Wednesday, April 30, 2008

PERTANYAAN-PERTANYAAN BERTULIS DARIPADA Y.B. TUAN LAU WENG SAN (KAMPUNG TUNKU)

TAJUK: Projek-projek kerajaan negeri
PORTFOLIO: MTES

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Diminta satu senarai projek-projek melebihi RM1 juta yang telah diputuskan oleh kerajaan yang dijalankan secara rundingan terus dari tahun 2004 hingga 2007?
b) Meminta satu senarai syarikat yang mendapat projek-projek ini.

TAJUK: Universiti Industri Selangor (Unisel)
PORTFOLIO: Pendidikan tinggi

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Meminta senarai penuh jumlah bilangan pelajar dan pensyarah yang belajar dan bekhidmat di Universiti Industri Selangor (Unisel) mengikut kaum dan kursus setiap tahun sejak bermula.
b) Sama ada barisan pengurusan tertinggi Unisel akan diganti dengan golongan akademik berwibawa.

TAJUK: Pemberian tanah di Selangor
PORTFOLIO: Pembangunan tanah

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Meminta senarai penuh tanah yang diberi kerajaan dan syarikat-syarikat kerajaan negeri Selangor kepada pemohon-pemohon individu dengan menyatakan lokasi, nombor lot, pemilik dan harga transaksi.
b) Senaraikan senarai tanah dengan nombor lot dan nama pemilik di kawasan SS9A Petaling Jaya.

TAJUK: Geran kekal dan cukai tanah nominal untuk tanah Kampung Baru
PORTFOLIO: Pembangunan kampung baru

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Sama ada kerajaan sudah memutus menukar geran tanah Kampung Baru kepada geran kekal dan penjelasan kerajaan terhadap keputusan ini.
b) Sama ada cukai tanah nominal RM1 akan ditawarkan kepada tempat-tempat beribadat Kampung Baru dan penjelasan kerajaan terhadap keputusan ini.

TAJUK: Syarikat-syarikat milik kerajaan Selangor
PORTFOLIO: Kewangan

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Senaraikan prestasi kewangan syarikat-syarikat milik kerajaan negeri Selangor dari tahun 2004 hingga 2007 seperti PKNS, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad (KPS) dan Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB).
b) Meminta penjelasan terhadap kemerosotan/peningkatan prestasi kewangan syarikat-syarikat ini.

TAJUK: Golongan rakyat termiskin
PORTFOLIO: Kemiskinan

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Senaraikan bilangan isikeluarga termiskin mengikut kaum dan kawasan DUN di Daerah Petaling pada tahun 2007.
b) Senaraikan bilangan unit rumah kos rendah yang telah disediakan di setiap kawasan DUN di Daerah Petaling sehingga sekarang untuk membasmi kemiskinan.

TAJUK: Kebajikan pekerja ladang di Selangor
PORTFOLIO: Pekerja ladang

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Berapa banyak pekerja ladang di Selangor dari tahun 2000 hingga 2007 mengikut pecahan kaum di setiap kawasan DUN?
b) Apakah rancangan-rancangan yang bakal diketengahkan oleh kerajaan negeri untuk membantu mempertingkatkan taraf kehidupan golongan pekerja ladang?

TAJUK: Pemotongan perkhidmatan air Syabas
PORTFOLIO: Pengurusan sumber alam
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Berapa banyak pengguna-pengguna Syabas di Selangor yang telah dipotong bekalan airnya akibat kelewatan membayar bil?
b) Pengguna-pengguna Syabas yang dipotong bekalan perlu membayar RM50 sebagai yuran penyambungan bekalan air. Sehingga kini, berapa pendapatan diperolehi Syabas daripada kutipan yuran ini?

TAJUK: Kegunaan peruntukan pembangunan kawasan
PORTFOLIO: Kewangan

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Senaraikan kegunaan peruntukan pembangunan kawasan untuk DUN Kampung Tunku yang dikeluarkan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Petaling untuk tahun 2008 sebelum Mac 2008.
b) Senaraikan kegunaan peruntukan ini untuk DUN Kampung Tunku dari tahun 2004 hingga 2007.

TAJUK: Projek perumahan Bukit Beruntung
PORTFOLIO: Perumahan

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Apakah sebab utama kegagalan projek perumahan Bukit Beruntung?
b) Apakah rancangan-rancangan terbaru kerajaan untuk memulihkan projek perumahan yang gagal ini demi menyelesaikan kebuntuan yang dialami oleh ribuan pembeli-pembeli rumah di Bukit Beruntung?

PERTANYAAN-PERTANYAAN MULUT DARIPADA Y.B. TUAN LAU WENG SAN (KAMPUNG TUNKU)

TAJUK: Urusan kewangan Balkis
PORTFOLIO: Hal ehwal wanita

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Apakah siasatan terbaru daripada Pendaftar Pertubuhan terhadap pembubaran Balkis, urusan-urusan tanah dan kewangannya?
b) Apakah tindakan yang akan diambil terhadap mereka yang menyalahgunakan kuasa khususnya pemindahan wang RM9.9 juta?
c) Meminta satu senarai penuh aktiviti Balkis dari tahun 2004 hingga 2007.

TAJUK: Kes rasuah pegawai-pegawai tinggi kerajaan negeri
PORTFOLIO: Kewangan

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Adakah kerajaan bersedia untuk membentangkan satu laporan kertas putih di Dewan Undangan Negeri untuk menerangkan skandal-skandal rasuah yang melibatkan pegawai-pegawai atasan kerajaan Selangor yang lalu?
b) Berapa kalikah BPR pernah memberi laporan bertulis terhadap siasatan-siasatan ini kepada kerajaan?

TAJUK: Penternakan babi di Tumbuk
PORTFOLIO: Permodenan pertanian

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Sila memberikan fakta-fakta bagaimana ladang penternakan moden babi di Tumbuk akan memperbaiki pencemaran alam sekitar sekarang.
b) Adakah model penternakan yang sama akan diadakan untuk lembu, ayam, itik, kamping dan sebagainya?

TAJUK: Masalah program “Setinggan Sifar”
PORTFOLIO: Setinggan

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Bagaimanakah kerajaan negeri membantu mereka yang gagal mendapat rumah kos rendah akibat penyelewengan atau kesilapan lalu untuk mendapat rumah baru?
b) Apakah dasar-dasar baru yang akan diketengahkan oleh kerajaan negeri agar kelemahan-kelemahan dasar yang lalu, contohnya Setinggan Sifar, dapat diatasi?

TAJUK: Pilihanraya kerajaan tempatan
PORTFOLIO: Kerajaan Tempatan

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Adakah satu jadual waktu telah ditentukan untuk memulihkan pilihanraya kerajaan tempatan dan halangan-halangan dihadapi?
b) Bagaimana kerajaan negeri dapat mempertingkatkan ketelusan, kebertanggungjawaban dan pentadbiran baik di PBT jikalau ianya masih belum dipulihkan dalam jangka masa ditentukan?

TAJUK: Menara telekomunikasi haram
PORTFOLIO: Pengurusan bangunan

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Menerangkan prosedur-prosedur mendirikan menara pemancar telekomunikasi di negeri Selangor dan prosedur aduannya.
b) Apakah peranan yang dimainkan oleh Kumpulan Jaringan Selangor dalam mendirikan menara-menara pemancar telekomunikasi?
c) Bagaimana orang ramai dapat mengenalpasti bahawa sesebuah menara itu sah atau tidak?

TAJUK: Perbelanjaan Pejabat Menteri Besar untuk calon-calon pilihanraya IPTA
PORTFOLIO: Pendidikan tinggi

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Berapa banyak jumlahnya yang telah dibelanjakan oleh Pejabat Menteri Besar untuk calon-calon dalam pilihanraya kampus di IPTA tempatan dari tahun 2004 hingga 2007?
b) Meminta satu senarai selengkap yang mungkin berkenaan dengan pecahan-pecahan perbelanjaan ini.

TAJUK: Perjanjian penyerahan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya
PORTFOLIO: Lain-lain

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Apakah faedah yang akan diberi kepada Selangor mengikut perjanjian apabila kerajaan Selangor menyerah Kuala Lumpur dan Putrajaya kepada kerajaan Persekutuan sebagai Wilayah Persekutuan?
b) Setakat manakah syarat-syarat perjanjian ini dipatuhi oleh kedua-dua pihak?

TAJUK: Tanah Kuil Hindu di Kampung Aman, Petaling Jaya
PORTFOLIO: Pembangunan Tanah

Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Bolehkah kerajaan menjamin supaya Kuil Hindu Sri Maha Mariamman Kampung Aman, Petaling Jaya, akan diberi satu tempat untuk mendirikan kuil mereka?
b) Sama ada masih terdapat tanah kerajaan yang boleh diperuntukkan kepada pembinaan kui Hindu ini di Daerah Petaling?

TAJUK: Dewan terbiar di DUN Kampung Tunku
PORTFOLIO: Pengurusan bangunan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Dewan terbiar di Jalan SS1/1 Kampung Tunku telah menjadi tempat penagih dadah. Adakah dewan itu akan diroboh dan apakah penyelesaian MBPJ untuk mengatasi masalah ini?
b) Terdapat struktur yang sama di Jalan 20/24. Mengapakah MBPJ tidak merobohkan struktur itu?

Tuesday, April 29, 2008

‘Penduduk tak pernah kemuka bantahan’

PETALING JAYA: “Kami akan meminta syarikat pemilik menurunkan struktur menara telekomunikasi itu jika penduduk membuat bantahan,” kata Pegawai Perhubungan Awam Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), Zainun Zakaria ketika mengulas kewujudan menara berkenaan yang didakwa menjadi punca pelbagai gangguan kesihatan termasuk kanser.

Bagaimanapun Zainun berkata, pihaknya tidak pernah menerima sebarang aduan penduduk mengenai perkara itu walaupun sebelum ini penduduk mendakwa beberapa kali membuat aduan kepada beberapa pihak termasuk MBPJ.

“Kalau tak silap saya, sebelum ini kami tidak pernah mendengar sebarang rungutan atau bantahan penduduk. Bagaimanapun, kami akan menyiasat perkara ini dalam masa terdekat dan sekiranya bantahan (penduduk) itu berasas, kami akan mengarahkan syarikat (pemilik) supaya menurunkan struktur menara berkenaan.

“Selain itu, sebelum ini tiada pihak yang dapat mengesahkan atau membuat kajian secara terperinci mengenai bahaya menara berkenaan,” katanya ketika dihubungi, semalam.

Harian Metro semalam melaporkan, kajian Profesor Bersekutu Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara (UiTM), Prof Madya Dr Adlina Suleiman, baru-baru ini mendapati penduduk Taman Subang, dekat sini, dipercayai berisiko tinggi diserang kanser dan pelbagai penyakit kronik lain berikutan tinggal berhampiran menara pemancar telekomunikasi.

Kajian kesan radiasi itu dijalankan selama dua minggu membabitkan 170 penduduk taman perumahan berkenaan, mendapati 8.23 peratus responden dilaporkan diserang kanser berbanding tidak sampai satu peratus jumlah keseluruhan rakyat negara ini mengalami penyakit sama.

Ditanya mengenai status kelulusan menara berkenaan, Zainun berkata, pihaknya cuma bersetuju mengeluarkan permit bagi meluluskan pembinaan struktur menara selepas mendapat laporan kerajaan negeri sebelum ini dan Konsortium Jaringan Selangor Sdn Bhd (KJS).

“Kami cuma keluarkan permit. Yang menentukan lokasi dan kajian mengenai menara itu ditentukan kerajaan negeri sebelum ini dan syarikat dilantik mereka iaitu KJS,” katanya.

Pengurus Kanan KJS, Abdul Hashim Ramli, ketika dihubungi berkata, pihaknya hanya bertanggungjawab mengenai pembinaan struktur menara.

“Bukan bidang kuasa kami untuk menentukan sama ada menara itu mendatangkan bahaya atau tidak,” katanya.

Sementara itu, jurucakap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, berkata pihaknya sedang melakukan siasatan mengenai perkara berkenaan selepas menerima aduan daripada akhbar ini dan penduduk bulan lalu.

‘Dah puas buat aduan’

KELANA JAYA: Kewujudan menara telekomunikasi di Taman Subang, di sini, mengundang kebimbangan dan kemarahan penduduk kawasan perumahan itu.

Mana tidaknya, sejak menara berkenaan didirikan lebih 10 tahun lalu, penduduk mendakwa hampir 20 orang di kalangan mereka menderita akibat diserang kanser dengan tiga daripada mereka sudah meninggal dunia.

Paling mengejutkan, empat orang tinggal di deretan rumah sama disahkan menghidap kanser selain satu lagi kes membabitkan tiga sekeluarga turut diserang penyakit berbahaya itu.

Penduduk juga mendakwa ramai sedang bertarung nyawa selepas diserang leukemia, barah otak dan penyakit lain, dipercayai akibat terus- menerus menyerap gelombang radiasi tinggi yang dihasilkan ‘menara maut’ itu.

Bagi penduduk taman perumahan itu terutama yang tinggal di Jalan SS 3/43 dan SS 3/49, gejala seperti pening kepala, mual, kegelisahan, kemurungan dan pelbagai simptom lain menjadi perkara biasa yang terpaksa dilalui setiap seorang daripada mereka setiap hari, setiap kali berada di rumah.

Malah, simptom mual dan pening kepala turut dirasai wartawan serta jurugambar akhbar ini setiap kali datang ke tempat berkenaan bagi membuat siasatan dan liputan sejak lebih sebulan lalu.

Difahamkan, menara setinggi bangunan lima tingkat itu dimiliki syarikat telekomunikasi terkemuka serta turut dikongsi syarikat lain.

Memang mudah memahami keluhan penduduk kerana menara berkenaan wujud terlalu hampir yang jaraknya cuma sekitar 10 hingga 20 meter dari rumah mereka dengan pelbagai peralatan seperti antena dan cakera pemantul gelombang yang jumlahnya semakin banyak dipasang. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyarankan jarak menara telekomunikasi perlu sekurang-kurangnya 150 meter dari rumah penduduk.

Kewujudannya juga menjadi tanda tanya berikutan ia didirikan hampir 20 tahun selepas taman perumahan terbabit dimajukan selain dibangunkan di tengah kawasan perumahan.

Tidak cukup dengan itu, penduduk mengeluh kerana banyak peralatan elektrik dan elektronik rosak dipercayai menara itu membiaskan kilat ke rumah ketika cuaca buruk selain ‘perit telinga’ mendengar bunyi bising peralatan yang dipasang pada menara berkenaan.

Berikutan tidak puas hati dengan situasi berkenaan, penduduk beberapa kali menghantar surat bantahan kepada pelbagai pihak sejak 2001 tetapi tidak diendahkan, manakala segelintir terpaksa berpindah kerana tidak tahan menghadapi pelbagai risiko dari menara itu.

Harian Metro menemubual beberapa penduduk yang disahkan menghidap kanser. Mereka mendakwa diserang penyakit berkenaan sejak menara itu wujud.

Zainal Othman, 67, berkata dia, isteri dan sepupunya yang tinggal serumah terpaksa menjalani rawatan kimoterapi selepas ketiga-tiga mereka diserang kanser.

“Saya disahkan hidap kanser usus pada 2005, manakala isteri, Zahrah Othman, 66, kira-kira 10 tahun lalu diserang kanser usus sebelum merebak ke hati dan perlu menjalani enam sesi rawatan kimoterapi. Sepupu kami, Sitam Mansur, 60, pula menderita akibat kanser payudara. Sehingga kini rawatan kimoterapi kami belum selesai,” katanya ketika ditemui, baru-baru ini.

Manakala bagi Zahrah, keadaan berkenaan sedikit sebanyak menyukarkan mereka untuk menguruskan kehidupan seharian.

“Kami dah tua dan sakit pula. Mujur ada anak-anak yang sering menjenguk dan membantu apa yang patut,” katanya sayu.

Bagi Arifin Awang, 66, dia hampir maut selepas diserang kanser hidung dua tahun lalu dan yakin ia disebabkan radiasi dikaitkan menara berkenaan.

“Sebelum kewujudan menara itu, saya tak pernah dengar gangguan kesihatan serius dialami penduduk, tetapi sejak didirikan, sudah lima orang mati akibat kanser dan leukimia. Malah, tiga jiran yang tinggal selang beberapa rumah dengan saya di Jalan SS 3/49 turut diserang kanser. Mustahil penyakit ini menyerang secara kebetulan kerana jumlahnya terlalu ramai,” katanya.

Warga emas itu berkata, dia risau keadaan menjadi bertambah buruk jika menara yang diibaratkan seperti ‘pembunuh senyap’ itu dibiarkan beroperasi.

“Ramai penduduk adalah pesara dan mempunyai anak cucu yang sering melawat dan tinggal di rumah kami. Takkan nak tunggu semua jadi korban baru ada pihak nak bertindak?” katanya.

Wakil persatuan penduduk, Zainal Abidin Talib, 60, berkata dia kecewa dan seperti diperlekehkan selepas berpucuk-pucuk surat yang dihantar kepada pihak berkuasa tidak menerima balasan.

Gabriel J Abraham pula berkata, banyak kelengkapan elektrik di rumahnya rosak setiap kali berlaku kilat di kawasan perumahan itu.

“Saya cabut palam pada peralatan elektrik bila ada kilat kerana sebelum ini banyak barang seperti komputer dan televisyen rosak. Bukan saya saja yang mengalaminya, ramai penduduk mengadu mengalami masalah sama,” katanya.

Sunday, April 27, 2008

Pemindahan wang Balkis ke dalam akaun Bakti tidak sah

Saidah Hairan
Sun | Apr 27, 08 | 10:28:57 am MYT

KUALA LUMPUR, 27 April (Hrkh) - Pemindahan wang Badan Kebajikan Isteri-isteri Wakil Rakyat Selangor (Balkis) ke dalam akaun Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-isteri Menteri (Bakti) tidak sah di sisi undang-undang.

Peguam, Mohamad Khairuddin Othman menegaskan perpindahan wang itu tidak sah disebabkan ia dilakukan selepas Umno-BN mengalami kekalahan dalam pilihan raya 8 Mac lalu.

Menurut beliau, antara syarat perlembagaan Balkis isteri Menteri Besar mesti mempengerusikan persatuan itu.

Sehubungan itu katanya, bekas isteri Menteri Besar Datin Seri Zaharah Kechik secara outamatik tidak mempunyai kuasa untuk memindahkan wang tersebut ke dalam akaun Bakti.

Katanya, pemindahan wang Balkis ke dalam akaun Bakti itu dianggap sebagai suatu kes jenayah atau penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah.

"Zaharah tidak ada kuasa untuk memindahkan wang tersebut apatah lagi menutup persatuan itu," katanya.

Beliau menasihatkan supaya wang tersebut dipulangkan semula ke dalam akaun Balkis.

Bakti terbabit dalam kontroversi penyaluran wang RM9.9 juta daripada Badan Kebajikan Isteri-isteri Wakil Rakyat Selangor (Balkis) selepas ia cuba dibubarkan pada 13 Mac.

Ketika Umno-BN berkuasa di Selangor, Balkis dipengerusikan oleh isteri bekas menteri besar Dato' Mohd Khir Toyo.

PR, ambil iktibar insiden Khir Toyo dengan penyapu

"Inilah kali pertama Khir Toyo angkat tangan pada saya. Dulu masa jadi MB menonong saja, tak tengok orang pun," luah seorang pegawai kerajaan daripada Majlis Agama Islam Selangor (Mais).

"Dah kalah baru hendak senyum dengan orang, manusia...manusia," tambah pegawai tersebut.

Demikian antara luahan pegawai kerajaan Mais yang berada di hadapan Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor ketika majlis mengangkat sumpah, 22 April lalu yang sempat saya rakamkan dalam minda. Image

Ketika Dr Mohd Khir Toyo (bekas MB kini Ketua Pembangkang) mengangkat tangan pada petugas itu, penulis berada di sebelahnya.

Jika sebelum ini ada orang yang membuka pintu kereta sebaik saja beliau ke sampai ke bangunan dewan persidangan, sekarang beliau terpaksa membuka sendiri pintu itu.

Tarikh 22 April membuka lembaran baru bagi rakyat Selangor untuk mematuhi peraturan kerajaan baru Pakatan Rakyat (PR) di bawah Menteri Besar, Tan Sri Abd Khalid Ibrahim.

Ketika majlis angkat sumpah, pihak media, pegawai kerajaan dan pemerhati ternanti-nanti lafaz perjanjian Khalid; Speaker Teng Chang Khim dan Adun Pakatan Rakyat.

Penulis turut tidak sabar menanti detik bersejarah Khir Toyo melafaz janji menjadi Adun dan Ketua Pembangkang kerajaan Selangor. Semua petugas media bangun mahu melihat raut wajah Khir ketika mengangkat sumpah di hadapan Speaker, Teng Chang Khim.

Kedengaran suara; "Sejarah hitam bagi Khir....oklah dah lama memerintah..."

Menjadi pemimpin politik tidak seperti pegawai dan kakitangan kerajaan atau petugas swasta yang 'makan gaji'. Rajin bekerja atau tidak, gaji tetap diperolehi setiap bulan.

Orang politik jika hanya tahu mementingkan kemewahan diri sendiri, menghadapi risiko tidak dipilih lagi. Rakyat sekarang sudah cerdik menilai kewibawaan wakil rakyat.

Hakikat kepimpinan adalah suatu tanggungjawab dan amanah daripada Allah SWT. Menjadi seorang pemimpin bukan untuk bermegah atau mengejar populariti semata-mata.

Lebih penting wakil rakyat bertanggungjawab membawa rintihan dan hasrat rakyat untuk diperdengarkan kepada pihak atasan.

Sementara menunggu majlis angkat sumpah bermula 10 pagi penulis bersama jurugambar, Mohd Nasir Sudin mengisi perut di dewan makan yang mejanya sudah terhidang lontong dan kuih muih.

Dewan makan itu bukan saja dikhaskan untuk pihak media tetapi exco, Adun kerajaan dan pembangkang, pegawai kerajaan serta petugas DUN turut makan di situ.

Penulis melihat setiap Adun yang datang menuju ke tempat duduk untuk menikmati hidangan. Semua wajah Adun dan exco kerajaan ceria lebih-lebih lagi berjalan beriringan dengan pasangan hidup masing-masing.

Ketika sibuk memerhatikan kehadiran Adun dan exco, penulis terkejut dihampiri Adun Bukit Lanjan, Elizabeth Wong yang begitu mesra bertanya khabar.

Beliau yang juga exco kerajaan negeri Selangor sebelum ini telah mengangkat sumpah di Istana Alam Shah, Klang meminta supaya 'kami' tidak memanggilnya YB.

Permintaan begitu turut dinyatakan Adun Hulu Klang, Shaari Sunghib. Beliau yang ditemani isteri meminta supaya penulis tidak memanggilnya YB tetapi mengekalkan dengan panggilan 'Pak Abu'.

Adun Kota Damansara, Dr Mohd Nasir Hashim yang ditemui di dewan makan sebelum mengangkat sumpah, berkata: "Saya diberi peluang untuk berkhidmat dengan masyarakat, dulu saya pernah kata, saya masuk miskin saya akan keluar miskin."

Pada awalnya penulis kurang memahami kata-kata itu tetapi setelah diamati luahan beliau mengandungi seribu erti. Penampilan beliau sebelum dan selepas menjadi Adun tiada bezanya.

Sikap rendah diri yang ditonjolkan oleh sebahagian besar ahli Parlimen dan Adun Pakatan Rakyat menyebabkan penulis berasa malu dengan diri sendiri.

Jika mereka sebagai pemimpin rakyat tidak mementingkan gelaran apa lagi penulis yang hanya seorang pekerja parti (PAS).

Bagi penulis, sikap bermegah, sombong atau angkuh dengan jawatan serta gelaran tidak membawa kebahagiaan yang hakiki.

Sebaliknya mereka yang mementingkan gelaran dan kesombongan hanya akan menjadi umpatan dan kejian rakan sejawat, masyarakat dan rakyat.

Penulis kerap bertemu dengan Adun Bukit Antarabangsa merangkap ahli Parlimen Gombak, Azmin Ali. Setiap kali bertemu beliau, penulis tidak sempat mendahului untuk bertanya khabar. Sebaliknya beliau yang mendahului menegur penulis.

Begitu juga dengan sikap ramah mesra Adun Gombak Setia, Dato' Dr Hasan Mohamed Ali. Inilah antara sikap 'mesra rakyat' yang seharusnya dicontohi oleh seluruh wakil rakyat bukan saja di kalangan pimpinan Pakatan Rakyat tetapi Umno-BN.

Apakah wakil rakyat Umno-BN selama ini menunjukkan 'mesra rakyat'? Sebagai contoh jika Khir Toyo selama menjadi MB bersikap 'mesra rakyat' sudah pasti pegawai kerajaan tidak 'mengumpat' begitu sebegitu.

Apatah lagi Khir pernah membuat kaki tangan kerajaan marah selepas menghadiahkan penyapu kepada mereka. Mungkinkah Khir akan dihadiahkan penyapu pula selepas ini kerana seseorang itu akan menerima pembalasan setimpal di atas setiap perbuatannya di dunia lagi sebelum dihukum di akhirat.

Kekalahan Umno-BN di Selangor di atas sikap keterlaluan pemimpinnya boleh dijadikan pengajaran kepada pimpinan Pakatan Rakyat (PAS, KeADILan dan DAP).

Jika mengamalkan pendekatan 'mesra rakyat' mereka bukan saja boleh mengekalkan pemerintahan di Selangor tetapi boleh menguasai Malaysia, insya-Allah.

若土地屬州政府,永久開放皇冠城大路

(加影26日訊)雪州州議會議長鄧章欽矢言,如果下個星期二,政府測量師鑒訂皇冠城的封路地點是屬州政府土地,州政府義不容辭無條件永久開通皇冠城大路。

鄧章欽今日到皇冠城大路封路地點巡視和慰問駐守在場的居民時,這么說。

仍待測量師報告

他說,如果測量出來的土地証明是屬于州政府的,由人民公正黨、行動黨及回教黨組成的雪州民聯政府肯定會永久開路,但万一証明是聯邦政府的土地,那就無能為力,盡管如此,冤有頭,債有主,州政府及居民就要把箭頭對準聯邦政府。

居民應控制情緒

鄧章欽說,如果是屬聯邦政府,大家就要準備進行長期爭取的斗爭,而且要用新的策略和方式,因為一直堅持站在現場駐守不能長期下去,也不是辦法。

他說,說不定我們要爭取到下屆大選,把聯邦政府換掉后才能實現。

他也說,根据他從私人測量師取獲的情報,有關封路的地點應該是屬于州政府土地,盡管如此,還得聽政府委任的中立測量師的報告和決定,因為他們才是專業的一方。

鄧章欽也是雙溪檳榔區州議員,他贊揚居民在爭取開路的斗爭上充分表現民主的意識,這種行動很不容易,但大家還是必須要理智,不要被情緒所駕馭。

他呼吁大家忍耐一下,讓加影市議會去釐清封路地點的主權屬誰問題。

照顧居民利益

較早時,開路委員會主席陳文華說,如果問題還不能有明朗化,居民會繼續堅持下去。

他要求不管主權屬誰和用什么方法解決,一切都要以為前提。

他指出,迄今聯邦政府還沒有表態,仍然默默不作聲,他希望聯邦政府插手,因為開路讓居民通行是居民的基本權力,如今應歸還給居民。

開路問題自本月21日爆發后迄今已進入第5天,每天24小時居民自動自發輪流駐守現場以防再被封掉,另外,熱心人士也自動捐款支持,目前已收獲1万3000令吉。

鄧章欽:前大臣時起爭端
不要把民聯扯進去

雪州州議會議長鄧章欽今日對皇冠城業主代表陳再振把現州政府說成是封路爭端的6造之一,感到很不悅。

他說,陳再振不要把民聯政府扯進去,因為封路是在國陣基爾當州務大臣時發生,而當時的反對黨,包括行動黨就反對,所以民聯政府不是6造之一。

他說,爭取皇冠城大路永久開通問題要用智慧來進行,要冷靜處理,不要因為人多勢眾就用情緒來駕馭智慧。

他說,如果封路地點被測量出來是屬聯邦政府,就要另外想辦法,因為法律還是必須遵守,州政府不會帶領居民一起去犯法。

他強調,如果州政府帶領居民去犯法,以后面對爭論問題時又怎么辦。

較早時,陳再振說,不論測量出來的地點是屬于那一個方面,一定要先開通道路讓居民通行,爭論的問題應該由6造,即聯邦政府、州政府、市議會、發展商、私營化大道公司及大道局坐下來談判。

應交法庭處理

開路委員會副主席陳漢國較早時也指出,不論測量結果如何,被居民自行拆路墩的路口都不應重新封回,因為爭端問題不能用封路來解決,相反的,應提到法庭去處理。

他也促居民與警方合作,不要在現場集合太多人,也不要舉行什么餐會的活動,因為警方出于交通安全及其他因素的考量。

他說,他知道有居民計劃今晚要辦一項沙爹集餐會,但警方反對,並勸告委員會去阻止居民這樣做。

地方選舉2年內實行

(沙登26日訊)只要州政府批准,稱為“民主第三張票”的地方議會選舉,預料可在兩年內實行。

雪州行政議員兼史里肯邦安區州議員歐陽捍華指出,地方選舉制度可實行,惟此制度自1965年已暫停採用,絕不能草率行事。

“事隔43年,無論在制度執行、經費或法律等問題,仍未有詳細結構,相信需要一兩年時間重新制定,才能實行。”

他在民主行動黨沙登區部昨晚舉行“民主第三張票,從新村開始”研討會上,如此指出。

他說,在1964年前,我國擁有輝煌的地方民主,設有地方選舉制度。1965年之后則改由國陣政府委任來自該黨的縣市議員,甚至鄉村委員會15名理事(包括村長及村委會秘書)。

把權力交回給人民

張念群(中)作為研討會主持人,其余四人為主講人,左起:鄭雲城、黃七、歐陽捍華及黃進發。
他指出,全雪州共有78個新村,包括:42個華人新村、19個漁村、17個重組村。村長津貼為450令吉,村委會秘書250令吉,理事沒津貼。

他指出,民聯政府就是要人民參與最草根的民主,即透過地方選舉制度,把民主的權力交回給人民。當晚屬全國首場走進人群的研討會,就是要請學者通過演講,給人民及州政府一個較明確的方向。

這場3個小時的研討會于史里肯邦安民眾禮堂舉行,吸引近200人出席。有關活動主持人為沙登區國會議員張念群。

4位主講人的幽默言論,激發村民積極討論相關課題。在場有數名出席者勇于表達對地方選舉的正面看法。

聯邦憲法限制地方選舉
★黃七(主講人,職業:律師)

以法律觀點分析,地方選舉在聯邦憲法限制下,似乎較難以實行。

根據1976年地方法令第10條文,所有縣市議員都是委任的,所有地方議會選舉是無效的。

第13條則說明,例如梳邦再也市議會要地方選舉,必須把市議會管轄的地區分為24個小區,以選出24人擔任市議員。以上分區的決定,必須先經過房屋與地方政府部門、選舉委員會的批准,才可實行。

同樣的,鄉村委員會選舉也必須從24個區再分出個別鄉村小區,並列出選舉委員會名單,同樣經過以上兩個單位,才可實行個別鄉村選舉。

因此,我認為在複雜的法律程序上,地方選舉是不太可能發生。

另外,根據現有的聯邦憲法,就算州政府不委任縣市議員,而進行地方議會選舉,中央政府也可拒絕承認有關縣市議員的身分。

出高薪不怕沒人才
★鄭雲城(主講人,職業:私人公司總執行長)

作為一家公司的總執行長,我建議以企業方式尋求解決方案。

毛澤東的“黑貓白貓論”說得好,無論是黑貓或白貓,抓到老鼠就是好貓。

因此,我認為選舉與否並不重要,州政府甚至可通過徵聘制度遴選適合人選,最重要是找到會做事的人擔任人民代議士。若津貼450令吉的村長職位,若調升到4500令吉,哪怕找不到專才?如此情況出線的專才,才能把工作轉為專業!

人民有權選代議士
★黃進發(主講人,職業:著名講師)

我們身為納稅人,付款給政府管理我們的錢財,納稅人就應有權選擇人民代議士。

好比進入餐廳,我付錢吃飯,就有權點自己喜歡的菜。餐廳可建議我吃甚么,卻不是決定我吃甚么,因為我才是付錢的人。從前是政府煮甚么,我們人民就得吃甚么,即使不好吃也要吃。

現在我們人民總算意識到自己才是老闆,所以換了餐廳換了煮菜的人。人民要吃甚么,應由自己決定。同樣的,地方選舉需不需要舉行,人民必須決定,如果有需要舉行就要修改法令,所謂山不轉路轉,這個就是民主的意義!

不要問人民怕不怕回教國,要問回教國怕甚么。回教國概念已率先在地方政府發生了,例如轟動一時的華裔男女牽手被市議會官員逮捕事件,這就是因為地方政府不是民選的,人民沒有權力發言!所以,人民一定要全力爭取地方選舉,選出真正代表人民的議員,爭取人民的權益。

建立人民联盟的核心价值

3月8日大选以后所发生的几乎每一种大事,都足以抵消过去十年来影响大马政治格局的。

我们姑且不谈3月8日大选选民不分种族、宗教和文化,把票投给在野党。仅仅从3月8日之后所发生的事件,从人民联盟的成立、少数政党当上政府最高领袖、巫统无法燃烧种族主义、皇室在委任州务大臣所扮演的角色、槟州政府委任国阵领袖出任政府机构高职、妇女和非土著在政府担任高职等等,这些事件足以让我们对马来西亚的未来满抱希望和期待,也一再证明政治是可能的艺术。

过去的不可能在现在已成为可能。可惜的是,国阵中不乏无法摆脱旧思维的人士。人民联盟自第十二届大选成立以来便一直成为这些人士攻击的对象。

国阵故意分化人民联盟

国阵攻击人民联盟,用意不外是要分化人民联盟的数个政党,大致弱化人民联盟的执政能力,进而重夺失去的政权。

马六甲首长阿里•鲁斯坦便是第一个向人民联盟发难的国阵领袖。他在4月2日张贴的一则部落客文章中揶揄人民联盟不能把管理好他们执政的州属,更何况是执政中央政府。

他还挑战说,如果人民联盟的三个政党真心合作,那么它们应该组成一个政党。他也质疑这三个政党,尤其是回教党和行动党是否能够真心诚意地合作,因为两党的施政理念南辕北辙。回教党党纲主张成立回教国,行动党一方面反对以宗教治国。两党之间的差异一目了然。

阿里•鲁斯坦所言不错。回教党和行动党的政治理念完全不同,但是更重要的在于双方如何能够为人民联盟缔造本身的核心价值观。

面对国阵的揶揄,人民联盟必须深思和慎思本身的定位,思考如何发挥三大政党的政治力量为人民谋求福利。笔者认为要做到这点,人民联盟不能忽略探索本身的定位,即到底我们的核心价值是什么?我们能够为马来西亚人民带来怎样的改变?我们对本身有什么长短期的期许?我们要以什么方式去落实履行我们的承诺?

人民联盟三党需恶补

如果过去我们不曾作出这样的思考,现在则须恶补思考上的不足。如果两党过去老死不相往来,那么现在就必须对大家之间的工作关系进行思考。

回教党人士一般认为他人误解回教国概念,并以为他人对伊斯兰的负面看法破坏回教治国的真谛。再加上一般人士更容易理解和接纳世俗民主制度,因此要求人们接受回教国概念并非易事。但是回教党人士也相信时间可以改变一切,所以他们还没有放弃回教治国概念。

回教党对创立回教国充满憧憬,他们的坚持恐怕不是一般人士能够动摇的。

属于世俗政党的行动党,也倒过来说一些回教党领袖对世俗国产生根深蒂固的偏见,尤其是一些回教党领袖以为世俗国概念就是好像土耳其那般对宗教采取敌视态度的世俗国。

行动党主张的世俗国概念并非是要把宗教因素完完全全排除在外,它更加不是一种对宗教所采取的敌视概念,而是因为马来西亚是一个多元宗教、文化、语言、肤色、民族的国家,要把马来西亚变成一个回教国,基本上动摇马来西亚的立国基本原则。

公正党一方面不满回教党以高调强势的语调及态度处理它在人民联盟的地位,一方面与行动党处于一种竞争的尴尬处境。虽然这不是该党与两党之间直接矛盾,但也是间接矛盾。

这些都是三党之间的差异。要如何缩短三党之间的差异,则有赖于三党领导对共同核心价值的认同。那什么才是人民联盟的核心价值?这是三党领导应商榷的重点议程。它无论如何不应该离开公信力、廉政、公义、民主以及良好施政等议题。

Saturday, April 26, 2008

灵市SS1急需维修——15路、16路、17路、19路后巷窟窿处处

(八打灵再也26日讯)八打灵再也SS1/15路、SS1/16路、SS1/17路、SS1/19路、SS1/19A路以及SS1/19B路居民不满八打灵再也市政厅长期忽略该区的后巷,以致后巷野草破洞满布。

居民也投诉,当市政厅在SS1/11路装置交通等之后,许多驾车人士为了避开交通灯而选择抄捷径使用SS1/15路、SS1/16路、SS1/17路、SS1/19路、SS1/19A路以及SS1/19B路,因此居民希望市政厅能够在这些道路建立路墩。

居民是在行动党甘榜东姑区州议员刘永山召开的记者会上向他作出投诉。陪同刘永山出席记者会的也包括民主行动党百乐花园支部主席宁生、八打灵再也市政厅承包商拉乌。

12年投诉无下文

居民在接受访问时指出,他们是在12年前便开始向当时的八打灵再也市议会作出投诉,要求市议会处理以上路段的沟渠及后巷破烂不堪的问题。

“虽然市议会满口答应解决我们的问题,但是等了12年一直没有下落,直到大选前夕市政厅才派人维修后巷破烂许久的沟渠。”

刘永山说,根据居民向他作出的投诉,在这12年期间,居民多次向市议会投诉,惟不得要领。

“由于沟渠长期破烂不堪,导致积水,结果该处蚊虫长期滋生,影响居民的健康。”

清洁工友草率

刘永山说,虽然市政厅在大选前夕已经重新修补这区的沟渠,但是市政厅还没有修补该区窟窿处处的后巷。

居民说,自然花乐的垃圾车是从他们的后巷经过收取垃圾,因此市政厅必须经常维修后巷的路面状况。

居民也不满自然花乐的清洁工友的草率工作效率,并希望市政厅能够证实这些问题。

除此以外,居民也希望市政厅能够考虑增加该处的路峰,避免取道该处的汽车高速行驶。

居民代表马蒂丽说:“自从SS1/11路的交通灯启用之后,该处的交通意外虽然明显下降,但是一些驾车人士为了避开该路的交通灯而取道SS1/15路、SS1/16路、SS1/17路、SS1/19路、SS1/19A路以及SS1/19B路作为捷径。这些路段本来就已经非常狭小,如今要应付突然增加的车流量,因此市政厅必须增建路墩,降低该处汽车的行驶速度,保护居民和小孩的安全。”

刘永山:已致函市政厅

刘永山说,他已经4月13日致函市政厅,要求市政厅尽快处理此区的民生问题。

“市政厅今天也委派承包商一起出席记者会,目的是要直接了解当地居民的需求。”

拉乌说:“我们将会准备一份工程清单,但后交给市政厅批准,一旦市政厅批准,我们就可以立即开工。”

刘永山也在现场把这些问题一一记摘,并且将会交给市政厅官员处理。

“我的办事处将会继续跟进这项投诉的进展。”

刘永山,SS1(简称甘榜东姑)是八打灵再也历史悠久,超过40年的住宅区。由于八打灵再也市政厅管辖的大部分地区发展已达饱和,因此市政厅有必要把拨款集中在提升和维修八打灵再也住宅区旧有的设备。

刘永山促公众勇于举报

Friday, April 25, 2008

Isu RM9.9 juta wang Balkis akan dibawa ke DUN Selangor

Saya berasa ganjil dan aneh apabila skandal yang melibatkan pemindahan dana sebanyak RM9.9 juta kepunyaan Persatuan Isteri-isteri ADUN dan Ahli Parlimen Selangor atau nama singkatan Balkis yang dipindahkan kepada Bakti (persatuan yang sama di peringkat persekutuan) dijawab dengan tanpa segan silu oleh Bekas Menteri Besar Selangor dan ADUN Sungai Panjang, Dato’ Seri Dr.Mohamad Khir Toyo.

Pemusykilan pertama ialah, mengapakah Pengerusi Balkis, Datin Seri Zaharah Kechik sendiri tidak memperjelaskan perkara ini apabila perkara ini dilaporkan sebagai berita muka pertama oleh akhbar harian Bahasa Inggeris, The Sun?

Yang kedua, bagaimana Khir Toyo dapat mengatakan bahawa pembubaran Balkis adalah sah di sisi undang-undang apabila Mesyuarat Agung Tergempar yang diadakan pada 11 March telah membuat keputusan ini sedangkan ianya barisan Exco Balkis pada hari itu seharusnya membincangkan pemindahan kuasa dan aset Balkis kepada barisan Exco yang baru?

Ketiga, ianya merupakan satu kes penyalahgunaan kuasa apabila Exco Balkis melanggari peraturan dengan memindahkan dana sebanyak RM9.9 juta kepada Bakti apabila mengikut perlembagaan Balkis, dana ini sepatutnya disalurkan kepada Kerajaan atau tabung yang didirikan oleh Kerajaan dengan kelulusan daripada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), lebih-lebih lagi sebahagian dana ini merupakan wang derma daripada Kerajaan Negeri Selangor?

Dr Khir Toyo tidak seharusnya mengaburi mata dengan jawapan-jawapan yang bukan-bukan ini. Adalah lebih baik untuk beliau meminta Pengerusi Balkis yang lama, iaitu isterinya sendiri, Datin Seri Zaharah Kechik menyerahkan wang yang besar ini agar Balkis boleh berfungsi sebagai badan amal yang berkesan dalam membantu golongan rakyat miskin dan terpinggir di Selangor.

Sebagai seorang ADUN, saya akan membangkitkan isu ini dalam persidangan DUN yang akan datang pada 21 Mei 2008 nanti.

RM10m gone in 3 days


By The Sun
R. Nadeswaran and Terence Fernandez

PETALING JAYA (April 24, 2008): Three days after their husbands lost power to rule Selangor, the wives got into the act – plotting to dissolve a welfare body and remove almost RM10 million from its bank accounts.

But their attempts have been thwarted by Mentri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim who wrote to the Registrar of Societies (ROS) to question the validity of the decision to dissolve the Association of Wives of State Assemblymen and Members of Parliament in Selangor (Balkis).

It is learnt that Abdul Khalid has ordered a thorough investigation and audit into the affairs of the association which was set up in 1985 to undertake welfare work.

According to documents sighted by theSun, Datin Seri Zaharah Kechik, the wife of former mentri besar Datuk Seri Dr Mohamad Khir Toyo had on March 11 convened an extraordinary general meeting of the committee to dissolve Balkis and close its bank accounts. The following day, the accounts were closed, with the money transferred to another account and then to Bakti – the federal Organisation of Wives of Ministers which Balkis is affiliated to.

On March 13, the former exco members of Balkis issued a notice of dissolution to the ROS, which included amending the constitution of Balkis and establishing a new organisation – Balkis-BN, is among the names suggested.

“This was to prevent the Balkis premises (Kompleks Wawasan Balksi - KWB) and the association itself from being taken over by the new state government,” said an insider.

“Once this was done, then the money will be transferred back to the new organisation,” the insider added.

However, the ROS in a letter stated that Balkis' application for dissolution was incomplete and gave it 30 days to furnish additional information.

The constitution of Balkis states that the mentri besar's wife should be the president. Sources in the state government argue that since Mohamad Khir is no longer MB, Zaharah is no longer the president and has no power whatsoever to dissolve the association or liquidate its funds. Incidentally, the constitution also states that the organisation must remain apolitical.

Legal experts say by right, following the events of March 8, the exco headed by Zaharah should have convened an emergency meeting to discuss the handing over of Balkis to a new exco – with the new president being Abdul Khalid’s wife Puan Sri Salbiah Tunut.

Bakti, meanwhile, according to minutes of a recent meeting it held, had under advice of a sitting judge received the RM9.9 million from Balkis, which it has placed in a fixed deposit. The money would then be transferred back to the new organisation set up by the former Balkis members.

Bakti would also take over a Special Education Project involving millions of ringgit until the “new” Balkis is formed.

This is clearly goes against Balkis’ constitution which states that in the event of a dissolution, all monies must be transferred to the government or a similar fund, with the approval of the Inland Revenue Board director-general.

Meanwhile, it is learnt that Abdul Khalid had in his letter to the ROS on Wednesday (April 23) said of the amount in Balkis’ accounts, about RM850,000 was donated by state government companies – Kumpulan Darul Ehsan Bhd which gave RM268,862 last year and Perbadanan Kemajuan Negri Selangor (PKNS) which contributed RM590,379.50 between 2006 and 2007.

It is understood that Abdul Khalid is also investigating the transfer of 43,560sq ft of land in Section 7, Shah Alam, which the state government had in 2002 offered to Balkis at a nominal cost of RM250,000 (RM5.74/sq ft) for the setting up of a shelter home for women that cost RM5 million.

Thursday, April 24, 2008

行动党成立肃贪特工队

虽然首相阿都拉已宣布让反贪污局独立运作,但是民主行动党数名新晋议员对此却不抱信心,并自行成立“肃贪工作队”(graftbuster),向公众收集贪污情报转交执法单位,并跟进当局的调查工作。

他们也要求阿都拉指示独立后的反贪污委员会,重新开启过去曾展开调查,但是却没有控上法庭的贪污案件。

来自行动党的泗岩沫区国会议员林立迎、八打灵再也北区国会议员潘俭伟、蒲种区国会议员哥宾星(Gorbind Singh),以及甘榜东姑州议员刘永山,今早在该党白沙罗服务中心召开记者会,宣布成立“肃贪工作队”。他们都是首次中选的议员。

吁公众电邮贪污情报证据

发起这个工作队的林立迎(左图)表示,他们在大选前已有此计划,但是基于当时资源与人手不足而作罢,“现在我们获得一些义务律师的协助,因此是时候落实这项计划”。

工作队在网上开设一个电邮信箱(graftbuster@gmail.com),呼吁公众将贪污情报和证据寄到这个邮址,工作队将把有凭据的投报转交给反贪污局、警方与首相署底下的公共投诉局,并密切跟进他们的调查工作。

林立迎表示,“如果他们没有采取行动,我们就会将情报公诸于世”。

不过工作队只接受涉及政府部门与机构,无论是国阵或人民联盟政府的贪污投报,私人界的贪污投报则不受理。投报者的身份也将获得保密。

除了上述4名行动党议员,工作队成员还包括其他行动党的义务律师。

民盟领袖涉贪照查不误

潘俭伟(右图)透露,他在中选后接获许多有关贪污的投报,包括相关的文件证据;哥宾星也声称,许多公众的投报尽管有凭有据,但是却没有获得调查,因此有必要系统化地接受并跟进公众的投报。

“之所以这么做是因为我们不能只依靠反贪污局”,潘俭伟这么指出。

哥宾星认为,此举不仅能让公众直接接触他们,也鼓励公众积极参与肃贪运动。

他们也保证,若民盟州政府领袖遭投报,他们将毫不犹豫采取行动。哥宾星表示,“若出现贪污指责,我们将认真看待并彻查到底,并毫不偏袒地采取行动”。

潘俭伟也允诺,“如果我们的成员进行贪污,我们将开除他们,确保我们的政府是清廉的,绝对不会象国阵一样关闭档案”。

哥宾星赞成议员公布财产

受询及行动党议员是否会以身作则,对外公布他们的财产时,哥宾星回答说,“我们没有问题,但这是中央工作委员会的决定,这项建议已经在党内提出,目前处于决策阶段。我们有什么财产?”

刘永山补充说,雪州民盟政府目前正在研究这项措施。

要求反贪委会重查旧档案

另一方面,哥宾星(右图)要求阿都拉指示独立后的反贪污委员会,重新开启过去曾展开调查,但是却没有控上法庭的贪污案件。

他进一步解释,这是为了揪出过去在没有足够理由下,擅自中止调查工作或关闭贪污档案的官员,并对他们采取行动。

“假设反贪污局内没有出现贪污现象是错误的......这是为了测试国阵是否敢重开旧档案,目前是时候要求首相证明,他敢于重开过去领袖的贪污案件。”

DAP 'graftbusters' to fight corruption

There is new team in town that aims to fighting corruption - meet the DAP’s ‘graftbuster’ squad.
At a press conference today, several DAP politicians announced that the team will complement the work of the Anti-Corruption Agency (ACA) in accepting complaints from the public.

Segambut parliamentarian Lim Lip Eng said complaints may be e-mailed to members of the team together with evidence, to enable checks to be conducted.

He said the scope of complaints accepted will include everything except malpractice in commercial transactions, as this would be better handled by the police commercial crimes department.

“We are targeting mainly (complaints about) civil servants and the past (state) governments. We don’t want bare evidence, we want corroborated proof,” he said in Petaling Jaya today.

Also present were other members of the team - Petaling Jaya Utara MP Tony Pua, Puchong MP Gobind Singh Deo and Kampung Tunku state representative Lau Weng San.

“We will work with the ACA, Royal Malaysia Police and the public complaints bureau in the Prime Minister’s Department,” Lim said.

“Once we gather all the evidence and proof, we will forward it to those departments and we’ll follow up closely. If no action is taken, we will disclose it further (to the public).”

Pua said the team will deal with the increasing number of people who wish to send them documents that indicate corruption.

“I think those (complaints) are a good start because (we can question, for example) why the government is awarding a RM120 million contract to an unknown company with foreign directors,” Pua said.

“If there is no corruption, (there is) a possibility of abuse of power in awarding contracts and so on. It allows us to go to Parliament and ask questions to get more information from ministries. These are the things we’re trying to curb in the new government.”

‘Work with us’

Gobind said he has received numerous complaints about local councillors appointed by the previous (Barisan Nasional) state governments having solicited money in exchange for approval of licences. Some are said to have threatened people.

“We have complaints from people who have gone to the ACA. They said that, despite having the evidence, many cases have been left unattended. Some (complaints) have been investigated but no action was taken.

“This move by the DAP will offer the people an alternative avenue for complaints. It gives the people a more direct approach to us as politicians because we can raise all this in Parliament. What we require now is for the people to participate so that the system can work.”

Asked if the team would act if allegations are made against a member of the Pakatan Rakyat, the lawyer stressed that there will be no double standards.

“We are very firm that our governance is corruption-free. In the event that there are allegations against our members, we will take those complaints very seriously and we will have them investigated. In the probability that action needs to be taken, we will be the first to take such action.”

On whether the team will declare their assets as a first step to show its transparency, Gobind said the DAP has yet to make a decision on this.

“We have no problem with (declaring our assets) but that decision will be made by the DAP central executive committee. Most of us have no assets anyway so we’re not really afraid,” he mused.

The team can be reached via email at graftbuster@gmail.com and will also accept complaints at service centres set up by its members.

Questions for State Assembly

Yes, we have sworn in two days ago and we have to submit our oral and written questions to the State Assembly Hall before 30th April 2008.

I welcome you to propose questions or issues that I should raise in the coming state assembly meeting. Of course, the issues you suggest must be related to the jurisdiction of the Selangor State Government.

The next session of the State Assembly will start on the 21st May 2008 to 26th May 2008. Each ADUN will be given ten questions for oral replies and ten questions for written replies.

The question must be under the jurisdiction of Selangor State Government. For example, you cannot ask question like whether the petrol price will be reduced as petrol price is under the control of Federal Government. Question like this will be rejected by the Speaker and you will have no chance to put up a substitution.

Questions for written replies are normally question which required detailed explanations, tables, schedules, statistic from the government while questions for oral replies are normally questions that you can always pursue further by raising supplementary questions.

I will finalize the questions on 29th April and for those who wish to propose questions, you can either leave your comments in this blog or email to me at lauwengsan@gmail.com. The good thing about leaving your comments here is that other readers will have a chance to read your comment and put in their views as well.

Taman Aman in deplorable conditions

24/4/2008
Honourable Member
State Assembly of Selangor Kampung Tunku N35

Complaint No.1

There is an open space/ garden called Taman Aman – Section 22 PJ located next to Sri Aman School.

I have complained to one Suhaizi of MBPJ on 23/3/2008 at 10.15am via telephone 03-7954 2020 on the following :-

1. the lighting facility provided in the Taman Aman jogging path is not sufficient to enable joggers to jog in the late evening and in the early morning hours;
2. some of the light poles are not functioning , some of the bulbs are fused and not replaced and some are not functioning at all;
3. the jogging path along Jalan 14/47 PJ fronting the house No.5, Jalan 14/47 are in deplorable conditions;
4. the path need to be replaced with cement rendering not with monica titles as it existing now;
5. recently a jogger tripped, fell and broke a tooth;
6. there is a need for additional lighting along this jogging path fronting the house No.5, Jalan 14/47 along Jalan 14/47;
7. there is a need for railing installed along this jogging path as it is too close to the road 14/47 and there are occasions where cars are parked on this jogging path thus preventing joggers using this jogging path;
8. there is a drain running along with this jogging path in front of house No.5, Jalan 14/47 which is in high deplorable conditions – no proper discharge of waste water from house No.5, Jalan 14/47 to the public drain, it is good ground for breed mosquito;
9. huge trees about 5-7 have been felled next to the house of No.5, Jalan 14/47 about a month ago. MBPJ has not done nothing to remove the trees that have been felled. Why must the trees to be felled?

I am referring to the above to you so that immediate action to be taken by MBPJ as there is no action taken by MBPJ. What is the email address of MP of PJ Utara ?

K.Singgam
Voter No.4, Jalan 20/20

Monday, April 21, 2008

Swearing in rehearsal todayI attended the rehearsal this morning. Sdr Teng will be nominated as Speaker for the coming session of Selangor State Assembly Hall.

Today's papers reported that the Selangor DUN has created two history, first one is that we are the first DUN with a non Malay speaker, and secondly, we are also the first DUN with a female Deputy Speaker, who is an ADUN from Taman Medan, PJ.

The photo shows the rehearsal going on when Teng 'took his oath' as speaker. Not to forget to tell you that all BN ADUNs absent from the swearing in rehearsal. This clearly shows that they are still very much embedded with their own primitive political mindset.

Sunday, April 20, 2008

Teng as Speaker, Haniza as Deputy Speaker


I went to Shah Alam this morning. The MB announced Pakatan Rakyat's nomination for the Selangor DUN Speaker and Deputy Speaker.

Sdr Teng Chang Khim, DAP ADUN for Sungai Pinang will be nominated as Speaker on Tuesday, while Sdri Haniza Talha, PKR ADUN for Taman Medan will be nominated as Deputy Speaker.

Saturday, April 19, 2008

Residents complained against noise pollution by developer

There is an on-going condominium project located at the old squatter houses of Taman Aman, near the Paramount Garden LRT which have been giving the residents problems even before the condominium is completed.

The condominium was supposed to be built behind a row of semi-Ds along Jalan 22/44, near the lake. When piling work started, residents complained that the developers used the old-fashioned diesel-powered piling machines which shooked the whole area everytime when piling is done.

Residents have complained to various authorities but nothing was done. A resident’s wall cracked as a result of the piling work. The developer also caused their excess road from Lorong 22/44D to neighboring lanes to collapse.

But their worst nightmare is simply the extension of working time by the developer. There were times when the developer worked right up to 10 or even 11pm. They are only allowed to work from 8am to 6pm.

Scores of cement mixers can be seen moving in and out of the site using our roads to deliver cement. The sound of hammering, cranes moving construction materials and lorries moving in and out which caused them sleepless nights especially their babies.

Work continues immediately through the night after lying low for one or two days after their complaint. Once, the developer even worked way past midnight i.e. until 1.00am!

The residents especially those near the construction site cannot sleep due to the noise and brightness as a result of the work.

The residents would like to have the entrance to the condominium through the existing Landscape Garden on the Government TOL land instead of coming from Jalan 22/44.

I have organized the meeting between MBPJ, developer and the residents on 16th April 2008 in MBPJ headquarters. The major dispute is on the working hour. The developer would like to work till 8pm and finally they agree to work from 7am to 7pm till November 2008 after much negotiation. (November 2008 is the estimated completion of physical construction by the developer’s contractor).

The access road is changed to Jalan SS1/25, but since Jalan 22/44 is connected to Jalan SS1/25, I will check if the proposed access is a viable option or not.

Blood Donation

DAP Petaling Jaya is organising a blood donation campaign together with the National Blood Centre (Pusat Darah Negara) to replenish supplies to help save lives. The event will be held over 2 days and we hope to collect at least 300 bags of blood to help those in need. We would like to strongly encourage all able-bodied Malaysians, particularly those working and staying in Petaling Jaya to contribute generously.

The details of the campaign are as follows:

Date/Time:

(1) 18 April 2008 (Fri) - 10..00am - 4.00pm
(2) 19 April 2008 (Sat) - 9.00am - 3.00pm

Venue: SS2 Rukun Tetangga Hall, Jalan SS2/63 (Opposite Maybank, next to Food Street)

The blood donation campaign will be launched by the Member of Parliament and State Assemblymen of Petaling Jaya Utara constituencies, Tony Pua, Cheah Wing Yin and Lau Weng San on 18th April 2008, 10.00 am.
__________________________________________________________________


捐血活动通告

八打灵再也民主行动党将联合国家血库主办捐血运动,以补足供应来拯救生命。这项活动将为期两天。我们希望能筹获至少300包血液以帮助有需要的人。我们极力鼓励所有马来西亚的健康人士,特别是那些在八打灵再也工作或居住的人慷慨捐献。

该运动的详情如下:

日期/时间:

(1)2008年4月18日(星期五)- 早上十点至下午四点
(2)2008年4月 19日(星期六)- 早上九点至下午三点

地点:SS2睦邻计划中心礼堂,SS2/63路(在马来亚银行对面,为食街隔壁)

此项捐血活动将由八打灵再也北区的国州议员-潘俭伟、谢永贤医生及刘永山于2008年4月18日早上十点主持开幕。

谢谢。

Friday, April 18, 2008

Drug addicts and snakes occupy vacant lot

A VACANT lot in Jalan 22/51, Petaling Jaya, has become a hiding place for drug addicts and even snakes.

Rosie Tan, a housewife who lives in the area, said drug addicts seeking refuge in the abandoned vacant lot were breaking into houses and making away with valuables.

The hoarding at the vacant plot of land is also on the verge of collapse.

A hideout for drug addicts: An abandoned bungalow in Jalan 22/40, Petaling Jaya, is also a cause for concern.

Tan also said the manhole covers in the area had been stolen and replaced with ones that were six inches higher than the road level.

“The raised manholes have made the road inaccessible to small vehicles and even the police have found patrolling the area difficult,” she added.

Engineer Jasbir Singh said his house had been burgled twice and his car broken into once and the culprits had escaped through the vacant plot at the back of the houses.

He said he had made several reports and also brought in a witness to help with the investigations but no arrests had been made yet.

“Three petitions to build fences at the back of the houses have been sent to Petaling Jaya City Council but they somehow keep losing the petitions,” he said.

Residents have also complained about snakes making their way into their houses.

Tan said the developer had changed so many times that they no longer knew who to contact to ensure that the lot was kept clean and tidy.

“We are also living in fear of a dengue outbreak in the area,” she added.

A missing gate also makes a cemetery nearby a popular hideout for drug addicts.

Housewife S. M. Yuen suggested that the police use the Rukun Tetangga pondok as a beat base as it was underused and it would be easier for the police to serve the community of Section 14 and 22.

Kampung Tunku assemblyman Lau Weng San said he would meet council officers to solve the problems.

Sentral: Keselamatan terancamOleh Farah Marshita Abdul Patah (Berita Harian)

BIMBANG: Penduduk di Jalan 22/51, Petaling Jaya terdedah bahaya jenayah dan ular dari semak di belakang perumahan.

Penduduk Jalan 22/51 bimbang nyawa terancam minta pihak berkuasa tangani kejadian pecah rumah

PETALING JAYA: Penduduk Jalan 22/51, di sini, sudah mula hilang sabar dan tidak tahan lagi menanggung kesengsaraan akibat tahap keselamatan di kawasan itu yang rendah menyebabkan mereka sering diancam kejadian jenayah seperti pecah rumah, ragut dan kecurian harta benda.

Masalah itu sudah beberapa kali diutarakan kepada pihak berkenaan kerana bimbang berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini yang boleh meragut nyawa.

Dakwa mereka, aduan yang dikemukakan kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), hanya sampai ke peringkat pihak berkenaan mengesahkan menerima surat tanpa mengambil sebarang tindakan lanjut.

Tinjauan Sentral ke kawasan itu baru-baru ini mendapati, sekeping tanah kosong berhampiran kawasan perumahan itu menjadi sarang penagih dadah berkumpul dan melepaskan ketagihan.

Akibatnya, rumah penduduk dijadikan sasaran dan mereka mencuri bagi mendapatkan wang untuk membeli dadah.

Pencuri di kawasan itu juga dikatakan sering melakukan aktiviti pecah rumah ketika waktu hujan bagi mengelak dikejar dan untuk memudahkan pergerakan mereka.

Penduduk, Surinder Kaur, 29, berkata dalam setahun, tiga kejadian pecah rumah dilaporkan menyebabkan penduduk berasa takut meninggalkan rumah ketika keluar bekerja.

“Masuk tahun ini, sudah tiga kali rumah saya dimasuki pencuri menyebabkan kami terpaksa menanggung kerugian.

“Kejadian terbaru berlaku bulan lalu sewaktu kami sekeluarga keluar menziarahi saudara,” katanya.

Beliau berkata, sudah banyak aduan diajukan kepada pihak berkuasa, namun sehingga kini masih belum ada sebarang tindakan yang diambil bagi mengheret pesalah ke muka pengadilan.

Lebih membimbangkan, kawasan yang dipenuhi lalang itu turut menjadi sarang pembiakan ular menyebabkan penduduk melarang anak mereka bermain dengan bebas di kawasan belakang rumah.

Ular di kawasan itu dikatakan sering memasuki rumah penduduk melalui pintu atau tingkap yang terbuka.

Suri rumah, Rosie Tan, 50, berkata penduduk kini tidak berani membuka pintu selepas seorang penduduk menjumpai ular tedung berkeliaran di belakang rumahnya.

“Sejak tinggal di kawasan perumahan ini empat tahun lalu, saya dapati kawasan itu sudah lama ditinggalkan kosong menyebabkan lalang terbiar setinggi lebih satu meter.

"Sehubungan itu, kami mohon kepada MBPJ supaya mengambil tindakan membersihkan belukar di sekitar kawasan berkenaan,” katanya.

Tanah perkuburan Islam berhampiran juga dikatakan menjadi sarang mat rempit dan penagih dadah terutama pada waktu malam kerana tiada pagar yang menutup kawasan itu bagi menghalang orang ramai daripada memasuki kawasan berkenaan.

Penagih dadah di situ turut membuat pondok dan mencuri batu nesan marmar yang dipasang di atas kubur berkenaan.

Selain itu, penduduk mendakwa, longkang di kawasan berkenaan dibina sambil lewa mengakibatkan longkang menjadi tidak sekata dan air tidak dapat mengalir terus ke longkang terutama ketika hujan.

Kerja penyelenggaraan yang dilakukan Indah Water Konsortium (IWK) untuk memperbaiki sistem pembetungan turut menyebabkan penutup lubang dinaikkan lebih tinggi dari paras jalan yang menyukarkan kenderaan untuk memasuki kawasan berkenaan.

Akibatnya dakwa penduduk, pihak polis yang melakukan rondaan terpaksa memberhentikan operasi bagi mengelakkan kerosakan ke atas kereta peronda.

Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Kampung Tunku, Lau Weng San, berkata MBPJ perlu menangani segala masalah yang dihadapi penduduk bagi mengelakkan kejadian tidak diingini.

“Pihak berkuasa perlu bertindak dengan segera dengan memberikan perhatian yang sewajarnya, kerana penduduk di kawasan ini sudah terlalu lama menderita, ada di antara mereka yang sudah mendiami kawasan ini selama 40 tahun,” katanya

Lau berkata, beliau akan memastikan rungutan penduduk dibawa kepada pihak berkenaan dalam masa terdekat.

Risau jenayah meningkat


PETALING JAYA 16 April - Suasana persekitaran memang selesa. Jiran-jiran semuanya mesra dan baik-baik belaka.

Pendek kata, tidak nampak sebarang masalah bagi penduduk-penduduk di Seksyen 22 di sini.Namun, suasana tenang dan selesa itu mula beransur hilang apabila beberapa kejadian jenayah terutama kes pecah rumah yang ada kaitan dengan kegiatan penagihan dadah semakin kerap berlaku di kawasan itu sejak akhir-akhir ini.

Menurut penduduk, terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada peningkatan kejadian jenayah itu termasuk kurangnya pemantauan daripada pihak berkuasa.

Tinjauan Utusan Malaysia ke kawasan itu mendapati kebimbangan penduduk terbabit memang ada asasnya dan sebahagian besarnya berpunca dari dua faktor.

Faktor tersebut ialah terdapat sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan dan yang kedua ialah kawasan perkuburan Islam di situ yang tidak mempunyai pintu pagar.

Menurut penduduk, banglo dua tingkat di Jalan SS 22/40 yang ditinggalkan sejak beberapa tahun lalu kerap menjadi destinasi persinggahan penagih dadah terutamanya pada waktu malam.

Kata mereka, banglo itu memang selesa bagi kumpulan penagih dadah kerana selain tidak diganggu oleh sesiapa termasuk pihak berkuasa, banglo itu juga masih ada perabot yang ditinggalkan oleh penghuninya dahulu.

Seorang penduduk, Aida Sharif, 40, yang tinggal di belakang rumah tersebut berkata, halaman rumahnya sering dicerobohi oleh orang luar tidak dikenali.

"Mereka menceroboh semata-mata kerana hendak memanjat tembok yang bersempadan antara rumah saya dan rumah kosong tersebut,'' katanya.

Menurutnya, rumah kosong berkenaan sudah hampir empat tahun tidak berpenghuni dan dia dimaklumkan yang pemilik banglo tersebut sudah meninggal dunia dan tidak diketahui siapa warisnya.

"Saya sekeluarga dan jiran-jiran yang lain sentiasa risau pada waktu malam kerana rumah kosong berkenaan sering didatangi tetamu yang tidak diundang,'' katanya.

PenagihDia berharap masalah itu diambil serius oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) dengan mengambil pasti warisnya dan meminta pihak polis membuat intipan dan operasi bagi menangkap penagih dadah terbabit.

"Sebelum berlaku kes jenayah yang lebih serius, kami berharap pihak berkuasa adakan bertindak pantas untuk mencegahnya," katanya.

Sementara itu, seorang lagi penduduk, Rosie Tan, 50, memberitahu, sebuah kawasan perkuburan Islam yang tidak mempunyai pintu pagar dan pagarnya pula agak rendah juga mendatangkan masalah keselamatan kepada penduduk di situ.

Katanya, oleh kerana mudah dimasuki, kubur berkenaan sering menjadi laluan kepada penjenayah untuk melarikan diri setelah memecah masuk rumah penduduk di situ.

Katanya, pihak berkuasa sama ada MBPJ atau Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) sepatutnya membina pagar yang sempurna untuk kawasan kubur berkenaan supaya ia tidak mudah dicerobohi, selain memastikan tempat itu tidak dicemari.

"Sekiranya kawasan kubur tersebut berpagar, penduduk di sini yakin penjenayah sukar untuk menceroboh atau menjadikan kawasan itu sebagai laluan dan tempat mereka bersembunyi,'' katanya.

Seorang lagi penduduk, Patrice Jose, 67, mengakui kejadian pecah rumah semakin meningkat di kawasan itu dan satu tindakan segera perlu diambil untuk mengatasinya.

Selain penagih dadah, dia percaya sebuah tanah kosong yang pagarnya sudah rosak dan hampir roboh bersebelahan kawasan perumahan itu menyumbang kepada masalah itu.

"Berikutan keadaan pagar itu, penjenayah begitu mudah menghilangkan diri selepas memecah masuk ke rumah penduduk kerana mereka tidak perlu menggunakan jalan raya," katanya.

Dia menambah, sebahagian kawasan perumahan di Jalan SS 22/51 yang terlalu gelap kerana tiada lampu jalan juga menyumbang kepada peningkatan kes jenayah.

"Kami ada adukan masalah ini kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB) tetapi mereka kata, lampu berkenaan tidak boleh dipasang ekoran ada masalah teknikal tertentu,'' katanya.

Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kampung Tunku, Lau Weng San yang dimaklumkan mengenai masalah itu, turun padang untuk mendengar sendiri rintihan penduduk di situ.

Beliau berjanji akan membawa masalah itu ke perhatian pihak polis, MBPJ dan TNB agar masalah jenayah itu dapat diatasi, seterusnya menghapuskan kebimbangan penduduk.

"Saya sedia maklum mengenai peningkatan ketara kes jenayah yang berlaku di kawasan sekitar Petaling Jaya dan masalah ini akan diberi perhatian serius.

"Matlamat kita ialah menjadi Petaling Jaya dan Selangor sebagai kawasan yang selesa dan selamat,'' katanya.

Sebagai langkah pertama, beliau akan berjumpa dengan pihak pengurusan TNB untuk meminta menambah bilangan lampu jalan di Jalan SS 22/51 seperti yang diminta oleh penduduk.

50万拨款去了哪里?‧雪州议员要查根究底

(雪兰莪‧首邦市)雪州56个州议席的“50万令吉拨款去了哪里?”引爭议,多数前任州议员对此三缄其口,但现任民盟州议员却“穷追不捨”,务必要前州议员交出清单,前朝与在朝议员再度“交锋”!

为解开这个“谜团”和让人民知道拨款的去向,《大都会》继续跟进这项议题,並从八打灵县长朱基菲里口中获知,只要现任州议员向县署提出申请,就可以检阅前州议员在今年初和过去,所获得的50万令吉拨款的去向。

至於要否公布有关拨款用途和“受惠机构”,交由有关州议员自行决定。

县署规定,州议员们必须提呈一份检阅申请信给县长,经过正式申请程序后才能进行查阅。

灵县长:可申请检阅拨款细节

八打灵县长朱基菲里表示,现任州议员都可申请要求检阅前州议员过去每年50万令吉的拨款去向。

他坦言,隶属八打灵县署內的大部分州议员拨款,已在大选前用得“七七八八”,余额很少,不过对於各项拨款,县署都拥有完整的细节和记录。

他表示,每名州议员获得50万令吉的常年拨款,主要是用作亲民计划,其中包括选区的基本建设与发展如排水系统、道路和桥梁等。

“我原已计划在州议员宣誓就任后会见县內的州议员进行討论,倘若州议员有意了解该笔拨款细节,可通过申请要求检阅。”

刘永山提呈检阅申请信

行动党甘榜东姑州议员刘永山,週三(16日)早亲自前往八打灵县署提出检阅该选区(N35)过去5年的拨款记录。

他在11时顺利会见县长并提呈一份检阅的申请信,县长回应需按正常程序处理。

刘永山表示,他对於国阵某些州议员將每年的50万令吉政府拨款充作本身竞选基金感到遗憾。

他说,雪州共有56个州选区,以每个州选区50万令吉的计算,首3个月就已用了2800万令吉的庞大款项。

“尽管如此,我將联合其他州议员集体提出检阅拨款细节与用途的要求,要求当局公开和交代所有的款项。”


你知道吗?

50万常年拨款数个月用完

雪州行政议员刘天球爆出国阵议员在短短数个月內用完50万令吉常年拨款,他並促请前州议员清楚交待。

雪州前大臣拿督斯里莫哈末基尔回应,拨给国阵州议员的常年(2008年)开销,在县署有记录及说明,他伤心新州政府作出荒谬的指责。

本报记者曾致电多名前任州议员要求他们作出回应,但多数接听者都表示不愿多谈,有疑问的话可到县署查询。

靈市廳開銷預算2.45億

(八打靈再也17日訊)八打靈再也市長莫哈末羅斯蘭指出,市政廳今年享有2億4500萬令吉的開銷預算,是州內地方政府之冠。

他說,這些預算是市政廳全年收支,包括稅收及非稅收,其中2億900萬令吉將用于行政及管理,另3600萬令吉則充作發展用途。

“市政廳會謹慎及節儉用錢,取之于民,用之于民,把所有收入全數回饋人民。”

他指出,市政廳立場中立,無論由什么政黨執政,都會全力配合,持續帶領靈市邁向進步與繁榮。

基設須修復

“我們會著重在提升基設方面,因八打靈再也發展已呈飽和,而且開埠數十年,許多基設必須修復及保養。”

他今早在市政廳常月集會致詞時,如是指出。雪州行政議員劉天球也受邀出席。

羅斯蘭披露,市政廳將落實安全城市計劃,致力改善照明設備,增設更多24小時閉路電視保安系統,打擊罪案。

“市政廳各小組主任是時候走向民眾,透明化操作,更快捷處理各項投訴,隨時回應市民疑問。”
他說,阿南弗拉已在市內設立多個再循環垃圾槽收集“綠色垃圾”,由羅厘前來運載。

“市政廳會關注水溝阻塞及水災問題,也會尋找破損的道路加以修補。”

他指出,市政廳也會加強使用資訊科技,全面培訓員工電腦化操作,從最高層至司機人員,都會使用電腦。

“我們會確保市政廳的官員及員工的福利獲得保障,提供獎勵及培訓,讓他們從中受益。”

效率最好仍接投訴
劉天球促市長留意


雪州行政議員劉天球指出,八打靈再也市政廳是州內效率最好的地方政府,但至今還是收到溝渠阻塞導致水災的投訴,市長受促多加留意。

他說,靈市政廳還有很多進步空間,形象仍有待改善。

“雪州大臣丹斯里卡立不打算頒發掃把獎,但計劃獎勵表現良好的地方政府。”

他指出,雪州政權易手后,是各地方政府提升形象的好機會,應節省使用資源、嚴厲捉拿貪污者,打造乾淨廉潔的地方政府。

“雪州罪案率年年高居榜首,不是排在第一,就是排在第二,州政府也在和閉路電視的供應商‘討價還價’,確保人民的錢用在值得之處。”

民眾會堂公開出租
國陣人員須付租金


雪州行政議員劉天球指出,州行政議會一致通過,地方政府民眾會堂及設施,都會公開出租給所有人士,即使是國陣人員,也一定要付租金。

他說,地方政府仍可組團到外國考察,惟必須節省開銷,若非特別情況,應盡量到可選用陸地交通的鄰近國家。

“地方政府可到新加坡參考其規劃城市、美化市容的方法。”

他指出,雪州政府致力打造公平及民主制度,讓雪州成為乾淨、綠化及安全的住所。

“我們打算在各地方政府的網頁內連接州政府的網站,若行政議員有任何不對之處,公務員大可給予反應,無須覺得難以啟齒。”

Wednesday, April 16, 2008

回教党领袖需虚心接纳世俗治国的概念

最近一部分回教党领袖针对回教过所发表的言论令人心惊胆跳。

一些回教党领袖甚至不明白为何行动党反对回教国,一些甚至以回教党统治下的吉兰丹州作为例子,并且邀请行动党领袖前来丹州观察。

与其说不明白为何行动党反对回教国,或者一厢情愿地说其他政党始终一日会接受回教国概念,倒不如说一些回教党领袖也对世俗国产生根深蒂固的偏见,尤其是一些回教党领袖以为世俗国概念就是好像土耳其那般对宗教采取敌视态度的世俗国。

回教党必须理解,行动党的世俗国概念并非是要把宗教因素完完全全排除在外,它更加不是一种对宗教所采取的敌视概念,而是因为马来西亚是一个多元宗教、文化、语言、肤色、民族的国家,要把马来西亚变成一个回教国,基本上动摇马来西亚的立国基本原则。

马来西亚不能成为回教国,就等于马来西亚也不能成为基督教国、佛教国、兴都教国、天主教国或者是锡克教国。行动党不赞成回教国,乃是因为这个概念不符合马来西亚多元族群、宗教、肤色、语言和文化背景。

同样的,行动党也不赞成以兴都教、天主教、基督教、锡克教或者是佛教统治这个国家。这不是因为行动党反对兴都教、天主教、基督教、锡克教或者是佛教,而是因为一个多元社会的马来西亚是根本不可能接受单一宗教的统治。

因此,马来西亚世俗国概念不能与土耳其世俗国模式相提并论。部分回教党领袖错误诠释马来西亚世俗国概念,并建议以回教国体制替代世俗国体制,这必须纠正过来。回教党领袖更需虚心接纳马来西亚世俗治国的概念。

Monday, April 14, 2008

Semak jadi sarang penyamun di S22/51Penduduk-penduduk di Jalan 22/51 Petaling Jaya mengadu bahawa lorong-lorong belakang rumah mereka kurang dijaga oleh MBPJ sehingga berlubang-lubang.

Penduduk juga mengadu bahawa kerja-kerja penyelenggaraan Indah Water Konsortium (IWK) untuk memperbaiki manhole sistem pembetungan di lorong-lorong belakang mereka telah menyebabkan manhole itu dinaikkan lebih tinggi daripada paras jalan biasa.

Oleh itu, ianya secara tidak langsung menjadi satu kesulitan kepada kereta-kereta peronda polis yang kebanyakkannya terdiri daripada kereta Proton Wira atau Waja untuk menangkap pencuri.

Kawasan itu merupakan satu kawasan hitam dan selalu berlaku kes pecah-masuk. Kebanyakan penyamun-penyamun datang ke tempat itu melalui tanah perkuburan yang berdekatan, di mana pagar yang didirikan untuk mengelilingi tanah perkuburan terlalu rendah dan pintu pagarnya tidak dikunci dengan baik.

Oleh itu, penyamun-penyamun yang datang pecah masuk selalunya dapat melarikan diri melalui lorong-lorong belakang yang berdekatan dengan tanah perkuburan.

Penduduk juga memberitahu bahawa pagar tanah perkuburan berdekatan adalah terlalu rendah dan mudah dipanjat masuk oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

Malahan saya juga mendapati bahawa pintu pagar besi yang dipasang telah dicuri sekian lama dan belum lagi diganti.

Penduduk juga ingin memohon untuk memagarkan lorong-lorong belakang rumah mereka memandangkan lorong-lorong itu jarang diguna oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk mengawal keadaan di lorong-lorong belakang rumah supaya orang-orang asing yang tidak dikenali tidak boleh memasuki kawasan itu.

SS3建水槽破坏绿肺‧水供公司被令暂停工

光明日报‧2008.04.12

(雪兰莪‧八打灵再也)民主行动党甘榜东姑州议员刘永山指出,八打灵再也市政厅下週一(14日)將諭令雪州水供公司暂停在SS3/51路蓄水槽毗邻进行的工程为期2週,並且在完成申请手续及获批后,才能继续工程。

他说,水供公司在未正式向地方当局申请进行工程就砍伐斜坡的树木和进行有关防土崩墙的工程,令毗邻居民深表不满,纷纷指责水供公司不只破坏绿肺,也威胁到他们住家的安全。

刘永山週六(12日)安排水供公司总经理阿都哈林、市政厅图测工程局官员巴鲁沙玛及SS3居民协会秘书姆沙阿都拉等人,前往SS3/51路进一步瞭解有关工程,在对话会后向记者这么指出。

他说,水供公司没有事先諮询居民的意见,也没有通知八打灵再也市政厅,以及没有取得环境评估报告就动工,令居民担忧居住环境受到破坏。

他披露,3月27日,他偕同居民向市政厅投报有关SS3/51路斜坡树木遭砍伐事件,希望市政厅关注有关事件,选择性保留树木,以保护当地的绿肺。

“市政厅官员和水供公司代表实地瞭解情况后,当局將諭令水供公司停工2週,以让该公司向市政厅交代整个工程的情况进展后,才让该公司復工。”

居协秘书姆沙阿都拉指出,居民们希望种在斜坡处却遭当局破伐的树木能够重新种植,同时,居民们也促请当局加宽和提昇排水系统,以便从山上流下的水能顺利排出。

他吁请水供公司履行社会责任,与居民共同打造良好和安全的居住环境。

水供公司总经理阿都哈林则指出,该公司是选择性的砍伐斜坡的树木,以便工程顺利进行。

“不过,我们將会把已砍伐的树木重新植草皮,让光禿禿的地方恢復绿意。”

较早时,他表示对承包商在斜坡进行砍伐树木和打算建设“钉子围墙”来保护斜坡一事並不知情。

另一方面,针对居民投诉设置在SS3/49路后的电讯塔导致居民健康受影响的问题,甘榜东姑州议员刘永山表示,儘管电讯塔处在雪州水供公司蓄水槽的范围內,但由於该地段属州政府所有,因此,他將会向州政府反映,瞭解究竟是如何批准电讯公司在该处安置电讯塔。

Sunday, April 13, 2008

Lebih baik Ahmad Shabery menukar nama Radio Selangor FM ke Bukan Radio Selangor FM

Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid telah semalam meminta pengendali Radio Selangor FM untuk memberi jawapan dalam masa seminggu sama ada akan Kerajaan Negeri Selangor dapat menyampaikan mesej-mesejnya ke udara atau tidak. Jikalau jawapannya adalah tidak, maka Radio Selangor FM harus berpindah daripada Bangunan SUK Kerajaan Negeri Selangor di Shah Alam.

Menteri Penerangan Datuk Ahmad Shabery Cheek juga telah pada hari yang sama mengulas kenyataan Menteri Besar Selangor dimana beliau menegur Khalid sebagai kemeruk kuasa dan RTM tidak akan tunduk kepada ancaman.

Ahmad Shabery Cheek juga memberi alasan bahawa peraturan untuk memberi slot selama satu jam kepada kerajaan negeri untuk mengudarakan mesej-mesejnya tidak pernah dipaksa oleh kerajaan-kerajaan negeri yang lain terhadap radio negeri masing-masing.

Biarpun Radio Selangor FM terletak di bawah Jabatan Penerangan dan menjalankan penyiarannya dari Tingkat 4 Bangunan SUK Kerajaan Negeri Selangor, Shah Alam, tetapi Radio Selangor FM masih tidak dapat lari daripada objektif-objektifnya yang mana objektifnya yang pertama adalah untuk “menerangkan secara mendalam dan dengan liputan seluas-luasnya dasar-dasar dan rancangan-rancangan kerajaan bagi membolehkan rakyat memahami dengan tepat dan sepenuhnya dasar dan rancangan tersebut.”

Saya bersetuju dengan kenyataan Ahmad Shabery, bahawa isu ini bukan sejam atau dua jam masa siaran. Biarpun begitu, masalahnya ialah, jikalau Radio Selangor FM masih ingin menjalankan siarannya atas nama “Selangor”, maka seharusnya radio ini memberi ruangan kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk menjelaskan dasar-dasarnya melalui siaran radio.

Lebih-lebih lagi ini merupakan salah satu objektif Jabatan Penerangan melainkan jika Ahmad Shabery enggan mengiktiraf Kerajaan Negeri Selangor pimpinan Pakatan Rakyat sebagai Kerajaan Negeri Selangor yang sah. Jika Ahmad Shabery berpendirian sedemikian, maka adalah lebih baik Ahmad Shabery menukar sahaja nama Radio Selangor FM ke “Bukan Radio Selangor FM”.

Apa yang ingin disampaikan ialah tindakan Kerajaan Negeri Selangor untuk memperjelaskan dasar-dasarnya kepada rakyat melalui siaran radio merupakan sesuatu yang semamangnya wajar dilakukan. Malahan, Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Pakatan Rakyat juga tidak akan menghalang BN Selangor untuk menggunakan saluran yang sama untuk berbuat demikian.
Masalah pokoknya ialah kedua-dua pihak harus diberi hak saksama untuk menyampaikan mesej masing-masing kepada rakyat.

Semasa Ahmad Shabery mula-mula menyadang jawatan Menteri Penerangan, beliau pernah mengumunkan bahawa kementeriannya akan berjumpa dengan para blogger. Tidak lama kemudian, beliau menyatakan bahawa blogger akan diberi peluang untuk membincangkan isu-isu semasa melalui RTM selama 20 minit seminggu mulai 20hb April 2008.

Ini yang seharusnya dilihat sebagai pembuka ruangan kebebasan media telah tiba-tiba habis berkecai apabila Ahmad Shabery mengulas Khalid Ibrahim sebagai kemurak kuasa.

Adalah perlu untuk seluruh rakyat Malaysia menilai kembali dengan berhati-hati janji-janji manis Ahmad Shabery untuk ruangan kebebasan media yang lebih besar di Malaysia.

阿末沙比里倒不如把雪州电台一名为‘不是雪州电台’?

雪州州务大臣卡力昨日向雪州电台(Radio Selangor FM)发出最后通牒,若在一星期之内仍然拒绝让雪州新政府通过雪州电台介绍新政府政策,那么有关电台必须搬离莎亚南州秘书署办公楼。

新闻部长阿末沙比里同日针对卡力的言论作出回应。他在马来报章《周日新闻》(Berita Mingguan)中狡辩,说这证明卡力是权力狂。

阿末沙比里也指出其他州政府并没有类似的指示,并且指责卡力在威胁大马电台及电视台(RTM)。

雪州电台目前隶属中央新闻部马来西亚广播局,但是目前雪州电台是从莎亚南雪州政府大厦第四楼进行广播。新闻局有5个目标。第一个就是‘向人民深入与详细解释政府的政策’。

我同意阿末沙比里的说法,那就是问题不在于州政府要求多少时间进行广播,不管是1个小时、2个小时还是3个小时,但是顾名思义,雪州电台如果打着‘雪兰莪州’的旗号,那么电台就应该让雪州政府上电台通过空中向人民解释州政府的政策。

这个本来就是新闻局5大目标的第一个目标,难道阿末沙比里认为人民联盟执政的雪州政府不是雪州政府?名不正则言不顺,如果阿末沙比里坚持不让路,雪州电台倒不如干脆换名,叫‘不是雪州电台’(Bukan Radio Selangor FM),这岂不是更好?

雪州政府上雪州电台向人民解释政策,这是天公地道之事,至于雪州反对党(国阵)如果要上雪州电台,雪州政府也不会阻止,但是问题的根本是两方面必须获得公平的平台向雪州人民传播资讯。

阿末沙比里上位初期曾经高调宣布将会见部落客,过后宣布国营电台及电视台将邀请部落客参与直播节目,即从4月20日起,国营电台及电视台每周日将拨出20分钟直播时间,邀请国内部落客针对时事课题,发表意见并进行讨论。

本来这应该能够为国内的新闻自由带来一点新气象,但是随着阿末沙比里的这番狡辩,我们有必要重估阿末沙比里对新闻自由的承诺。

Selangor hapus tender rundingan secara terus

SHAH ALAM: Selangor akan menghapuskan sistem pemberian tender secara rundingan terus kepada kontraktor Bumiputera seperti diamalkan kerajaan Barisan Nasional (BN) sebelum ini untuk memastikan projek kerajaan tidak dimonopoli syarikat tertentu.

Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, berkata keputusan itu dibuat kerana mendapati kira-kira 98 peratus tender kerajaan dibuat secara rundingan terus kepada syarikat milik individu tertentu.

"Saya nampak projek di negeri ini tertumpu kepada kelompok tertentu saja. Nama syarikat yang mendapat tender itu berbeza, tetapi pemegang sahamnya orang yang sama,
" katanya selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Gabungan Ikhtisas dan Usahawan Bumiputera Anak Selangor (GIBS) di sini, semalam.

Abdul Khalid berkata, beliau sedia mengumumkan senarai kontraktor yang diberikan projek kerajaan, tetapi perlu mendapatkan kebenaran pihak tertentu terlebih dulu yang didakwanya ada kaitan dengan pemberian tender itu.

Beliau bagaimanapun memberi jaminan, syarikat kontraktor yang banyak mendapat kontrak kerajaan menerusi rundingan terus itu tidak akan disenarai hitam kecuali kontraktor yang gagal menyiapkan projek dalam tempoh ditetapkan.

"Menyenarai hitam syarikat ini bukan langkah terbaik, tetapi kita akan tengok dan kaji nilai projek diberikan kepada kontraktor ini," katanya.

Sebelum itu, ketika berucap, Abdul Khalid berkata, beliau tidak akan menggunakan ‘pena sakti’ yang dikatakan menjadi milik Menteri Besar untuk meluluskan projek atau memberi kelulusan kepada kontraktor tertentu mendapatkan projek.

Katanya, kontraktor Bumiputera tidak boleh lagi datang ke pejabatnya mendapatkan surat sokongan atau `pena sakti’ bagi mendapat projek kerajaan.

"Tidak perlu lagi datang ke pejabat MB untuk dapatkan 'pena sakti'. Saya tidak ada 'pena sakti' ini kerana saya sudah buang," katanya.

Bagaimanapun, beliau berkata, kerajaan negeri tetap memberi bantuan kepada kontraktor Bumiputera untuk mendapatkan projek, tetapi perlu bersaing sesama sendiri dan kontraktor yang berupaya akan dipilih.

Mengulas lanjut mengenai ‘pena sakti’, Abdul Khalid berkata, sebelum ini Menteri Besar menggunakan ‘pena sakti’ membuat keputusan dan semua Exco serta pegawai kerajaan akan mengikut saja arahan itu.

"Sikap seperti ini sudah tidak ada lagi di negeri ini. Saya mahu semua terbabit sama membuat keputusan walaupun akhirnya keputusan akan dibuat dari pejabat Menteri Besar," katanya.

Bumbung dewan sekolah runtuh


Oleh Hanneeyzah Bariah Baharin

MARANG: Bumbung Dewan Besar Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Wakaf Tapai di sini yang dibina tiga tahun lalu, runtuh tiba-tiba kira-kira jam 8.30 malam kelmarin walaupun ketika itu tidak ada hujan atau angin kuat.

Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Razali Ismail, berkata dewan yang mampu menampung kira-kira 500 pelajar pada satu-satu masa itu dipercayai roboh akibat kekuda sendi yang menampung bahagian bumbung itu tidak kukuh.

Dewan dan sekolah berkenaan yang memiliki 20 kelas dengan 547 pelajar siap pembinaannya dan mula dibuka pada 2005.

Berikutan kejadian itu, Razali mengarahkan pegawai pembangunan kementerian itu bekerjasama dengan jurutera Jabatan Kerja Raya (JKR) daerah menyiasat punca kejadian dan memantau struktur bangunan lain sekolah berkenaan bagi memastikannya selamat.

"Saya tidak dapat bayangkan jika ada pelajar menjalankan aktiviti di dewan ketika kejadian itu berlaku kerana keseluruhan struktur bumbung runtuh.

"Ini kejadian luar biasa dan satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh kontraktor serta pemaju. Saya berharap bangunan sekolah lain terutama dewan yang menggunakan struktur sama disemak, diteliti dan dibuat pengesanan awal supaya kejadian sama tidak berulang," katanya yang melawat tempat kejadian semalam.

Beliau berkata, kontraktor perlu melihat semula sama ada pembinaan dewan besar sekolah bernilai RM2 juta itu menepati spesifikasi ditetapkan dan pihak terbabit perlu bertanggungjawab sepenuhnya apatah lagi sekolah yang baru digunakan tiga tahun lalu itu sudah beberapa kali menjalani proses baik pulih akibat kerosakan kecil.

"Saya dimaklumkan pengetua bahawa sejak dibuka beberapa laporan mengenai kerosakan kecil struktur bangunan sekolah ini sudah dibuat kepada Jabatan Pelajaran. Saya juga difahamkan pemaju sudah mengambil tindakan membaik pulih mana-mana kerosakan seperti keretakan.

"Kejadian ini (bumbung runtuh) kita tidak nampak dan tidak jangka kerana ia berada di atas. Apa yang penting ialah aspek penyelenggaraan bangunan itu harus sentiasa dilakukan pihak jabatan dan bahagian pembangunan kementerian. Ini penting untuk pastikan keselamatan apatah lagi kita sendiri mengamalkan konsep sekolah selamat," katanya.

Sementara itu, kontraktor Syarikat Yusuf Yassin Sdn Bhd yang bertanggungjawab dalam pembinaan sekolah berkenaan, Hazian Hashim berkata, daripada siasatan awal pihaknya mendapati sistem kekuda sendi bangunan itu yang kerja pembinaannya diupah kepada pakar daripada syarikat lain tidak kukuh menyebabkan bumbung dewan berkenaan runtuh.

"Dewan ini sudah melepasi tempoh kecacatan selama dua tahun. Cuma masih ada lima tahun lagi jaminan rekaan bangunan," katanya.

Sementara itu, Pengetua sekolah, Roslan Awang tidak menyangka bunyi kuat yang mulanya disangka deruman kapal terbang adalah bunyi runtuhan bumbung dewan besar sekolah itu.

"Ketika kejadian, saya dan 60 pelajar mengikuti tazkirah selepas solat maghrib di surau sekolah dan menyangka bunyi itu adalah deruman kapal terbang. Kami tidak mempedulikan bunyi itu sehingga diberitahu kira-kira jam 10 malam oleh seorang guru, bumbung dewan besar sekolah runtuh," katanya ketika ditemui pemberita selepas mengiringi Razali.

Kenyataan Kerajaan Negeri Selangor Mengenai Projek Ternakan Babi

08 April 2008

Kerajaan Negeri Selangor berharap pihak yang begitu prihatin tentang kelulusan Projek Ternakan Babi Moden di Selangor memeriksa fakta mereka terlebih dahulu.

Projek di Ladang Tumbuk, Mukim Batu Kuala Langat ini telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri dibawah Barisan Nasional dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang dipimpin YB Datuk Seri Dr. Khir Toyo pada 30 Januari 2008. Dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 2 April 2008, Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor yang baru merasakan wajar meneruskan projek tersebut dengan memantapkan lagi proses pelaksanaan memandangkan kawasan tersebut sememangnya sudah menjadi tapak ladang babi utama di negeri Selangor dan ia memenuhi piawaian kualiti yang tinggi selaras dengan kehendak Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Kerajaan Negeri Selangor.

Sebarang bahan buangan dari ladang tersebut akan diguna semula dalam bentuk biogas untuk menjanakan elektrik, air untuk pembersihan ladang serta penanaman makanan untuk babi yang diternak. Justeru, tiada bahan buangan yang akan menjadi sisa dan keluar dari kawasan ladang tersebut.

Pada masa yang sama, menerusi projek ini, tiada ladang-ladang khinzir baru akan diluluskan di negeri Selangor dan semua ladang babi di luar kawasan ini dikehendaki memindahkan operasi mereka ke Projek Modern Pig Farming. Ini sejajar dengan dasar Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani agar sebarang usaha penternakan babi dilakukan di satu tempat untuk memudahkan kawalan dan penyeliaan bagi pihak berkuasa. Kerajaan Negeri juga berhasrat memperkenalkan dasar ‘one stop’ yang sama bagi penternakan yang lain bagi menjadikan industri penternakan lebih efisyen dan dapat diteruskan di sebalik kemajuan pesat Selangor.

Kerajaan Negeri Selangor yang baru di bawah Pakatan Rakyat antara Keadilan, PAS dan DAP berhasrat menyelesaikan masalah perniagaan, sosial dan budaya masyarakat pelbagai kaum dengan meluluskan projek ini dan melaksanakan dengan adil dan saksama dengan mengambilkira keharmonian hidup berbilang kaum di Selangor.

Isu Kampung Baru

16,637 hak milik telah diberikan kepada penduduk Kampung Baru di Negeri Selangor. Langkah ini dilaksanakan bersama beberapa insentif bagi menggalakkan mereka memperoleh hak milik. Tanah-tanah yang belum mendapat hak milik merupakan tanah yang berada di dalam rizab pantai yang mana sememangnya dasar kerajaan negeri untuk tidak memberi hak milik pada mana-mana pihak.

Pada masa yang sama, timbul masalah kilang tanpa lesen yang beroperasi di kawasan kampung baru. Kerajaan Negeri hanya akan memberikan hak milik untuk kegunaan kediaman dan bukannya industri atau perniagaan, dan berusaha mencari penyelesaian untuk kilang-kilang tanpa lesen di sana.

Kerajaan Negeri akan terus bekerjasama dengan penduduk Kampung Baru untuk meningkatkan infrastruktur dan menjaga kebajikan mereka sepertimana penduduk Selangor yang lain.

Pertindihan Pemberimilikan

Isu pertindihan pemberimilikan ini kebanyakannya berpunca dari masalah rekod tanah. Kebanyakannya berlaku di kawasan bandar atau separa bandar seperti Daerah Petaling dan Gombak.

Sebanyak 21 hakmilik di negeri Selangor berada dalam siasatan polis dan mahkamah pada waktu ini, dengan keluasan yang dianggarkan sekitar 7 ekar.

Kenyataan bekas Menteri Besar, Datuk Seri Dr Khir Toyo tidak membantu menyelesaikan masalah, kerana pegawai kerajaan rasa khuatir dan takut.

Menteri Besar akan bertemu dengan Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pegawai-Pegawai Daerah untuk memastikan mereka meneruskan kerja mereka disamping membantu Kerajaan Negeri mengemaskinikan rekod tanah dan menyelesaikan masalah serius ini.

Jika wujud sebarang bukti salahlaku, Kerajaan Negeri akan membuat laporan polis bagi membawa mereka yang terlibat ke muka pengadilan.

Rizab Hutan

Sejumlah 241,568 hektar di negeri Selangor diklasifikasikan sebagai rizab hutan. Jumlah keluasan negeri Selangor ialah 796,084 hektar. Rekod Pejabat Tanah dan Galian mendapati sejumlah 4,325.5 hektar yang telah dibatalkan statusnya antara 2000-2007.

Pihak kerajaan negeri sudahpun mengarahkan Pejabat-Pejabat Tanah Daerah untuk mendapatkan senarai pihak yang memperoleh rizab tersebut dan siasatan mendalam akan dijalankan bagi memastikan tindakan tidak bertanggungjawab ini akan dapat diatasi segera.