Tuesday, December 12, 2006

打击大耳窿——房政部肩负同样重大的责任

除了要求警方加强效率,国人也应该了解,既由马华总会长拿督斯里黄家定领导的房屋及地方政府部也在打击非法借贷活动(大耳窿)方面也肩负同样重大的责任。

前国安部副部长拿督诺奥玛在2004年9月21日在国会下议院回答行动党峇眼区国会议员林峰成针对非法借贷(大耳窿)的口头问答时明确指出在1951年借贷法令下,非法借贷的问题落在房屋及地方政府部的权限和范围之内,而不是国内安全部。

除非大耳窿使用暴力,或者是涉及犯罪活动,在国安部管辖下的皇家警察部队才能引用各类法令,如刑事法典、紧急状态颁布令或限制居留法令来对付他们。

诺奥玛当时也指出房屋及地方政府部可以在批准借贷准证之前先向警方审核准证申请者的背景才决定是否应该发出准证。诺奥玛是在国会这么说:

Saya ingin nyatakan lagi bahawa masalah Ah Long ini sebenarnya ialah terletak di bawah kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan yang mengeluarkan lesen untuk peminjam-peminjam berlesen ini ialah di bawah Kerajaan Tempatan. Kita lihat bahawa kita juga berharap pihak berkuasa tempatan, kalau boleh rujuk dahulu kepada polis untuk kita vetting aktiviti ataupun latar belakang seseorang yang memohon lesen sebagai peminjam berlesen ini. Terima kasih.

Saya percaya Yang Berhormat telah bangkit perkara ini dalam Dewan dan mungkin Kementerian Perumahan sedang mengkaji dan pihak PDRM juga sedang membuat kajian, ingin mencadangkan supaya Akta Peminjam yang kita buat pindaan pada tahun 2003 ini harus dikaji semula, kerana ada beberapa seksyen di dalam itu yang harus diperbaiki.

Sebagai contoh, tindakan untuk kita mengambil kepada seseorang Ah Long sebagai contoh, polis tidak ada kuasa untuk kita tangkap. Polis bila dapat laporan, kita kena rujuk kepada pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatanlah yang akan menyiasat sama ada peminjam ini melanggar ataupun tidak peraturan-peraturan lesen yang telah diberikan.

Jika didapati Ah Long ini ataupun yang ada lesen ini melanggar peraturan-peraturan, maka pihak berkuasa tempatan kena mohon waran daripada Majistret ataupun polis, kena mohon daripada pihak majistret untuk mendapatkan waran. Jadi, dia punya prosedurnya begitu ada liku-liku tertentu dan agak sukar untuk kita laksanakan. Polis hanya datang apabila Ah Long ini dia melakukan kekerasan, dia menggunakan kongsi gelap, gengster dan sebagainya. Polis akan datang, barulah polis akan mengambil tindakan di bawah Kanun Keseksaan ataupun kalau kita tidak ada bukti, kita akan tangkap mereka ini di bawah EO, tangkap tanpa bicara. Kalau didapati mereka ini tidak menggunakan kekerasan, tetapi dia melakukan aktiviti-aktiviti pelacuran dan sebagainya yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan peminjam Ah Long ini, maka kita akan menggunakan RR untuk menahan mereka. Terima kasih.

黄家定的政治秘书翁文志曾经指责林冠英,即黄家定身为部长也必须为大耳聋活动猖獗而负责,为不实的言论。

诺奥玛的言论,以及既有的法律已经证明负责处理借贷准证的部门是黄家定所领导的房屋及地方政府部门的权限。
Post a Comment