Monday, December 30, 2013

更换旧水管工程进入最后阶段 刘永山双溪威村委呼吁村民忍耐

双溪威新村更换旧水管工程已于今年2月15日展开。双溪威新村村委会和雪州水供公司(Syabas)也于3月27日假村委会礼堂向村民进行相关工程汇报会。雪州水供公司当时预计此工程将在11月14日竣工。

由于一些技术问题,有关更换陈旧水管工程无法如期完成。经过双溪威村村长陈有才的了解与跟进,现在的工程正处于最后阶段,即分别装置水管进入各用户的阶段。雪州水供公司的承包商过后将进行测试水压,确保已安装好的水管能够承受水压。

一旦确定新水管在高水压的情况下没有出现破裂及漏水的情况,承包商方在破损的路面重新铺上泊油。如此一来,整个更换双溪威新村旧水管工程方大功告成。有鉴于此,刘永山与村委会在此呼吁村民必须忍耐,因为此工程阶段仍需要一些时间来处理。若造成任何的不便,请多多包涵和谅解。

村委会也将会继续监督此工程进展,一旦发现有何不妥当的技术问题将会反映给甘榜东姑州议员刘永山,以便能够尽快与雪州水供公司讨论和解决问题。

Thursday, December 26, 2013

Penyelarasan Saraan Ahli Dewan Negeri Selangor – Patut Atau Tidak?

Ramai telah menyuarakan pendapat mereka tentang penyelarasan saran Ahli Dewan Negeri, Timbalan Speaker, Speaker, Ahli EXCO dan Menteri Besar Selangor sejak ianya dibentang dan diluluskan di Dewan Negeri Selangor pada 27 November 2013.

Mengikut pindaan yang dijalankan terhadap Enakmen Anggota Pentadbiran dan Anggota Dewan Negeri (Saraan) (Pindaan) 2013, saraan Menteri Besar berjumlah RM14,175.15 bakal meningkat kepada RM29.250 iaitu pada kadar 106.4 peratus, Speaker Dewan (RM6.109.29 meningkat 268 peratus kepada RM22,500) dan Timbalan Speaker (RM3,327.50 kepada RM15,570).

Bagi saraan Anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN atau EXCO) pula, saraan bulanan sebanyak RM6,109.29 bakal meningkat kepada RM20,250, iaitu peningkatan sebanyak 231 peratus. Saraan bagi setiap ADUN mengikut Seksyen 3 juga dipinda, daripada RM6,000 kepada RM11,250 atau kenaikan sebanyak 87.5 peratus.

Perkara ini telah menjadi buah mulut orang ramai pada awal bulan Disember 2013, yakni sama ada penyelarasan saraan dengan peratusan kuantum yang begitu besar ini patut dilakukan atau tidak, lebih-lebih apabila kehidupan rakyat jelata semakin dihimpit oleh kos kehidupan yang semakin meningkat.

Reaksi orang ramai

Reaksi orang ramai terhadap penyelarasan saraan ini boleh dibahagi kepada tiga golongan. Golongan pertama ialah mereka yang langsung tidak bersetuju dengan kenaikan ini. Golongan kedua ialah mereka yang bersetuju dengan kenaikan ini tetapi tidak bersetuju dengan kuantum kenaikan, Golongan yang ketiga ialah mereka yang bersetuju sepenuhnya dengan cadangan ini.

Golongan pertama memberi sebab bahawa wakil rakyat harus “berjiwa rakyat” dan berkongsi beban kesusahan rakyat jelata seperti pak pepatah berbunyi, berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing.

Golongan kedua mempertikaikan kuantum kenaikan saraan yang terlalu tinggi, khususnya untuk Speaker dan Timbalan Speaker. Walaupun begitu dalam hal kenaikan saraan ADUN sebanyak 87%, terdapat juga perbezaan pendapat di kalangan golongan kedua ini.

Ada yang berpendapat ianya terlalu tinggi memandangkan rakyat biasa pun tidak menikmati kenaikan saraan yang begitu tinggi. Ada yang berpendapat ianya sepadan dengan tugas wakil rakyat di Selangor memandangkan kos kehidupan di Selangor semakin meningkat.

Golongan ketiga merupakan golongan minoriti. Kebetulan saya ialah salah seorang daripada golongan ini.

Rencana ini cuba menerangkan pendirian saya dengan lebih teperinci selain daripada apa yang telah saya berucap di DUN Selangor semasa membahas Rang Undang-undang berkenaan. Saya juga tidak akan mengulangi apa yang telah disebut oleh mereka yang menyokong kenaikan saraan ini termasuk kuantumnya.

Saya ingin bermula dengan kenaikan saraan untuk Speaker dan Timbalan Speaker kerana secara spontan, masih ramai yang tidak bersetuju dengan kenaikan saraan Speaker dan Timbalan Speaker, khususnya saraan Speaker yang dikatakan melebihi saraan bulanan EXCO dan YAB Perdana Menteri.

Institusi Speaker dan Timbalan Speaker

Pertama sekali, Speaker dan timbalannya merupakan satu institusi yang harus diberi penghormatan dan layanan yang lebih tinggi daripada EXCO. Jawatan ini ialah sebahagian daripada tradisi Demokrasi Berparlimen ala Westminster yang diwarisi daripada British.

Prinsip pengasingan kuasa yang menuntut agar kuasa sesebuah kerajaan dibahagi kepada tiga cabang, iaitu cabang Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman. Ketiga-tiga cabang ini mempunyai peranan dan kuasa masing-masing yang tidak boleh dicampur tangan oleh cabang-cabang yang lain.

Contohnya Perundangan adalah untuk menetapkan undang-undang yang hendak diterima pakai di sesebuah negeri (negara) itu. Eksekutif tiada hak untuk menggubal undang-undang tetapi boleh melaksanakan undang-undang itu. Malahan Kehakiman berkuasa untuk menetapkan sama-ada pelaksanaan undang-undang oleh pihak Eksekutif mengikuti peruntukan undang-undang yang diluluskan oleh Perundangan.

Ini ialah satu penjelasan yang amat ringkas tetapi cukup untuk menunjukkan kepada pembaca bahawa sepatutnya ketiga-tiga cabang ini adalah setara dan seimbang. Malang sekali, lunas-lunas yang diwarisi daripada British ini telah banyak bertukar wajar selepas pemerintahan lebih setengah abad oleh Barisan Nasional di Malaysia.

Eksekutif telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kedua-dua cabang yang lain. Segala undang-undang, peraturan-peraturan dan lunas-lunas politik yang terkandung sebelum merdeka telah diubah hanya untuk menyesuaikan keperluan, citarasa dan kepentingan politik Barisan Nasional.

Begitu serious fenomena ini sehingga Speaker yang merupakan ketua Perundangan dilihat sebagai seorang yang tidak berkuasa. Jawatan ini dilihat sebagai sebuah jawatan rubber stamp sahaja. Malahan Speaker sendiri tidak berkuasa untuk menguruskan hal ehwal DUN kerana pengurusan Dewan di Parlimen dan semua DUN di Malaysia adalah terletak di bawah pentadbiran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), iaitu sebuah jabatan di bawah Eksekutif.

Ini ialah sebab mengapa orang ramai menganggap Speaker dan timbalannya memang tidak mempunyai kerja khusus selain “duduk diam-diam” di dalam setiap persidangan DUN. Di bawah pentadbiran BN, memang ini ialah gambaran yang diberi kepada orang ramai tentang jawatan Speaker dan timbalannya.

Ramai yang mungkin tidak tahu bahawa sebenarnya mengikut protokol kerajaan, kedudukan Speaker sebenarnya terletak lebih tinggi daripada anggota pentadbiran. Di Selangor, Speaker merupakan orang yang menduduki aturan protokol di belakang YAB Menteri Besar.

Mungkin ada lagi mereka yang kurang yakin dan akan bertanya “Ya, memang betul Speaker ini ialah institusi yang sangat penting, tetapi apakah tugasnya sehingga ianya perlu dibayar dengan saraan yang begitu tinggi?”

Memantau Eksekutif Melalui Cabang Perundangan

Jawapan kepada soalan ini juga berkaitan dengan penerangan tadi – iaitu Speaker yang mengetuai sesebuah Dewan Undangan itu harus menyemak dan memantau Eksekutif. Peranan ini sama penting dengan tugas dan peranan Eksekutif sendiri.

Malangnya Barisan Nasional telah menjadikan badan perundangan sebagai satu rubber stamp sahaja, sekaligus melemahkan institusi-institusi lain di bawah badan perundangan seperti institusi Ketua Pembangkang, Pengerusi PAC, Jawatankuasa Pilihan dan lain-lain.

Sehingga sekarang, Parlimen Malaysia masih belum mempunyai satu sistem Jawatankuasa Pilihan (JP) atau Select Committee yang menyeluruh seperti apa yang berlaku di Negara-negara Komanwel yang lain untuk memantau Eksekutif.

Untuk itu, Selangor telah mengorak langkah pertama pada tahun 2008 apabila DUN Selangor menubuhkan tiga buah JP Khas yakni:
1. Jawatankuasa Pilihan Khas tentang Agensi Kerajaan, Badan Berkanun dan Anak-anak Syarikat (JPK-ABAS),
2. Jawatankuasa Pilihan Khas tentang Pihak Berkuasa Tempatan (JPK-PBT), dan
3. Jawatankuasa Pilihan Khas tentang Pejabat Tanah dan Daerah (JPK-PADAT).

Kemudian Peraturan-Peraturan Tetap (PPT) DUN Selangor telah dipinda pada tahun 2012 untuk menjadikan ketiga-tiga JPK ini Jawatankuasa Pilihan (JP) tetap yang perlu ditubuhkan pada permulaan setiap sidang DUN.

Apabila Pakatan Rakyat kembali berkuasa untuk penggal kedua di Selangor, ketiga-tiga buah JP ini ditubuhkan dan saya juga telah dipilih untuk mengetuai salah satu daripada JP ini, iaitu JP-PADAT.

SELCAT dan pendengaran awam

Orang ramai barangkali masih ingat bagaimana Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan atau SELCAT menyoal pegawai-pegawai kerajaan, Ahli Dewan Negeri Selangor malahan EXCO dalam beberapa perkara berkaitan dengan kepentingan awam.

SELCAT merupakan satu-satunya JP yang boleh menjalankan pendengaran terbuka di mana liputan secara langsung diadakan melalui webcast oleh TV Selangor. Melalui ini, orang ramai dapat menyaksikan secara telus bagaimana soal-siasat dijalankan tentang isu-isu yang menyentuh kepentingan awam.

DUN Selangor juga menjalankan saringan terhadap penggubalan undang-undang baru. Satu contoh yang bagus ialah penggubalan Enakmen Kebebasan Maklumat di mana enakmen ini ialah enakmen yang pertama digubal di Malaysia.

Walaupun Rang Undang-undang (RUU) ini mempunyai kebaikan untuk seluruh rakyat Selangor, tetapi DUN Selangor tidak tergesa-gesa untuk meluluskannya. Sebaliknya, satu Jawatankuasa Pilihan Khas ditubuhkan untuk meneliti setiap satu fasal rang undang-undang tersebut.

Pendengaran awam dijalankan terhadapnya. Orang ramai dijemput untuk memberi pandangan mereka terhadap RUU ini. Pandangan-pandangan ini dikumpul dan diteliti oleh ahli-ahli JPK. Cadangan-cadangan pindaan diserah kepada pihak Eksekutif untuk pertimbangan seterusnya. Pihak Eksekutif akan mempersembahkan RUU ini kepada DUN untuk bacaaan kedua. Pihak ADUN akan mempunyai peluang yang lebih banyak untuk membahasnya sekali lagi sebelum ianya dibaca untuk kali ketiga dan seterusnya menjadi undang-undang.

Melalui sistem JP yang saya sebutkan tadi, pegawai-pegawai kerajaan perlu menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas harian mereka. Zaman silam di mana mereka boleh menjalankan tugas secara tutup sebelah mata atau sambil lewa telah berlalu dan tidak dibenarkan sama sekali di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat.

Bukan sahaja pihak Eksekutif perlu memantau kualiti kerja kakitangan di bawah mereka, malahan sekiranya sesuatu buruk berlaku dalam bidang yang diuruskan mereka, maka mereka juga perlu menjawab kepada JP yang berkenaan nanti.

Semua kerja ini dilakukan oleh para ADN yang tidak memegang jawatan di kerajaan. Kerja-kerja ini diselaras oleh Speaker dan beliau dibantu oleh Timbalannya. Kerja-kerja ini tidak semudah yang disangkakan tetapi malangnya ramai yang tidak mengetahui kepentingan tugas-tugas yang dijalankan oleh Speaker dan Timbalan Speaker di sebalik tabir.

Perbandingan Saraan Wakil Rakyat ADN Selangor Berbanding KDNK Per Kapita Rakyat Selangor

Saya juga diingatkan oleh rakan seperjuangan untuk membuat perbandingan di antara saraan wakil rakyat ADN Selangor berbanding dengan KDNK per kapita rakyat.

Maklumat yang diperolehi daripada The Economist menunjukkan bahawa kebanyakkan negara Komanwel membayar antara 2 hingga 4 kali ganda daripada KDNK per kapita rakyatnya kepada Ahli Parlimen mereka.

Bagi Malaysia, Ahli Parlimen di Dewan Rakyat menerima saraan sedikit melebihi dua kali ganda daripada KDNK per kapita. KDNK per kapita rakyat dikira dengan membahagikan KDNK sesebuah negara dengan populasinya.

Mengikut statistic daripada Unit Perancang Ekonomi (EPU), KDNK Malaysia pada tahun 2013 ialah RM1001.b bilion. Mengandaikan Selangor menyumbang lebih 22% kepada KDNK ini dan dengan populasi Selangor seramai 5 juta orang. Maka KDNK per kapita Selangor ialah lebih kurang RM44,080 setahun, bersamaan RM3,673 sebulan. Bandingkan nilai ini dengan saraan pokok ADUN sebanyak RM11,250 sebulan dan nisbahnya ialah 3.1.

Nisbah 3.1 ini terletak di dalam lingkungan 2.0 – 4.0 seperti apa yang saya sebutkan di atas. Maka daripada aspek ini, penyelarasan saraan ADN Selangor ke paras RM11,250 tidak sepatutnya menjadi satu persoalan.

Rasional dan garis panduan untuk menetapkan saraan penggubal undang-undang

Saya juga ingin membawa satu penyelidikan yang dijalankan oleh Majlis Perundangan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong (The Legislative Council of Hong Kong Special Administrative Region) terhadap saran ahli-ahli Parlimen dan yang lain di negara-negara utama Komanwel. (Sila rujuk sini)

Muka surat enam dan sebelas dalam dokumen tersebut menyebut tentang rasional dan garis panduan yang diterima pakai oleh negara-negara ini dalam menentukan saraan ahli-ahli perundangan mereka. Hampir kesemua telah menyebut bahawa saraan yang diterima oleh penggubal undang-undang harus setimpal dengan bebas kerja dan kedudukan mereka sebagai penggubal undang-undang.

Selain itu, saraan bagi Speaker dan Timbalan Speaker tidak harus terlalu jauh berbeza dengan ahli yang memegang jawatan eksekutif di dalam kerajaan. Begitu juga dengan saraan mereka tidak harus lebih rendah daripada kakitangan kanan kerajaan.

Penambahbaikan yang boleh dijalankan

Ramai yang mengutarakan pandangan bahawa kuantum penyelarasan saraan ADN kali ini adalah terlalu besar dan mereka bercadang supaya ianya dijalankan secara beransur-ansur mengikut best practice dari luar negara.

Saya secara peribadi bersetuju dengan bahagian yang kedua di mana memang penyelarasan kali ini dilakukan tanpa perbincangan yang terperinci. Saya bercadang kerajaan negeri pada masa hadapan boleh menubuhkan sebuah jawatankuasa pilihan yang ditubuhkan khusus untuk mensaraan bukan sahaja saraan ADN tetapi juga segala perbelanjaan, tuntutan dan elaun yang bakal diterima oleh setiap ADN mengikut peredaran masa.

Pendengaran awam dan siasatan boleh dijalankan oleh Jawatankuasa Pilihan ini dari semasa ke semasa untuk mempertimbangan sebarang cadangan untuk meminda Enakmen Anggota Pentadbiran dan Anggota Dewan Negeri Selangor ini.

Diharap tulisan ini dapat memberi pengetahuan yang lebih banyak kepada orang ramai terhadap fungsi dan peranan, ADN, Speaker dan Timbalan Speaker dan sekaligus member justifikasi terhadap penyelarasan gaji yang bakal diterima oleh mereka bermula 1 Januari 2014 nanti.

Lau Weng San

Monday, December 02, 2013

Ucapan ADUN Kampung Tunku Lau Weng San semasa membawa satu usul di bawah Peraturan Tetap 76(5) di Dewan Negeri Selangor pada 2 Disember 2013

“Bahawasanya mengikut Perenggan (5) dalam Peraturan Tetap 76 bagi Dewan Negeri Selangor, Dewan yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan supaya Penyata Jawatankuasa Pilihan Mengenai Pejabat Daerah Dan Tanah (JP-PADAT) yang dibentangkan sebagai Kertas Mesyuarat Bil. 27 Tahun 2013 diterima.”
1. Jawatankuasa Pilihan Mengenai Pejabat Daerah Dan Tanah (JP-PADAT) telah mengadakan tiga kali mesyuarat pada 26 Ogos 2013, 30 September 2013 dan 7 Oktober 2013.

2. Dalam mesyuarat pertama bertarikh 26 Ogos 2013, Kertas Panduan Kerja untuk Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT) Dewan Negeri Selangor Sesi 2013 – 2018 telah dibentang dan diterima oleh JP-PADAT di mana kuasa penubuhan, objektif, skop kerja, peranan, modus operandi dan hasil kerja untuk JP-PADAT dalam masa lima tahun yang akan datang telah digariskan.

3. JP-PADAT seterusnya telah menjalankan beberapa siri pendengaran tertutup dengan wakil daripada Pejabat Tanah dan Galian Selangor (PTGS) berkenaan dengan perkara-perkara berikut:
i. Laporan Ketua Audit Negara (Negeri Selangor) 2011 – Pengurusan Tukar Syarat Tanah bagi kilang haram, tapak perkuburan dan rumah burung walit.
ii. Pengurusan Sumber Manusia di Pejabat Daerah dan Tanah - Kekurangan Pegawai Berpengalaman;
iii. Kelewatan Dalam Permohonan Tukar Syarat Tanah / Pemberimilikan Tanah;
iv. Pencerobohan ke atas tanah berstatus Lesen Pendudukan Sementara (TOL);
v. Penangguhan ke atas consent yang dimohon serta polisi pemberian consent terkini;
vi. Sistem Pungutan Hasil Tanah (SPHT) dan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB);
vii. Status terkini perwartaan (gazzette) tanah rizab perkampungan Orang Asal di Selangor;
viii. Susulan ke atas Laporan Akhir Kajian Terhadap Pengurusan dan Pentadbiran Tanah Negeri Selangor yang disediakan Task Force Tanah Selangor Tahun 2008.

4. JP-PADAT juga menjalankan pendengaran tertutup dengan wakil-wakil daripada kesemua sembilan buah Pejabat Tanah dan Daerah (PTD) terhadap perkara-perkara di bawah:
i. Inventori balai raya, gelanggang sukan dan kemudahan awam di bawah seliaan setiap Pejabat Daerah dan Tanah; dan
ii. Dasar ketelusan oleh Pejabat Daerah dan Tanah dalam pemberian tender / sebut harga.

5. Dalam proses pemutihan kilang-kilang haram, JP-PADAT mendapati hampir separuh daripada 2118 lot tanah kilang haram yang masih belum diputihkan sepenuhnya dan ini menyebabkan kerugian sebanyak RM78 juta setahun dari segi pendapatan cukai tanah dan premium kepada kerajaan.

6. PTGS dan kesembilan PTD perlu meningkatkan usaha untuk memutihkan kilang-kilang haram ini. Pihak penguatkuasaan juga perlu dipertingkatkan untuk mengelak penambahan kilang-kilang haram.

7. Tentang tanah perkuburan, JP-PADAT mengesyorkan kerajaan untuk mempercepatkan kerja-kerja pewartaan berkenaan dengan Tanah Perkuburan Wilayah Bersepadu.

8. Dalam hal penggunaan tanah untuk perusahaan burung walit, JP-PADAT berpuas hati dengan kerajaan kerana telah menetapkan satu garis panduan yang lengkap untuk mengawalselia industri ini.

9. Dalam hal pengurusan sumber manusia di pejabat tanah, JP-PADAT menyarankan supaya kerajaan menubuhkan sebuah institut latihan pegawai-pegawai tanah untuk melatih pegawai-pegawai yang mahir dalam hal ehwal pengurusan tanah tanpa terlalu bergantung kepada pegawai-pegawai yang dilantik oleh BPSM. JP-PADAT juga menyaran agar kerajaan segera mengisi semua kekosongan jawatan di setiap PTD dan PTGS. Jikalau kekosongan tersebut tidak dapat diisi pleh SPA Malaysia, maka SPANS perlu mengisi kekosongan tersebut melalu perlantikan secara kontrak.

10. Dalam hal tanah yang berstatus Lesen Pendudukan Sementara atau TOL, JP-PADAT telah dimaklumkan bahawa MMKN telah menurunkan kuasa kepada Pejabat Tanah dan Daerah untuk meluluskan permohonan TOL untuk tujuan kediaman. Walaupun begitu, pemantauan dan semakan di peringkat Daerah harus diadakan memandangkan kuasa untuk meluluskan permohonan TOL bagi tujuan kediaman telah diturunkan kepada kepada PTD.

11. Berkenan dengan pemberian consent atau kebenaran untuk melepaskan hartanah milik Bumiputera kepada bukan Bumiputera, JP-PADAT mencadangkan supaya kerajaan harus melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) menjadikan tanah-tanah pertanian yang dipegang oleh kaum Bumiputera digunakan sebaik-baiknya dalam sektor pertanian untuk menjana hasil daripada ianya dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan cepat.

12. Satu berita baik yang ingin dibangkitkan di sini ialah PTGS atas usaha sendiri telah cuba dan berjaya berusaha untuk mengintegrasikan kedua-dua sistem pentadbiran tanah dengan bantuan Bahagian Teknologi Maklumat (BTM), SUK Selangor iaitu Sistem Pengutan Hasil Tanah (SPHT) dan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB). Harus diingatkan bahawa Ketua Audit Negara pernah memberi teguran kerana didapati kedua-dua sistem ini tidak dapat diintegrasikan.

13. PTGS juga mendapat kerjasama daripada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan nombor kad pengenalan dan alamat pemilik tanah. Pada masa yang sama, PTGS melalui BTM sedang berusaha untuk membangunkan Jaringan Selangor dan Selangor Land Information System (SELIS). Jawatankuasa juga puas hati kerana PTGS akan melaksanakan sistem e-Strata Selangor mulai tahun 2014 dan ianya dijangka akan menjadi rujukan negeri-negeri yang lain.

14. Walaupun begitu, JP-PADAT mendapati penggunaan sistem-sistem ini adalah bersifat intranet sahaja, di mana ianya hanya boleh diguna secara dalaman dan masih tidak dibuka kepada orang ramai. Maka, JP-PADAT mencadangkan kerajaan untuk menaiktaraf sistem ini dan mempertingkatkan tahap keselamatan sistem ini supaya ianya boleh dibuka untuk kegunaan orang ramai.

15. JP-PADAT juga mendapati bahawa sehingga kini masih terdapat lebih kurang 2000 hektar tanah Orang Asal yang belum lagi diwartakan disebabkan Pelan Pra-Perhitungan (PA) belum lagi diselesaikan di mana ianya perlu dilaksanakan oleh seorang juruukur berlesen yang dilantik Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). JP-PADAT menyarankan agar kerajaan mempercepatkan proses pewartaan dengan menggunakan perkhidmatan juruukur tanah bertauliah bagi menyediakan Pelan Pra-Perhitungan (PA) secepat mungkin.

16. Dalam isu penyelenggaraan dewan orang ramai dan balai raya yang dikawalselia oleh Pejabat Tanah dan Daeerah, JP-PADAT juga menjalankan sesi pendengaran tertutup dan menyarankan agar pewartaan disegerakan dan satu peruntukan tetap tahunan disalurkan kepada setiap Pejabat Daerah dan Tanah (PTD) untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan ini memandangkan ianya merupakan aset kerajaan negeri dan selama ini tidak diperuntukkan wang untuk menyelenggara aset-aset ini dengan baik.

17. JP-PADAT juga menyarankan agar kerajaan Selangor menetapkan satu dasar terhadap kemudahan-kemudahan yang dibina oleh kerajaan negeri yang terdahulu di atas tanah persendirian dan tanah rizab jalan, iaitu sama ada tanah tersebut diambil alih ataupun cukai tanah dan cukai pintu yang dikenakan diselaraskan dengan sewajarnya.

18. JP-PADAT juga memantau proses pemberian tender dan sebutharga oleh PTD. Saranan daripada JP-PADAT tempoh sebut harga / tender selama tujuh hari minimum adalah singkat kerana mungkin terdapat kontraktor-kontraktor baru tidak dapat menyediakan dokumen sebut harga / tender dengan menyeluruh.

19. Sebagai penambahbaikan kepada proses yang sedia ada, JP-PADAT menyarankan agar tempoh sebut harga / tender minimum dipanjangkan ke empat belas hari walaupun Pekeliling mencadangkan tujuh hari minima.

20. JP-PADAT mencadangkan agar kerajaan menetapkan satu dasar ketelusan yang lebih menyeluruh dengan melantik tiga orang anggota ke dalam setiap satu jawatankuasa yang dimaksudkan dalam Pekeliling, di mana individu-individu ini yang dilantik oleh dan hanya bertanggungjawab kepada Majllis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) sahaja.

21. Untuk mempertingkatkan tahap ketelusan, JP-PADAT juga mencadangkan agar kerajaan menjemput Ahli Dewan Negeri (ADN) dan Ahli Parlimen setempat di daerah itu untuk dilantik oleh MMKN sebagai pemerhati untuk menyaksi seluruh proses pemilihan kontraktor atau pembekal untuk sesuatu sebut harga atau tender sehingga selesai sesuatu kerja pembekalan atau kerja pembangunan fizikal itu.

22. JP-PADAT juga menjalankan pendengaran tertutup berkenaan beberapa kes spesifik seperti yang berikut: i. Rayuan untuk mendapatkan semula tujuh permohonan pemberimilikan tanah untuk tujuan bangunan kediaman di Bukit Angkat, Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor. ii. Aduan terhadap pengambilan tanah di bawah Seksyen 3(1)(A) Akta Pengambilan Tanah 1960 (Pindaan 2000) ke atas Lot 92, GM 515, Bandar Selayang, Daerah Gombak dan bayaran pampasan tanahs Tetuan Ng Keing Wai Sdn. Bhd.

23. JP-PADAT mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Langat dan Gombak kerana telah menjalankan tugas dengan profesional dan cekap dalam kedua-dua aduan ini.

24. Untuk aduan pertama, PTD Hulu Langat telah memaklumkan bahawa empat daripada tujuh aduan tersebut telah diselesaikan dan tiga yang lain tidak dapat diproses kerana bangunan kediaman belum dibina semasa permohonan dikemukakan.

25. Untuk aduan kedua, PTD Gombak telah memaklumkan bahawa kes ini telah diputuskan di mahkamah. Tambahan lagi, aduan lebih menjurus kepada Majlis Perbandaran Selayang dan terletak di luar skop pemantau JP-PADAT, maka JP-PADAT tidak membuat apa-apa saranan kepada PTD Gombak.

26. JP-PADAT ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pegawai yang tampil memberi keterangan. JP-PADAT ingin mengingatkan kepada pegawai-pegawai kerajaan bahawa JP-PADAT ialah sebuah jawatankuasa pilihan yang menjalankan tugas-tugas pemantauan oleh pihak perundangan terhadap pihak Eksekutif. Ini bermakna JP-PADAT tidak boleh mengambil alih peranan MMKN dan memberi arahan kepada pegawai.

27. Akhir sekali, JP-PADAT akan terus memantau isu-isu yang yang dibangkitkan dalam Penyata ini pada masa depan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

YB Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku

Ucapan ADUN Kampung Tunku Lau Weng San semasa membawa satu usul di bawah Peraturan Tetap 26(2) di Dewan Negeri Selangor pada 2 Disember 2013

“Bahawa Dewan Yang Mulia ini sejajar dengan prinsip ketelusan, meminta Kerajaan Selangor supaya sentiasa memberi maklumat terkini tentang semua projek infrastruktur Kerajaan Persekutuan dengan sepenuhnya kepada rakyat dan Dewan Yang Mulia ini.”
1. Prinsip ketelusan merupakan dasar yang amat penting dalam pentadbiran kerajaan Selangor di mana demi mencapai matlamat ini, Enakmen Kebebasan Maklumat telahpun digubalkan pada tahun 2011.

2. Prinsip ketelusan juga merupakan salah satu sebab pelaburan terus subur di Selangor. Tiada pelabur yang sudi melabur wang mereka di sebuah pasaran yang mereka tidak kenali. Apabila pelabur sudi melabur di Selangor, ini menunjukkan mereka mempunyai tahap keyakinan yang tinggi terhadap kerajaannya.

3. Kerajaan Persekutuan juga tidak boleh meminggirkan negeri Selangor dari segi pelaburan dan pembangunan ekonomi di mana beberapa projek mega yang memakan belanja ribuan juta ringgit akan dan sudah bermula kerja di Selangor.

4. Antara beberapa projek infrastruktur yang sempat saya kumpulkan di sini adalah seperti berikut:
 • Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi – Ulu Kelang (SUKE)
 • Lebuhraya Bertingkat Damansara – Shah Alam (DASH)
 • Lebuhraya Kinrara – Damansara (KIDEX)
 • Lebuhraya Pantai Barat (Taiping – Banting)
 • Kuala Lumpur Outer Ring Road (KLORR) (Templer Park – Sungai Long)
 • Lebuhraya KL Arah Serendah (KLAS) (Kuala Lumpur – Serendah)
 • Lebuhraya Paroi – Senawang – KLIA (PSKE)
 • Lebuhraya Serdang – Kinrara – Putrajaya (SKIP)
 • Lebuhraya Port Dickson – Banting (PDBE)
 • Metropolis Kesihatan Universiti Malaya
 • Projek MRT Kedua Lembah Klang (KV-MRT2)
 • Projek MRT Ketiga Lembah Klang (KV-MRT3)
 • Projek Langat 2.

5. Sama seperti projek-projek yang lain, projek-projek mega ini juga perlu mengemukakan permohonan kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) seperti Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES) dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Selangor untuk kelulusan dasar. Kemudiannya pemilik-pemilik projek perlu mendapat kelulusan daripada Pusat Sehenti (OSC) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk mendapat Kebenaran Merancang (KM) dan kelulusan-kelulusan teknikal yang lain.

6. Projek-projek ini khususnya projek pembinaan lebuhraya selalunya akan melibatkan pengambilan tanah-tanah persendirian untuk memudahkan pembinaan. Sekiranya ini berlaku, maka kerja-kerja pengambilan tanah perlu dijalankan oleh Pejabat Tanah dan Daerah masing-masing.

7. Rakyat Selangor rata-ratanya tidak menghalang mana-mana projek pembangunan ini. Cuma apa yang membimbangkan mereka selalunya ialah kekurangan maklumat terhadap projek-projek ini.

8. Kerajaan Selangor yang dipilih rakyat perlu berfungsi sebagai pemantau. MTES dan MMKN dalam mempertimbangkan apa-apa permohonan, perlu menetap garis piawaian yang lebih tinggi. Permohonan yang tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan.

9. Laporan-laporan seperti TIA dan EIA perlu dijalankan oleh pihak-pihak bertauliah. Baru-baru ini, cadangan untuk melantik konsultan bebas yang mempunyai kepakaran dalam penyediaan laporan TIA dan EIA telah dibangkitkan untuk memastikan laporan-laporan TIA dan EIA yang dikemukakan dijalankan dengan cara yang betul.

10. Selain itu, terdapat beberapa projek mega yang memerlukan kerajaan negeri mengambil tanah-tanah persendirian. Apabila maklumat bahawa tanah-tanah persendirian di sesuatu tempat akan diambil untuk sesuatu projek pembangunan, akan tertimbul perasaan serba-salah di kalangan penduduk.

11. Seribu satu tanda tanya akan timbul, sama ada rumah dan tanah penduduk akan diambil? Adakah pampasan yang secukupnya akan dibayar? Ke mana mereka hendak berpindah selepas ini? Bagi tanah dan rumah yang tidak akan diambil, mereka akan tertanya-tanya apakah kesan buruknya jikalau mereka terpaksa hidup berjiran dengan projek ini?

12. Justeru itu, kerajaan negeri harus meletakkan syarat yang ketat terhadap projek-projek pembangunan ini tertakluk kepada undang-undang. Semua dokumen yang diperlukan untuk mendapat kelulusan mesti disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan di mana dokumen-dokumen tersebut mesti mempunyai maklumat yang diperlukan.

13. Selepas itu, maklumat-maklumat ini perlu disahkan sekali lagi oleh pihak ketiga agar ianya memang sah benar dan tepat. Kemudian, maklumat-maklumat ini harus dikongsi bersama-sama dengan PBT, Ahli-ahli Majlis, wakil-wakil rakyat dan penduduk-penduduk sejajar dengan prinsip ketelusan.

14. Bagi projek pembinaan lebuhraya, saya meminta kerajaan negeri juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk diberi segala dokumen berkaitan dengan konsesi tol lebuhraya, termasuk perjanjian konsesi dan perjanjian-perjanjian pinjam bank sekali supaya kerajaan boleh menilai kesesuaian projek serta impaknya terhadap rakyat.

15. Sebagai contoh, mengikut laporan media, kerajaan persekutuan baru menandatangani dua perjanjian konsesi berjumlah RM 11.5 bilion dengan Syarikat Prolintas, iaitu sebuah anak syarikat di bawah Permodalan Nasional Berhad (PNB) untuk membina Lebuhraya Bertingkat Damansara – Shah Alam (DASH) sebanyak RM 5.06 bilion dan Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi – Ulu Kelang (SUKE) bernilai RM 5.44 bilion.

16. Di bawah perjanjian konsesi ini, kedua-dua lebuhraya ini akan dibina mengikut konsep Build-Operate-Transfer (BOT) sekaligus menjadikan Prolintas sebagai pemegang konsesi lebuhraya bertol kedua terbesar di Malaysia.

17. Walaunpun kerja-kerja pengambilan tanah tengah berjalan, Prolintas perlu memenuhi dua prasyarat yang penting sebelum kerja-kerja pembinaan boleh bermula, iaitu sama ada syarikat Prolintas mempunyai kekuatan teknikal dan kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan projek ini dan kedua Prolintas perlu menyiapkan laporan perbincangan dengan orang awam berkenaan dengan kedua-dua projek ini. Kementerian Kerja Raya akan menubuhkan sebuah jawatankuasa penilaian untuk menilai sama ada Prolintas memenuhi kedua-dua syarat di atas.

18. Rakyat ingin bertanya, mengapakah kerajaan persekutuan menandatangani perjanjian konsesi lebuhraya dengan Prolintas sekiranya penilaian terhadap kekuatan teknikal dan kewangan Prolintas masih belum dinilai sepenuhnya?

19. Telah dilaporkan dalam media bahawa kerja-kerja pengambilan tanah telah berjalan. Bagaimanakah Prolintas boleh menjalankan proses pengambilan tanah tanpa melalui kerajaan negeri? Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan negeri dalam perkara ini?

20. Telah disebut bahawa sebuah jawatankuasa penilaian akan ditubuhkan oleh Kementerian Kerja Raya. Adakah kerajaan negeri diwakili dalam jawatankuasa ini? Bagaimanakah jawatankuasa ini berfungsi? Sekiranya tiada maklumat terhadap dengan soalan-soalan ini, maka ini bermakna dasar kerajaan persekutuan adalah tidak telus dan kerajaan negeri harus menegur.

21. Kampung Tunku amat bimbang dengan budaya kerja yang tidak telus ini, lebih-lebih banyak projek-projek infrastruktur ini akan berlaku di bumi Selangor dan memberi kesan yang langsung terhadap kehidupan rakyat Selangor. Maka Kampung Tunku mohon perhatian kerajaan negeri dalam isu ini dan saya mohon mengusul.

YB Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku