Bandar Saujana Putra, Tropicana Aman, EcoWorld dan Bandar Mahkota Banting yang bakal dibangunkan dengan kawasan-kawasan perumahan berstrata, kawasan komersial yang bercirikan shopping mall juga akan melonjakkan status Kuala Langat sebagai sebahagian daripada Lembah Klang.
16. Ini ditambah lagi dengan jaringan lebuhraya yang dipelopori Lebuhraya SKVE dan WCE yang dijangka siap pada Jun 2019. Namun begitu, masih terdapat beberapa isu kritikal yang perlu diberi perhatian kerajaan negeri khususnya dari segi perancangan bandar dan gunatanah di daerah ini.
17. Saya juga memohon kerajaan Selangor untuk mendesak Kerajaan Persekutuan memberi peruntukan lebih untuk penyelenggaraan dan naiktaraf jalan, lampu jalan dan parit serta saliran yang berada di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Contohnya:
18. Jalan Persekutuan No. 5 (Jalan Klang – Banting - Sepang)
19. Jalan Persekutuan No. 31 (Jalan Banting – Semenyih)
20. Jalan Persekutuan No. 32 (Jalan Labohan Dagang – Nilai)
21. Aktiviti pertanian merupakan aktiviti ekonomi yang penting di Kuala Langat berdasarkan kepada tanahnya yang subur.  Malahan daerah Kuala Langat juga mempunyai sebuah kebun teh yang diusahakan oleh Boh Plantation yang terletak di Sri Cheeding, iaitu bersebalahan dengan Kota Kemuning terletak hanya 30 minit dari Shah Alam. Biarpun begitu pemodenan sektor ini tidak dapat dilakukan selagi golongan petani tidak ada tanah yang sah untuk aktiviti pertanian mereka. 
22. Golongan petani di Sungai Kelambu masih memerlukan tanah yang sah untuk mereka bercucuk tanam tanaman kontang. Mereka pernah memohon daripada kerajaan negeri agar tanah yang mereka bercucuk tanam sekarang, iaitu sekeping tanah rizah hutan simpanan di kawasan berkenaan diberi kebenaran yang sah untuk bercucuk tanam seperti jagung, halia, ubi dan sebagainya dan bukan sekadar lading kelapa sawit. 
23. Selain itu, perkhidmatan bas awam masih perlu dipertingkatkan di Kuala Langat. Walaupun MDKL menyedia dua laluan Bas Smart Selangorku, namun penduduk-penduduk di sini masih memerlukan jaringan dan rangkaian bus awam yang lebih banyak. Kita kesal kerana Cityliner terpaksa menamatkan perkhidmatan akibat tunggakan subsidi yang terlalu lama dan banyak daripada SPAD, namun begitu,kita tidak boleh bergantung semata-mata kepada Bas Smart Selangorku sahaja dan penglibatan pihak swasta amat diperlukan. Saya amat berharap kepincangan perkhidmatan bas awam di Kawasan Majlis Daerah juga diberi perhatian serious bersama-sama dengan rakan kita di Kementerian Pengangkutan.
24. Kuala Langat juga memerlukan infrastruktur digital yang lebih mantap. Hanya beberapa Kawasan di Banting sahaja yang diliputi perkhidmatan High Speed Broadband, iaitu Unifi. Netizens di luar Banting, termasuk di Jenjarom dan lain lain masih bergantung kepada perkhidmatan Streamyx yang bukan sahaja perlahan tetapi mahal. Saya faham bahawa kepadatan penduduk di sesuatu kawasan menentukan permintaan 
25. Pengurusan sisa pepejal di MDKL baru-baru ini diambil alih oleh Syarikat Milik Kerajaan Selangor, iaitu KDEB Waste Management. Prestasi KDEBWM masih di tahap yang belum memuaskan hati pengguna khususnya kerja-kerja pembersihan dan sampah pukal. Saya juga khuatir sama ada KDEBWM mempunyai tenaga pekerja yang mencukupi kerana mengikut maklumat yang disampaikan kepada Ahli Majlis, KDEBWM masih bergantung kepada tenaga pekerja kontraktor-kontraktor yang lama dan ini sudah pasti akan melemahkan prestasi KDEBWM kerana mereka hanya main contractor yang sekadar sublet kontrak mereka kepada sub-contractor.
26. Jabatan Alam Sekitar mesti dijemput untuk hadir secara mandatori memberi imput dan penjelasan terhadap isi kandungan laporan EIA dalam mesyuarat OSC supaya aspek pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar diberi penekanan yang lebih mendalam dalam proses pertimbangan sesuatu kertas kerja.
27. Jabatan Alam Sekitar dan PBT perlu membincang apakah cara yang paling berkesan untuk memastikan sesuatu permohonan tidak melanggar mana-mana undang-undang alam sekitar. Contohnya sesuatu permohonan KM dan Pelan Bangunan mungkin hanya bangunan gudang tetapi selepas mendapat kelulusan, ianya barangkali bertukar wajah kepada yang lain dan ini memerlukan pemantauan berterusan daripada PBT dan JAS.
28. Kuala Langat baru-baru ini juga dibelenggu masalah kilang haram yang mencemarkan udara dalam memproses plastik yang diimport dari luar negara. Punca kepada masalah ini bukan sisa plastik itu sendiri tetapi kilang-kilang haram yang mencemarkan alam sekitar. Maka saya memohon kerajaan agar tindakan tegas diambil terhadap kilang-kilang haram ini kerana kerajaan telah memberi tempoh yang cukup lama untuk memutihkan kilang-kilang ini tetapi mereka masih berdegil, malah mencemarkan persekitaran kita.
29. Kempen Bebas Plastik perlu dirancakkan lagi dan diperluaskan. Selain mengurangkan penggunaan beg plastik, kita harus memberi perhatian kepada botol plastik yang terlalu banyak dan single use plastic yang lain seperti kotak plastik dan sebagainya. Kegunaan single-use plastic ini harus diketatkan dan dikurangkan. Mungkin boleh bermula dengan hanya membenarkan botol plastik air satu liter ke atas dibenarkan di pasaran.
30. Cadangan-cadangan untuk Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan:
Jawatankuasa Pemantauan Tender dan Sebut Harga untuk memastikan pelaksanaan projek sentiasa dijalankan berdasarkan peruntukan kewangan dan tempoh kontrak yang telah ditetapkan.
Memilih Ahli-ahli Majlis Kerajaan Tempatan melalui pilihanraya supaya rakyat diberi kuasa untuk memilih Ahli-ahli Majlis. Kerajaan Negeri Selangor melalui Rang Undang-Undang (RUU) Enakmen Pemilihan Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan (Negeri Selangor).
Mengkaji semula elaun Ahli-ahli Majlis khususnya di peringkat Majlis Daerah Kuala Langat (dengan peruntukan pejabat dan pembantu) dan menyediakan elaun mengupah pembantu dan elaun pusat khidmat kepada Ahli-ahli Majlis yang berkhidmat di MDKL dengan bantuan kerajaan.
Pindaan terhadap komposisi Jawatankuasa Tatatertib di setiap PBT di mana peranan Ahli Majlis dalam Jawatankuasa ini diperkukuhkan dengan perlantikan sekurang-kurangnya lima orang Ahli Majlis ke dalam Jawatankuasa ini.
31. Ucapan saya juga tidak lengkap kalau tidak menyentuh tentang halatuju dan pembangunan Dewan Yang Mulia ini. Maka cadangan-cadangan saya adalah seperti berikut:
Pengasingan kuasa antara Eksekutif dan Perundangan, di mana pengurusan kewangan Dewan Negeri Selangor harus diletakkan di bawah kuasa Speaker Dewan Negeri Selangor. Jawatankuasa Pengurusan Dewan akan ditubuhkan dan secara spesifik, saya berharap perkara-perkara seperti di bawah diberi perhatian:
Membenarkan semua jawatankuasa menjalankan sesi pendengaran terbuka dan siaran langsung sebagai usaha untuk menunjukkan keterbukaan dan ketelusan urusan jawatankuasa pilihan.
Menyediakan satu belanjawan tetap untuk semua jawatankuasa pilihan untuk menjalankan kursus-kursus pemerdayaan, termasuk peruntukan untuk mengadakan satu secretariat tetap untuk memastikan urusan perjalanan mesyuarat Jawatankuasa Tetap tidak tergendala dan boleh berjalan sepanjang tahun.

Sunday, September 02, 2018

職場婦女晉升所面對的障礙


《中國報》財經版每週六都刊登『粉紅芳名錄』,報導商場上拼搏的成功女士。大部分被採訪的對象都是自僱人士,即自行創業的成功女士,其中大部分身兼多職,即是人妻也是人母。

令我覺得有趣的是,能夠接受採訪的受僱女士不多。這類成功的受聘,大多受聘於私人企業或公司。即便是受聘女士的高層管理,大多都是跨國企業或上市公司。

除了提及家人和丈夫的支持,她們也受惠與公司各項對女性員工親善的工作環境和福利,例如彈性的工作時間、充足的有薪產假、透明的晉升制度、充足的托兒設備和哺乳設備。

馬來西亞的女性就業狀況一直惹人詬病。雖然從大專畢業的女性已經超過男生,但是能夠在職場上能夠攀爬至企業更高位置的女生卻低於男生。

政府每年提供巨額資源培訓女性專業人士。每年從國內外畢業的大專尤以女性為主,奈何投入職場衝刺或登上部門主管的還是男性,到底這些女性精英去了哪裡?難道她們已經嫁作人妻,從職場退下?

Monday, August 27, 2018

國家權益或外資利益,孰重孰輕?

希盟民主行動黨萬津區州議員劉永山於2018年8月27日在萬津所發表的文告:

民政黨全國副主席拿督劉華才博士是要維護國家權益還是外資利益?

最近,首相馬哈迪發表要拆除關丹“萬裏長城”的言論,結果被劉華才批為欠缺敏感及沒有禮貌。他甚至擔心這會引起中國對馬來西亞的不滿。

劉華才首先不應該以偏概全,甚至虛弄造作、無限上綱。首先首相馬哈迪並不是首個為這座環繞著關丹馬中產業園的圍牆被冠以“長城”的稱號,反之這個稱號是當地民眾對這座圍牆的稱呼。

第二,馬哈迪有提到,工業園區內的中國工人不能離開圍牆以外的地方,當地人也不能隨意進入工業園。馬哈迪甚至還提到,馬來西亞政府官員也不能自由進入圍牆以內的工業園範圍。如果官員要進入,必須經過通關檢查。換句話說,如果官員沒有獲得通關檢查,他們是不能入內。如果他們硬闖,他們是屬於“犯法”。

第三,劉華才認為“長城”是中國的驕傲,因此馬哈迪的這番言論會破壞中國人民的感受。我認為劉華才的大中華情感和想像力超乎一般人豐富,甚至幾近荒謬。

Monday, August 20, 2018

Revoking the ban on AP to import plastic waste ought to be exercise carefully

Media statement by PH-DAP ADUN for Banting, Selangor LAU Weng San on 20th August 2018 in Banting:

I am aware that the Ministry of Housing and Local Government has decided to revoke and lift the ban on the issuance of Approved Permits (AP) for importers to import HS Code 3915 plastic waste for plastic recycling plants operating at Free Trade Zones (FTZ) and licensed manufacturing warehouse (LMW)-status plants with immediate effect, in which such decision in my personal sincere opinion must be exercised carefully with huge caution.

While I am also aware that such decision was made to allow plastic recyclers operating in certain area, ie FTZ and LMW-status plants in Malaysia to continue to import plastic waste under the heading of HS Code 3915 which is claimed to be homogeneous, clean and not scheduled waste and is an important raw material in the recycling process, I also urge the ministry to consider the following in alleviating the fears of the people, especially the people of Kuala Langat, that such decision would not allow the return of illegal factories which had previously caused severe air pollution in the district.

Sunday, August 12, 2018

政府必須提供更多關於第三國產車的詳情

希盟民主行動黨萬津區州議員劉永山於2018年8月12日在萬津所發表的文告:

政府必須針對第三國產車計劃必須讓各成員黨領袖能夠充分了解其計劃的詳情和內容,以便能夠在希盟內部取得更多共識,確保這項計劃是全新的國產車計劃,甚至是脫胎換骨的國產汽車工業計劃。

如是新國產車計劃是私人領域投資,並不涉及政府資金。這樣,國產車計劃不再是政府的投資計劃,反而虧盈由私人企業承擔,看來並問題不大。

國人必須知道的是,馬來西亞的收入來源迄今還是以石油棕油等支撐。這是相當不健康的,因為製造業只是佔國家總收入四分之一左右。

希盟政府要提升國家整體收入,製造業務必成為國家的經濟命脈之一,尤其是當下許多工業國家已經紛紛轉型為工業4.0(即把製造業和人工智慧結合),因此不能完全忽略製造業的重要性。

雖然先進國家如德國、日本和英國等經濟體的知識經濟和服務業對國民生產總值的貢獻已有所提升,但是製造業依然還是這些國家經濟命脈。

Sunday, August 05, 2018

冀房地部透露地方選舉要花多少錢?

希盟民主行動黨萬津區州議員劉永山於2018年8月5日在萬津所發表的文告:

聯邦房地部部長朱萊達於7月31號在國會下議院回答問題時表示聯邦政府鑑於必須動用大筆資金,因此在未來三年不會進行任何地方政府選舉。我對部長的答案表示密切關注。

朱萊達的答案分為兩個部分:第一、即聯邦政府必須研究相關法令,以掃除推行地方政府選舉所可能面對的法律障礙。第二、即由於目前聯邦政府入不敷出,況且推動地方政府選舉預計需要消耗大筆資金,因此在未來三年都無法推行地方政府選舉。

對於法律障礙,部長或許有必要更詳細地告訴國人,除了廢除《1976年地方政府法令》地15條文以及或許恢復《1960年地方政府選舉法令》以外,聯邦政府和州政府還必須跨越什麼主要法律障礙才能推行地方政府選舉?

How much do we need to spend to conduct a nationwide local government elections?

Media statement by PH-DAP ADUN for Banting, Selangor LAU Weng San on 5th August 2018 in Banting:

I am concerned with the parliamentary replies given by the Minister for Housing and Local Government, YB Zuraidah Kamaruddin on 31st July that the federal government will not conduct local government elections for the next three years in view of the huge expenses that may be incurred.

Zuraidah’s reply was separated into two, first there was a reply that the government needs further studies on all related legal provisions on local government election in order to facilitate and remove all hindrances to the smooth operation of it. Secondly, that the government could not conduct such elections in three years to come in view of the huge expenses likely to be incurred at times when the federal government is facing financial difficulties.

Perhaps it will be good if the Minister can explain that besides the abolishing s.15 of the 1976 Local Government Act and reviving the 1960 Local Government Election Acts, what other major legal hindrances that the federal government must overcome in order to conduct such elections

Wednesday, August 01, 2018

詳讀希盟宣言

網絡和社交媒體曾經一度充斥大量的垃圾假新聞,嚴重破壞媒體生態環境。孰不知,在標題黨和速食新聞大行其道的年代,這等無需邏輯思考消化的“新聞”已逐漸成為主流,危害真實新聞的傳播。

當許多鍵盤戰士熱衷於未經仔細研究就轉發大量假新聞甚至是以假亂真的過時新聞之際,本文要稍微解讀的就是一直成為輿論熱烈討論的對象——《希盟競選宣言》,即以下爭議性的課題:

(一)承認獨中統考文憑、
(二)提高石油生產州石油稅收至20吧仙、
(三)暫時豁免畢業生償還PTPTN高教貸款、

Wednesday, July 25, 2018

關注洋垃圾問題


今年年初,中國禁止從歐美國家入口塑料垃圾。西方國家的塑料垃圾沒有去處,最後漂流到馬來西亞,造成雪州瓜拉冷岳縣和巴生縣一帶的非法工廠充斥和囤積著大包小包的塑料垃圾,俗稱“洋垃圾”。

這些垃圾大多屯放在縣內的非法工廠。這些工廠過去數十年設廠在農業地,享有政府的水電供應,在過去不外是進行一些輕工業的生產活動,如木廠、小型汽車維修工廠、或者是出租給羅里公司停放羅里等等,並沒有對環境造成太大的污染。

如今這些工廠夜間秘密運作,少數合法工廠擁有完整的執照,大部分的在不同程度上違反各個政府部門所管轄的法令。例如《土地法典》、《環境素質法令》、《商業執照地方法令》、《工業安全與衛生法令》。其中最令人關注的就是《環境素質法令》。

這樣的非法工廠並沒有符合衛生安全的作業標準,尤其是在加熱處理洋垃圾方面,廠家在過程中所釋放的有毒異味直接排放如空中,影響附近居民健康。

Wednesday, July 18, 2018

議會改革始於議長


在眾人期盼下,新一屆的國會下議院會議終於順利在星期一召開了。開會的第一個議程就是遴選新一屆議會的正副議長。新任馬來西亞奉行英國西敏斯特議會民主制度,因此下議院議長在職權上的重要性本來不遜於行政單位。

就在上週,聯邦政府就宣布委任歷史上第一位來自東馬沙巴州的聯邦法院法官為聯邦首席大法官,再創希盟上台以來另一項“第一個”的記錄。

馬哈迪1.0是議會大權旁落,行政獨攬大權的時代。經過509政治海嘯,馬哈迪2.0領導的希盟政府除了在行政體系上推陳出席,其在司法和立法這另外兩大權予以改革。

在2013年,希盟的前身民聯也曾經推動議長選舉。當時民聯提名前聯邦法院法官拿督阿都卡迪蘇萊曼為下議院議長候選人。安華當時表示,議長一職須由獨立、無黨派立場且有能力資格任職的人任命。雖然國陣候選人班迪卡已經辭掉黨職,只保留普通巫統黨員籍,但是後來所發生的事情證明班迪卡並非是一名真正超越黨派的議長。