Wednesday, July 17, 2013

促请第二财长解释为何参与大马第二家园计划的外国公民购买汽车可豁免国产税和销售税

我已致函促请第二财长,解释为何参与大马第二家园计划的外国公民购买汽车时可豁免国产税和销售税。

我在本月5日的记者会揭发联邦政府允许参与第二家园计划外国公民在我国购买本地组装的汽车可豁免国产税和销售税,反之我国国民却不能享有免除上述两项税务的福利。

我认为政府的政对大马公民来说是不公平和歧视性的。虽然平面媒体与电子媒体有给予上述课题大篇幅的报导,但截至本月15日,我没阅读到任何有关单位针对此偏差政策给予回应。

有鉴于此,我冀望第二财长胡斯尼能够尽快给予大众回应。我也通过电邮方式致函给他,希望他能在短时间内给予回复。

以下是本人的信函内容:
“15 Julai 2013

Ruj Tuan:
Ruj Kami: KT/2013/Julai/Bil.11
YB Dato' Seri Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah,
Menteri Kewangan II,
Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 WP Putrajaya.
Tel: 03-88824155, Faks:03-88823787
Emel: husni@treasury.gov.my                                                   Melalui pos dan emel
YB Dato’ Seri,
PENGECUALIAN DUTI EKSAIS DAN CUKAI JUALAN KEPADA WARGA ASING UNTUK MEMBELI SEBUAH KENDERAAN PEMASANGAN TEMPATAN (CKD) YANG MENYERTAI PROGRAM MALAYSIA MY SECOND HOME (MM2H)
Saya ingin merujuk kepada perkara di atas dan membawa perhatian YB Dato’ Seri tentang dasar Kerajaan Persekutuan membenarkan pengecualian duti eksais dan cukai jualan kepada warga luar negara yang menyertai Malaysia My Second Home (MM2H) untuk membeli sebuah kenderaan pemasangan tempatan (Complete Knock Down - CKD).
2. Saya sedia maklum bahawa layanan yang sama tidak diberi kepada rakyat Malaysia sendiri, khususnya rakyat Malaysia yang banyak menyumbangkan tenaga kepada pembangunan negara, baik dari segi cukai pendapatan ataupun pembayaran cukai-cukai yang lain.
3. Diharap pihak YB dapat menyemak semula dasar yang bersifat diskriminasi terhadap rakyat Malaysia ini dan seterusnya membenarkan pengecualian dalam bentuk yang sama kepada rakyat Malaysia agar rakyat Malaysia boleh memiliki kenderaan yang berkualiti tanpa perlu membayar harga yang terlampau tinggi.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku”
刘永山
Post a Comment