Monday, October 17, 2011

Program Pemberian Air Percuma Pangsapuri Kos Rendah

Program Pemberian Air Percuma Bagi Pangsapuri Kos Rendah Yang Menggunakan Meter Pukal Melalui Sistem Kupon

MEKANISME PENDAFTARAN
Sila kunjungi Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) di kawasan pihak berkuasa tempatan anda.
Nota:
1. Pemilik boleh membuat pendaftaran terus dengan pemaju/JMB/MC/ejen pengurusan dilantik COB/lain-lain.
2. Hanya pemaju/JMB/MC/ejen pengurusan dilantik COB/lain-lain/ pemilik yangberdaftar dengan JMB dan mengemukakan dokumen lengkap kepada COB yang layak menyertai program ini.

Muat Turun Dokumen berikut :-
1. Borang Pendaftaran Pembeli - Kupon 01
2. Borang Pendaftaran Pemaju/JMB/MC/Ejen Pengurusan Dilantik COB/Lain-lain - Kupon 02
3. Daftar Pemilik (Format Inventori)
4. Surat Pengesahan Penyewaan
5. Syarat-syarat

Sebarang maklumat lanjut sila hubungi urusetia berikut:
Unit Pengurusan JMB/MC
Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor
Tel : 03-55447196 / 7079 / 7157
Fax : 03-55447314 / 55135568
Post a Comment