Wednesday, July 17, 2013

促请第二财长解释为何参与大马第二家园计划的外国公民购买汽车可豁免国产税和销售税

我已致函促请第二财长,解释为何参与大马第二家园计划的外国公民购买汽车时可豁免国产税和销售税。

我在本月5日的记者会揭发联邦政府允许参与第二家园计划外国公民在我国购买本地组装的汽车可豁免国产税和销售税,反之我国国民却不能享有免除上述两项税务的福利。

我认为政府的政对大马公民来说是不公平和歧视性的。虽然平面媒体与电子媒体有给予上述课题大篇幅的报导,但截至本月15日,我没阅读到任何有关单位针对此偏差政策给予回应。

有鉴于此,我冀望第二财长胡斯尼能够尽快给予大众回应。我也通过电邮方式致函给他,希望他能在短时间内给予回复。

以下是本人的信函内容:
“15 Julai 2013

Ruj Tuan:
Ruj Kami: KT/2013/Julai/Bil.11
YB Dato' Seri Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah,
Menteri Kewangan II,
Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 WP Putrajaya.
Tel: 03-88824155, Faks:03-88823787
Emel: husni@treasury.gov.my                                                   Melalui pos dan emel
YB Dato’ Seri,
PENGECUALIAN DUTI EKSAIS DAN CUKAI JUALAN KEPADA WARGA ASING UNTUK MEMBELI SEBUAH KENDERAAN PEMASANGAN TEMPATAN (CKD) YANG MENYERTAI PROGRAM MALAYSIA MY SECOND HOME (MM2H)
Saya ingin merujuk kepada perkara di atas dan membawa perhatian YB Dato’ Seri tentang dasar Kerajaan Persekutuan membenarkan pengecualian duti eksais dan cukai jualan kepada warga luar negara yang menyertai Malaysia My Second Home (MM2H) untuk membeli sebuah kenderaan pemasangan tempatan (Complete Knock Down - CKD).
2. Saya sedia maklum bahawa layanan yang sama tidak diberi kepada rakyat Malaysia sendiri, khususnya rakyat Malaysia yang banyak menyumbangkan tenaga kepada pembangunan negara, baik dari segi cukai pendapatan ataupun pembayaran cukai-cukai yang lain.
3. Diharap pihak YB dapat menyemak semula dasar yang bersifat diskriminasi terhadap rakyat Malaysia ini dan seterusnya membenarkan pengecualian dalam bentuk yang sama kepada rakyat Malaysia agar rakyat Malaysia boleh memiliki kenderaan yang berkualiti tanpa perlu membayar harga yang terlampau tinggi.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku”
刘永山

Surat Kepada Menteri Kewangan Kedua Untuk Mendapat Penjelasan Berkenaan Dengan Pengecualian Duti Eksais Dan Cukai Jualan Kepada Warga Asing Yang Mengambil Bahagian Dalam MM2H

Ingin dimaklumkan bahawa saya telah menulis surat kepada Menteri Kewangan Kedua untuk mendapat penjelasan daripadanya berkenaan dengan pengecualian Duti Eksais dan Cukai Jualan kepada warga negara asing yang mengambil bahagian dalam program Malaysia My Second Home (MM2H).

Dalam satu sidang media pada 5 Julai 2013, saya telah membongkarkan bahawa kerajaan persekutuan telah memberi pengecualian yang dimaksudkan di atas kepada warga asing yang mengambil bahagian dalam program MM2H sedangkan rakyat Malaysia tidak diberi sebarang peluang untuk memiliki kereta mereka tanpa perlu membayar kedua-dua cukai yang dimaksudkan itu.

Saya juga menyifatkan dasar kerajaan ini adalah tidak adil dan bersifat diskriminasi terhadap rakyat Malaysia sendiri. Sehingga ke 15 Julai, saya tidak membaca apa-apa maklum balas daripada pihak yang berkenaan tentang kepincangan dasar ini walaupun sidang media ini mendapat liputan luas dalam media elektronik dan media cetak.

Justeru itu, saya berharap Menteri Kewangan Kedua, YB Dato' Seri Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah, boleh memberi maklum balas umum tentang perkara ini secepat mungkin. Surat saya juga telah dihantar kepadanya melalui emel dan diharap beliau dalam memberi maklum balasnya dalam masa terdekat.

Berikut ialah isi kandungan surat saya:

“15 Julai 2013

Ruj Tuan:
Ruj Kami: KT/2013/Julai/Bil.11
 
YB Dato' Seri Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah,
Menteri Kewangan II,
Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 WP Putrajaya.
Tel: 03-88824155, Faks:03-88823787
Emel: husni@treasury.gov.my                                                        Melalui pos dan emel
YB Dato’ Seri,
PENGECUALIAN DUTI EKSAIS DAN CUKAI JUALAN KEPADA WARGA ASING UNTUK MEMBELI SEBUAH KENDERAAN PEMASANGAN TEMPATAN (CKD) YANG MENYERTAI PROGRAM MALAYSIA MY SECOND HOME (MM2H)
Saya ingin merujuk kepada perkara di atas dan membawa perhatian YB Dato’ Seri tentang dasar Kerajaan Persekutuan membenarkan pengecualian duti eksais dan cukai jualan kepada warga luar negara yang menyertai Malaysia My Second Home (MM2H) untuk membeli sebuah kenderaan pemasangan tempatan (Complete Knock Down - CKD).
2. Saya sedia maklum bahawa layanan yang sama tidak diberi kepada rakyat Malaysia sendiri, khususnya rakyat Malaysia yang banyak menyumbangkan tenaga kepada pembangunan negara, baik dari segi cukai pendapatan ataupun pembayaran cukai-cukai yang lain.
 3. Diharap pihak YB dapat menyemak semula dasar yang bersifat diskriminasi terhadap rakyat Malaysia ini dan seterusnya membenarkan pengecualian dalam bentuk yang sama kepada rakyat Malaysia agar rakyat Malaysia boleh memiliki kenderaan yang berkualiti tanpa perlu membayar harga yang terlampau tinggi.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku”
Lau Weng San

Monday, July 08, 2013

Kerajaan harus merangka program jangka pendek untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur luar bandar

Ucapan Pencadang ADUN Kampung Tunku semasa mencadang usul di bawah Peraturan-peraturan Tetap 26(1) pada 8 Julai 2013 di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam:

1. Tuan Speaker, saya selaku ADUN Kampung Tunku dengan ini ingin mencadangkan satu usul di bawah Peraturan-peraturan Tetap 26(1), di mana usul adalah seperti yang berikut:
“Bahawa Dewan yang mulia ini meminta kerajaan Selangor di bawah semangat ‘Go Rural’ untuk merangkakan lebih banyak rancangan pembangunan berjangka pendek untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di kawasan luar bandar terbela.”
2. YAB Menteri Besar telah beberapa kali menyebut tentang program-program pembangunan di luar bandar di bawah tajuk besar “Go Rural” selepas PRU-13, di mana YAB Menteri Besar pernah menyebut salah satu sasaran ialah untuk menambah pendapatan penduduk-penduduk luar bandar dalam tempoh masa tiga tahun. Oleh itu, sudah sampai masanya untuk kerajaan Selangor melancarkan program yang serious khusus untuk pembangunan luar bandar.

3. Sebelum ini, kerajaan telahpun melancarkan beberapa program pembangunan yang khusus untuk kawasan-kawasan luar bandar seperti program peningkatan hasil padi di mana program ini merupakan sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi Selangor yang dilancarkan pada tahun 2009.

4. Selain itu, kerajaan juga telah melancarkan program mikrokredit SkimSel di mana kerajaan buat kali pertama membekalkan pinjaman mikro kredit kepada masyarakat luar bandar untuk mempertingkatkan pendapatan mereka.

5. Biarpun begitu, program-program ini merupakan program-program berasingan dan berbentuk piece meal di mana ianya tidak dilaksanakan di bawah satu penyelarasan yang berkesan. Terdapat program-program kebajikan dan pembangunan lain yang dilancarkan oleh kerajaan Selangor sebelum ini, yang kebanyakkannya mempunyai kaitan langsung dengan geran “Selangorku”.

6. Tidak terlupa juga program-program pembangunan yang dilaksanakan di bawah Jawatankuasa-jawatankuasa Tetap Kerajaan Selangor seperti Jawatankuasa Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Modal Insan, Kerajaan Prihatin dan Kebajikan.

7. Kampung Tunku memang menyanjung tinggi program-program ini. Walaupun begitu, kita perlu mengakui keberkesanan sesetengah program ini tidak dapat diukur dengan tepat. Kita tidak pasti hakikinya berapa ramai penduduk atau keluarga luar bandar yang menerima manfaat daripada usaha kita ini. 8. Justeru itu, Kampung Tunku mencadang kepada kerajaan untuk mewujudkan beberapa Key Performance Index (KPI) untuk mengukur setakat mana pencapaian kerajaan dalam perkara ini. Kampung Tunku juga bercadang kepada kerajaan agar menubuhkan sebuah jawatankuasa pemantauan di peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) agar segala peruntukan dan projek-projek pembangunan mencapai sasarannya.

9. Selepas itu, Kampung Tunku bercadang kepada kerajaan untuk mengenalpasti apakah kawasan luar bandar di Selangor. Ini adalah penting supaya semua pihak mengetahui skop kawasan kerja mereka.

10. Kampung Tunku berpendapat tiada masalah sekiranya Daerah Hulu Selangor, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Langat, Sepang dan Hulu Langat dikategori sebagai kawasan luar bandar. Biarpun begitu, terdapat beberapa daerah seperti Daerah Klang, Gombak dan Petaling yang mempunyai kawasan-kawasan kampong dan tempat-tempat ini tidak boleh disalah taksir sebagai kawasan bandar.

11. Setelah menetapkan KPI, jawatankuasa pemantauan dan tempat-tempat pelaksanaannya, kerajaan harus mengenalpasti program-program yang boleh dilaksanakan untuk mencapai matlamat ini.

12. Pada pendapat saya, adalah wajar untuk kerajaan menetapkan program-program jangka pendek yang mempunyai impak positik kepada penduduk-penduduk luar bandar. Ini adalah untuk memudahkan kerja-kerja pemantauan manakala program jangka panjang selalunya melibatkan peruntukan yang besar dan tempoh yang jauh lebih panjang untuk dilaksanakan.

13. Kerajaan harus mengakui bahawa kawasan-kawasan luar bandar di Selangor mempunyai potensi besar dalam membangunkan ekonomi pelancongan. Satu contoh yang baik ialah Sekinchan di mana sektor pelancongan di Sekinchan berkembang dengan begitu banyak produk-produk pelancongan. Tidak boleh kita lupa tempat-tempat seperti Kuala Selangor, Fraser Hill, Morib, Bukit Broga dan sebagainya.

14. Sektor pertanian merupakan aktiviti ekonomi yang paling utama di kawasan luar bandar. Maka sebarang usaha kerajaan untuk mempertingkatkan pendapatan penduduk-penduduk luar bandar mesti ada kaitan dengan aktiviti pertanian. Program meningkatkan hasil padi yang dilancarkan pada tahun 2009 mesti dihidupkan dan dilancarkan semula.

15. Kampung Tunku juga mendapati bahawa kerajaan telah membina beberapa kawasan perindustrian di luar bandar. Antaranya ialah kawasan perindustrian Zurah di Hulu Selangor, Port Klang Free Zone (PKFZ) di Pulau Indah, Zon Perdagangan Bebas di Teluk Panglima Garang dan sebagainya. Maka adalah penting kawasan-kawasan ini terus menjadi tumpuan pelaburan asing dan domestik.

16. Ini hanya berlaku sekiranya kerajaan memberi peruntukan khas untuk menaik taraf infrastruktur asas seperti jalan, parit dan lampu jalan di tempat-tempat ini. Sebenarnya, jaringan jalan dan kemudahan internet ialah kunci kejayaan kepada segala program-program yang akan dibangunkan di luar bandar.

17. Ini ialah lakaran kasar Kampung Tunku tentang program “Go Rural” dan harapan saya ianya akan memanfaatkan rakyat di luar bandar dalam masa yang singkat.

Kampung Tunku mohon mencadang. Sekian, terima kasih.

Kerajaan Selangor harus memelihara kepentingan rakyat dan PKNS dalam urusniaga Gapurna-MRCB

Ucapan Pencadang ADUN Kampung Tunku semasa mencadang usul di bawah Peraturan-peraturan Tetap 26(1) pada 8 Julai 2013 di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam:

1. Tuan Speaker, saya selaku ADUN Kampung Tunku dengan ini ingin mencadangkan satu usul di bawah Peraturan-peraturan Tetap 26(1), di mana usul adalah seperti yang berikut:
“Bahawa Dewan Yang Mulia ini meminta kerajaan Selangor memastikan kepentingan anak syarikat kerajaan Selangor, iaitu Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) serta rakyat Selangor sentiasa terpelihara dalam urusan pembelian aset Kumpulan Gapurna, khususnya dalam projek PJ Sentral Development Sdn. Bhd. di mana PKNS memegang tiga puluh peratus kepentingan ekuiti dalam syarikat ini.”
2. Baru-baru ini, saya tergempar dengan cadangan Kumpulan Gapurna yang ingin menjual semua aset, anak syarikat dan kepentingan ekuitinya kepada Malaysian Resources Corp Berhad (MRCB).

3. Malangnya, perkara ini tidak diberi perhatian khusus oleh media secara umum dan orang ramai. Seringkali ianya mungkin dilihat sebagai transaksi komersial yang biasa.

4. Sekiranya kita melihat kepada butiran-butirannya, kita akan mendapati ianya akan menjejaskan salah satu projek usahasama antara Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dengan Nusa Gapurna Sdn. Bhd. (NGSB), iaitu Projek PJ Sentral di Seksyen 52, Petaling Jaya.

5. Projek PJ Sentral ini penting bagi kerajaan negeri Selangor dan rakyat Petaling Jaya kerana kedudukannya yang strategik dan potensi pembangunan semula yang begitu luas.

6. Tanah seluas 12 ekar ini dahulunya menempatkan ibu pejabat PKNS dan merupakan tempat yang berpotensi tinggi. Nilai Pembangunan Kasar atau Gross Development Value (GDV) dijangka mencecah RM 3 bilion.

7. Projek ini telah diswastakan kepada NGSB semasa zaman Barisan Nasional (BN) dan diusahakan oleh syarikat PJ Sentral Development di mana 70% ekuitinya dimiliki NGSB manakala 30% ekuiti yang lain dimiliki PKNS.

8. Penjualan aset dan ekuiti Kumpulan Gapurna kepada MRCB akan menjejaskan kepentingan PKNS dalam projek PJ Sentral ini. Terdapat berita bahawa pihak MRCB bercadang untuk membeli kesemua 30% ekuiti yang dipegang oleh PKNS dalam projek pembangunan ini.

9. Sementara itu, PKNS dilaporkan telah membantah tindakan penjualan aset NGSB kepada MRCB. Dilaporkan bahawa PKNS yang memegang 30% ekuiti dalam PJ Sentral Development Sdn. Bhd. berpendapat kepentingannya tidak terpelihara dalam seluruh transaksi ini.

10. Malahan PKNS bercadang untuk membeli kepentingan 70% ekuiti NGSB dalam PJ Sentral Development Sdn. Bhd. Tindakan ini dilihat sebagai satu usaha PKNS untuk menjadi pemimpin utama dalam projek pembangunan semula bandar (urban redevelopment) ini.

11. Saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa pembangunan semula bandar ialah salah satu daripada pakej rangsangan ekonomi Selangor yang dilancarkan pada tahun 2009. Keseluruhan pakej ini akan dijalankan di tiga buah bandar, iaitu Klang, Petaling Jaya dan Kajang dan dijangka akan menjana pelaburan sebanyak RM 10 bilion.

12. Di bandar Petaling Jaya, kawasan-kawasan yang telah dikenalpasti ialah Seksyen 52, Seksyen 51 dan Seksyen 51A. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, kawasan PJ Sentral dan ibu pejabat Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) ini terletak di tengah-tengah Seksyen 52, sekaligus menjadikan sebarang projek pembangunan semula di kawasan Seksyen 52 sesuatu yang akan melibatkan kepentingan orang ramai.

13. Saya membawa usul ini ke Dewan Yang Mulia ini kerana kerajaan perlu memastikan bahawa kepentingan PKNS, kerajaan dan rakyat Selangor terpelihara dalam projek pembangunan semula bandar yang bakal berlangsung di PJ Sentral ini.

14. Cara yang paling bagus untuk memelihara kepentingan kerajaan dan rakyat Selangor adalah dengan memastikan kerajaan Selangor melalui anak syarikatnya, iaitu PKNS, mempunyai kata putus terhadap halatuju projek pembangunan semula bandar ini.

15. Kampung Tunku khuatir sekiranya PKNS kehilangan kepentingan ekuitinya dalam PJ Sentral Development Sdn. Bhd., maka rakyat Selangor amnya dan Petaling Jaya khasnya tidak dapat menikmati hasil pembangunan semula ini.

16. Kita juga tidak harus lupa bahawa model pembangunan semula bandar di tapak PJ Sentral, Seksyen 52 akan diguna sebagai model untuk pembangunan semula bandar di tempat-tempat lain. Oleh itu, adalah amat penting untuk keseluruhan projek ini berada di pangkuan kerajaan Selangor.

17. Apapun sekali, berikutan kedududan PKNS sebagai pemegang ekuiti minoriti dalam PJ Sentral Sdn. Bhd., saya khuatir PKNS tidak mampu melakukan apa-apa signifikan dalam urusan NGSB – MRCB, apatah lagi menentukan halatuju pembangunan projek PJ Sentral.

18. Dewan Yang Mulia ini ingin tahu apakah perkembangan terkini perkara ini? Apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan Selangor untuk melindungi hak dan kepentingan PKNS dan rakyat Selangor? Siapakah yang menandatangani perjanjian usahasama dengan NGSB suatu ketika dahulu?

19. Dengan itu, saya memohon ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini untuk menyokong usul ini dan meminta kerajaan memberi penerangan yang sewajarnya.

Kampung Tunku mohon mencadang. Sekian, terima kasih.

Saturday, July 06, 2013

休会演词:雪州政府应该采取有效且有效措施解决位于八打灵再也21区13路的Apartmen Sea Park停车地段拥有权的问题

我在2013年7月5号在雪州州议会发表以下休会演词。由负责房屋事务的行政议员伊斯干达代表雪州政府回答。他承诺协助居民解决这个问题。

以下是我向议长提呈的通知书:

---

2013年6月28号

致:雪州州议会议长杨巧双

尊敬的议长,

依据16(2)议会常规申请提出休会演词

本人谨此以甘榜东姑州议员身份,依据议会常规第16(2)条文向您提呈通知,以在2013年7月5号发表以下休会演词:

“雪州政府应该采取有效且有效措施解决位于八打灵再也21区13路的Apartmen Sea Park停车地段拥有权的问题。
“位于八打灵再也21区13路 的Apartmen Sea Park管理委员会最近接获地主来函,指示当地居民交回位于该公寓的四块用作停车场的空地。
“自1980年,这四片地段地契号码是 39967 (Nombor Lot 22713)、地契号码 39971 (Nombor Lot 22717)、契号码 39972 (Nombor Lot 22718)以及地契号码 39973 (Nombor Lot 22720)。
“首先,上述四块土地被充做停车场的土地其实围绕着该区的六座组屋。这表示每当居民离开组屋,将被视为进入这四片土地,在法律上已经是属于侵犯他人土地。
“第二道问题,如果上述土地被收回,那么居民要把交通工具停放在哪?
“根据土地局2008年的搜查,这四块土地仍是属于Sea Housing Sdn. Bhd,也就是发展商本身。但发展商于2008年把土地拥有权割让给Yap Say Tee名下。
“Apartmen Sea Park建于1980年,当时还没有实施1985年分层地契法令(318法令)。
“问题是,为何当时政府不促请发展商交回公共财物,包括把那四块土地交回给组屋管理委员会或政府?
“为何政府没经过调查和检查,就批准发展商把土地转移到个人名下?
“这是否因为该组屋是在实行318条文之前所造成的错误?若是,政府将如何纠正现在的情况?

“雪州政府现在是否可以收回土地以便保障Sea Part Apartmen 居民的权益?若是,程序有哪些?
“无论如何,雪州政府应该插手和调查此事件,同时需要在土地拥有者未开始采取法律行动对付无辜居民之前解决问题。”

谢谢。

甘榜东姑州议员

刘永山 敬上

Adjournment Speech: The Selangor State government has to take reasonable steps to solve problems of the land ownership of Sea Park Apartment carpark lot at Jalan 21/13, Petaling Jaya soonest possible.

I have tabled an adjournment speech on 5th July 2013 in the Selangor State Legislatie Assembly to bring up an issue related to the land ownership of Sea Park Apartment carpark. The State Government was represented by Housing EXCO, YB Iskandar Samad and he replied that he will assist the residents of Sea Park Apartment to resolve this matter.

Below is my notice to the Speaker on this matter:

-----

28 Jun 2013

YB Hannah Yeoh Tseow Suan
Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor,
Pejabat Tuan Speaker,
Tingkat 1, Bangunan Annex,
Dewan Undangan Negeri Selangor,
40680 Shah Alam, Selangor.
Telefon: 03-5544 7621, 03-5519 2475
Faks: 03-5519 3302

YB Tuan Speaker,

NOTICE IN SEEKING PERMISSION TO DELIVER AN ADJOURNMENT SPEECH AT THE END OF THE SITTING UNDER STANDING ORDER 16 (2)

As Kampung Tunku’s State Assemblyman, I would like to present a notice to seek your permission to deliver an adjournment speech at the end of the sitting under Standing Order 16 (2) on 5th July 2013. The speech’s content is as below;
“The Selangor State government has to take reasonable steps to solve problems of the land ownership of Sea Park Apartment carpark lot at Jalan 21/13, Petaling Jaya soonest possible.”
 “The Sea Park Apartment Management Corporation at Jalan 21/13, Petaling Jaya has received a letter from the owner of the car parking lot land instructing the residents to deliver vacant possession of the four parcels of land to him.”
 “The land which houses Sea Part Apartment carpark lot since 1980 has been separated into 4 parcels of land registered under Grant Number 39967 (Lot Number 22713), Grant Number 39971 (Lot Number 22717), Grant Number 39972 (Lot Number 22718) and Grant Number 39973 (Lot Number 22720).”
“The second problem is if the lands are taken back by the owner, where will the residents park their vehicles?”
“Search made with the Petaling District Land Office shows that until 2008, all of 4 pieces of land is still being held by the developer, Sea Housing Sdn. Bhd. In 2008, the developer has transfered ownership of all 4 lands to a person named Yap Say Tee.”
“The question here is, why does the government at that time did not insist on surrender of common properties which includes all 4 pieces of land to the Apartment’s management corporation or government?
“Why does the government has to approve the title transfer of the land ownership from a developer to an individual without investigation and assessment of this problem?
“Did the mistake occur because the apartment was built before Act 318 coming into force? If yes, how will the government rectify this situation?
“Will Selangor government take back this land now to protect the interest of the Sea Park Apartment’s residents? If yes, what will be the procedures?
“Regardless, the Selangor government must intervene, investigate and solve this matter before the land owner begin a legal suit or issue a Court order against these innocent residents.”
“The first problem is that these lands are surrounding their six apartment blocks. It means that every time residents step out of their block, they are considered as intruding other’s land.”
“Sea Park Apartment is an apartment developed in 1980, prior to the 1985 Strata Titles Act (Act 318) coming into force.”

Thank you.

Yours truly,

YB Lau Weng San
Kampung Tunku State Assemblyman

Ucapan Penangguhan: Kerajaan Selangor harus mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk menyelesaikan masalah hakmilik tanah tempat letak kereta (TLK) Apartmen Sea Park, Jalan 21/13, Petaling Jaya secepat mungkin

Saya telah membentangkan satu ucapan penangguhan pada 5 Julai 2013 di Dewan Negeri Selangor untuk membawa isu hakmilik tanah tempat letak kereta Sea Park Apartmen. Pihak kerajaan yang diwakili oleh EXCO Perumahan, YB Iskandar Samad telah menjawab dan berjanji akan membantu penduduk-penduduk Apartmen Sea Park untuk menyelesaikan masalah ini.

Berikut ialah pemberitahu saya kepada Tuan Speaker berkenaan dengan ucapan ini:

----- 

28 Jun 2013

YB Hannah Yeoh Tseow Suan 
Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor, 
Pejabat Tuan Speaker, 
Tingkat 1, Bangunan Annex, 
Dewan Undangan Negeri Selangor, 
40680 Shah Alam, Selangor.
Telefon: 03-5544 7621, 03-5519 2475 
Faks: 03-5519 3302 

YB Tuan Speaker,

Pemberitahu Untuk Memohon Kebenaran Ucapan Penangguhan Mesyuarat Akhir Persidangan Di Bawah Peraturan Tetap 16(2)

Saya selaku ADUN Kampung Tunku dengan ini menyampaikan satu pemberitahu untuk memohon kebenaran ucapan penangguhan mesyuarat akhir persidangan di bawah Peraturan Tetap 16(2) pada 5 Julai 2013, di mana isi kandungan ucapan adalah seperti yang berikut:

“Kerajaan Selangor harus mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk menyelesaikan masalah hakmilik tanah tempat letak kereta (TLK) Apartmen Sea Park, Jalan 21/13, Petaling Jaya secepat mungkin.

“Perbadanan Pengurusan Apartmen Sea Park di Jalan 21/13, Petaling Jaya pada ini telah menerima surat daripada tuanpunya tanah tempat letak kereta apartmen tersebut yang mengarahkan penduduk-penduduknya menyerahkan pemilikan kosong keempat-empat bidang tanah ini kepadanya.

“Tanah yang menempatkan TLK Sea Part Apartmen sejak tahun 1980 ini sebenarnya dipecahkan kepada empat bidang tanah yang berasingan dan didaftarkan di bawah Nombor Geran 39967 (Nombor Lot 22713), Nombor Geran 39971 (Nombor Lot 22717), Nombor Geran 39972 (Nombor Lot 22718) dan Nombor Geran 39973 (Nombor Lot 22720).

“Masalah pertama ialah tanah-tanah ini sebenarnya mengelilingi enam blok apartmen mereka. Ini bermaksud setiap kali penduduk-penduduk melangkah keluar dari blok mereka, mereka dianggap telah menceroboh tanah orang lain.

“Masalah kedua ialah sekiranya tanah-tanah ini diambil balik oleh pemiliknya, di manakah penduduk-penduduk hendak meletakkan kenderaan mereka?

“Carian daripada Pejabat Tanah dan Daerah Petaling menunjukkan sehingga ke tahun 2008, keempat-empat keeping tanah ini masih dipegang oleh pihak pemaju, iaitu Sea Housing Sdn. Bhd. Pada tahun 2008, pihak pemaju telah memindah hakmilik keempat-empat tanah ini kepada seorang individu bernama Yap Say Tee.

“Apartmen Sea Park ialah sebuah apartmen yang dibangunkan pada tahun 1980, iaitu sebelum Akta Hak Milik Strata 1985 (Akta 318) dikuatkuasakan.

“Persoalannya ialah mengapakah kerajaan pada masa itu tidak meminta pemaju menyerah balik segala harta awam (common properties) termasuk keempat-empat bidang tanah ini kepada pihak pengurusan apartmen atau kerajaan?

“Mengapakah kerajaan pula meluluskan pemindahan milik tanah ini daripada pemaju kepada seorang individu yang lain tanpa menjalankan siasatan dan pemeriksaan terhadap masalah ini?

“Adakah kesilapan ini berlaku kerana apartmen ini dibina sebelum Akta 318 berkuatkuasa? Sekiranya betul, bagaimana kerajaan dapat memperbetulkan situasi ini sekarang?
 “Adakah kerajaan Selangor boleh mengambil balik tanah ini sekarang untuk menjada kepentingan penduduk-penduduk Apartmen Sea Park? Jika ya, apakah prosidurnya?
 “Apapun sekali, kerajaan Selangor harus campur tangan dan menyiasat perkara ini serta menyelesaikannya sebelum pemilik tanah memulakan tindakan mahkamah terhadap penduduk-penduduk yang tidak berdosa.”
Sekian, terima kasih.

Yang benar,

YB Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku

Friday, July 05, 2013

Discrimination towards Malaysians when foreigners who enroll themselves in MM2H were given car sales tax and excise duty exemption.

The Barisan Nasional (BN)-led government’s decision that foreigners who enroll themselves in Malaysia My Second Home (MM2H) will be exempted from car sales tax and excise duty. But it did not give the better benefit of a doubt to Malaysians ourselves. It is a form of discrimination and it is unacceptable.

Referring to the MM2H’s webpage, all who enrolled into the MM2H programme are foreigners and allowed to purchase a locally assembled car (Complete Knock Down - CKD) without paying sales tax and excise duty.

Before, during and after the 13th General Election (GE13), this issue was a concern to the public. This claim, was included in Pakatan Rakyat (PR)’s GE13 Manifesto. It was such a strong claim from the people until BN needs to include the proposal to reduce car prices in their GE13 manifesto although its approach is way different than PR.

After GE13, BN leaders issued various commentaries on this matter. These includes Deputy Minister of International Trade and Industry Datuk Ir. Hamim Samuri’s statement in Dewan Rakyat that BN-led government will reduce car prices by stages through various incentives to car manufacturers in assembling cars in Malaysia thus, reducing the excise duty.

He added that BN-led government will never abolish excise duty because it contributes RM7 billion a year.

The question is why is the government willing to provide sales tax and excise duty exemption to foreigners who enrolled themselves into MM2H when their own people are not allowed to enjoy such exemption?

Didn’t Malaysians pay taxes to the government and contributed in overseas development?

Does this mean that Malaysians’ contribution is not worthy of enjoying sales and excise duty exemption as compared to MM2H’s participants who have just migrated to Malaysia?

Secondly, this discrimination is also felt by all non-administrative MPs where they do not enjoy such exemption too. It is because they were only allowed of excise duty exemption to purchase a locally assembled 4-wheeled drive only.

Even so, they still have to pay sales tax while MM2H’s participants does not need to. Moreover, MM2H’s participant could purchase any vehicle as long as it’s a CKD-modeled.

My purpose of raising this matter is to prove the inconsistency and the defect in the BN-led government’s policies on automobile industry.

Malaysians ought to be put first in any of the government’s policy. What we have witnessed here, is the contrary. We hope this matter will be given attention by that particular party concerned. I hope the people will be able to purchase fine quality cars on a cheaper price through reduction in the sales and excise duty. This would help to reduce the burden on their families.

Diskriminasi terhadap rakyat Malaysia apabila warga luar negara yang menyertai MM2H diberi pengecualian cukai eksais dan cukai jualan kenderaan

Tindakan kerajaan Barisan Nasional (BN) membenarkan pengecualian cukai eksais dan cukai jualan kepada warga luar negara yang menyertai Malaysia My Second Home (MM2H) tetapi tidak memberi layanan yang sama kepada rakyat Malaysia sendiri ialah satu bentuk diskriminasi yang tidak boleh diterima.

Mengikut laman web MM2H, peserta-peserta program MM2H yang kesemuanya warga luar negara dibenarkan untuk membeli sebuah kenderaan pemasangan tempatan (Complete Knock Down - CKD) tanpa perlu membayar cukai eksais dan cukai jualan.

Isu ini menjadi perhatian orang ramai sebelum, semasa dan selepas Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU13). Tuntutan ini juga dimasukkan dalam manifesto PRU13 Pakatan Rakyat (PR). Begitu kuat tuntutan daripada rakyat sehingga Barisan Nasional (BN) turut memasukkan cadangan mengurangkan harga kereta ke dalam manifesto PRU13 mereka walaupun pendekatannya jauh berbeza PR.

Sejurus selepas PRU13, pemimpin-pemimpin BN mengeluarkan pelbagai ulasan tentang isu ini. Antaranya termasuk kenyataan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Ir. Hamim Samuri di Dewan Rakyat bahawa kerajaan BN akan mengurangkan harga kereta secara berperingkat melalui pelbagai galakan kepada pengeluar-pengeluar kereta untuk memasang kereta-kereta di Malaysia untuk mengurangkan cukai eksais.

Beliau juga berkata bahawa kerajaan BN tetap tidak akan menghapuskan cukai eksais kerana ianya menyumbang cukai sebanyak RM7 bilion setahun.

Soalannya ialah mengapakah kerajaan sanggup memberi pengecualian cukai eksais dan cukai jualan kepada warga luar negara yang mengambil bahagian dalam MM2H sedangkan rakyat sendiri tidak dibenarkan untuk menikmati pengecualian ini?

Bukankah rakyat Malaysia juga membayar cukai kepada kerajaan dan menyumbang kepada pembangunan negara?

Adakah ini bermaksud sumbangan rakyat Malaysia ini masih tidak bebaloi untuk menikmati pengecualian cukai jualan dan cukai eksais berbanding dengan peserta-peserta MM2H yang baru berhijrah ke Malaysia?

Yang kedua ialah diskriminasi ini juga akan dirasai oleh semua wakil rakyat bukan anggota pentadbiran di mana mereka juga tidak dapat menikmati pengecualian yang sedemikian rupa. Ini kerana mereka hanya diberi pengecualian cukai eksais untuk membeli kenderaan pacuan empat roda pemasangan tempatan sahaja.

Walaupun begitu, mereka juga perlu membayar cukai jualan sementara peserta-peserta MM2H tidak perlu berbuat demikian. Selain itu, peserta-peserta MM2H boleh membeli sebarang kenderaan asalkan ianya kenderaan CKD.

Tujuan saya membangkitkan perkara ini adalah untuk menunjukkan ketidakseimbangan (inconsistency) dan kepincangan dasar-dasar kerajaan BN berkenaan dengan industri automobil ini.

Seharusnya rakyat Malaysia yang harus didahulukan dalam mana-mana dasar kerajaan. Apa yang kita perhatikan di sini ialah yang sebaliknya. Diharap perkara ini akan diberi perhatian oleh pihak yang berkenaan dan harapan saya ialah rakyat akhirnya dapat membeli kereta berkualiti tinggi dengan harga yang lebih murah melalui pengurangan cukai eksais dan cukai jualan demi mengurangkan beban keluarga masing-masing.

Ucapan ADUN Kampung Tunku Lau Weng San Semasa Membahas Rang Undng-Undang Enakmen Perbekalan Tambahan 2013 (Peringkat Dasar) di Shah Alam pada 4 Julai 2013

Pengiktirafan terhadap kaum Ibu yang bekerja

1. Kampung Tunku memulakan perbahasan dengan memberi tumpuan khusus kepada kaum wanita bekerja sekali lagi.

2. Semalam semasa sessi soal jawab, saya telah bertanya kepada Yang Berhormat EXCO yang bertanggungjawab tentang hal ehwal wanita sama ada kerajaan akan menetapkan dasar yang lebih ketat terhadap pasaraya-pasaraya besar dan kawasan komersial untuk menyediakan tempat penyusuan ibu dan kemudahan taska, taski, tadika dan sebagainya? Sekiranya ada, Kampung Tunku juga bertanya bilakah ianya akan dilaksanakan?

3. Jawapan yang diterima ialah ianya telahpun dicadangkan ke setiap PBT untuk pertimbangan. Tindakan ini masih tidak mencukupi kalau hanya setakat cadang-mencadang sahaja kerana untuk sesuatu idea itu diterjemahkan ke dalam dasar kerajaan, kerajaan harus mengambil pendirian yang lebih tegas dengan membawa cadangan ini ke peringkat MMKN dan dijadikan satu pekeliling kepada semua PBT.

4. Sebagai satu peningkatan kepada dasar wanita yang sedia ada, Kampung Tunku menggesa kerajaan untuk segera merangkakan dasar menggalak penyusuan susu ibu bagi kaum ibu yang bekerja untuk membina keluarga dan masyarakat yang sihat.

5. Mungkin perkara ini kecil dan remeh-temeh tetapi Kampung Tunku berpendapat masyarakat yang sihat bermula generasi muda yang sihat dan kuat. Adalah menjadi saranan Kampung Tunku agar kerajaan perlu menonjolkan kepimpinan dan komitmennya dalam perkara ini seperti segera merangka dasar yang memberi tumpuan khusus dalam aspek ini seperti memberi rebet cukai pintu atau cukai tanah kepada mana-mana majikan yang menyediakan kemudahan-kemudahan asas seperti yang disebut di atas.

6. Selain itu, PBT juga harus menyediakan ruang awam yang sesuai kepada kaum ibu untuk menyusu bayi dan mengepam susu. Perkara ini diboleh dijadikan sebagai salah satu syarat dalam memberi kebenaran merancang.

7. Justeru itu, saya meminta pihak MMKN untuk segera menerjemah cadangan ini kepada dasar kerajaan dan dijadikan sebagai satu syarat dalam memberi kelulusan Kebenaran Merancang (KM)

Peruntukan untuk Maksud B04 (Perbendaharaan Negeri) – pertanyaan-pertanyaan tentang pinjaman kepada Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB)

8. Kampung Tunku juga tertarik dengan peruntukan sebanyak RM517.44 juta di bawah Maksud B04 – Perbendaharaan Negeri untuk menambah siling Tabung Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Kepada Badan-badan Berkanun dan Badan Lain.

9. Sebanyak RM423.3 juta diperuntukkan sebagai pinjaman kepada Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) bagi tujuan pengambilalihan Kumpulan Hartanah Selangor Berhad (KHSB).

10. Untuk perkara ini, telah dilaporkan bahawa KDEB telah menawarkan harga sebanyak 76 sen seunit saham untuk membeli 56.57% saham (254.56 juta saham) kepunyaan Kumpulan Perangsang Selangor. Jumlah wang tunai yang perlu dibayar ialah RM193.47 juta.

11. Juga dilaporkan bahawa harga ini mungkin akan dianjak 10% lagi, menjadikan harga akhir 83.6 sen sesaham. Perkara ini berlaku sekiranya penilaian semula aset dan harta KHSB yang akan dilaksanakan oleh sebuah jurunilai yang bebas mendapati Nilai Aset Bersih Yang Dinilai Semula atau Revalued Net Asset Value (RNAV) melebihi 10% daripada Audited Consolidated Net Assets (NA).

12. Jika ini berlaku, maka KDEB perlu membayar wang sejumlah RM212.81 juta untuk melengkapkan urusniaga ini.

13. Soalan pertama daripada Kampung Tunku: jikalau kerajaan akhirnya perlu meminjam wang tunai sejumlah RM212.81 juta kepada KDEB untuk menyelesaikan urusniaga ini, mengapakah kerajaan pula wang sebanyak RM423.3 juta disediakan di mana wang ini ialah lebih kurang dua kali ganda daripada RM212.81 juta?

14. Soala kedua ialah berapa banyak pula liabiliti KHSB yang turut diambil alih oleh KDEB? Melalui laporan The Edge, KHSB menghadapi kerugian sebanyak RM39.73 juta dan RM39 juta untuk tahun kewangan 2011 dan 2010 masing-masing. Bagaimana dengan prestasi KHSB untuk tahun-tahun kewangan yang sebelumnya? Adakah KHSB juga mengalami kerugian? Adakah kerajaan akan juga mengambil alih kerugian ini? Kampung Tunku juga menuntut kerajaan negeri memberi perangkaannya di Dewan Yang Mulia ini.

15. Soalan ketiga: Dalam sebuah laporan The Edge Malaysia bertarikh 10 Jun 2013, dilaporkan KHSB mempunyai aset tanah untuk pembangunan hartanah sebanyak RM214.6 juta manakala hartanah pelaburannya bernilai RM1.1 juta. Carian melalui internet menunjukkan KHSB juga mempunyai tanah seluar 9.6 ekar di Petaling Jaya. Apakah rancangan kerajaan Selangor tentang semua harta dan aset yang diambil alih oleh KDEB? Bolehkah kerajaan memberi Dewan Yang Mulia ini satu senarai penuh aset dan hartanah yang akan diambil alih oleh KDEB ini?

16. Soalan keempat: Dilaporkan KDEB telah menandatangani Perjanjian Jual Beli untuk membeli saham tersebut pada 29 April 2013 iaitu 25 hari selepas Penggal Ke-12 DUN Selangor dibubarkan. Kerajaan Selangor pada masa itu ialah kerajaan caretaker. Persoalan tertimbul tentang apakah keperluannya untuk kerajaan caretaker pada masa itu untuk menandatangani perjanjian yang melibatkan jumlah yang begitu besar?

17. Saya berharap kerajaan boleh memberi penjelasan terhadap perkara ini. Jika tidak ianya akan menjadi satu contoh yang tidak bagus untuk kerajaan-kerajaan yang akan datang.

Pinjaman RM80 juta kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)

18. Kampung Tunku juga menarik perhatian Dewan terhadap satu pinjaman sebanyak RM80 juta yang akan diberi kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) bagi tujuan pengambilan tanah Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) untuk tujuan Pembanguan Projek Datum In-City.

19. Projek Datum In-City ini merupakan satu projek pembangunan bercampur yang sebelum ini dipanggil sebagai PJ Elevated City. Projek pembangunan ini pernah seketika dahulu dihangat-hangatkan oleh puak-puak UMNO/BN kerana dilaporkan kerajaan akan membina asrama pekerja di sini sedangkan rakyat Malaysia sendiri tiada peluang untuk memiliki rumah sendiri.

20. Mesyuarat MTES pada 16hb September 2009 telah memutuskan pembangunan di tanah milik Kerajaan Negeri dan MBPJ seluas 20 ekar perlu dibangunkan dengan mengambil kira keperluan Western Digital (unit asrama yang dapat menampung 10,000 orang pekerja dan 3000 tempat letak kereta) dan MBPJ (bengkel dan pejabat).

21. Konsep pembangunan yang telah diluluskan oleh MTES pada 15hb Jun 2010 merangkumi komponen-komponen berikut :-
a. Hostel penginapan bagi 10,000 pekerja
b. Tempat letak kereta tambahan sebanyak 5,000 petak untuk kegunaan industri sedia ada
c. Kegunaan perdagangan (pejabat, retail, service apartment) dan
d. Perumahan jenis apartmen

22. Yang pertama ialah dalam kategori perumahan jenis apartmen ini, adakah kerajaan akan membangunkan perumahan sosial di tempat ini? Jika ya, berapa banyak unit yang akan dibangunkan nanti? Jika tidak, apakah sebab-sebabnya?

23. Kedua, apakah kos pengambilan tanah yang sebenarnya untuk PKNS membeli tanah ini daripada MBPJ dan pemilik-pemilik swasta? Siapakah pemilik-pemilik swasta yang tanahnya akan diambil untuk pembangunan ini?

24. Ketiga, adakah kos pengambilan tanah ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada kos yang sebenarnya? Jika ianya lebih rendah, apakah rasional kerajaan meminjam melebihi amaun yang diperlukan?

25. Keempat, adakah PKNS dan KDEB mampu membayar balik pinjaman ini dalam tempoh yang ditetapkan? Apakah prestasi aliran tunai untuk kedua-dua GLC ini? Soalan ini penting memandangkan kerajaan negeri sebelum ini pernah memberi pinjaman wang yang agak besar kepada KDEB khususnya untuk membiayai program air percuma.

26. Selain daripada pinjaman Kerajaan Negeri, KDEB dan PKNS juga boleh meminjam daripada bank swasta. Apakah rasional untuk KDEB dan PKNS meminjam daripada kerajaan negeri dan bukannya bank swasta?

27. Diharap kerajaan dapat memberi jawapan yang memuaskan untuk soalan-soalan di atas.

Speech from Kampung Tunku State Assemblyman Lau Weng San when debating Supplementary Budget Enactment Bill 2013 in Shah Alam on 4th July 2013.

Recognition the needs and contributions of working mothers

1. Again, Kampung Tunku would like to begin the debate by giving attention to working women.

2. Yesterday during question time, I have asked the Hon. EXCO who is responsible for the portfolio of Women Affairs on whether the Government has fixed stricter policy towards big supermarket, commercial shops to prepare a breast feeding facilities, nurseries, kindergardens and so forth? If there is, Kampung Tunku would like to ask when will it be implemented?

3. The answer received states that, it has been proposed to each Local Authorities [PBT] to be considered. This measure is insufficient if it’s only at the proposing stage. For an idea to be translated into the government’s policy, the government must take a strong stand by elevating it to the State Executive Council Members (MMKN) and circulated to all PBT.

4. To add from the already available Women’s policy, Kampung Tunku urges the government to frame a policy to encourage breast feeding for mothers who work to build a healthy family and society.

5. Maybe, this problem is small and insignificant but Kampung Tunku is of the opinion that healthy society begins with strong and healthy young generation. It is my recommendation that the government immediately frame a policy that gives special attention in this aspect to provide quit rent and assessment fee rebates to any employers who provide such basic facilities as aforementioned.

6. Moreover, the Local Councils have to provide a suitable public room to the mothers for the purpose of pumping and breastfeeding. This matter can be one of the pre-requisites in providing planning approval.

7. Henceforth, I would like to ask MMKN to translate this proposal into a government’s policy immediately and make it as a requirement.

Question on loans given to Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB)

8. Kampung Tunku is attracted with the allocation sum of RM517.44 million under B04 Meaning – State Treasurer to increase Tabung Kumpulan Wang Amanah Pinjaman ceiling to Statutory Authorities and other authorities.

9. Total amount of RM423.3 million was allocated as loan to Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) for the purpose of Kumpulan Hartanah Selangor Berhad (KHSB) acquisition.

10. For this matter, it was reported that KDEB has offered the price of 76 cents per unit of share to purchase 56.57% an overall shares (254.56 million shares) belonging to Kumpulan Perangsang Selangor. The total amount that is required for payment is RM193.47 million.

11. It was also reported that this price may be increased by 10% making it 83.6 cents per share as the final price. This occurs if the re-evaluation of all KHSB’s assets and properties which will be carried out by an independent valuer reports that the Revalued Net Asset Value (RNAV) is 10% more than the Audited Consolidated Net Assets (NA).

12. If this occurred, KDEB will have to reimburse a sum of RM212.81 million to complete this transaction.

13. My first question is: if the government has to loan RM212.81 million to KDEB to complete this transaction, why does the government need to prepare RM423.3 million which is twice the amount needed?

14. The second question is how much would KHSB’s liability that KDEB will inherit altogether? According to The Edge’s report, KHSB faced loss of RM 39.73 million for FY2011 and RM39 million for FY2010. What about KHSB’s previous yearly financial performance? Did KHSB incur any losses? Will the government bear these losses too? Kampung Tunku would like to demand the State government to provide its accounts and figures to this August House.

15. The third question is: In a report by The Edge Malaysia dated 10 June 2013, KHSB was reported to own land for real estate development assets with the sum of RM214.6 million whilst its investments asset valued at RM1.1 million. The internet search result shows that KHSB also has a piece of 9.6 acres in Petaling Jaya. What the Selangor government’s plan on all acquired assets and properties from KDEB? Can the government give this August House a complete list of assets and properties that will be acquired from KDEB?

16. Fourth question: KDEB was reported to have signed the Sale and Purchase Agreement to purchase the aforementioned shares on 29 April 2013 i.e. 25 days after the 12th Selangor State Assembly dissolved. What is the government caretaker’s need at that time to sign such agreement that has such huge financial implication?

17. I hope the government could provide an explanation on this matter. If not, it will set a bad example for future governments.

RM80 million loaned to Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)

18. Kampung Tunku would like to draw the attention of the August House on a loan of RM80 million for PKNS to acquire a piece of land from Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) for the Datum In-City development project.

19. The Datum In-City project is a combined development project that is formerly known as PJ Elevated City. This development project was once exaggerated by the UMNO/BN as it was reported that the government will build worker’s hostels whilst Malaysians do not have the opportunity to own their own house.

20. On 16 September 2009, the MTES meeting decided the development land owned by State Government and MBPJ with land of 20 acres has to be developed with inclusion of Western Digital’s (hostels that could accommodate 10,000 workers and 5000 car parking lot) and MBPJ’s (office and garage) need.

21. The MTES approved development concept on 15 June 2010 includes the components below :-
a. Lodging hostel for 10,000 workers;
b. 5000 additional parking lots for the use of existing industry;
c. Trade purpose (office, retail and service apartment); and
d. Apartment housing

22. The first question is, in this type of apartment, will the government develop social housing also? If yes, how many units will be developed? If no, what are the reasons?

23. The second question, what is the real land acquisition cost for PKNS to purchase this land from MBPJ and private owners? Who are the private owners whose land will be acquired for this development?

24. Thirdly, is the land acquisition cost higher or lower than the loan amount? If it is lower than the loan amount, then what is the rational for the state government to provide a loan higher than what is needed?

25. Fourthly, are PKNS and KDEB capable to repay their loan on time? Are their cash flow profiles healthy? This question is particularly important for KDEB as the state government had previously provided several loans to KDEB to finance the free water program.

26. Instead of borrowing from the state government, can’t the two GLCs source loans from private commercial banks? What is the rational for the two GLCs to borrow from state government?

27. I hope that the state government can clarify all questions raised.

民主行动党甘榜东姑州议员刘永山于2013年7月4日在莎阿南雪州州议会辩论2013年附加预算案:

尊重和关注就业妇女的需求

1. 甘榜东姑的辩论是针对关注妇女工作议题为开端。

2. 昨日的问答环节,我已向负责妇女事务的行政议员作出提问,是否将会将会制定更严格的政策有关在超市与商业地区提供母乳喂养的空间与幼儿基设、托儿所、幼儿园等等?甘榜东姑也提出询问它的实行日期。

3. 所获得的答案是,此政策已经建议给每个地方政府考虑。我认为只给予建议的方式是仍有不足之处,因为当某一个建议纳成政府的政策,那么政府本身应该更有自信的把建议带去行政议会,以便成为一个政策传达给所有地方政府。

4. 为了提升现有的妇女政策,甘榜东姑敦促政府速草拟鼓励政策关于工作的母亲母乳喂养孩子,以便塑造一个健康的家庭社会。

5. 也许此些课题既小又琐碎,但是本人认为健康社会是来自于健康与强壮的年轻一代。所有此课题是成为甘榜东姑的目标。我促使政府能够认真看待此课题,尽快拟策给予特别关注,例如向那些提供上述基设的雇主,给予门牌税或地税回扣。

6. 除此,地方政府也需要提供合适的空间给予母亲母乳喂养和抽乳。地方政府在发放规划发展准证的同时应该把这列为其中一个条件。

7. 有鉴于此,我促请州行政议会把此建议把上述课题成为政府政策与条件。

州政府贷款给KDEB

8. 甘榜东姑也要提起一笔数额高达5亿1744万令吉的拨款。此拨款是为了增加 Tabung Kumpulan Wang Amanah Pinjaman的资金,以提供款项予州政府法定机构。 9. 其中4亿2330万令吉的款项是贷款给达鲁益善集团有限公司(KDEB),目的是为了收购雪兰莪产业有限公司(KHSB)。

10. 关于此课题,KDEB已经提出以每股价76仙的价格购买Kumpulan Perangsang Selangor在KHSB约56.57%的股票(约2亿5456万股)。所交付的现款总额是1亿9347万令吉

11. 根据媒体报告,这个价格可能会再提高10%,最后价格可能是每股86仙。这必须由独立估价师重新估计KHSB 的资产与财产。如果重新估价(NNAV)超越Audited Consolidated Net Assets(NA)10%,那么KDEB必须以每股86仙的价格收购KHSB,这意味KDEB必须交付 2亿1281万令吉完成交易。

12. 甘榜东姑首要问题是:如果KDEB只需2亿1281万令吉来完成交易,为何政府贷款双倍的资金给KDEB来完成这项交易?

13. 第二,KDEB 收购KHSB的负债有多少呢?依据《The Edge》报导,KHSB在2011年面对3千973万令吉的亏损,2010年则面对3千900万令吉的亏损。 那么,KHSB在更早之前的年度财务表现又是怎么样的呢?政府是否也将承担此些亏损呢?甘榜东姑也要求州政府在议会里提供数据给大家知道。

14. 第三,《The Edge》在今年6月10日的报导,KHSB拥有的土地和产业价值2亿1460万令吉,其产业投资价值是110万令吉。网络搜索显示KHSB在八打灵再也拥有9.6依格的地皮。请问雪州政府有什么计划来处理此些财产与产业呢?

15. 第四,报导指出,KDEB已经在今年4月29日签下买卖合约购买股票,即第12届雪州议会解散之后的第25天。当时,雪州政府仅是看守政府。所产生的问题是,为何一个看守政府有何需要在那个时候签下庞大款项的买卖合约?

16. 我冀望政府能够针对此事给予解释。若不,它将会给予未来政府一个不好的例子。

雪州发展机构 (PKNS)的8千万贷款

17. 甘榜东姑也同样有留意关于贷款8000万给予雪州发展机构一事,目的是为了购买八打灵再也市议会地皮用来发展进行Datum In-City计划。

18. Datum In-City计划是一项混合发展计划,在此之前是称为 PJ Elevated City。此发展计划曾使到国阵巫统蠢蠢欲动。因为根据报导指出,政府将建造员工宿舍,但是马来西亚人民正面对没有机会属于自己房屋的问题。

19. 2009年9月16日的雪州政府经济理事会(MTES)会议议决发展这片20依格的土地,以应付 Western Digital需求(容纳1万员工与5000停车位)。这块土地目前是州政府和八打灵再也市议会的土地。

20. 雪州政府经济理事在2010年6月15日已经批准发展概念,包括以下项目,
a. 提供1万员工的住宿
b. 增加5千个停车位给予原有的工业区
c. 商业用途(办公室、零售、公寓服务)以及
d. 房屋

21. 第一道问题是关于房屋,州政府是否建造社区房屋?若有,那有多少单位将会建造?若不,原因是什么?

22. 第二,雪州发展机构向八打灵再也市议会与私人产业购买土地的成本是多少?有哪些私人土地被征用发展?

23. 第三,到底收购土地的费用高于还是低于这笔8000万令吉的贷款。如果是低于这笔款项,为何州政府的贷款高于真正需要的数目?

24. 第四,PKNS和KDEB是否有能力在规定的期限之内偿还这笔贷款?这两家子公司的现金流动量是否健康?这个问题尤其重要,因为州政府之前曾经提供大笔贷款给KDEB,以支付免费水计划。

25. 除了向州政府贷款之外,KDEB和PKNS是否可以向商业银行贷款?这两家子公司转向州政府贷款的原因是什么?希望政府能够提供满意的答案。

州政府与大马厂商公会讨论 工业领域或设托儿所

南洋商报 雪隆 地方新闻 2013-07-04 12:18 

 (莎阿南3日讯)雪州政府已与大马厂商公会讨论,以在工业领域为工作的妇女准备安全及舒适的托儿所。

州政府认为,如果有关措施得以落实,将可吸引州内更多妇女投入生产行列。

掌管福利和妇女事务罗兹雅指出,该委员会关注就职妈妈福利,去年12月更已拟定政策,协助外出工作找生计的就业妈妈,在没有女佣情况也可安心工作,并会把这项政策带往雪州行政会议讨论。

她今日在雪州州议会口头回应甘榜东姑区州议员刘永山有关雪州政府援助就业女性的措施时指出,该会也已和大马厂商公会(FMM)讨论,为工业领域工作的妇女,准备安全及舒适的托儿所。

“也有向地方政府建议,在地方政府法令方面制定,所有的超级市场和商场需提供哺乳室或幼儿园,为妇女提供便利。”

她说,州政府也鼓励在家经营托儿及人数不及9名的妇女,向福利局登记以便拥有本身的文凭认证,有关文凭为“雪州托儿所文凭”,预计在2014年实行;至于超级市场,尤以大型广场,育儿及哺乳室已开始。

另外,罗兹雅说,截止6月,共有2961名学生获在幼儿园援助金计划中受惠。

“若以母亲计算,则有2900人,因一些母亲共有数名孩子受惠。”

她说,目前有关50令吉幼儿园援助金计划将会交给州议员,由州议员分发给学生或是直接交给幼稚园或托儿所。

维持安邦英雄岭为闲暇区  

雪州政府将持续维持安邦英雄岭为闲暇(Tapak Riadah)区。

雪州行政议员黃洁冰指出,英雄岭为巴生谷居民常去的休闲地,雪州政府续维持该地为闲暇区。

掌管旅游、消费人事务及环境黃洁冰回应莲花苑区州议员张菲倩口头提问时,这么说。

未在宪报颁布

他说,尽管安邦再也市议会并沒有相关达昔班丹柏兰岭宪报为休闲区的资料。

不过,达昔班丹柏兰岭花园周围宪报为休闲地面积有1万1724平方公尺。

雪州议会‧罗西雅建议修改法令‧规定商场设哺乳室托儿所

星洲日报/大都会 2013-07-04 15:10

(雪兰莪‧沙亚南3日讯)掌管雪州福利与妇女事务的行政议员罗西雅建议,州政府可通过修改地方政府法令,確保所有的商业广场及购物中心设立哺乳室或托儿所,让女性在外也可以哺育孩子。

她说,州政府鼓励住家经营托儿所,不过这些托儿所照顾的人数不应超过9人。州政府將协助业者向福利局申请注册並取得证书。

她在回答甘榜东姑州议员刘永山的口头提问时指出,该项措施预料將於2014年实行,目前一些大型的购物广场已设有托儿所服务。

月入1500以下家庭 读幼儿园孩子津贴50令吉

此外,罗西雅透露,截至2013年6月,共有2千961名学生在幼儿园学生津贴计划(TUNAS)下受惠。

她说,以往州政府是直接將50令吉津贴交给幼儿园的学生,不过如今將由州议员转交给受惠的学生。

雪州政府於去年7月正式推行幼儿园津贴计划,凡月入1千500令吉以下的家庭,每名就读幼儿园的孩子每月可获50令吉津贴。

Thursday, July 04, 2013

Cadangan mewujudkan pasukan polis bantuan perlu dipertimbangkan semula

Kerajaan persekutuan harus mempertimbangkan semula cadangan mewujudkan pasukan polis bantuan (auxiliary police force) di bawah kerajaan Selangor atau PBT memandangkan keadaan jenayah yang semakin serious di negeri ini.

Kerajaan negeri Selangor pernah mengutarakan cadangan ini pada Februari tahun 2011 tetapi ianya disambut dengan respon sambil lewa oleh Menteri Dalam Negeri pada masa itu, Hishammuddin Hussein. Malahan beliau pernah mengguna alasan bahawa kadar jenayah di Selangor kian menurun dan sekaligus menolak tawaran Selangor menyediakan pasukan polis bantuan.

Realitinya, biarpun statistik semakin menurun, rakyat masih tidak merasakan mereka berada dalam keadaan yang lebih selamat dan jenayah masih lagi tinggi di tempat tinggal dan kawasan kerja mereka. Perkara ini terbukti apabila rakyat Malaysia dari segenap lapisan masyarajat menjadi mangsa jenayah.

Mangsa terbaru ialah Menteri Belia dan Sukan sendiri iaitu Khairy Jamaluddin di mana beliau mengatakan bahawa keadaan jenayah yang serious bukan lagi setu persepsi tetapi reality, sekaligus menolak dakwaan bahawa keadaan jenayah semakin baik di Selangor.

Daripada terus menyalahkan media kerana “mensensasikan” berita-berita jenayah, bukankah lebih baik kerajaan persekutuan bekerjasama dengan kerajaan negeri dan PBT untuk memerangi jenayah?

Perkara kedua ialah manipulasi data “Jenayah Indeks” (Crime Index) dan “Jenayah Bukan Indeks” (Non-Crime Index) ciptaan Kerajaan Persekutuan.

Perkara ini telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara pada tahun lalu di mana beliau dimaklumkan di Parlimen bahawa Kadar Jenayah Indeks telah merosot daripada 209,572 pada tahun 2007 ke 157,891 pada tahun 2011, iaitu sebanyak 24.7%.

Tidak diketahui umum ialah angka “Jenayah Bukan Indeks” telah melonjak sebanyak 68.7% dalam tempoh yang sama, iaitu daripada 42,752 ke 72,106. Permainan definisi dan angka-angka ini yang lebih kepada “syiok sendiri” sedikit pun tidak menolong rakyat Malaysia memahami situasi jenayah di negara kita, apatah lagi menolong mengurangkan kadar jenayah di Malaysia khususnya Lembah Klang.

Perkara ketiga, yang juga merupakan sebab Kerajaan Negeri mendesak untuk menubuhkan pasukan polis bantuan ialah bilangan anggota polis yang ditugaskan untuk menguruskan kadar jenayah.

Nisbah anggota polis dan rakyat yang disyorkan oleh Interpol adalah 1 anggota polis untuk 250 penduduk. Mengikut statistik 2011, Selangor mempunyai 11,700 anggota, yang mana hanya 30% yang bertugas pada satu sessi. Ini bermakna dalam satu sessi nisbahnya menjadi 1:1,424.

Justeru itu, kerajaan negeri pernah menawar untuk menyediakan pasukan polis bantuan yang telah dicadangkan sejak Julai 2010 untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam nisbah polis kepada penduduk ini. Selain itu, Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) juga mengusulkan perkara ini pada tahun 2009 tetapi masih belum mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri walaupun kepala peruntukan telahpun disediakan dalam belanjawan 2013.

Tidak lama dahulu, MBPJ telah mengemukakan permohonannya yang ketiga dan saya berharap pihak Kementerian Dalam Negeri boleh mengetepikan faktor politik dalam perkara ini dan meluluskan permohonan kita. Saya juga merayu kepada masyarakat umum di Lembah Klang untuk menyokong kempen tandatangan menyokong penubuhan pasukan polis bantuan. Sememangnya ianya akan mendatangkan seribu satu kebaikan kepada semua pihak.

Wednesday, July 03, 2013

Kenyataan Ketua Pembangkang DUN Selangor Tentang Pilihanraya Kerajaan Tempatan Perlu Diperbetulkan

Saya merujuk kepada sebuah laporan media yang diterbitkan oleh MySinChew.com yang bertajuk “Selangor told not to pursue local govt elections” yang diterbitkan pada 2 Julai 2013 di URL http://www.mysinchew.com/node/88259 dan saya memetik laporannya seperti berbunyi berikut:
“Selangor opposition leader Datuk Mohd Shamsudin Lias has asked the Selangor government not to pursue the local government election as it would change the system of government into three entities - federal, state and local governments.
 He said the basis and rationale of the local government election needed to be studied thoroughly, not merely to make changes for the sake of democracy.
"It should bring more benefits than harm to the people," he told reporters at the State Assembly here today.
He said it would also be a sheer waste of public fund if the local government election would eventually be to the detriment of the public and the democratic system.”
Saya berasa kesal dan tidak bersetuju dengan alasan-alasan yang dikemukan oleh Ketua Pembangkang yang baru dipilih ini kerana pemilihan ahli-ahli majlis bukan sesuatu yang baru tetapi ianya pernah berlaku di Malaysia dan Malaya.

Saya juga berpendapat hujah-hujah Ketua Pembangkang sangat lemah. Ketua Pembangkang tidak harus buta sejarah kerana pilihan raya kerajaan tempatan memang sebahagian daripada sejarah kemerdekaan Malaya kerana penjajah British telah menggunakan pilihanraya kerajaan tempatan sebagai platform untuk menyediakan Malaya ke arah kemerdekaan.

Seterusya, adalah silap untuk Ketua Pembangkang yang berhujah seolah-olah kerajaan Pakatan Rakyat akan memecahkan sistem kerajaan di Malaysia kepada tiga peringkat, iaitu peringkat persekutuan, peringkat negeri dan peringkat kerajaan tempatan.

Saya ingin menjelaskan di sini ialah memang sistem kerajaan di Malaysia berbentuk tiga peringkat di mana peringkat yang paling kecil ialah kerajaan tempatan.

Menurut "Report of the Royal Commission of Enquiry into the Working of Local Governments in West Malaysia" yang diketuai oleh Athi Nahappan, kerajaan tempatan sudah mula bertapak dan berfungsi di Pulau Pinang pada tahun 1801 melalui sebuah badan yang dipanggil Majlis Penilai (Council of Assessors). Majlis-majlis tempatan kemudiannya dibentuk di Melaka, diikuti dengan negeri-negeri Melayu yang lainnya sehingga ke Sarawak dan Borneo Utara.

Untuk pengetahuan umum, pihak British bukan sahaja menubuhkan kerajaan tempatan di Malaya, Sarawak dan Borneo Utara, malahan penjajah British telah memperkenalkan pelbagai perundangan seperti Ordinan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1950 yang memberi kuasa kepada majlis-majlis tempatan untuk menganjurkan pilihan raya. Pada penghujung era penjajahan British, terdapat sejumlah 289 majlis tempatan di Malaya.

Jikalau pilihanraya kerajaan tempatan boleh dilakukan pada masa dahulu, mengapakah sekarang tidak boleh?

Diharap tulisan ini dapat memperbetulkan sebarang salah faham yang tertimbul berikutan hujah Ketua Pembangkang DUN Selangor ini.

Statement by the Opposition Leader of Selangor State Assembly on local government election needs to be corrected

I refer to a media report published by MySinChew.com entitled "Selangor told not to pursue local government elections “published on 2 July 2013 on URL http://www.mysinchew.com/node/88259 as quoted below:
“Selangor opposition leader Datuk Mohd Shamsudin Lias has asked the Selangor government not to pursue the local government election as it would change the system of government into three entities - federal, state and local governments.
He said the basis and rationale of the local government election needed to be studied thoroughly, not merely to make changes for the sake of democracy.
"It should bring more benefits than harm to the people," he told reporters at the State Assembly here today.
He said it would also be a sheer waste of public fund if the local government election would eventually be to the detriment of the public and the democratic system.”
I regret that I do not agree with the reasons presented by the newly elected Opposition Leader because the election of council members is not something new but it had been implemented before in Malaysia and Malaya.

I am also of the opinion that the arguments presented by the Opposition Leader were rather weak. The Opposition Leader should not be ignorant of the historical facts because the local government elections were part of Malaya independence’s history where the British colonial government used local government elections as a platform to pathway for the independence of Malaya.

In addition, it is wrong for the Opposition Leader to argue as if Pakatan Rakyat would split the present government system of Malaysia into three levels, namely, federal, state and local government.

I wish to illustrate here that it is indeed true that there are three levels in the government system of Malaysia in which the lowest level is the local government.

According to the "Report of the Royal Commission of Enquiry into the Working of Local Governments in West Malaysia" headed by Athi Nahappan, the local government is functional in Penang since 1801 through a body called Majlis Penilai (Council of Assessors). Other local councils were then formed in Malacca, followed by other Malay states up to Sarawak and North Borneo.

For public information, the British has not only established the local government in Malaya, Sarawak and North Borneo, but the British rulers have also introduced various legislations such as the Local Government Elections Ordinance 1950 which empowers the local councils to organize elections. Towards the end of the British colonial era, there were a total of 289 local councils in Malaya.

If the local government elections can be done in the past, why not now?

Hopefully this article will be able to address any confusion that may arise as a result of the arguments presented by the Opposition Leader of the Selangor State Assembly.

Tuesday, July 02, 2013

民主行动党甘榜东姑州议员刘永山于2013年7月2日在莎阿南雪州州议会感谢苏丹御辞动议演讲稿:

1、本人谨此祝福全体尊敬的议员安好。感谢议长给予机会让本人参与这项辩论。

2、首先,本人借此机会恭贺在全国大选中选的议员。

3、我亦借此机会向雪州人民致以万二分的谢意,因为他们给予民联最崇高的信任,使到民联能够赢得比上届大选更多席位,即56个席位赢得了44个席位,一举拿下三分之二的优势,重新执政雪州。

4、若行政与立法团队在过去五年期间没有辛勤工作与奋斗,我们是不会成功的。若没公务员的配合,我们也一样无法成功。

5、谈到公务员,倘若以前他们被侮辱,被轻视甚至他们的建议完全不受考虑,但这些已在民联时代被纠正。他们已经突出敬业的精神。恭喜雪州的公务员团队。

土地问题与土地局效率

6、其中一项报答选民给予民联巨大的支持就是在未来的五年更勤力工作。

7、如果人民在以前是看在我们是新手份上而原谅民联的过错,但是我们现在再也没有借口让我们重复犯上同样的错误。身为人民代议士,我们有重责确保政府机构时常在最佳状态运作。如果这个政府仍有不足之处,我们应该减少政治秀与谩骂方式去纠正过错。

8、首个议题是关于土地管理。过去辩论2013年法案之时,本人曾提出此课题。那时我带出关于几个土地局(PTD)尤其是八打灵土地局(PTDP)缺乏雇员的问题。

9、本人也针对性带出土地局缺乏Settlement Officer的问题。简略的说,拥有逾百年历史的这个职务,承担着很重大的责任,包括:
一,传输最新资料给予土地行政单位,
二,制定各县未来的土地发展计划,
三,数据库需要更新,
四,依据国家土地法典,条文与相关条规执法,
五,采取执法监控各种侵占政府土地以及保留地,
六,依据条例与法律监督一切岩石材料的运载以防止州政府面对资源损失,

10、很不幸的是,当本人在议会上提出上述问题之后,我们仍看见行政单位有采取任何适当的行动解决此问题。如果政府不训练更多的Settlement Officer到土地局服务,我预料未来许多土地问题将继续悬而未决。

11、我们也不应忘记土地局解决了许多雪州县内的发展计划。自从民联掌管雪州,由雪州惠民计划一直到“我的雪兰莪”所实行的基设计划,每项计划是由强大而不增加员工的情况之下进行。

12、此问题让我们清楚看见,在“我的雪兰莪”属下的实行基设计划,土地局被迫依靠地方地方政府(PBT)的技术官僚来执行计划,因为土地局缺乏具备工程技术的员工。

13、因此,本人建议政府不应在此课题上保持沉默。相反的,政府应该采取某些行动以确保土地局能够拥有足够的公务员人数以便平衡他们的职责

14、本人也建议一些过于庞大的区域,应该一分为二以易于进行行政工作。例如八打灵市区是最好的例子。

15、八打灵市区在雪州区内是最进步的。其面积484平方公里,人数是1.80万人口,八打灵区拥有最高的人口密度,即每平方公里有3680人。

16、八打灵市区的人均收入在上述之中是最高的,因为拥有活跃的工业与商业活动。这也是再加拥有策略性的地理位置因素。在发展方面,八打灵区的规划申请的批准与十年前比较,现已经上升高达300%至400%。

17、有鉴于此,在八打灵市区的政府机构的传递系统效率是最紧要的。现在的八打灵市区有三个地方政府,即八打灵市议会,莎阿南市议会以及梳邦再也市议会。

18、在八打灵市区,也有一分为二的联邦政府机构。例如在八打灵市区的教育局一分为二,即Petaling Perdana 教育局与Petaling Utama 教育局。尽管如此,八打灵市区仅有一个土地局,即八打灵土地局。

19、在2012年,八打灵土地局有217公务员。在2013年,这个数目降至204人。在2012年开销,多达1140万令吉拨款给予八打灵土地局的管理费用。与其他土地局相比,这个数目并无太多差距。所以我认为,雪州政府需要增加八打灵土地局的员工人数。

地方执法单位良好行政,公开行政议会内阁成员资产

20、雪州苏丹御词也强调执行任务和做决策的过程,良好行政管理原则的重要性。

21、因此,本人遵循同样的原则敦促雪州政府确保提升雪州所有地方政府的传递系统。

22、有一项课题是本人想提的是关于每个地方政府的在线投诉系统。虽然雪州有很多地方政府设有各自的在线投诉网页,但本人获知此设施在有些时候的效率不是我们所期望的。

23、本人时常接获人民的投诉。他们投诉通过地方政府在线投诉网页作出投报过了许久的时间都不受理会。也有投诉回应的讯息是不准确,例如某种尚未解决的投诉事项,系统内所显示的记录有误。

24、本人也获知尚有一个由雪州政府操作的在线投诉系统,名称是雪州人民投诉热线系统(STARS)。本人实在不解为何需要如此的在线投诉系统,因为它已设在每个的地方政府。

25、所以,我建议政府向每个地方政府的所有在线投诉系统进行一项全面的审查,以便让所列出的数据是真实与可靠。本人亦建议统一以及置入新特点,例如设置地理标记功能(GEO-TAGGING)。

26、雪州政府曾于2009年指示所有州行政议会内阁成员公布他们的资产。它在那时候是一种足以让雪州人民引以为荣,是因为在那时之前不曾执行过,但是执行的方法仍然不完善

27、因此,为了培养透明施政的文化,本人建议政府每年公开高官财产。资产公布的范围也必须扩展至所有48等级以上的公务员,包括州议员。所有数据必须被第三者审查以及刊登在网页上让公众看见。仅有如此方法,方能获得雪州人民对雪州政府领导者的真正廉洁,而再次引以为荣。

地方政府执照、商业与工业付费率

28、当时的国阵雪州政府于2007年制定地方政府、商业与工业付费率新的地方条规。新地方条规与之前条规比较,其中不同的是付费计算法是依据营业地点面积而非商业类别。

29、民联雪州政府议决冻结实施政策直到2012年,八打灵再也市议会尝试遵循议决但是遭到小商家的反对。本人接获投诉时感到很惊讶,之后我进行一项有关地方条规的简要研究与观察,

30、首先,工业产业所需的付费是根据工业面积是否逾500平方米(或大约5382平方尺)。换句话说,仅有两种不同的付费,即是否面积逾500平方米。

31、这意味着,任何6000平方尺面积的营业者的付费是与1万平方尺面积的营业者是一样的。

32、其次,其实一般商家产业付费是仍然依据商业类别而不是依据面积大小,除了以下的商业活动:
一,汽油站,
二,杂货店、迷你市场、商场、超级市场与
三,霸级市场而已.

33、关于汽油站,计算法根据所存在油站的油量。储存量越多就付费更高。

34、虽然如此,关于杂货店、迷你市场、商场和超级市场的付费与霸级市场比较,就附有许多问题。例如,新的地方条规之下,杂货店、迷你市场、商场和超级市场的付费算法是依据面积:
一、500平方米以下 – 160 令吉
二、501平方米至1000平方米之间– 360令吉
三、1001平方米至2000平方米– 600令吉
四、逾2000平方米– 1000令吉

35、关于霸级市场,即:
一、500平方米以下– 1000令吉
二、501平方米至1000平方米之间– 1500令吉
三、1001平方米至2000平方米– 600令吉
四、逾2000平方米– 1000令吉

36、我身为外行人。对我而言,一般的杂货店和迷你市场是以20’ x 70’(大概130平方米)小面积营业。超级市场的营业产业通常是杂货店的二至三倍面积。商场和超级市场产业是超过500平方米的面积以及可能是楼层方式操作。而霸级市场操作面积是差不多与工厂相同。

37、因此,问题是:有哪间杂货店拥有超过2000平方米?有哪间霸级市场拥有少于500平方米?

38、第三,2007地方条规的其中最显著的缺点是,当商家在店里进行多种类别的生意(以便增加收入来源)须要缴付每一种类别生意的营业执照费时,与旧有的费用比较是多出于三倍。此计算法不按照面积大小。

39、本人就此敦促政府给予雪州所有种类的商业,制定一个更全面、统一和公平的付费率。此建议需要尽快处理,因为地方政府将会在2013年12月初发出更新2014年营业执照的提醒通告。

Desa Karunmas花园案件的法庭裁决

40、州政府应该对于无拉港的Desa Karunmas花园案件的法庭裁决吸取教训以及研究可能对没有规划许可证(Kebenaran Merancang)所规定的规范进行建造的发展商采取法律诉讼,就算入伙纸已批出。

41、于2011年10月,加影市议会在吉隆坡高庭控告Desa Karunmas花园的发展商,因为发展商无法在2011年建造一个防护墙,进而导致Desa Karunmas 7路发生土崩。

42、加影市议会于2010年向发展商发出索偿通告以及与发展商谈判。虽然如此,发展商固执和拒绝建造防护墙,所给予的理由是因为地方议会已经发出入伙纸给屋主,所以没有必要建造。

43、位于无拉港的Desa Karunmas花园的发展,实际上是与山坡的距离仅有大约1.5尺。2002年土崩的发生,导致加影市议会被迫承担RM244,394的费用,以稳固山坡。

44、法官Datuk John Louis O’Hara已经发出强制性禁令给予发展商,以便即刻稳固山坡以及依据规划许可条规建造一个防护墙。法庭也指示发展商缴回稳固山坡成本费用与5%利息,以及加影市议会的RM30,000法庭堂费。

45、本人担忧此事件也可能在以往的地方政府曾经发生。因此,本人建议州政府指示每个地方政府重新审查在此之前是否曾发生同样的事故。

城市旧区基设问题

46、雪州苏丹陛下在御词也提到有关需要提供很足够的拨款给予基设事项。

47、有鉴于此,本人敦促政府严正看待几个旧城区的排水和沟渠问题。因为逾50年历史区域里的沟渠需要改善或甚至是被取代。

48、州政府需要在几个地方政府成立“Road Gang”,以便解决于不久前的路洞问题。本人看好州政府或地方政府成立一个快速反映小组,专门解决沟渠与水道问题。也许我们可以把它命名为“Parit Gang”。

49、如果地方政府接获有关沟渠和水道损坏的投诉,地方政府需要审查是否可以纳入今年的附加工程清单(kerja inden)。倘若今年拨款已用完,那么地方政府将会把此项目纳入來届的年度预算。这样会间接性的拖延地方政府采取行动时间以及导致地方政府被常被视为低效率解决民生问题。

50、因此,政府需要创建一个专有拨款个与每个地方政府,以便把无盖排水系统更换成有盖排水系统。无盖排水系统是基本的排水系统,也是大多数地方已使用了许久。尽管如此,此系统导致水道堵塞和城市的卫生多多少少会被无盖排水系统有所影响。

固体废料管理和地方政府卫生问题

51、自2011年开始,雪州政府开始从自然花乐接管公共清洁和收集固体废料的工作。虽然近期地方政府委任的承包商整体表现有所改善,但是人民代议士和市议员仍然接获投诉关于承包商的服务素质不佳的问题。

52、所以雪州政府是时候全面研究此事项。此研究必需涵盖以下事项:
一,马来西亚固体废料管理方向和策略应对未来将面对的挑战。
二,给予承包商合理的每单位费用。它须要不时的进行评估以便确保不会付费太低,以避免承包商没能力执行任务。它应该向其它地方政府做出比较,避免一个地方政府与另一个地方政府出现太大的差异,
三,现有的税收是否足够应付处理城市的固体废料。若不,要什么样的最低每单位价格可以让此服务在执行时不受任何干扰?
四,它是否是有效益的成本或如果地方政府部分接管或通过各自内部小组(pasukan in-house)处理全套服务?

53、本人也敦促政府采取严格措施以便确保卫生工作以及收集固体废料是由被地方政府所委任的承包商负责而不是分割出去的承包商负责。

54、关于收集垃圾工作,本人建议地方政府不应该委任没拥有垃圾车的承包商。与拥有属于自己的垃圾车承包商比较起来,租借垃圾车的承包商是无法有效完成任务。

55、本人了解政府政策是让工程项目不被一些特定的承包商垄断。因此,本人建议,如果有能力,地方政府应该通过内部小组(pasukan in-house)把收集固体废料工作国有化(nationalize),同时卫生工作仍可以私营化给私人承包商。

城市可负担房屋问题

56、本人也时常接获来自年轻人的投诉,指难以在城市购买理想中的屋子。特别是繁华的八打灵再也。在现实之中,当中有许多年轻人被迫购买城市周边的屋子或在郊外置业。

57、此现象肯定使到旧区域人口老化。缺乏年轻人的社区将显出社区的衰败。

58、政府在几年前已经开始采取首要措施推介复兴城市计划,一些旧房屋将重建以便给年轻人有机会属于价格合理的房屋。

59、不幸的是,过去五年的城市复兴计划进行缓慢。本人希望以现有的成功典范,如Bukit Botak,、Datum Jelatek以及其他,州政府可将可负担房屋计划延伸至城市地区。

60、为了解决上述问题,政府应该通过子公司如雪州发展机构(PKNS)可以通过逆向私有化(reverse-privatising)达到目标。以前,雪州发展机构身为土地拥有者在合资企业仅作为沉睡伙伴(sleeping partner)。现在雪州发展机构需要更积极地与拥有许多土地(land bank)但缺乏资金的私人公司合作兴建可负担房屋。

61、由此,本人对于雪州发展机构有信心可以在短时间内建造更多的可负担房屋,以便满足年轻人的房屋需求。

外国投资, 绿色科技与高科技

62、陛下御词也提到有关高科技工业领域与绿色工业的投资重要性。

63、因此,政府应该提供更多奖励以便吸引更多投资于此两个领域。本人曾在过去的州议会提出此课题,但是政府给予相当简单的回应。如下:
“Kerajaan negeri tidak menggariskan strategi khas bagi industri teknologi hijau tetapi kerajaan negeri akan memenuhi setiap insentif yang telah digariskan oleh Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysa (MIDA) sebagai salah satu strategi dalam memperkembangkan lagi sektor perindustrian berasaskan teknologi hijau di negeri ini. Insentif-insentif yang telah disediakan adalah merangkumi insentif pengurusan persekitaran seperti insentif bagi aktiviti kitar semula bahan industri, insentif bagi aktiviti perlupusan sisa toksik industri, insentif bagi pemuliharaan tenaga, insentif bagi aktiviti menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan insentif dari segi duti import dan pengecualian cukai jualan bagi sistem solar.”
64、在商业界竞争日趋激烈, 本人担忧上述所提到的各种奖励可能不足以吸引投资者认真作出投资。

65、以绿色科技为基础的汽车工业例如混合车制造、燃料电池汽车、天然气、太阳能为基础的工业、生物燃料工业例如生物柴油和科技资讯工业都应该被列为高新技术工业,同时应该特别受到政府的关注。

66、不仅仅是这些工业须给予特别关注,凡事有牵涉上述工业的其他工业,应该也需要受到政府的重视。

67、政府可以指定的政策很多,当中有工厂租赁、加速审批许可证和执照的申请。同时,政府也需要了解众投资者的需求、给予提供服务以及给予‘量身定制’协助,以便他们最后决定选择雪州而非其他地方如新加坡和依斯甘达。

认同就业母亲工作在职场上的需要

68、提升现有的妇女政策,本人敦促政府即刻拟策鼓励母乳喂养给予在外工作的母亲,以便营造美好家庭和健康社会。

69、虽然母乳喂养给予千种的好处,但是社会对母乳喂养依然存有歧见,因此一般的雇主不怎样鼓励母乳喂养。就业的哺乳母亲常常所面对的问题是缺乏适当的地方抽乳和存乳。他们时常在不干净与狭窄的厕所进行。除此以外,在办公室内他们需要一些用具例如雪柜以便储存母乳喂养保持奶的品质。

70、也许此些课题既小又琐碎,但是本人认为健康社会是来自于健康与强壮的年轻一代。这成为本人建议,促使政府能马上针对这课题拟定政策,例如向那些提供上述基设的雇主,给予门牌税或地税回扣。

71、除此,地方政府也需要提供合适的大众空间给予母亲母乳喂养和抽乳。地方政府在发放规划发展准证的同时应该把这列为其中一个条件。

漂白非法工厂和商店

72、在漂白非法工厂计划之下,市议会执照部曾经向商家发出临时执照。此计划是在2006年行政议会(MMKN)通过。

73、有7个地方参与这个计划,同时已经被颁布为漂白区,目的是为了重新发展八打灵再也,其中是双溪威新村。

74、八打灵再也市议会去年接获行政议会的指示,即把该计划的大限延展至2012年12月31日。

75、当这项计划于2012年12月31日结束之后,八打灵再也市议会不能处理商家更新营业执照。八打灵再也市议会也没接到行政议会的清楚指令,商家是否能继续申办更新商业执照。

76、八打灵再也市议会被迫暂停漂白区商业执照更新直到接获行政议会的指令。本人请政府对此事尽快作出决定。

议会改革与提升

77、如果没提到议会的改革和提升,那么本人演讲就不完整了。

78、本人赞同国际山庄区州议员建议缩短口头提问和书面的通知书期限。因为21天太长了。

80、在英国国会,通知书是在三至五天时间通知任何关于书面和口头提问。在澳洲,人民代议士可以在同一天出示提问通知。如果所提问的问题需要部长的详细回答,部长也可在接下来的日子通过电子方式作出回答。

81、本人也促请此议会能够扮演重要的功能与角色,成为审查与监督行政部门的操作。如果议会没有强大的遴选委员会制度,那么议会将无法扮演这个角色。因此,本人建议,行政部所提交的每个法案都须要被特别遴选委员会监督与重审查。

82、本人也建议,针对来不及回答的书面与口头提问,所有政府官员需要在议会仍进行期间提交答案,而不是在几个星期甚至超过一个月后才呈交。任何无法办到的官员或行政议员需要被雪州议会的特权与自由委员会调查。

83、本人演讲就到此为止。所以本人请求支持此议题。谢谢。