Monday, December 30, 2013

更换旧水管工程进入最后阶段 刘永山双溪威村委呼吁村民忍耐

双溪威新村更换旧水管工程已于今年2月15日展开。双溪威新村村委会和雪州水供公司(Syabas)也于3月27日假村委会礼堂向村民进行相关工程汇报会。雪州水供公司当时预计此工程将在11月14日竣工。

由于一些技术问题,有关更换陈旧水管工程无法如期完成。经过双溪威村村长陈有才的了解与跟进,现在的工程正处于最后阶段,即分别装置水管进入各用户的阶段。雪州水供公司的承包商过后将进行测试水压,确保已安装好的水管能够承受水压。

一旦确定新水管在高水压的情况下没有出现破裂及漏水的情况,承包商方在破损的路面重新铺上泊油。如此一来,整个更换双溪威新村旧水管工程方大功告成。有鉴于此,刘永山与村委会在此呼吁村民必须忍耐,因为此工程阶段仍需要一些时间来处理。若造成任何的不便,请多多包涵和谅解。

村委会也将会继续监督此工程进展,一旦发现有何不妥当的技术问题将会反映给甘榜东姑州议员刘永山,以便能够尽快与雪州水供公司讨论和解决问题。

Thursday, December 26, 2013

Penyelarasan Saraan Ahli Dewan Negeri Selangor – Patut Atau Tidak?

Ramai telah menyuarakan pendapat mereka tentang penyelarasan saran Ahli Dewan Negeri, Timbalan Speaker, Speaker, Ahli EXCO dan Menteri Besar Selangor sejak ianya dibentang dan diluluskan di Dewan Negeri Selangor pada 27 November 2013.

Mengikut pindaan yang dijalankan terhadap Enakmen Anggota Pentadbiran dan Anggota Dewan Negeri (Saraan) (Pindaan) 2013, saraan Menteri Besar berjumlah RM14,175.15 bakal meningkat kepada RM29.250 iaitu pada kadar 106.4 peratus, Speaker Dewan (RM6.109.29 meningkat 268 peratus kepada RM22,500) dan Timbalan Speaker (RM3,327.50 kepada RM15,570).

Bagi saraan Anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN atau EXCO) pula, saraan bulanan sebanyak RM6,109.29 bakal meningkat kepada RM20,250, iaitu peningkatan sebanyak 231 peratus. Saraan bagi setiap ADUN mengikut Seksyen 3 juga dipinda, daripada RM6,000 kepada RM11,250 atau kenaikan sebanyak 87.5 peratus.

Perkara ini telah menjadi buah mulut orang ramai pada awal bulan Disember 2013, yakni sama ada penyelarasan saraan dengan peratusan kuantum yang begitu besar ini patut dilakukan atau tidak, lebih-lebih apabila kehidupan rakyat jelata semakin dihimpit oleh kos kehidupan yang semakin meningkat.

Reaksi orang ramai

Reaksi orang ramai terhadap penyelarasan saraan ini boleh dibahagi kepada tiga golongan. Golongan pertama ialah mereka yang langsung tidak bersetuju dengan kenaikan ini. Golongan kedua ialah mereka yang bersetuju dengan kenaikan ini tetapi tidak bersetuju dengan kuantum kenaikan, Golongan yang ketiga ialah mereka yang bersetuju sepenuhnya dengan cadangan ini.

Golongan pertama memberi sebab bahawa wakil rakyat harus “berjiwa rakyat” dan berkongsi beban kesusahan rakyat jelata seperti pak pepatah berbunyi, berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing.

Golongan kedua mempertikaikan kuantum kenaikan saraan yang terlalu tinggi, khususnya untuk Speaker dan Timbalan Speaker. Walaupun begitu dalam hal kenaikan saraan ADUN sebanyak 87%, terdapat juga perbezaan pendapat di kalangan golongan kedua ini.

Ada yang berpendapat ianya terlalu tinggi memandangkan rakyat biasa pun tidak menikmati kenaikan saraan yang begitu tinggi. Ada yang berpendapat ianya sepadan dengan tugas wakil rakyat di Selangor memandangkan kos kehidupan di Selangor semakin meningkat.

Golongan ketiga merupakan golongan minoriti. Kebetulan saya ialah salah seorang daripada golongan ini.

Rencana ini cuba menerangkan pendirian saya dengan lebih teperinci selain daripada apa yang telah saya berucap di DUN Selangor semasa membahas Rang Undang-undang berkenaan. Saya juga tidak akan mengulangi apa yang telah disebut oleh mereka yang menyokong kenaikan saraan ini termasuk kuantumnya.

Saya ingin bermula dengan kenaikan saraan untuk Speaker dan Timbalan Speaker kerana secara spontan, masih ramai yang tidak bersetuju dengan kenaikan saraan Speaker dan Timbalan Speaker, khususnya saraan Speaker yang dikatakan melebihi saraan bulanan EXCO dan YAB Perdana Menteri.

Institusi Speaker dan Timbalan Speaker

Pertama sekali, Speaker dan timbalannya merupakan satu institusi yang harus diberi penghormatan dan layanan yang lebih tinggi daripada EXCO. Jawatan ini ialah sebahagian daripada tradisi Demokrasi Berparlimen ala Westminster yang diwarisi daripada British.

Prinsip pengasingan kuasa yang menuntut agar kuasa sesebuah kerajaan dibahagi kepada tiga cabang, iaitu cabang Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman. Ketiga-tiga cabang ini mempunyai peranan dan kuasa masing-masing yang tidak boleh dicampur tangan oleh cabang-cabang yang lain.

Contohnya Perundangan adalah untuk menetapkan undang-undang yang hendak diterima pakai di sesebuah negeri (negara) itu. Eksekutif tiada hak untuk menggubal undang-undang tetapi boleh melaksanakan undang-undang itu. Malahan Kehakiman berkuasa untuk menetapkan sama-ada pelaksanaan undang-undang oleh pihak Eksekutif mengikuti peruntukan undang-undang yang diluluskan oleh Perundangan.

Ini ialah satu penjelasan yang amat ringkas tetapi cukup untuk menunjukkan kepada pembaca bahawa sepatutnya ketiga-tiga cabang ini adalah setara dan seimbang. Malang sekali, lunas-lunas yang diwarisi daripada British ini telah banyak bertukar wajar selepas pemerintahan lebih setengah abad oleh Barisan Nasional di Malaysia.

Eksekutif telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kedua-dua cabang yang lain. Segala undang-undang, peraturan-peraturan dan lunas-lunas politik yang terkandung sebelum merdeka telah diubah hanya untuk menyesuaikan keperluan, citarasa dan kepentingan politik Barisan Nasional.

Begitu serious fenomena ini sehingga Speaker yang merupakan ketua Perundangan dilihat sebagai seorang yang tidak berkuasa. Jawatan ini dilihat sebagai sebuah jawatan rubber stamp sahaja. Malahan Speaker sendiri tidak berkuasa untuk menguruskan hal ehwal DUN kerana pengurusan Dewan di Parlimen dan semua DUN di Malaysia adalah terletak di bawah pentadbiran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), iaitu sebuah jabatan di bawah Eksekutif.

Ini ialah sebab mengapa orang ramai menganggap Speaker dan timbalannya memang tidak mempunyai kerja khusus selain “duduk diam-diam” di dalam setiap persidangan DUN. Di bawah pentadbiran BN, memang ini ialah gambaran yang diberi kepada orang ramai tentang jawatan Speaker dan timbalannya.

Ramai yang mungkin tidak tahu bahawa sebenarnya mengikut protokol kerajaan, kedudukan Speaker sebenarnya terletak lebih tinggi daripada anggota pentadbiran. Di Selangor, Speaker merupakan orang yang menduduki aturan protokol di belakang YAB Menteri Besar.

Mungkin ada lagi mereka yang kurang yakin dan akan bertanya “Ya, memang betul Speaker ini ialah institusi yang sangat penting, tetapi apakah tugasnya sehingga ianya perlu dibayar dengan saraan yang begitu tinggi?”

Memantau Eksekutif Melalui Cabang Perundangan

Jawapan kepada soalan ini juga berkaitan dengan penerangan tadi – iaitu Speaker yang mengetuai sesebuah Dewan Undangan itu harus menyemak dan memantau Eksekutif. Peranan ini sama penting dengan tugas dan peranan Eksekutif sendiri.

Malangnya Barisan Nasional telah menjadikan badan perundangan sebagai satu rubber stamp sahaja, sekaligus melemahkan institusi-institusi lain di bawah badan perundangan seperti institusi Ketua Pembangkang, Pengerusi PAC, Jawatankuasa Pilihan dan lain-lain.

Sehingga sekarang, Parlimen Malaysia masih belum mempunyai satu sistem Jawatankuasa Pilihan (JP) atau Select Committee yang menyeluruh seperti apa yang berlaku di Negara-negara Komanwel yang lain untuk memantau Eksekutif.

Untuk itu, Selangor telah mengorak langkah pertama pada tahun 2008 apabila DUN Selangor menubuhkan tiga buah JP Khas yakni:
1. Jawatankuasa Pilihan Khas tentang Agensi Kerajaan, Badan Berkanun dan Anak-anak Syarikat (JPK-ABAS),
2. Jawatankuasa Pilihan Khas tentang Pihak Berkuasa Tempatan (JPK-PBT), dan
3. Jawatankuasa Pilihan Khas tentang Pejabat Tanah dan Daerah (JPK-PADAT).

Kemudian Peraturan-Peraturan Tetap (PPT) DUN Selangor telah dipinda pada tahun 2012 untuk menjadikan ketiga-tiga JPK ini Jawatankuasa Pilihan (JP) tetap yang perlu ditubuhkan pada permulaan setiap sidang DUN.

Apabila Pakatan Rakyat kembali berkuasa untuk penggal kedua di Selangor, ketiga-tiga buah JP ini ditubuhkan dan saya juga telah dipilih untuk mengetuai salah satu daripada JP ini, iaitu JP-PADAT.

SELCAT dan pendengaran awam

Orang ramai barangkali masih ingat bagaimana Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan atau SELCAT menyoal pegawai-pegawai kerajaan, Ahli Dewan Negeri Selangor malahan EXCO dalam beberapa perkara berkaitan dengan kepentingan awam.

SELCAT merupakan satu-satunya JP yang boleh menjalankan pendengaran terbuka di mana liputan secara langsung diadakan melalui webcast oleh TV Selangor. Melalui ini, orang ramai dapat menyaksikan secara telus bagaimana soal-siasat dijalankan tentang isu-isu yang menyentuh kepentingan awam.

DUN Selangor juga menjalankan saringan terhadap penggubalan undang-undang baru. Satu contoh yang bagus ialah penggubalan Enakmen Kebebasan Maklumat di mana enakmen ini ialah enakmen yang pertama digubal di Malaysia.

Walaupun Rang Undang-undang (RUU) ini mempunyai kebaikan untuk seluruh rakyat Selangor, tetapi DUN Selangor tidak tergesa-gesa untuk meluluskannya. Sebaliknya, satu Jawatankuasa Pilihan Khas ditubuhkan untuk meneliti setiap satu fasal rang undang-undang tersebut.

Pendengaran awam dijalankan terhadapnya. Orang ramai dijemput untuk memberi pandangan mereka terhadap RUU ini. Pandangan-pandangan ini dikumpul dan diteliti oleh ahli-ahli JPK. Cadangan-cadangan pindaan diserah kepada pihak Eksekutif untuk pertimbangan seterusnya. Pihak Eksekutif akan mempersembahkan RUU ini kepada DUN untuk bacaaan kedua. Pihak ADUN akan mempunyai peluang yang lebih banyak untuk membahasnya sekali lagi sebelum ianya dibaca untuk kali ketiga dan seterusnya menjadi undang-undang.

Melalui sistem JP yang saya sebutkan tadi, pegawai-pegawai kerajaan perlu menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas harian mereka. Zaman silam di mana mereka boleh menjalankan tugas secara tutup sebelah mata atau sambil lewa telah berlalu dan tidak dibenarkan sama sekali di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat.

Bukan sahaja pihak Eksekutif perlu memantau kualiti kerja kakitangan di bawah mereka, malahan sekiranya sesuatu buruk berlaku dalam bidang yang diuruskan mereka, maka mereka juga perlu menjawab kepada JP yang berkenaan nanti.

Semua kerja ini dilakukan oleh para ADN yang tidak memegang jawatan di kerajaan. Kerja-kerja ini diselaras oleh Speaker dan beliau dibantu oleh Timbalannya. Kerja-kerja ini tidak semudah yang disangkakan tetapi malangnya ramai yang tidak mengetahui kepentingan tugas-tugas yang dijalankan oleh Speaker dan Timbalan Speaker di sebalik tabir.

Perbandingan Saraan Wakil Rakyat ADN Selangor Berbanding KDNK Per Kapita Rakyat Selangor

Saya juga diingatkan oleh rakan seperjuangan untuk membuat perbandingan di antara saraan wakil rakyat ADN Selangor berbanding dengan KDNK per kapita rakyat.

Maklumat yang diperolehi daripada The Economist menunjukkan bahawa kebanyakkan negara Komanwel membayar antara 2 hingga 4 kali ganda daripada KDNK per kapita rakyatnya kepada Ahli Parlimen mereka.

Bagi Malaysia, Ahli Parlimen di Dewan Rakyat menerima saraan sedikit melebihi dua kali ganda daripada KDNK per kapita. KDNK per kapita rakyat dikira dengan membahagikan KDNK sesebuah negara dengan populasinya.

Mengikut statistic daripada Unit Perancang Ekonomi (EPU), KDNK Malaysia pada tahun 2013 ialah RM1001.b bilion. Mengandaikan Selangor menyumbang lebih 22% kepada KDNK ini dan dengan populasi Selangor seramai 5 juta orang. Maka KDNK per kapita Selangor ialah lebih kurang RM44,080 setahun, bersamaan RM3,673 sebulan. Bandingkan nilai ini dengan saraan pokok ADUN sebanyak RM11,250 sebulan dan nisbahnya ialah 3.1.

Nisbah 3.1 ini terletak di dalam lingkungan 2.0 – 4.0 seperti apa yang saya sebutkan di atas. Maka daripada aspek ini, penyelarasan saraan ADN Selangor ke paras RM11,250 tidak sepatutnya menjadi satu persoalan.

Rasional dan garis panduan untuk menetapkan saraan penggubal undang-undang

Saya juga ingin membawa satu penyelidikan yang dijalankan oleh Majlis Perundangan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong (The Legislative Council of Hong Kong Special Administrative Region) terhadap saran ahli-ahli Parlimen dan yang lain di negara-negara utama Komanwel. (Sila rujuk sini)

Muka surat enam dan sebelas dalam dokumen tersebut menyebut tentang rasional dan garis panduan yang diterima pakai oleh negara-negara ini dalam menentukan saraan ahli-ahli perundangan mereka. Hampir kesemua telah menyebut bahawa saraan yang diterima oleh penggubal undang-undang harus setimpal dengan bebas kerja dan kedudukan mereka sebagai penggubal undang-undang.

Selain itu, saraan bagi Speaker dan Timbalan Speaker tidak harus terlalu jauh berbeza dengan ahli yang memegang jawatan eksekutif di dalam kerajaan. Begitu juga dengan saraan mereka tidak harus lebih rendah daripada kakitangan kanan kerajaan.

Penambahbaikan yang boleh dijalankan

Ramai yang mengutarakan pandangan bahawa kuantum penyelarasan saraan ADN kali ini adalah terlalu besar dan mereka bercadang supaya ianya dijalankan secara beransur-ansur mengikut best practice dari luar negara.

Saya secara peribadi bersetuju dengan bahagian yang kedua di mana memang penyelarasan kali ini dilakukan tanpa perbincangan yang terperinci. Saya bercadang kerajaan negeri pada masa hadapan boleh menubuhkan sebuah jawatankuasa pilihan yang ditubuhkan khusus untuk mensaraan bukan sahaja saraan ADN tetapi juga segala perbelanjaan, tuntutan dan elaun yang bakal diterima oleh setiap ADN mengikut peredaran masa.

Pendengaran awam dan siasatan boleh dijalankan oleh Jawatankuasa Pilihan ini dari semasa ke semasa untuk mempertimbangan sebarang cadangan untuk meminda Enakmen Anggota Pentadbiran dan Anggota Dewan Negeri Selangor ini.

Diharap tulisan ini dapat memberi pengetahuan yang lebih banyak kepada orang ramai terhadap fungsi dan peranan, ADN, Speaker dan Timbalan Speaker dan sekaligus member justifikasi terhadap penyelarasan gaji yang bakal diterima oleh mereka bermula 1 Januari 2014 nanti.

Lau Weng San

Monday, December 02, 2013

Ucapan ADUN Kampung Tunku Lau Weng San semasa membawa satu usul di bawah Peraturan Tetap 76(5) di Dewan Negeri Selangor pada 2 Disember 2013

“Bahawasanya mengikut Perenggan (5) dalam Peraturan Tetap 76 bagi Dewan Negeri Selangor, Dewan yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan supaya Penyata Jawatankuasa Pilihan Mengenai Pejabat Daerah Dan Tanah (JP-PADAT) yang dibentangkan sebagai Kertas Mesyuarat Bil. 27 Tahun 2013 diterima.”
1. Jawatankuasa Pilihan Mengenai Pejabat Daerah Dan Tanah (JP-PADAT) telah mengadakan tiga kali mesyuarat pada 26 Ogos 2013, 30 September 2013 dan 7 Oktober 2013.

2. Dalam mesyuarat pertama bertarikh 26 Ogos 2013, Kertas Panduan Kerja untuk Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT) Dewan Negeri Selangor Sesi 2013 – 2018 telah dibentang dan diterima oleh JP-PADAT di mana kuasa penubuhan, objektif, skop kerja, peranan, modus operandi dan hasil kerja untuk JP-PADAT dalam masa lima tahun yang akan datang telah digariskan.

3. JP-PADAT seterusnya telah menjalankan beberapa siri pendengaran tertutup dengan wakil daripada Pejabat Tanah dan Galian Selangor (PTGS) berkenaan dengan perkara-perkara berikut:
i. Laporan Ketua Audit Negara (Negeri Selangor) 2011 – Pengurusan Tukar Syarat Tanah bagi kilang haram, tapak perkuburan dan rumah burung walit.
ii. Pengurusan Sumber Manusia di Pejabat Daerah dan Tanah - Kekurangan Pegawai Berpengalaman;
iii. Kelewatan Dalam Permohonan Tukar Syarat Tanah / Pemberimilikan Tanah;
iv. Pencerobohan ke atas tanah berstatus Lesen Pendudukan Sementara (TOL);
v. Penangguhan ke atas consent yang dimohon serta polisi pemberian consent terkini;
vi. Sistem Pungutan Hasil Tanah (SPHT) dan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB);
vii. Status terkini perwartaan (gazzette) tanah rizab perkampungan Orang Asal di Selangor;
viii. Susulan ke atas Laporan Akhir Kajian Terhadap Pengurusan dan Pentadbiran Tanah Negeri Selangor yang disediakan Task Force Tanah Selangor Tahun 2008.

4. JP-PADAT juga menjalankan pendengaran tertutup dengan wakil-wakil daripada kesemua sembilan buah Pejabat Tanah dan Daerah (PTD) terhadap perkara-perkara di bawah:
i. Inventori balai raya, gelanggang sukan dan kemudahan awam di bawah seliaan setiap Pejabat Daerah dan Tanah; dan
ii. Dasar ketelusan oleh Pejabat Daerah dan Tanah dalam pemberian tender / sebut harga.

5. Dalam proses pemutihan kilang-kilang haram, JP-PADAT mendapati hampir separuh daripada 2118 lot tanah kilang haram yang masih belum diputihkan sepenuhnya dan ini menyebabkan kerugian sebanyak RM78 juta setahun dari segi pendapatan cukai tanah dan premium kepada kerajaan.

6. PTGS dan kesembilan PTD perlu meningkatkan usaha untuk memutihkan kilang-kilang haram ini. Pihak penguatkuasaan juga perlu dipertingkatkan untuk mengelak penambahan kilang-kilang haram.

7. Tentang tanah perkuburan, JP-PADAT mengesyorkan kerajaan untuk mempercepatkan kerja-kerja pewartaan berkenaan dengan Tanah Perkuburan Wilayah Bersepadu.

8. Dalam hal penggunaan tanah untuk perusahaan burung walit, JP-PADAT berpuas hati dengan kerajaan kerana telah menetapkan satu garis panduan yang lengkap untuk mengawalselia industri ini.

9. Dalam hal pengurusan sumber manusia di pejabat tanah, JP-PADAT menyarankan supaya kerajaan menubuhkan sebuah institut latihan pegawai-pegawai tanah untuk melatih pegawai-pegawai yang mahir dalam hal ehwal pengurusan tanah tanpa terlalu bergantung kepada pegawai-pegawai yang dilantik oleh BPSM. JP-PADAT juga menyaran agar kerajaan segera mengisi semua kekosongan jawatan di setiap PTD dan PTGS. Jikalau kekosongan tersebut tidak dapat diisi pleh SPA Malaysia, maka SPANS perlu mengisi kekosongan tersebut melalu perlantikan secara kontrak.

10. Dalam hal tanah yang berstatus Lesen Pendudukan Sementara atau TOL, JP-PADAT telah dimaklumkan bahawa MMKN telah menurunkan kuasa kepada Pejabat Tanah dan Daerah untuk meluluskan permohonan TOL untuk tujuan kediaman. Walaupun begitu, pemantauan dan semakan di peringkat Daerah harus diadakan memandangkan kuasa untuk meluluskan permohonan TOL bagi tujuan kediaman telah diturunkan kepada kepada PTD.

11. Berkenan dengan pemberian consent atau kebenaran untuk melepaskan hartanah milik Bumiputera kepada bukan Bumiputera, JP-PADAT mencadangkan supaya kerajaan harus melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) menjadikan tanah-tanah pertanian yang dipegang oleh kaum Bumiputera digunakan sebaik-baiknya dalam sektor pertanian untuk menjana hasil daripada ianya dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan cepat.

12. Satu berita baik yang ingin dibangkitkan di sini ialah PTGS atas usaha sendiri telah cuba dan berjaya berusaha untuk mengintegrasikan kedua-dua sistem pentadbiran tanah dengan bantuan Bahagian Teknologi Maklumat (BTM), SUK Selangor iaitu Sistem Pengutan Hasil Tanah (SPHT) dan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB). Harus diingatkan bahawa Ketua Audit Negara pernah memberi teguran kerana didapati kedua-dua sistem ini tidak dapat diintegrasikan.

13. PTGS juga mendapat kerjasama daripada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan nombor kad pengenalan dan alamat pemilik tanah. Pada masa yang sama, PTGS melalui BTM sedang berusaha untuk membangunkan Jaringan Selangor dan Selangor Land Information System (SELIS). Jawatankuasa juga puas hati kerana PTGS akan melaksanakan sistem e-Strata Selangor mulai tahun 2014 dan ianya dijangka akan menjadi rujukan negeri-negeri yang lain.

14. Walaupun begitu, JP-PADAT mendapati penggunaan sistem-sistem ini adalah bersifat intranet sahaja, di mana ianya hanya boleh diguna secara dalaman dan masih tidak dibuka kepada orang ramai. Maka, JP-PADAT mencadangkan kerajaan untuk menaiktaraf sistem ini dan mempertingkatkan tahap keselamatan sistem ini supaya ianya boleh dibuka untuk kegunaan orang ramai.

15. JP-PADAT juga mendapati bahawa sehingga kini masih terdapat lebih kurang 2000 hektar tanah Orang Asal yang belum lagi diwartakan disebabkan Pelan Pra-Perhitungan (PA) belum lagi diselesaikan di mana ianya perlu dilaksanakan oleh seorang juruukur berlesen yang dilantik Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). JP-PADAT menyarankan agar kerajaan mempercepatkan proses pewartaan dengan menggunakan perkhidmatan juruukur tanah bertauliah bagi menyediakan Pelan Pra-Perhitungan (PA) secepat mungkin.

16. Dalam isu penyelenggaraan dewan orang ramai dan balai raya yang dikawalselia oleh Pejabat Tanah dan Daeerah, JP-PADAT juga menjalankan sesi pendengaran tertutup dan menyarankan agar pewartaan disegerakan dan satu peruntukan tetap tahunan disalurkan kepada setiap Pejabat Daerah dan Tanah (PTD) untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan ini memandangkan ianya merupakan aset kerajaan negeri dan selama ini tidak diperuntukkan wang untuk menyelenggara aset-aset ini dengan baik.

17. JP-PADAT juga menyarankan agar kerajaan Selangor menetapkan satu dasar terhadap kemudahan-kemudahan yang dibina oleh kerajaan negeri yang terdahulu di atas tanah persendirian dan tanah rizab jalan, iaitu sama ada tanah tersebut diambil alih ataupun cukai tanah dan cukai pintu yang dikenakan diselaraskan dengan sewajarnya.

18. JP-PADAT juga memantau proses pemberian tender dan sebutharga oleh PTD. Saranan daripada JP-PADAT tempoh sebut harga / tender selama tujuh hari minimum adalah singkat kerana mungkin terdapat kontraktor-kontraktor baru tidak dapat menyediakan dokumen sebut harga / tender dengan menyeluruh.

19. Sebagai penambahbaikan kepada proses yang sedia ada, JP-PADAT menyarankan agar tempoh sebut harga / tender minimum dipanjangkan ke empat belas hari walaupun Pekeliling mencadangkan tujuh hari minima.

20. JP-PADAT mencadangkan agar kerajaan menetapkan satu dasar ketelusan yang lebih menyeluruh dengan melantik tiga orang anggota ke dalam setiap satu jawatankuasa yang dimaksudkan dalam Pekeliling, di mana individu-individu ini yang dilantik oleh dan hanya bertanggungjawab kepada Majllis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) sahaja.

21. Untuk mempertingkatkan tahap ketelusan, JP-PADAT juga mencadangkan agar kerajaan menjemput Ahli Dewan Negeri (ADN) dan Ahli Parlimen setempat di daerah itu untuk dilantik oleh MMKN sebagai pemerhati untuk menyaksi seluruh proses pemilihan kontraktor atau pembekal untuk sesuatu sebut harga atau tender sehingga selesai sesuatu kerja pembekalan atau kerja pembangunan fizikal itu.

22. JP-PADAT juga menjalankan pendengaran tertutup berkenaan beberapa kes spesifik seperti yang berikut: i. Rayuan untuk mendapatkan semula tujuh permohonan pemberimilikan tanah untuk tujuan bangunan kediaman di Bukit Angkat, Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor. ii. Aduan terhadap pengambilan tanah di bawah Seksyen 3(1)(A) Akta Pengambilan Tanah 1960 (Pindaan 2000) ke atas Lot 92, GM 515, Bandar Selayang, Daerah Gombak dan bayaran pampasan tanahs Tetuan Ng Keing Wai Sdn. Bhd.

23. JP-PADAT mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Langat dan Gombak kerana telah menjalankan tugas dengan profesional dan cekap dalam kedua-dua aduan ini.

24. Untuk aduan pertama, PTD Hulu Langat telah memaklumkan bahawa empat daripada tujuh aduan tersebut telah diselesaikan dan tiga yang lain tidak dapat diproses kerana bangunan kediaman belum dibina semasa permohonan dikemukakan.

25. Untuk aduan kedua, PTD Gombak telah memaklumkan bahawa kes ini telah diputuskan di mahkamah. Tambahan lagi, aduan lebih menjurus kepada Majlis Perbandaran Selayang dan terletak di luar skop pemantau JP-PADAT, maka JP-PADAT tidak membuat apa-apa saranan kepada PTD Gombak.

26. JP-PADAT ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pegawai yang tampil memberi keterangan. JP-PADAT ingin mengingatkan kepada pegawai-pegawai kerajaan bahawa JP-PADAT ialah sebuah jawatankuasa pilihan yang menjalankan tugas-tugas pemantauan oleh pihak perundangan terhadap pihak Eksekutif. Ini bermakna JP-PADAT tidak boleh mengambil alih peranan MMKN dan memberi arahan kepada pegawai.

27. Akhir sekali, JP-PADAT akan terus memantau isu-isu yang yang dibangkitkan dalam Penyata ini pada masa depan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

YB Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku

Ucapan ADUN Kampung Tunku Lau Weng San semasa membawa satu usul di bawah Peraturan Tetap 26(2) di Dewan Negeri Selangor pada 2 Disember 2013

“Bahawa Dewan Yang Mulia ini sejajar dengan prinsip ketelusan, meminta Kerajaan Selangor supaya sentiasa memberi maklumat terkini tentang semua projek infrastruktur Kerajaan Persekutuan dengan sepenuhnya kepada rakyat dan Dewan Yang Mulia ini.”
1. Prinsip ketelusan merupakan dasar yang amat penting dalam pentadbiran kerajaan Selangor di mana demi mencapai matlamat ini, Enakmen Kebebasan Maklumat telahpun digubalkan pada tahun 2011.

2. Prinsip ketelusan juga merupakan salah satu sebab pelaburan terus subur di Selangor. Tiada pelabur yang sudi melabur wang mereka di sebuah pasaran yang mereka tidak kenali. Apabila pelabur sudi melabur di Selangor, ini menunjukkan mereka mempunyai tahap keyakinan yang tinggi terhadap kerajaannya.

3. Kerajaan Persekutuan juga tidak boleh meminggirkan negeri Selangor dari segi pelaburan dan pembangunan ekonomi di mana beberapa projek mega yang memakan belanja ribuan juta ringgit akan dan sudah bermula kerja di Selangor.

4. Antara beberapa projek infrastruktur yang sempat saya kumpulkan di sini adalah seperti berikut:
 • Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi – Ulu Kelang (SUKE)
 • Lebuhraya Bertingkat Damansara – Shah Alam (DASH)
 • Lebuhraya Kinrara – Damansara (KIDEX)
 • Lebuhraya Pantai Barat (Taiping – Banting)
 • Kuala Lumpur Outer Ring Road (KLORR) (Templer Park – Sungai Long)
 • Lebuhraya KL Arah Serendah (KLAS) (Kuala Lumpur – Serendah)
 • Lebuhraya Paroi – Senawang – KLIA (PSKE)
 • Lebuhraya Serdang – Kinrara – Putrajaya (SKIP)
 • Lebuhraya Port Dickson – Banting (PDBE)
 • Metropolis Kesihatan Universiti Malaya
 • Projek MRT Kedua Lembah Klang (KV-MRT2)
 • Projek MRT Ketiga Lembah Klang (KV-MRT3)
 • Projek Langat 2.

5. Sama seperti projek-projek yang lain, projek-projek mega ini juga perlu mengemukakan permohonan kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) seperti Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES) dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Selangor untuk kelulusan dasar. Kemudiannya pemilik-pemilik projek perlu mendapat kelulusan daripada Pusat Sehenti (OSC) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk mendapat Kebenaran Merancang (KM) dan kelulusan-kelulusan teknikal yang lain.

6. Projek-projek ini khususnya projek pembinaan lebuhraya selalunya akan melibatkan pengambilan tanah-tanah persendirian untuk memudahkan pembinaan. Sekiranya ini berlaku, maka kerja-kerja pengambilan tanah perlu dijalankan oleh Pejabat Tanah dan Daerah masing-masing.

7. Rakyat Selangor rata-ratanya tidak menghalang mana-mana projek pembangunan ini. Cuma apa yang membimbangkan mereka selalunya ialah kekurangan maklumat terhadap projek-projek ini.

8. Kerajaan Selangor yang dipilih rakyat perlu berfungsi sebagai pemantau. MTES dan MMKN dalam mempertimbangkan apa-apa permohonan, perlu menetap garis piawaian yang lebih tinggi. Permohonan yang tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan.

9. Laporan-laporan seperti TIA dan EIA perlu dijalankan oleh pihak-pihak bertauliah. Baru-baru ini, cadangan untuk melantik konsultan bebas yang mempunyai kepakaran dalam penyediaan laporan TIA dan EIA telah dibangkitkan untuk memastikan laporan-laporan TIA dan EIA yang dikemukakan dijalankan dengan cara yang betul.

10. Selain itu, terdapat beberapa projek mega yang memerlukan kerajaan negeri mengambil tanah-tanah persendirian. Apabila maklumat bahawa tanah-tanah persendirian di sesuatu tempat akan diambil untuk sesuatu projek pembangunan, akan tertimbul perasaan serba-salah di kalangan penduduk.

11. Seribu satu tanda tanya akan timbul, sama ada rumah dan tanah penduduk akan diambil? Adakah pampasan yang secukupnya akan dibayar? Ke mana mereka hendak berpindah selepas ini? Bagi tanah dan rumah yang tidak akan diambil, mereka akan tertanya-tanya apakah kesan buruknya jikalau mereka terpaksa hidup berjiran dengan projek ini?

12. Justeru itu, kerajaan negeri harus meletakkan syarat yang ketat terhadap projek-projek pembangunan ini tertakluk kepada undang-undang. Semua dokumen yang diperlukan untuk mendapat kelulusan mesti disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan di mana dokumen-dokumen tersebut mesti mempunyai maklumat yang diperlukan.

13. Selepas itu, maklumat-maklumat ini perlu disahkan sekali lagi oleh pihak ketiga agar ianya memang sah benar dan tepat. Kemudian, maklumat-maklumat ini harus dikongsi bersama-sama dengan PBT, Ahli-ahli Majlis, wakil-wakil rakyat dan penduduk-penduduk sejajar dengan prinsip ketelusan.

14. Bagi projek pembinaan lebuhraya, saya meminta kerajaan negeri juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk diberi segala dokumen berkaitan dengan konsesi tol lebuhraya, termasuk perjanjian konsesi dan perjanjian-perjanjian pinjam bank sekali supaya kerajaan boleh menilai kesesuaian projek serta impaknya terhadap rakyat.

15. Sebagai contoh, mengikut laporan media, kerajaan persekutuan baru menandatangani dua perjanjian konsesi berjumlah RM 11.5 bilion dengan Syarikat Prolintas, iaitu sebuah anak syarikat di bawah Permodalan Nasional Berhad (PNB) untuk membina Lebuhraya Bertingkat Damansara – Shah Alam (DASH) sebanyak RM 5.06 bilion dan Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi – Ulu Kelang (SUKE) bernilai RM 5.44 bilion.

16. Di bawah perjanjian konsesi ini, kedua-dua lebuhraya ini akan dibina mengikut konsep Build-Operate-Transfer (BOT) sekaligus menjadikan Prolintas sebagai pemegang konsesi lebuhraya bertol kedua terbesar di Malaysia.

17. Walaunpun kerja-kerja pengambilan tanah tengah berjalan, Prolintas perlu memenuhi dua prasyarat yang penting sebelum kerja-kerja pembinaan boleh bermula, iaitu sama ada syarikat Prolintas mempunyai kekuatan teknikal dan kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan projek ini dan kedua Prolintas perlu menyiapkan laporan perbincangan dengan orang awam berkenaan dengan kedua-dua projek ini. Kementerian Kerja Raya akan menubuhkan sebuah jawatankuasa penilaian untuk menilai sama ada Prolintas memenuhi kedua-dua syarat di atas.

18. Rakyat ingin bertanya, mengapakah kerajaan persekutuan menandatangani perjanjian konsesi lebuhraya dengan Prolintas sekiranya penilaian terhadap kekuatan teknikal dan kewangan Prolintas masih belum dinilai sepenuhnya?

19. Telah dilaporkan dalam media bahawa kerja-kerja pengambilan tanah telah berjalan. Bagaimanakah Prolintas boleh menjalankan proses pengambilan tanah tanpa melalui kerajaan negeri? Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan negeri dalam perkara ini?

20. Telah disebut bahawa sebuah jawatankuasa penilaian akan ditubuhkan oleh Kementerian Kerja Raya. Adakah kerajaan negeri diwakili dalam jawatankuasa ini? Bagaimanakah jawatankuasa ini berfungsi? Sekiranya tiada maklumat terhadap dengan soalan-soalan ini, maka ini bermakna dasar kerajaan persekutuan adalah tidak telus dan kerajaan negeri harus menegur.

21. Kampung Tunku amat bimbang dengan budaya kerja yang tidak telus ini, lebih-lebih banyak projek-projek infrastruktur ini akan berlaku di bumi Selangor dan memberi kesan yang langsung terhadap kehidupan rakyat Selangor. Maka Kampung Tunku mohon perhatian kerajaan negeri dalam isu ini dan saya mohon mengusul.

YB Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku

Friday, November 29, 2013

为何我支持调整雪州议员、副议长、议长、行政议员和州务大臣的基薪?

甘榜东姑州议员刘永山2013年11月27日于莎阿南雪州州议会参与辩论修订行政议员和议员薪金法案:

1. 甘榜东姑起立是因为要参与辩论支持在2013年修订行政议员和议员薪金法案。

2. 众人皆知,在第13届大选之后的当选的雪兰莪州议员的职责和责任有所增加。一位人民代议士不仅需要经常实地处理问题,同时更要在雪州州议会扮演积极监督的重要角色。

3. 州议会的辩论也变得越有生命力,就如众州议员积极参与了连续两天的2014年财政预算案委员会阶段辩论。

4. 一般上,议员仅参与预算案的政策环节辩论而已,但现在的议员也积极参与委员会环节辩论。

5. 这显示众议员忙于处理选区民生问题的同时,他们也不忽视选民的委托,积极参与辩论2014预算案的每个项目。

6. 州务大臣在昨日的问答环节起立坐下不少于100次,其积极回答问题的表现不逊色。而昨日议会也推迟了议员的提问环节,这是为了有足够的时间回答议员的每道问题。

7. 有鉴于此,我想提问更多关于涉及州务大臣、行政议员、议长和副议长的薪金,因为他们现有很低的薪金已维持了很长的时间。

8. 所有,现在已是时候提高他们的薪金就如现在所进行的修订行政议员和议员薪金法案。

9. 身为州务大臣的丹斯里卡立,他将获得大约3万9千令吉的底薪。州政府支付此薪金是值得的,因为州务大臣为州政府的庞大发展做出贡献。例如其中一项好典范,他在几年前成功向达南公司追收39亿2千万令吉的债务款项。

10. 除此,雪州州议会在7月份设立的遴选委员会所提呈的7份报告将会进行辩论。

11. 在这不到半年的时间,遴选委员会已定期召开会议和提呈了有关审查行政单位的报告。

12. 遴选委员会由谁领导?当然是众议员本身。这也证明了在第13届大选当选的人民代议士是务实的在履行职责为民服务。

13. 调整行政议员和州议员薪金也应以整体来看,其中包括增加反对党领袖的薪金以便确保他们能在没经济顾虑之下和不需要太多联想关于“收入来源”(如国阵掌政时期)之下而专心履行议员职责。

14. 调整议员薪金将会确保众议员专注于自己的工作,同时也不必担心本身和家庭成员的生活经济状况,也包括了退休生活。

15. 曾经有一位来自霹雳的马华州议员在退休后因为中风而陷入生活经济窘境。他被迫请求霹雳州政府给予援助,因为他的房贷是从退休金扣除而导致退休金不足以支付医疗费用。

废除行政议员助理职位

16. 为了符合增加薪金事项,我也想提出建议给行政单位即重新考虑是否应该有“行政议员助理”的职位。

17. 因为该职位与权力原则有所冲突。其次,经过调整薪金之后,众议员需要更勤力工作和监督州政府的运作。因此,如果州议员被委任成为行政议员助理,这将会与所扮演的角色和职责有所冲突。

18. 有鉴于此 ,甘榜东姑敦促政府重新考虑该职位的必要性。

谢谢。

刘永山

甘榜东姑州议员

Why I support the remunerations increment for ADNs, EXCOs, Deputy Speaker, Speaker and MB?

Debate Speech by DAP ADUN for Kampung Tunku Lau Weng San on the Amendment Bill for Administration and Members of Legislative Assembly (Remuneration) (Amendment) Enactment 2013 on 27 November 2013 at Dewan Negeri Selangor, Shah Alam:

1. Kampung Tunku supports this amendment bill.

2. The duties and responsibilities as a representative of Selangor people is getting heavier after the 13th General Elections and this has became the common knowledge. Members of the Legislative Assembly not only have to do site-visit in their respective areas to solve problems and issues regularly, but also have to play an active role in the Selangor State Assembly.

3. Debate in the House is also getting heavier. Yesterday, members of Selangor Legislative Assembly (ADN) actively participated in the committee stage debate of the 2014 Budget.

4. ADNs have actively participated in this debate which has lasted for two days. Normally, ADNs will actively debate a budget at policy stage, but now we are not only active at policy stage but also during committee stage.

5. This indicates that hardwork that ADNs have put in to resolve problems of their constituents. Besides that, they do not neglect their responsibilities to debate each item in Budget 2014 which has been entrusted to them.

6. Even the performance of Menteri Besar also quite impressive yesterday when he stood up and sat no less than 100 times started from Q and A session to answer the questions and issues raised by ADN until the assembly was adjourned.

7. Therefore, I want to touch on the issue of to increase more remuneration for Menteri Besar, EXCO, the Speaker and Deputy Speaker because remuneration to them has been suppressed to a very low level for a very long period.

8. So, it is the time to raise their remuneration as suggested in this amendment bill.

9. For Tan Sri Khalid Ibrahim, he will receive a basic salary of approximately RM39,000 as the Menteri Besar of Selangor. This salary is deserved by him due to his contribution to the development of Selangor. One good example is he has successfully collected the debt from Syarikat Talam as much as RM3.92 billion for Selangor a couple of years ago.

10. This August House will later debate seven reports tabled by several Select Committee which was set up by the Selangor State Assembly in July.

11. These Select Committees have been meeting regularly and tirelessly to produce the statements following many hearings and investigations carried out on behalf of the Executive within a period of less than six months.

12. Who is leading these Select Committees? Of course the ADN themselves. This means that they are not sleeping on their jobs.

13. The adjustment of ADN and administrative members remuneration should also be seen as overall, the increase of the allowance for Opposition Leader and the increase in remuneration is to ensure ADN able to carry out their responsibilities smoothly without thinking too much about the "sources of income" as what happened during the reign of Barisan Nasional (BN).

14. The purpose of the remuneration adjustment is to ensure that ADN will always focus on their work and not have to worry about retirement life and his family members even after retirement.

15. There was a MCA assemblyman from Perak who suffered from stroke after retirement. He was so sicked that he had to walk withi his walking stick to personally appeal to the Perak state government not to deduct his housing mortgage from his pension as he will be left with no financial support to for medical treatment. I also urge that the government should also review the salaries of our councilors and village heads as they are also part of our service team and their salaries are also kept in an extremely low level for quite some time already.

To abrogate the position of EXCO Assistant

16. I also want to recommend to the Executive to reconsider whether the position of Pembantu EXCO should be retained.

17. This is because this position is in conflict with the principle of separation of powers. Secondly, after the adjustment of remuneration, ADNs will definitely have to work harder to monitor the state government. Certainly this position of Pembantu EXCO will be in conflict with his function as ADN to scrutinize the Executive.

18. Consequently, Kampung Tunku would like to request government to reconsider this position.

Thank you.

Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku

Thursday, November 28, 2013

Sebab-sebab menyokong penyelarasan saraan Ahli Dewan Negeri, Timbalan Speaker, Speaker, EXCO dan Menteri Besar Selangor

Ucapan Perbahasan Rang Undang-Undang Enakmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Negeri (Saraan) (Pindaan) 2013 pada 27 November 2013 di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam:

1. Kampung Tunku berdiri menyokong Rang Undang-Undang Enakmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Negeri (Saraan) (Pindaan) 2013 ini.

2. Memang menjadi pengetahuan umum bahawa tugas dan tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat di Selangor menjadi semakin berat selepas Pilihan Raya Umum ke-13. Ahli-ahli Dewan Negeri bukan sahaja perlu sentiasa turun padang untuk menyelesaikan masalah dan isu di kawasan masing-masing, tetapi juga perlu memainkan peranan yang aktif dalam Dewan Negeri Selangor.

3. Perbahasan di Dewan ini juga semakin rancak. Baru semalam, perbahasan Belanjawan 2014 di peringkat jawatankuasa selesai selepas hebat diperbahas oleh Ahli Dewan Negeri (ADN) Selangor selama dua hari berturut-turut.

4. Dalam perbahasan selama dua hari ini, para ADN telah mengambil bahagian dengan begitu aktif dalam perbahasan. Pada kebiasaanya, para ADN akan aktif membahas sesuatu belanjawan di peringkat dasar sahaja, tetapi kini kami bukan sahaja aktif di peringkat dasar tetapi juga sama aktif di peringkat jawatankuasa juga.

5. Ini menunjukkan bahawa dalam kesibukan para ADN menyelesaikan masalah rakyat di kawasan masing-masing, mereka juga tidak melalaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka untuk membahas setiap satu butiran dalam Belanjawan 2014 ini.

6. Malahan YAB Menteri Besar juga tidak kurang hebatnya semalam apabila beliau bangun dan duduk tidak kurang daripada 100 kali semalam bermula daripada sessi soal-jawab sehingga ke penangguhan Dewan untuk menjawab setiap soalan dan isu yang dibangkitkan oleh ADN.

7. Oleh itu, saya ingin menyentuh dengan lebih banyak terhadap kenaikan saran yang melibatkan Menteri Besar, EXCO, Speaker dan Timbalan Speaker kerana saraan untuk mereka telah dikekalkan pada paras yang amat rendah untuk satu tempoh yang sangat panjang.

8. Justeru itu, sudah sampai masanya untuk menaikkan saraan mereka seperti apa yang dicadangkan oleh Rang Undang-undang Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Negeri (Saraan) (Pindaan) ini.

9. Bagi Tan Sri Khalid Ibrahim khususnya, beliau akan menerima gaji pokok sebanyak lebih kurang RM39,000 selaku Menteri Besar Selangor. Gaji ini adalah berbaloi kerana sumbangannya kepada pembangunan kerajaan negeri Selangor adalah begitu besar. Contoh yang begitu baik ialah kejayaan beliau mengutip balik hutang Syarikat Talam terhadap kerajaan Selangor sebanyak RM3.92 bilion beberapa tahun yang lalu.

10. Dewan Yang Mulia ini juga akan membahas tujuh buah Penyata yang dihasilkan oleh Jawatankuasa-jawatankuasa Pilihan yang ditubuhkan oleh Dewan Negeri Selangor di bulan Julai.

11. Dalam masa tidak sampai enam bulan, Jawatankuasa-jawatankuasa Pilihan ini telah kerap bermesyuarat dan menghasilkan penyata-penyata ini berikutan siasatan yang dijalankan terhadap pihak Eksekutif.

12. Siapa yang menganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa Pilihan ini? Sudah tentu para ADN itu sendiri. Ini juga merupakan satu bukti yang jelas bahawa wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam PRU-13 sememangnya mereka yang benar-benar bertugas untuk rakyat.

13. Penyelarasan saraan ADN dan anggota pentadbiran ini juga harus dilihat secara menyeluruh, di mana elaun untuk Ketua Pembangkang juga bertambah dan kenaikan saraan ini adalah untuk memastikan ADN dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan hati yang tenang tanpa terlalu memikirkan “sumber-sumber pendapatan” yang lain seperti apa yang berlaku semasa zaman pemerintahan Barisan Nasional (BN).

14. Penyelarasan saraan ini akan menjamin ADN sentiasa focus kepada tugasnya dan tidak perlu risau tentang penyaraan kehidupan dan ahli-ahli keluarganya walaupun selepas bersara.

15. Pernah ada seorang ADUN MCA yang menderita akibat diserang penyakit strok dari negeri Perak selepas bersara terpaksa merayu kepada kerajaan negeri Perak kerana pinjaman perumahannya akan ditolak daripada pencennya dan ini menjadikan pencennya tidak mencukupi untuk menampung kos perubatannya. Selain itu saya juga meminta saraan dan elaun untuk Ahli Majlis di PBT dan Ketua Kampung diselaraskan memandangkan mereka juga merupakan sebahagaian daripada pasukan perkhidmatan ADN di peringkat akar umbi.

Memansuhkan jawatan Pembantu EXCO

16. Sejajar dengan kenaikan saraan ini, saya juga ingin mencadangkan kepada pihak Eksekutif untuk mempertimbangkan semula sama ada perlunya jawatan “Pembantu EXCO”.

17. Ini adalah kerana jawatan ini bercanggahan dengan prinsip pengasingan kuasa. Kedua, selepas penyelarasan saraan ini, para ADN sudah pasti perlu bekerja lebih keras untuk memantau perjalanan kerajaan negeri. Maka ini sudah pasti akan bercanggahan dengan fungsi dan peranannya ini sekiranya ADN dilantik menjadi sebahagian daripada Eksekutif melalui jawatan Pembantu EXCO ini.

18. Justeru itu, Kampung Tunku memohon agar kerajaan mempertimbangkan semula jawatan ini.

Sekian, terima kasih.

Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku

Wednesday, November 27, 2013

Ucapan Perbahasan Usul Bajet Peruntukan Pembangunan 2014 oleh ADUN DAP Kawasan Kampung Tunku Lau Weng San pada 27 November 2013 di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam

P.01 Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan – RM 309,419,660.00
Rumah Ibadat Selain Islam – RM 3,000,000.00
Pembangunan Kampung – RM 14,500,010.00 (Termasuk Kampung Baru – RM 5,000,000.00)
Pembangunan Pendidikan – RM 26,000,000.00

1. Kerajaan Selangor telah mengetengahkan semangat “Go Rural” di mana pembangunan di kawasan pedalaman dan luar bandar akan diberi perhatian khusus oleh kerajaan Selangor. Sejajar dengan semangat ini, maka saya berasa peruntukan-peruntukan yang dimaksudkan di atas harus ditambah di mana penambahan ini harus digunakan di kawasan luar bandar.

2. Sebahagian peruntukan harus diguna untuk memperbaiki dan menaiktaraf Dewan Orang Ramai di kawasan kampung. Kerajaan boleh meminta maklum balas daripada JKKK dan Penghulu dan merumuskan perbelanjaan yang diperlukan.

Infrastruktur Asas Pihak Berkuasa Tempatan – RM 2,000,000.00

3. Salah satu usaha untuk merangsang ekonomi negara adalah dengan merangsangkan aktiviti perniagaan di peringkat akar umbi seperti penjaja dan peniaga kecil-kecilan. Untuk mencapai matlamat ini, Kerajaan Selangor harus memberi penekanan kepada semua gerai makanan, medan selera, pasar-pasar awam yang dimiliki dan diselenggara oleh PBT.

Pengurusan Sisa Pepejal Pulau Ketam – RM 408,000.00

4. Boleh pertimbangkan penggunaan sistem “waste to energy”. Pulau Ketam mempunyai populasi sebanyak 10,000 orang. Sama seperti kampong-kampung bagan yang lain, masalah sisa pepejal merupakan masalah besar kepada penduduk di Pulau Ketam di mana ini telah menjejaskan imej Pulau Ketam sebagai sebuah destinasi pelancongan di Selangor. 5. Pada masa yang sama, Pulau Ketam perlu bergantung kepada bekalan elektrik dari tanah besar, oleh itu sistem “waste to energy” ini merupakan sesuatu yang boleh dilaksanakan sebagai satu projek perintis atau “pilot project”.

P.12 Jabatan Kerja Raya – RM 121,000,000.00

6. Masalah kesesakan trafik dan kerosakan jalan di sekitar Pelabuhan Klang semakin runcing sehingga menyebabkan kerugian RM432 juta setahun mesti diberi perhatian serious dan tindakan segera perlu diambil.

7. Ini berikutan laporan media pada 23 November 2013 tentang rintihan Persatuan Haulier Malaysia tentang masalah kesesakan lalu lintas dan kerosakan jalan di sekitar Pelabuhan Klang yang semakin meruncing sehingga menyebabkan kerugian sebanyak RM36 juta sebulan atau lebih kurang RM432 juta setahun.

8. Persatuan Haulier Malaysia telah membawa perhatian media terhadap tentang keadaan jalan raya dan kesesakan lalulintas yang sangat teruk disebabkan kerja-kerja pembinaan di Jalan Kem. Disebabkan kekurangan kordinasi dan perbincangan dengan para pengusaha haulier, produktiviti merosot 20 peratus sejak Oktober 2013, manakala kos diesel meningkat 20 peratus.

9. Secara puratanya, perolehan keseluruhan syarikat pengangkutan meliputi 5,000 orang pemandu lori adalah sebanyak RM225 juta sebulan, tetapi bulan lalu telah merosot sebanyak RM36 juta disebabkan masalah berkenaan.

10. Disebabkan projek pembinaan tersebut mengambil masa setahun untuk disiapkan, maka syarikat pengangkutan dijangka mengalami kerugian hampir mencecah RM432 juta setahun jika tiada sebarang tindakan diambil.

11. Sememangnya ini akan menjejaskan kegiatan ekonomi bukan sahaja di Pelabuhan Klang tetapi di seluruh Lembah Klang.

12. Keadaan jalan yang teruk dan lalulintas yang sesak di sekitar Pelabuhan Klang memang selalu dikritik orang ramai berikutan jalan-jalan yang diurus Jabatan Kerja Raya (JKR) ini kurang diselenggara selama ini sehingga Majlis Perbandaran Klang (MPK) dan Kerajaan Negeri terpaksa menggunakan dananya yang terhad untuk membaikpulih jalan-jalan yang rosak.

13. Walaupun projek penyelenggaraan jalan tersebut amat diperlukan tetapi ianya memerlukan perancangan yang lebih rapi dan teratur untuk meminimakan kerugian dan kacau ganggu yang mungkin terhadap terhadap pengguna-pengguna jalan raya.

P.13 Jabatan Pengairan dan Saliran – RM 45,000,000.00

14. Pihak Eksekutif memperuntukkan RM21 juta kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) untuk pengurusan banjir bagi tahun 2014. Peruntukan ini sebenarnya telah merosot daripada RM27 juta untuk tahun 2013. Saya meminta supaya alasan diberi terhadap pengurangan ini

15. Saya ingin mengulangi seruan daripada BBC agar peruntukan sekurang-kurangnya RM100 juta diberi kepada JPS untuk menangani masalah banjir ini wajar dinaikkan dan masalah produktiviti yang dihadapi oleh JPS bukan sahaja perlu dipandang serious tetapi diselesaikan secepat mungkin dengan apa cara sekalipun yang boleh mempercepatkan produktiviti JPS.

P.16 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa – RM 2,500,000.00

16. Pembangunan semula bandar berdasarkan konsep TOD – Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah membelanjakan lebih daripada RM200,000 hanya untuk mengadakan satu forum tentang TOD. Pembayar cukai ingin bertanya apa yang telah diperlajari oleh Kerajaan Negeri dan PBT melalui forum ini dan apakah pelan tindakan yang akan dijalankan untuk melaksanakan TOD bagi mempertingkatkan kualiti kehidupan warga kota?

17. Berkenaan dengan perancangan lalulintas di Selangor, pihak Eksekutif mengumumkan bahawa Majlis Pengangkutan Awam Selangor atau Selangor Public Transport Council telahpun ditubuhkan. Soalan seperti di bawah timbul dan Kampung Tunku meminta kerajaan memberi jawapannya semasa membuat penggulungan nanti: a. Siapa yang menganggotai Majlis Pengangkutan Awam Selangor? b. Berapa kali Majlis ini sudah bermesyuarat? c. Apakah rasionalnya untuk Majlis ini menjalankan kaji selidik di kawasan SUK dan bukannya tempat-tempat yang lain? d. Apakah rancangan dan pelan tindakan Majlis ini pada masa depan?

18. Kekurangan Tanah Perkuburan Di Selangor – Kerajaan Selangor perlu menyelesaikan dengan cepat dan efektif masalah kekurangan tanah kubur di Selangor. Negeri Selangor merupakan negeri yang mengalami kadar penambahan penduduk tertinggi di Malaysia. Susulan dengan itu, keperluan rakyat Selangor terhadap tanah kubur juga antara yang tertinggi di Malaysia.

19. Masalah kekurangan tanah kubur di Selangor menjadi semakin tenat disebabkan dasar kerajaan negeri lalu yang tidak tegas dalam melindungi tanah-tanah rizab kubur dan menambah caruman tanah kubur.

20. Dalam satu pertemuan dengan penduduk-penduduk Petaling Jaya pada 5 Jun 2012, YAB Menteri Besar telah memberitahu bahawa caruman kepada Tabung Amanah Tanah Kubur perlu dinaikkan supaya kerajaan mempunyai wang yang mencukupi untuk mengambil tanah-tanah yang bersesuaian sebagai tanah kubur.

21. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) telah mengatakan bahawa keadaan di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ), Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ), Majlis Perbandaran Selayang (MPS) dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) adalah antara yang paling kritikal.

22. Kawasan Petaling Jaya sudah tiada lagi tanah kubur yang mencukupi dan beliau juga membangkitkan dua cara penyelesaian iaitu tapak kubur setempat dan tapak kubur bersepadu untuk menyelesaikan masalah ini.

23. Sehubungan itu, saya ingin bertanya apakah perkembangan terkini projek tanah perkuburan bersepadu? Dijangka bila lagi tanah perkuburan ini boleh diguna? Sementara itu, apakah strategi yang diguna untuk mengatasi masalah kekurangan tanah perkuburan ini?

24. Kampung Tunku memohon supaya perkara-perkara yang dibangkitkan di sini akan dijawab oleh pihak Eksekutif.

Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku

Friday, November 22, 2013

雪州议会反对党领袖江郎才尽,辩论2014预算案被迫炒作琐碎课题

雪州议会反对党领袖拿督山苏丁于2013年11月20日参与辩论2014预算案时,指预算案是不平衡的论述是毫无根据的指责。

反对党领袖在2014预算案二读阶段完成发表辩论演说结束之后,召开一项记者招待会重复上述毫无根据的指责。

来自民联的几位雪州议员也在三苏丁进行2014预算案演说当儿起立要求打岔,促请三苏丁给予清楚的解释。

三苏丁所给予的指责是毫无根据也是野蛮的,因为他认为总额为18亿5千万令吉的2014年预算是不均衡的,原因是州政府利用政府储备金其中的4亿3千万令吉作为发展拨款。

该言论显示了雪州议会反对党领袖不明白何谓平衡预算案。平衡预算案是按照一年预期所获的税收来规划接下来一年的花费。

雪州的情况是州政府采取滚动预算的概念,即每当有额外的收入州政府才使用综合基金。这是因为为何州政府在议会提呈附加供应法案。

上述情况可发生,因为民联所管理的雪州政府是定期每半年审查州财务开支。定期审查财务的概念,是来自州财务部被敦促在每个月末作出平衡财务报表而延伸。

此种方式是能够让州政府监控支出和收入之间的平衡,让州政府的所有开支是在能力范围内而避免导致出现赤字。

在这里要提醒的是,根据联邦宪法是不允许州政府向外界借贷,除非获得联邦政府的准许。这意味着,雪州政府只能依靠自己庞大的资金实力和在能力范围内处理开支项目。

雪州议会反对党领袖也提到关于州政府使用4亿3千万令吉来自州政府储备金的额外拨款用在发展开销的举措。他指责,这是由于来自后座议员俱乐部(BBC)的备忘录施压而导致行政单位妥协。因此,反对党领袖认为动用4亿3千万令吉款项导致2014预算案不平衡。

后座议员俱乐部的确提呈一份备忘录给予政策行政单位,但这举动是普遍的共同文化,即不定时的向政策行政单位提供意见。

此外,使用储备资金用于发展项目不应该成为一个议题。因为雪州州务大臣也的确在此之前曾宣布州政府将拨出一笔来自储备金的款项来建造巴生第三大桥,而这个宣布也在提呈2014预算中重提出。当中出现差异的是,其他发展开支项目涉及使用储备金款项也在2014年财政预算案提出。2014年的财政预算案是平衡预算案,因为4亿3千万是取自储备金,非来自综合基金。

有鉴于此,我有个大问题是:反对党领袖是否面对无议题发挥的窘境而被迫胡乱炒作琐碎课题?

刘永山

Ketua Pembangkang dikeluarkan dari sidang Dewan, apa sebabnya?

Perbahasan di Dewan Negeri Selangor (DNS) tadi sekitar pukul 11:30 pagi agak hangat. Semasa Ahli Dewan Negeri (ADN) Barisan Nasional (BN) untuk Kota Damansara sedang berucap, beliau mengungkitkan isu sewa rumah bulanan di Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) sebanyak RM250 oleh kerajaan Pakatan Rakyat (PR) adalah terlalu mahal.

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) yang bertanggungjawab terhadap isu ini (yang juga merupakan ADN Cempaka) tidak berada di DNS pada masa itu, lalu ADN Bukit Lanjan yang merupakan anggota MMKN bangun di bawah Peraturan Tetap 36(6) mengatakan kepada Timbalan Speaker (yang mempengerusi sidang DNS pada masa itu) bahawa isi ucapan ADN Kota Damansara adalah sangkaan jahat terhadap ADN Cempaka kerana sewa rumah PPRT telahpun dinaikkan pada tahun 2007 semasa pemerintahan BN. Kerajaan PR yang mengambil alih selepas itu telah memutuskan sewa akan diturunkan ke paras lama, iaitu RM125 sebulan untuk mereka yang betul-betul tidak mampu dan miskin tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.

ADN Sungai Pinang (yang juga merupakan Ahli MMKN) kemudian berdiri di atas Peraturan Tetap yang sama berhujah bahawa jikalau sesuatu isi ucapan yang tidak betul tetapi sudah diperjelaskan sebelum ini dibawa ke DNS sekali lagi oleh mana-mana ADN, maka ianya ialah sangkaan jahat sesuatu yang boleh diambil tindakan oleh Jawatankuasa Hak dan Kebebasan DNS.

Timbalan Speaker kemudian merujuk perkara itu kepada ADN Kota Damansara untuk menyatakan sama ada beliau akan menarik balik kenyataan yang tidak benar itu atau tidak. ADN Kota Damansara pada permulaannya memberi jawapan yang samar-samar. Di sinilah Ketua Pembangkang DNS (merangkap ADN Sungai Burung) berdiri mencelah. Isi ucapannya tidak jelas tetapi Timbalan Speaker telah meminta Ketua Pembangkang untuk duduk kerana ADN Kota Damansara masih belum selesai.

Ketua Pembangkang berkeras untuk berdiri di tempatnya dan enggan duduk. Selama lebih kurang 10 minit Timbalan Speaker meminta Ketua Pembangkang menyebut apakah Peraturan Tetap yang hendak diguna (Seseorang ahli jika hendak berdiri bercakap perlu menyebut terlebih dahulu atas Peraturan Tetap yang mana satu beliau berdiri bercakap).

Ketua Pembangkang masih tidak dapat menyebut Peraturan Tetap yang mana satu hendak diguna dan enggan duduk. Pada masa ini, sudah jelas bahawa Ketua Pembangkang sedang mengguna taktik ini untuk menarik perhatian media kerana dia tahu jika dia terus berdiri dan enggan duduk, sidang DNS tidak dapat diteruskan dan Timbalan Speaker perlu mengeluarkannya daripada DNS.

Untuk memastikan sidang DNS dapat dijalankan, Timbalan Speaker tiada cara lain melainkan mengeluarkan Ketua Pembangkang dari sidang Dewan. Begini apa yang berlaku tadi.

Bagi mereka yang berasa Timbalan Speaker tidak harus mengeluarkan mana-mana ADN keluar dari sidang Dewan, saya berpendapat ada kalanya kita perlu membeza-bezakan kes. Dalam kes Ketua Pembangkang hari ini, saya lihat beliau harus duduk dan membenarkan Timbalan Speaker menjalankan tugasnya untuk mendengar penjelasan daripada ADN Kota Damansara. Sekiranya Ketua Pembangkang masih tidak berpuas hati, beliau masih boleh menggunakan mana-mana peruntukan di dalam Peraturan-peraturan Tetap untuk mengemukakan bantahannya. Amat aneh sekali apabila Timbalan Speaker beberapa kali sudah meminta Ketua Pembangkang untuk menyebut Peraturan Tetap tetapi beliau tetapi tidak menyebutnya.

Bukan salah kalau Speaker mengeluarkan mana-mana ADN yang ingkar arahan dari sidang DNS. Berikut ialah apa yang berlaku di Parlimen United Kingdom di mana Tuan Speaker terpaksa mengeluarkan seorang Ahli Parlimen Parti Buruh keluar dari sidang Parlimen apabila Ahli Parlimen berkenaan enggan menarik balik perkataan "liar" (tipu) yang bersangkaan jahat terhadap Menteri Pertahanan UK.

Cuma satu perbezaan iaitu di UK, keseluruhan proses ini dijalankan dengan tertib dan sopan, tapi tidak di Malaysia.


Ketua Pembangkang Dewan Negeri Selangor ketandusan idea sehingga terpaksa menggempar-gempurkan isu-isu yang remeh-temeh dalam perbahasan Belanjawan 2014

Hujah Ketua Pembangkang Dewan Negeri Selangor Datuk Mohamad Shamsudian Lias pada 20 November 2013 bahawa Belanjawan Selangor tahun 2014 ialah Belanjawan yang tidak berimbang ialah tuduhan liar.

Perkara ini telah diulangi oleh Ketua Pembangkang di dalam satu siding media sesudah beliau menyampaikan ucapan perbahasan beliau semasa membahas Belanjawan 2014 di peringkat dasar bacaan kedua.

Ini berlaku walaupun beberapa Ahli Dewan Negeri Selangor telah bangun mencelah dan memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada beliau apabila beliau membahas Belanjawan 2014 ini.

Tuduhan ini ialah tuduhan liar kerana beliau menganggap Belanjawan 2014 berjumlah RM1.85 bilion ialah belanjawan tidak berimbang kerana kerajaan menggunakan rizab kerajaan sebanyak RM430 juta ringgit untuk beberapa inisiatif pembangunan.

Ini menunjukkan Ketua Pembangkang tidak memahami maksud Belanjawan berimbang. Belanjawan berimbang bermakna kerajaan akan membelanjakan wang yang berada di Kumpulan Wang Yang Disatukan (Consolidated Funds) mengikut pendapatan yang dijangka dapat dikutip oleh kerajaan pada sesuatu tahun.

Dalam konteks Selangor, kerajaan menerima pakai konsep rolling budget, iaitu kerajaan hanya akan membelanjakan wang daripada Kumpulan Wang Yang Disatukan sekiranya terdapat penambahan pendapatan di dalamnya. Ini ialah sebab mengapa kerajaan membentangkan Enakmen Perbekalan Tambahan setiap kali Dewan bersidang.

Perkara ini boleh berlaku kerana kerajaan negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat telah memperkenalkan amalan menyemak belanjawan negeri setiap enam bulan. Konsep semakan berkala ini bermula apabila Perbendaharaan Negeri digesa membuat imbangan pada penyata kewangan pada setiap hujung bulan.

Dengan cara ini, kerajaan negeri dapat memantau keseimbangan di antara perbelanjaan dan pendapatan agar kerajaan tidak berbelanja di luar kemampuan sehingga mengakibatkan defisit.

Harus diingat bahawa di bawah Perlembagaan Persekutuan, kerajaan negeri tidak dibenarkan mendapat pinjaman dari luar kecuali mendapat kebenaran daripada Kerajaan Persekutuan. Ini bermakna Kerajaan Selangor hanya boleh bergantung kepada kekuatan kewangan sendiri dan berbelanja di dalam kemampuannya.

Ketua Pembangkang juga menyentuh tentang peruntukan tambahan sebanyak RM430 juta daripada rizab kerajaan untuk beberapa inisiatif pembangunan di mana beliau menuduh bahawa ini ialah kompromi pihak Eksekutif akibat desakan memorandum daripada Kelab Penyokong Kerajaan (BackBenchers Club – BBC). Amaun berjumlah RM430 juta ini juga digunakan oleh Ketua Pembangkang bahawa Belanjawan 2014 tidak berimbang.

Memang benar BBC pernah menghantar satu memorandum kepada pihak Eksekutif tetapi ini merupakan perkara biasa di mana ini memang merupakan budaya BBC untuk memberi input kami kepada pihak Eksekutif dari semasa ke semasa.

Selain itu, penggunaan wang rizab untuk tujuan pembangunan tidak sepatutnya menjadi isu kerana memang Menteri Besar Selangor pernah mengumumkan sebelum ini bahawa kerajaan akan memperuntukkan sejumlah wang daripada rizab Kerajaan Selangor untuk membina Jambatan Klang ketiga.

Perkara ini pun disebut semula dalam pembentangan Belanjawan 2014. Yang berbeza ialah inisiatif-inisiatif pembangunan lain yang melibatkan rizab kerajaan turut disebut bersama dalam Belanjawan 2014 ini. Lagipun, Belanjawan 2014 masih berimbang kerana RM430 juta ini adalah diambil daripada rizab, bukan daripada Kumpulan Wang Yang Disatukan.

Jadi menjadi persoalan saya ialah adakah Ketua Pembangkang sudah ketandusan isu sehingga mereka terpaksa mengempar-gempurkan isu yang remeh-temeh seperti ini?

Lau Weng San

Thursday, November 21, 2013

Debate speech of Policy Level of Selangor State Government Budget Year 2014 on 20 November 2013 in Selangor State Assembly, Shah Alam

Continuing Excellence through Strict Monitoring by Selangor State Legislative Assembly

1. First of all, Kampung Tunku would like to express gratitude to the Speaker for allowing Kampung Tunku to take part in this debate on our budget for 2014.

2. The current Selangor State Assembly session is highly focused by public and media until exists some irresponsible parties who are trying to create tension between BBC with Executive on a number of matters relating to budget 2014.

3. The highlight of this irresponsible action is the existence of an anonymous letter released to the media last week which stated Kampung Tunku have signed a letter that criticized the Executive on Budget 2014.

4. Unfortunately, Kampung Tunku was unable to give any comment during that moment when such event occurred as the contents of Budget 2014 was still under embargo. Therefore, Kampung Tunku would like to stress on that the BBC did not send the said letter. Other than that, the BBC has submitted a memorandum containing the desires of all Backbencher (BBC) members and also has received positive response from the executive.

5. Two meetings were held thereafter. Although not all BBC proposals were adopted in Budget 2014, but several key recommendations have been included and given attention. Selangor DAP will continue to give strong support to the Selangor State Government. However, the BBC is not a rubber stamp and must work on their duties and responsibilities to monitor the executive.

6. Title of Kampung Tunku speech debate which is "Continuing Excellence through strict monitoring by Selangor State Assembly", means excellence can start with the executive to present a strong budget, but excellence can only be executed by the House if this August House has strengthened and monitored every expense incurred by the Executive strictly

Allocation of RM430 million from the government reserve for development purpose

7. Kampung Tunku agreed with the proposal of Executive to use the first RM430 million from Selangor government reserves to fund for six development initiatives. It is quite true that government reserve cannot be spent arbitrary because this money needs to be ensured that could be used during emergency. BBC proposed that government reserve must be utilized for something that can be enjoyed by people.

8. By deducting RM430 million from the total reserves of RM2713 million, Selangor government still has RM2283 million and it is far enough to cover the operations of Selangor government more than a year.

Selangor economic outlook

8. Unlike the speech of Minister for expecting that global economy to gain momentum in the second half of 2013 and the entire 2014, Kampung Tunku is with the view that the global economy was still in precarious situation based on several unfavorable statistics when compared to the expectations created by financial bodies such as the International monetary Fund (IMC) and the World Bank.

9. Therefore, policies and strategies of Government Budget 2014 should focus more on welfare of middle and lower class.

10. One of the efforts to stimulate the economy is to stimulate business activities at grassroots level such as hawkers, nasi lemak sellers, small businesses and others. To achieve this, the state government should emphasis to all food stalls, food courts, public markets are owned and maintained by local authorities. Not only the infrastructure and facilities in these areas should be upgraded, but the government should also think of way to attract more customers to these places.

11. Selangor's economy is highly dependent on the manufacturing and services sector in which the manufacturing sector is the second largest sector contributing to GDP Selangor. The manufacturing sector should be given a new injection of life so that they can contribute more to the development of Selangor economy. 12. Therefore, the investment profile of Selangor state must change. Investment pattern of labor-intensive is no longer suitable. Otherwise, the manufacturing sector has added value and should emphasis to involve the use of high technology and expertise.

13. Executive must take note that Johor and Sarawak State have lead Selangor state in the first eight months of this year, the change of Selangor investment profile is needed to ensure that Selangor State continues to be the first choice for investors.

14. High value-added manufacturing sector here involves three technologies where Kampung Tunku thought that it is very suitable for development in Selangor. The three of these technologies are:
a. Automobile industry based on green technologies such as hybrid car manufacturing, fuel cell cars, NGV and etc.;
b. Industries of solar energy, biodiesel and
c. Information technology industry.

15. The executive has the ambition to make Bukit Beruntung as an automobile city which consists of several car makers and SME-SMI entry related to the automobile industry in that area. Therefore, to improve the investment profile of Selangor through the automobile sector, the Executive should have a long-term plan to attract more high-tech investment to Bukit Beruntung.

16. Selangor also has received investment from the Q-cells company. At the same time, alternate fuel such as biodiesel fuel was first marketed in Malaysia to reduce carbon footprint. Therefore, Selangor has great potential to develop this sector, in particular biodiesel made from used cooking oil.

17. Selangor for sure quite familiar with the information technology industry as Cyberjaya is situated in the state. Unfortunately, the development of this industry seems to be stalled since more than ten years ago. Kampung Tunku believed that the Executive should not squander this opportunity.

18. Selangor government should not be too dependent on the efforts and assistance from Federal Government solely to attract investments to Selangor because the same incentives are given by Federal Government to any good investors to invest in any of the states in Malaysia.

19. If Selangor wants to highlight its image as an investment destination, then the executive should work hard on existing efforts. Those three sectors were mentioned because Selangor already has a solid foundation in these three areas. What is needed from the Selangor Government is a comprehensive policy to help investors to invest in these three industries.

Independent Action Committee vs. Budget Oversight Committee

20. Kampung Tunku welcomed some improvements in the performance management of state financial. Policy to set the accounts to be presented to Chief Minister every four months should be carried on.

21. Kampung Tunku also welcomed the Executive's proposal to set up a committee called the Independent Task Force Committee to carry out its functions as described in the Minister's speech.

22. However, the Executive should not forget that all the provisions of the Selangor Government must get the consent from the Selangor State Assembly. Therefore, it is very important that this monitoring work is not only done by professionals who are the member of the Independent Task Force but also by the Selangor State Assembly.

23. Kampung Tunku wants to push the state government to immediately set up a Government Budget Monitoring committee that will oversee all administrative aspects related to the use of the Budget.

24. The main reason for this recommendation is because of a number of government departments to optimize the allocation of 2013 which was budgeted in 2012. Although we will enter into the final months of 2013, but the use of the provision in 2013 from several government departments have yet to exceed 80%.

25. The fact is that officials will do what is known as the "Christmas Shopping". If not, the allocation for this department in 2014 will be reduced and ultimately the citizen will bear the consequences. To prevent this from recurring every year, the Monitoring Government Budgets committee should be established in the future as soon as possible.

26. The same phenomenon also occurs in the Local Authority (PBT) and I would like to express the suggestion in this Honourable Dewan, that the Budget Monitoring Committee will also be established in each local authority and involve individuals who were not among the members of the Council to join together to monitor the use of local authority budget every year.

Problem of Flood and JPS Performance

27. The executive allocate RM21 million to Department of Irrigation and Drainage (DID) of Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) for flood management for the year 2014. This provision has actually declined from RM27 million in 2013.

28. Kampung Tunku did not understand this reduction as indeed DID needs more provisions to deal with the growing problems of flood lately though people still questioning the efficiency of DID. Ultimately, citizen soon will feel the effect of the provision deduction.

29. Therefore, I request that the government should provide supplementary Budget in the future and give more provisions to DID with conditions that DID must prove their ability to deal with flooding problems.

Public security and police assistance

30. Kampung Tunku had managed to attend the Commonwealth Parliamentary Association conference in South Africa and managed to visit some of the commercial areas in Capetown to understand how traders there protect the security of their business areas. Dealers in Cape Town work together to establish a business association and by association, they hired security officers to patrol their area along with police.

31. From the experience of dealers in Cape Town, Kampung Tunku would like to propose to set up police assistance under the local authority as what has been proposed before this can be changed, especially local authorities in Selangor face some difficulties to set up police forces on the aid for political reasons.

32. My suggestion is that the Executive and local authority can encourage the traders to establish business associations respectively. Through this business association, dealers can apply for permission from the Royal Malaysian Police (PDRM) to set up a separate police force and thus help carry out the work of patrols in the area of business. 33. I hope that the Executive should consider this proposal.

Tuition Program for Selangor Citizen and Scholarship of Chief Minister

34. Tuition Program for Selangor Citizen or PTRS is a good program and should offer more subjects and not just the four existing subjects. At the same time, provisions for abstract programs should be reduced because their effectiveness cannot be measured accurately in time.

35. Kampung Tunku would like to remind the Executive that there are a number of commitments in education as enshrined in what Pakatan Rakyat (PR) manifesto not included in this year's Budget. These include provisions for SMJK and Chinese Conforming schools which are facing fund constraints and the establishment of Chief Minister’s scholarships. Kampung Tunku hopes that both of these can be addressed by the Executive and to be included in any of the Supplementary Budget in 2014.

Communy Buses and public transport in the Klang Valley in future

36. The Executive announced that the Selangor Public Transport Council has been established and has completed the first study regarding the use of public transport to work among the staff of the Secretary of Selangor Government.

37. Sadly, there is no information about the Selangor Public Transport Council. The only given answer is that the establishment is subjected to the DRIVER and the Land Public Transport Commission (SPAD) to get feedback directly from the relevant authorities of the transport companies such as infrastructure, Rapid KL, resident associations, NGOs, local authorities representatives (PBT), representatives of the state government, and policy advisors.

38. Also understand that the Council will collect the problems faced by the population, determine where the problem in terms of traffic congestion, and ultimately concluded that appropriate recommendations to solve these problems to be extended to the SPAD. The Council is established appropriate because it is below the level of "on the ground", as opposed to SPAD will make policy on the level of the Federal Government.

39. Questions like this arise and Kampung Tunku would like to request government to answer the questions as below:-.
a. Who are the members of Selangor Public Transport Council?
b. How many meeting has been conducted by this Council?
c. What is the rationale for this Council conducted a survey in the SUK and not other places?
d. What will be the plan and the action plan of the Council in the future?

Tourism products

40. The Executive through the Tourism Selangor can consider the idea of "Hop-On-Hop-Off" bus for the tourists with the cooperation of several local authorities.

41. Moreover the Executive only allocate RM5.2 million for the development of the tourism sector in Selangor. This provision is not much then it should be used in the right place and be able to generate the highest return on government

42. The "Hop-On-Hop-Off" bus service can develop tourist destinations in Selangor with the contribution of a fixed number of tourists. However, this study should be carried out and a project can be started in places that have a lot of historical places such as Klang.

43. Kampung Baru or New Villages and Kampung Bagan in Selangor are getting associated with the tourism industry every day. New village with a history of more than 60 years, while some places in Kampung Bagan has history of over 100 years. The executive has held a series of photo exhibition about life in the new villages a few years ago.

44. In fact, these materials exhibit a very important historical documents and valuable for public viewing, especially our future generations. That means, it is part of the modern history of Selangor State.

45. In addition, artifacts such as rubber tappers knife, tin trays, old bicycles, kerosene lamp, old torchlights and so on can be collected and placed in a museum. If the museum can be established, it will be a new village museum / first village in Malaysia and potentially become a tourism product.

Administrative Improvements Committee, the State agency and government-linked companies (GLCs) vs. State Select Committee on Agency, Statutory Bodies and State Government Subsidiary (JP-ABAS)

46. Does the committee will overlap with the role played by JP-ABAS? Does that mean the government owned small companies no longer be monitored by JP-ABAS as they are ‘answerable’ to this committee now?

Amendments to Selangor State Law in 1959

47. With two-thirds majority in this August House, then it is time to amend some of the matters in Selangor State Law of 1959, which amended the state government in the past to serve the interests of the Barisan Nasional (BN).

48. This effort is important to restore the original spirit of Selangor State law back to its original state in 1959. Some of the chapters should be paid attention are the "Chapter 3 - Executive" and "Chapter 5 - Legislature". In addition, the House should also improve provisions in other chapters in Selangor State Law in order to make it more complete and comprehensive.

The reformation of DUN

49. Debate Speech of Kampung Tunku usually not complete without touching on the Selangor State Assembly. Kampung Tunku had taken part in a workshop with the parliamentary openness during the Commonwealth Parliamentary Conference held in South Africa.

50. This workshop had presented 44 recommendations for improvement that can be implemented by the Selangor State Legislative Assembly so that this August House can become a world-class Legislative Assembly.

51. Apart from the live broadcast of State Assembly through the internet, state assembly website should be changed to make it more concise, interactive and informative. The new constituency website must contain all information about members of the Selangor State Assembly, permanent regulations, statements, statutes and relevant documents in which it should be easy to find, easy to use and download.

52. Selangor State Legislative Assembly Services Enactment (SELESA) should be approved as soon as possible so that the management of the Selangor State Assembly conducted in a free and professional without being influenced by the civil service.

53. To sum up, this is in line with the title of my speech "Pursuing Excellence through strict monitoring by the Selangor State Assembly." I hope that these recommendations are taken into consideration. As a result, Kampung Tunku would like to seek for support.

Thank you.

Lau Weng San