Sunday, January 29, 2006

Kenyataan daripada Chua Hock Kuan

Chua Hock Kuan, Naib Yang Di-Pertua Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya sessi 2005/06 telah membalas kenyataan dan saya di sini ingin menerbitkan semual suratnya di sini untuk tatapan semua. Berikut ialah isi penuh suratnya yang bertajuk "Kenyataan DAPSY Bercanggah" yang diterbitkan di Malaysia-today.net pada 9 Januari 2006:

Kenyataan DAPSY bercanggah (9/1/2006)

Saya telah membaca artikel yang dihantar kepada Pengarang Malaysiakini
daripada Naib Setiausaha Penerangan DAP saudara Lau Weng San.

Pada hemat saya, Lau tidak perlu rasa sedih dan aib setelah membaca artikel saya kerana ini adalah pendirian dan pemikiran saya sepertimana juga saya menghormati Pendapat Lau walaupun saya tidak bersetuju. Ini adalah hak saya untuk memberi maklum balas daripada kenyataan Lau yang menyentuh Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya (MPMUM). Bukankah Lau selalu melaungkan memperjuangkan hak mahasiswa? Lau tidak sepatutnya menyatakan saya tidak memahami realiti sebenar perbincangan semata-mata kerana saya bercanggahan pendapat dengan beliau. Itu adalah satu pemikiran yang agak tidak profesional.

Saya faham dengan apa yang dibincangkan dan yang sebenarnya Lau yang tidak memahami maksud penjelasan saya. Lau menyatakan saya memberi contoh yang tidak relevan kerana mengaitkan aktiviti black metal dan ajaran sesat ayah pin tetapi dalam kenyataan media Lau sebelum ini bertanyakan mengapa mahasiswa tidak mempunyai hak sebagai seorang rakyat Malaysia untuk berpersatuan dan menyertai pertubuhan walaupun mereka diberi kebebasan yang sama di dalam kampus. Aktiviti-aktiviti beginilah yang kita hendak sekat.

Seperti yang saya jelaskan terdahulu MPMUM tidak menyekat kesemua aktiviti luar tetapi sebahagian sahaja. Kita tidak menyekat mahasiswa berpersatuan sekiranya tidak memudaratkan akademik mereka kecuali kegiatan yang melanggar undang-undang. Lau juga belum menjawab soalan saya tentang contoh persatuan dan pertubuhan yang kita sekat mahasiswa menyertainya. Lau sebagai seorang pemimpin tidak boleh mengeluarkan kenyataan tanpa sebarang fakta.

Kita bukan kekurangan akta tetapi sebagai mahasiswa kita terikat dengan peraturan tambahan iaitu AUKU. AUKU ini khas untuk membicarakan kes salahlaku mahasiswa. Jika tiada AUKU mahasiswa mungkin akan diadili lebih tegas mengikut akta dan perlembagaan yang sedia ada. Maka dalam hal ini saya lihat AUKU juga bertindak sebagai pelindung kepada mahasiswa. Tidak semua mahasiswa yang diadili dengan AUKU dikenakan tindakan berat kerana mereka diadili seadilnya serta diberi peluang dengan jalan penyelesaian. Satu lagi persoalannya ialah sekiranya kita di pihak yang benar kita tidak perlu takut pada AUKU kecuali kita berniat untuk melakukan kesalahan dan mengelak untuk dikenakan tindakan.

Saya membuat perbandingan AUKU dengan perlembagaan persekutuan kerana Lau menyatakan AUKU usang. Saya tidak membuat sangkaan buruk tetapi meminta penjelasan DAPSY mengapa ia dianggap usang? DAPSY telah menghina sistem perundangan Malaysia yang meluluskan AUKU. Malah sepatutnya saudara Lau yang harus menarik balik kenyataan bahawa AUKU adalah akta yang usang. Jika akta yang dipinda dari semasa ke semasa oleh begitu ramai ahli parlimen mengikut suara majoriti pun dianggap tidak relevan oleh DAPSY saya tidak nampak lagi apakah akta yang relevan bagi DAPSY. Mungkin akta yang digubal oleh DAPSY sendiri sekiranya
berjaya memerintah negara kelak barulah DAPSY mengiktiraf akta tersebut.

Jawapan saya kepada soalan Lau:
1. Adakah mahasiswa-mahasiswi dibenarkan untuk menyertai kerja-kerja pemindaan AUKU yang telah dijalankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi?

Jawapan: Mahasiswa memang tidak terlibat dengan pemindahan AUKU. Namun kita harus menaruh kepercayaan kepada jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dimana Menteri sendiri yang memilih ahli jawatankuasa tersebut. Malah ahli jawatankuasa akan dilantik daripada golongan-golongan profesional termasuklah peguam yang arif dengan undang-undang. Walaupun mahasiswa merupakan subjek utama dalam perlaksanaan AUKU, tidak semestinya kerja pemindaan ini melibatkan mahasiswa. Apa yang lebih penting AUKU yang dipinda dapat menjadi mekanisme penyelesaian kepada masalah mahasiswa.

2. Adakah mahasiswa-mahasiswi diberi peluang untuk menjadi sebahagian
daripada pengurusan universiti dalam perkara dan isu yang berkaitan dengan hak mahasiswa di dalam kampus?

Jawapan: Sebagai mahasiswa kita tidak harus mencampuri urusan pengurusan kerana pentadbiran yang sedia ada di bawah pimpinan naib canselor Universiti Malaya Dato’ Profesor Dr. Hashim Yaacob telah begitu lancar. Kita juga harus hormat dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak kementerian kepada beliau untuk mengendalikan universiti. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan universiti masih mengambilkira pandangan dan pendapat MPMUM sebagai wakil mahasiswa tentang masalah mahasiswa yang kita salurkan mengikut kuasa budi bicara.

3. Adakah pandangan mahasiswa-mahasiswi diserap ke dalam pentadbiran dan pengurusan universiti?

Jawapan: Ya. Pandangan mahasiswa-mahasiswi memang diserap dalam pentadbiran dan pengurusan sekiranya ia bernas dan untuk kebaikan bersama. Ini dibuktikan dengan pertemuan demi pertemuan yang diatur antara MPMUM sebagai wakil pelajar dengan pihak pentadbiran universiti. Dimana kita diberi peluang mengadu masalah dan berkongsi pendapat.

Saya kira saya cukup mengenali realiti sebenar menulis dan saudara Lau tidak perlu bimbang bahawa saya akan didakwa dibawah AUKU. Saya sedia dihukum jika didapati bersalah melanggar AUKU. Sebagai seorang wakil pelajar saya akan bertanggungjawab dengan apa yang saya buat bukannya menyalahkan kewujudan AUKU.

Chua Hock Kuan
Naib Yang Dipertua
Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya 2005/06

Friday, January 27, 2006

Chinese New Year Gathering Lunch/农历新年收工酒
This is the plate of Lou Sang (Chinese Rojak/Salad!!) we have.

这就是我们享用的“捞生”。(所谓的华人沙律或华人罗查。)Another table, from left YB Fong Kui Lun (MP for Bukit Bintang), YB Tan Kok Wai (MP for Cheras), Lim Guan Eng (DAP Sec-Gen), Ronnie Liu (DAP NGO Bureau Chief), Leong Ooi Kuan and Teresa Kok (DAP MP for Seputeh).

另外一张桌子,左起为方贵伦、陈国伟、林冠英、刘天球、梁爱君以及郭素沁。


Comrades in hands! Loh Chee Heng (Kok Wai's Political Secretary), Leong Kok Wan (Kok Wai's Assistant) and me.

战友和影。右起为罗志兴(国伟政治秘书)、梁国运(国伟助理)。


针对阿都拉萨的警察报案书录取口供—反驳所有不正确和具有恶意的指责。

我在2006年1月25日星期三在冼都警区总部向警方报案,指责一名巫统海外俱乐部成员阿都拉萨不确实的报案书内容。有鉴于此,我已经在2006年1月26日星期四前往八打灵再也警区总部向ASP Shahrizal Ishak录口供。

以下是我的口供简要:


我的第一道问题是为什么我认为报案书中所指的短片不是色情短片?

我表示短片中让人们看到该名女性受辱的痛苦过程。警方如此不人道和不尊重基本人权的搜身程序已经震惊举国上下,以致政府必须成立皇家独立调查委员会以研究和调查警察的搜身程序。

我也表示,如果公开该短片,那么人们(尤其是国会议员、政府高官以及内阁部长)将无法亲眼目睹警方不人道和不尊重人权的真相。所谓一图胜千言,如果该短片没公开,那么人们无法直接相信我们所说的。

更何况,我再次强调皇家调查委员会重来没有把“调查该短片是否属于色情短片”列为该委员会的参考项目(Terms of References)之中,因为委员会知道这事情关系到公众利益,其问题的核心在于拉耳朵裸蹲,而不是在于该短片是否是黄色短片。

过后,我被问及为什么我会认为警方命令该名女性拉耳朵裸蹲是不人道和违反基本人权的?

我回答表示由敦赛定领导的皇家独立调查委员会最近刚刚公布的报告书已经很好地回答这道问题。该报告书第23页表示该委员会建议警方立即停止拉耳朵裸蹲的搜身程序。

虽然第一份皇家调查委员会的报告书中已经罗列许多建设性的建议和看法以改善警方的工作效率,但是该报告书也指责警方迄今对改善依然保持固执的态度,并且对忽略对基本人权与人性尊严的尊重。委员会也敦促政府赶紧设立警察投诉和舞弊独立委员会。

这一切都证明了一点,那就是大马皇家警察部队在人权方面的醒觉与了解确实存有弱点­。我们期待的是一支受人尊重的世界级和专业的警察部队。

接下来,我被询问为何我认为阿都拉萨的报案书对首相来说是一种侮辱?

在这之后,我再被询问为何我认为阿都拉萨的报案书对皇家调查委员会来说是一种侮辱?

这两道问题其实是分开提问的问题,但是我的答案基本上是一致的,既成立该委员会的目的就是要调查和研究警方的搜身程序有否违反人权,并且针对警方的搜身程序提供改善意见。该委员会的成立足以显示政府意欲改善大马皇家警察部队的人权记录。阿都拉萨的报案书具有诋毁政府诚意之嫌。

更何况,我也质疑阿都拉萨错误百出的报案书是否具有转移视线之嫌。

我的第五道问题是为何我认为如果郭素沁没有在国会向国会议员和内阁部长公开该短片,她将会被视为失责的国会议员?

国会是国会议员为民请命的最佳平台。马来西亚是一个奉行议会民主和三权分立的国家。而国会是大马的最高立法机构。如果身为立法议员的国会议员不在国会殿堂辩论关系全国2千6百万人民的基本人权,那么我们要在哪里辩论如此重要的国家大事呢?

我的最后一道问题是到底我知道郭素沁是如何得到阿都拉萨的报案书。

我回答说这个问题应该由郭素沁亲自回答。她没有向我透露她是如何得到该报案书。

整个口供录取过程大约在当天下午3时结束。我的报案将会转交予冼都警区总部作进一步调查。

Rakaman kenyataan saya di IPD Petaling Jaya – Menyanggal segala tuduhan liar yang berniat jahat

Saya telah diminta pada 26hb Januari 2006 pukul 12:30 petang di IPD Petaling Jaya untuk merakamkan kenyataan saya dengan ASP Shahrizal Ishak berhubung dengan laporan polis saya yang dibuat di IPD Sentul, Kuala Lumpur pada 25hb Januari 2006 yang menyatakan bahawa laporan polis yang dibuat oleh seorang ahli Kelab Alumni UMNO Luar Negera yang bernama Abdul Razak bin Mohd Ghazali yang melamparkan tuduhan-tuduhan yang palsu dan silap terhadap Ahli Parlimen Seputeh, YB Teresa Kok.

Berikut adalah sinopsis kenyataan saya:


Soalan pertama saya ialah mengapakah saya kata klip video itu bukan merupakan satu bahan lucah seperti yang dinyatakan dalam laporan polis saya?

Saya mengatakan bahawa video klip itu membayangkan kesengsaraan dan kepahitan seorang tahanan wanita yang dipaksa untuk berbogel membuat ketuk-ketampi di hadapan seorang polis wanita. Perbuatan polis yang tidak perikemanusiaan dan bercanggahan dengan prinsip hak asasi manusia ini telah mengejutkan kerajaan dan masyarakat umum sehingga kerajaan menubuhkan Suruhanjaya DiRaja untuk menyiasat dan mengkaji prosedur semak tubuh PDRM.

Selain itu, saya juga menyatakan bahawa jikalau video klip itu tidak didedahkan, maka ini akan menimbulkan tanda soal daripada orang ramai terhadap kesahihan tuduhan yang dibuat oleh YB Teresa Kok kerana tuduhan-tuduhannya hanya tinggal sebagai tuduhan yang tidak dapat disahkan. Dengan adanya klip video ini, maka Ahli-ahli Parlimen, khususnya Menteri-menteri Kabinet dapat melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana seriousnya pencabulan hak asasi yang sedang berleluasa di kalangan pegawai PDRM.

Malahan, saya juga bertambah bahawa sama ada klip video itu bahan lucah atau tidak langsung tidak pernah dimasukkan dalam terma-terma rujukan Suruhanjaya Diraja kerana apa yang melibatkan kepentingan orang ramai dalam isu ini ialah pencabulan hak asasi manusia dengan arahan ketuk-ketampi bogel dan bukannya soal klip video itu bahan lucha atau tidak.

Saya kemudian ditanya mengapakah saya mengatakan tindakan polis yang mengarahkan wanita itu ketuk-ketampi secara berbogel adalah tidak berperi-kemanusiaan dan mencabuli hak asasi manusia.

Saya telah menjawab bahawa ini telah dijawab dalam laporan Suruhanjaya Di-Raja yang diketuai oleh Tun Dzaiddin baru-baru ini. Laporan itu telah menyatakan dalam muka surat 23 bahawa Suruhanjaya Di-Raja mencadangkan supaya tindakan mengarahkan tahanan untuk berketuk-ketampi berbogel harus diperhentikan serta-merta.

Laporan Suruhanjaya Di-Raja juga menyimpulkan bahawa PDRM masih degil untuk berubah dan insensiif terhadap hak asasi dan maruah manusia walaupun Suruhanjaya Di-Raja pertama telah memberi banyak pandangan yang bernas dan konstruktif untuk penambahbaikan jalan kerja PDRM. Suruhanjaya Di-Raja ini juga menggesa kerajaan menubuhan Jawatankuasa Bebas Siasatan Terhadap Salahlaku dan Aduan Polis (IPCMC – Independent Police Complaints and Misconducts Commission).

Kesemua ini telah menunjukkan bahawa PDRM memang mempunyai kelemahan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kita menginginkan satu pasukan polis bertaraf dunia yang disegani dan dihormati.

Seterusnya, saya ditanya mengapakah saya mengatakan tindakan Abdul Razak Mohd Ghazali itu satu penghinaan terhadap YAB Perdana Menteri?

Saya terus ditanya mengapa saya menyatakan tindakan Abdul Razak Mohd Ghazali itu juga satu penghinaan terhadap Suruhanjaya Di-Raja?

Kedua-dua soalan ini ditanya secara berasingan tetapi jawapan saya adalah sama iaitu penubuhan Suruhanjaya Di-Raja yang ditauliahkan oleh DYMM Yang Di-Pertuan Agong adalah untuk mengaji prosidur kerja berkenaan dengan proses semak tubuh dan memberi cadangan-cadangan untuk pembaikannya. Penubuhannya jelas memperlihatkan komitmen kerajaan untuk menangani masalah pencabulan hak asasi yang berlaku di dalam PDRM. Ianya juga menunjukkan betapa seriousnya kerajaan dalam menangani isu ini.

Tindakan Abdul Razak bin Mohd Ghazali yang membuat laporan polis berdasarkan fakta silap telah dipersoalkan oleh saya di mana saya berpendapat laporan polis itu mungkin bertujuan untuk mengalihkan pandangan orang ramai terhadap isu pokok yang sedang berlaku ini.

Mengapakah YB Teresa Kok akan dilihat gagal dari segi menjalankan tugasnya sekiranya beliau tidak mendedahkan kelip video berkenaan kepada media dan Ahli Parlimen, termasuk Menteri di kabinet di Bangunan Parlimen?

Parlimen merupakan platform terbaik untuk Ahli-ahli Parlimen menyuarakan pandangan, hasrat, masalah dan kepincangan rakyat yang diwakilinya. Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan doktrin pengasingan kuasa di antara perundangan, kehakiman dan juga eksekutif. Parlimen merupakan institusi perundangan tertinggi di negara kita mengikut Perlembagaan Persekutuan. Di manakah kita boleh memperbahaskan dan membincangkan perkara pokok yang mempunyai hubungan rapat dengan hak asasi 26 juta rakyata Malaysia kalau bukan di Parlimen? Jikalau kita menginginkan satu pasukan polis yang bertaraf dunia dan disegani, saya berpendapat bahawa Parlimen merupakan tempat yang paling sesuai agar semua wakil dapat berkongsi idea bagaimana untuk memajukan prestasi PDRM.

Saya juga menambah bahawa memang Parlimen telah dijadikan tempat hangat perbincangan dan perbahasan Ahli-ahli Parlimen dalam isu ini dimana dalam Perbahasan Bajet 2006 Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Peringkat Dasar dan Peringkat Jawatankuasa, isu prestasi polis ini begitu hangat diperbahaskan. Malahan YB Ketua Pembangkang dan YB Teresa Kok masing-masing telah membawa usul potong gaji RM10.00 terhadap Timbalan Menteri keselamatan Dalam Negeri Dato’ Noh Omar dan Ketua Polis Negara Tan Sri Bakri Omar.

Oleh itu, saya tidak menampak apa-apa sebab mengapa ianya tidak harus dibawa ke Parlimen.

Soalan saya yang terakhir ialah sama ada saya tahu bagaimana YB Teresa Kok mendapat laporan polis Abdul Razak Mohd Ghazali.

Saya menjawab bahawa soalan ini wajar ditujukan kepada YB Teresa Kok dengan mana saya tidak diberitahu bagaimana beliau memperolehi laporan polis itu.

Sessi rakaman kenyataan ini berakhir pada pukul 3:00 petang dan saya diberitahu bahawa laporan polis saya ini akan dihantar ke IPD Sentul untuk siasatan lanjutan supaya Pegawai Penyiasat (Investigating Officer) di sana dapat menjalankan perbandingan keterangan.

Thursday, January 26, 2006

Road dividers along Jalan SS4A/1 – long delay from MPPJ criticized.

A group of residents from SS4A had at the end of December 2005 came to me to complain that vehicles coming from Jalan SS2/3 would take an easy turn to cut-into SS4A , which is prohibited as the road is painted with double lines, indicating that vehicles are not allowed to cut-in into Jalan SS4A/4.

It is also learnt that such cut-in is also dangerous in nature as head-on collision may easily happen when drivers coming out from Jalan SS4A/4 are always unaware of any cutting-in vehicles.


In view of this, the group of concerned residents in SS4A had called-up MPPJ officers numerously to install Polyurethane road dividers (as shown in picture) to prevents vehicles from cutting-in.


Unfortunately, MPPJ turned a deaf ear to them. I personally on 3rd January 2006 wrote-in to the YDP of MPPJ, Y. Bhg. Dato’ Ahmad Termizi to highlight the issue, with the letter carbon-copied to Puan Sharipah Marhaini bt Syed Ali (Director, MPPJ Department of of Development Planning) and Encik Abdul Shukor bin. Mohamed Noor (Director, MPPJ Department of Development and Maintainance)

In my letter, I have requested MPPJ to reply my letter in TWO-week time to update what action has been taken, or will be taken by MPPJ to resolve the matter. (Please refer to letter attached).

2 weeks passed and not only there is no actions from MPPJ, but there is not any official reply from MPPJ as to what action will be done by MPPJ.

I called up the Department of Development and Maintainance of MPPJ on 19th January 2006 only to find out that MPPJ will definitely start installing the dividers by the week (which was a week ago), despite calling up the offices more than 6 times on the same day. In order to hold them accountable, I had requested the department to reply me in black-and-white but i have receive nothing to date though I had given them my email address, mobile number as well as fax number.

If MPPJ were to continue with this kind of working culture of continue to turn a deaf ear to taxpayers complaints, PJ folks will have every reason to stage objection to the new 10% increment in assessment tax.

Petaling Jaya will obtain city status in 2006, but this will be meanngless for PJ folks if accountability and transparency are still seriously lacking in MPPJ. To restore confidence of taspeyers in MPPJ, let’s make MPPJ accountable by restore local authority election. Proper checks-and-balances must be in place for a healthy democratic “PJ City”.

Rujukan-rujukan saya semasa membuat laporan polis di Sentul

Rujukan-rujukan saya:

Penal Code (Kanun Keseksaan):

Section 182. False information, with intent to cause a public servant to use his lawful power to the injury of another person.Whoever gives to any public servant any information orally or in writing which he knows or believes to be false, intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, such public servant to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person, or to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand ringgit, or with both.


Section 499. Defamation.Whoever, by words either spoken or intended to be read or by signs, or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person, intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person.

Section 500. Punishment for defamation. Whoever defames another shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Printing Presses and Publication Act Section 8A. Offence to publish false news.
(1) Where in any publication there is maliciously published any false news, the printer, publisher, editor and the writer thereof shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding twenty thousand ringgit or to both.

(2) For the purposes of this section, malice shall be presumed in default of evidence showing that, prior to publication, the accused took reasonable measures to verify the truth of the news.
(3) No prosecution for an offence under this section shall be initiated without the consent in writing of the Public Prosecutor.

Wednesday, January 25, 2006

我今日在冼都警察局向警方报案...

我今日在冼都警察局针对阿都拉萨于1月23日向警方报案,并且在报案书上针对行动党士布爹区国会议员作出毫无根据的指责。

其中阿都拉萨在报案书中指郭素沁在国会“以电脑储藏、传播和分发黄色短片予国会议员和报章及新闻电视台记者观看。”

有鉴于以上这项指责及阿都拉萨在报案书中针对郭素沁所作出的种种指责都是不合理和不正确的,因此我向警方报案,要求警方调查阿都拉萨的指责。我的报案书内容如下:


警方报案书

姓名:刘永山
身份证号码:78xxxx-xx-xxxx
性别:男性
地址:八打灵再也百乐花园第20/9路,门牌24号。
职位:社青团全国副宣传秘书

我要针对一名巫统海外毕业生俱乐部成员Abd Razak Bin Mohd Ghazali(译名:阿都拉萨,身份证号码:680606-10-6259)在2006年1月23日在冼都警察局的报案书内容(报案书号码:Sentul 001133/06)而向警方报案。

该报案书向士布爹区国会议员郭素沁作出以下指责:
i) 指责YB郭素沁以电脑储藏、传播和分发黄色短片予国会议员和报章及新闻电视台记者观看;
ii) 指责YB郭素沁诬告短片中的女性为中国女子,其实该名女性是一名本地马来女性;
iii) 指责YB郭素沁故意通过公开该短片来羞辱短片中的女性,这已经破坏大马女性的尊严;
iv) 指责YB郭素沁破坏大马皇家警察的公信力;
v) 指责YB郭素沁破坏大马各民族的团结;
vi) 指责YB郭素沁破坏马中两国的友好关系;
vii) 指责YB郭素沁破坏马来西亚的旅游业发展,因为这事件导致许多中国游客对大马却步;
viii) 指责YB郭素沁挑起震撼状况,导致大马人民对不满政府和警察。

YB郭素沁所展示的短片并非是黄色短片,而是一个让人们看见该名女性被迫在一名女警面前拉耳朵裸蹲所必须承担的痛苦的短片。警方如此不人道和违反人权的做法已让政府和蔼人民大吃一惊,以至政府必须成立皇家独立调查委员会以调查警方在这方面的工作程序。因此,阿都拉萨的指责是没有根据的。

除此以外,阿都拉萨的报案书对已经成立独立调查委员会以调查此事的首相和内阁成员来说是一种侮辱。尤以甚之,阿都拉萨的报案书对已经被最高元首核准成立的皇家调查委员会来说也是一种侮辱。

YB郭素沁已多次澄清,既她本人重来没有表示短片中的女性是一名中国籍女性,反之她本人多次表示她不认识短片中的女性。她本人所说过的是:在短片中所看到的拉耳朵裸蹲事件与四名中国女性在2005年11月3日被警方扣留时所面对的遭遇是一样的。因此,阿都拉萨的报案书已经扭曲事实,并且是不怀好意的。

YB郭素沁只是履行她作为人民代议士的责任。如果她不在国会大厦让传媒、国会议员(包括内阁部长)观看该短片,她将被指为是一名失责的议员。

阿都拉萨的报案书中所作出的种种指责不仅充数着不确实的资料,而且也有意破坏YB郭素沁的名誉。阿都拉萨的行径已经触犯刑事法典第182、499及500条文,及出版、刊登及印刷法令地8A条文,因此我要求警方调查他的举动。

刘永山 谨启

Saya membuat laporan polis...

Saya telah membuat satu laporan polis terhadap Razak Mohd Ghazali yang membuat laporan polis yang tidak tepat terhadap Ahli Parlimen untuk Seputeh, YB Teresa Kok.

Laporan polis yang dibuat oleh Abdul Razak Mohd Ghazali pada 23hb Januari 2006 antara lain menuduh YB Teresa Kok sebagai “menyimpan, mengedar dan menyebarkan bahan lucah (video) dengan menggunakan komputer riba kepada beberapa orang Ahli Parlimen dan kepada wartawan akhbar serta televisyen”.

Tuduhan ini bersama-sama dengan tuduhan liar lain adalah satu tindakan yang tidak wajar dan pihak polis perlu manjalankan siasatan terhadap tuduhan-tuduhan liar ini. Laporan saya adalah seperti di bawah:


====

Laporan Polis

Nama: Lau Weng San
No Kad Pengenalan: 78xxxx-xx-xxxx
Jantina: Lelaki
Alamat: No: 24, Jalan 20/9, Taman Paramount, 46300 Petaling Jaya.
Jawatan: Penolong Setiausaha Publisiti Kebangsaan Belia Sosialis DAP (DAPSY).

Saya membuat laporan polis dengan merujuk kepada laporan polis yang dibuat oleh seorang ahli Pertubuhan Alumni Kelab-kelab UMNO Luar Negara, Abd Razak Bin Mohd Ghazali (No K/P: 680606-10-6259) pada 23 Januari 2006, nombor laporan polis: Sentul 001133/06.

Laporan polis itu menuduh YB Teresa Kok Suh Sim, Ahli Parlimen Seputeh dengan tuduhan-tuduhan berikut:

i) menyimpan, mengedar dan menyebarkan bahan lucah (video) dengan menggunakan komputer riba kepada beberapa orang Ahli Parlimen dan kepada wartawan akhbar serta televisyen;
ii) menuduh YB Teresa Kok melakukan fitnah dengan menuduh wanita di dalam video tersebut adalah pelancong dari Negara China, tetapi hakikatnya wanita tersebut adalah rakyat tempatan berketurunan Melayu;
iii) secara sengaja telah mengaibkan wanita di dalam video disiar kepada umum dan menjatuhkan maruah kaum wanita di Malaysia;
iv) menuduh YB Teresa Kok merosakkan kredibiliti Pihak Polis DiRaja Malaysia;
v) merosakkan perpaduan dan integrasi antara kaum-kaum di negara ini;
vi) mengeruhkan hubungan baik di antara Negeri China dan Malaysia;
vii) merosakkan industri perlancongan kerana menimbulkan ketakutan di kalangan pelancong dari Negeri China ke negara ini;
viii) menimbulkan suasana gempar di antara kerajaan dan rakyat, menimbulkan rasa tidak senang dan sentimen kebencian rakyat terhadap kerajaan serta pihak Polis DiRaja Malaysia.

Kelip video yang ditunjukkan oleh YB Teresa Kok bukannya video lucah tetapi ia adalah kelip video yang membayangkan kesengsaraan dan kepahitan seseorang tahanan wanita yang dipaksa untuk berbogel badan dan membuat ketuk-ketambi di hadapan seorang polis wanita. Perbuatan polis yang tidak perikemanusiaan dan bercanggah dengan prinsip hak asasi manusia ini telah mengejutkan kerajaan dan masyarakat umum sehingga kerajaan menubuhkan Suruhanjaya DiRaja untuk menyiasat dan mengkaji prosedur polis sebegini. Jadi tuduhan Abdul Razak bin Mohd Ghazali di atas adalah amat tidak berasas.

Selain itu, laporan polis Abdul Razak bin Mohd Ghazali juga merupakan penghinaan terhadap kebijaksanaan YAB Perdana Menteri dan kabinet yang telah menubuhkan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat isu ketuk-ketambi di balai polis sebagaimana yang ditunjukkan dalam kelip video berkenaan. Sehubungan dengan itu, laporan polis Abdul Razak juga menunjukkan penghinaan terhadap Suruhanjaya DiRaja yang ditubuhkan dan ditauliahkan oleh YDP Agong.

YB Teresa Kok telah banyak kali menjelaskan bahawa beliau tidak pernah mendakwa wanita dalam kelip video itu adalah pelancong dari Negeri China, tetapi sebaliknya beliau selalu berkata kepada media bahawa beliau tidak kenal wanita dalam kelip video tersebut. Apa yang beliau kata ialah ketuk-ketambi yang dilakukan oleh wanita dalam kelip video itu adalah sama dengan tuduhan 4 warga China yang ditahan oleh polis pada 3 November 2005, jadi laporan polis yang dibuat oleh Abdul Razak bin Mohd Ghazali telah memutar-belitkan fakta dan penuh muslihat jahat.

YB Teresa Kok hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Beliau akan dilihat gagal dari segi menjalankan tugasnya sekiranya beliau tidak mendedahkan kelip video berkenaan kepada media dan Ahli Parlimen, termasuk Menteri di kabinet di Bangunan Parlimen.

Kesemua tuduhan yang tertulis dalam laporan polis Abdul Razak bin Mohd Ghazali bukan sahaja penuh dengan maklumat palsu, tetapi ia juga bertujuan untuk merosakkan namabaik YB Teresa Kok. Perbuatannya telah bersabit kesalahan seksyen 182 dan seksyen 499 dan 500 dalam Kanun Keseksaan, dan juga seksyen 8A dalam Akta Cetakan (Printing Presses and Publication Act), jadi saya minta polis untuk menjalankan siasatan terhadap tingkahlaku beliau. Sekian laporan saya.

Tuesday, January 24, 2006

令人伤心的普腾

普腾和福士伟根联营合作触礁引发震荡,导致普腾的股价在吉隆坡股票交易所剧跌20巴仙。这是继福士伟根首席执行员柏恩比斯志雷特周四在密治根宣布将不会与普腾进行任何联营计划,反之将会在个别计划上观察是否能够支援或支持普腾,而不是任何联营或合作计划。

从‘联营或合作计划’到‘观察支援或支持’,我们可以清楚看见福士伟根立场的极大转变。这不仅让国人大吃一惊,甚至也令首相、国库领导层和普腾高级管理层也坐立不安。

回顾普腾和福士伟根的合作关系,我们可以追索到2004年年尾普腾当时与福士伟根签署的联合谅解备忘录。该谅解备忘录阐明作为一想长期性质的夥伴策略,普腾将会在大马装配以及负责大马和区域市场的福士伟根汽车销售,这是为日后的技术分享和联合发展计划而铺路。与此同时,普腾也可以使用福士伟根雄厚的技术研发资源(包括福士伟根引擎和其他组件的研发)。福士伟根也将会协助普腾提升其汽车装配厂的生产标准,以及研究如何运用普腾现有的资源和技术来开发联合汽车设计和发展计划。

财经舆论界当时已提醒签署谅解备忘录并不代表普腾已经肯定获得福士伟根的技术援助,因为接下来更重要的就是股权的问题。天下没有白吃的午餐。如果普腾要获得福士伟根的精湛汽车制造技术,那么普腾必须允许福士伟根入主普腾。问题是多少巴仙?

由于福士伟根是外国汽车制造商,而普腾又是一家政联公司,以政府过去一直坚持在政联公司持有决定性股权(Controlling stake)的原则,股权谈判预料并不顺利。柏恩比斯志雷特的言论恰好再次证明大马政府即使在普腾面对困难重重的困境下也不愿意破例让外国汽车制造商拥有普腾决定性股权。

我无须在这里大费周章撰写普腾的困境,但是普腾除了面对国内市场萎缩之外、其外销记录一直差强人意。这与普腾本身的技术研发和汽车素质有很大的关联。如果要解决这些问题,普腾必须要果敢地采取破釜沉舟的策略让普腾走出去。

对投资者和大马人民来说,福士伟根当初愿意和普腾签署谅解备忘录是大马汽车工业历史的一大喜讯,但是随后却无法维持后劲与福士伟根缔结更密切的合作关系,这不仅令普腾的投资者表示失望,也伤透全体大马人民的心。并非每一个大马人民都拥有一辆普腾,但是大马政府确实普腾的最大股东,而大马政府的股东是全马2千6百万人民。难道普腾的起落会与我们无关吗?

普腾此次并非是第一次错失良机与外国汽车制造商联营。在去年7月11日《南洋商报》的独家专访中,普腾前首席执行员拿督纳丝米曾表示政府在过去20年对普腾的过渡保护已经导致普腾失去许多与国际汽车制造商进行策略联盟的机会,结果这些汽车制造商纷纷前往泰国,一个在汽车工业上的起步比大马还要迟,但现在却比大马达致更大的成功。

纳丝米透露美国汽车工业的巨人通用汽车(General Motors Corp.)一度对普腾的股份有兴趣,但由于政府的过渡保护,导致普腾错失与这家全球最大的汽车制造商缔造策略联盟的良机。

通用汽车过后转入泰国,虽然泰国的汽车工业起步比大马迟,但是在实现“东方底特律”,进而成为东南亚的汽车装配和出口中心这方面,泰国却比大马还要成功。

由此可见,当本地汽车工业迈向更开放的同时,政府其实不应该以僵硬的方式来控制普腾的股权,导致普腾失去与与国际汽车制造商巨人进行策略联盟的“黄金机会”。

如富豪之类的典型瑞典汽车其实是由福特汽车拥有,以及传统英国汽车如劳斯莱斯现在是BWM所拥有。虽然人们一般上认为斯古达汽车Skoda是捷克品牌的汽车,但是福斯伟根已经在1991年从捷克政府手上收购斯古达。斯古达在1997年已经超越飞霞Fiat成为中欧最畅销的汽车,其2000年45万汽车的产量已经逼近大马2004年的汽车销售总数。

就在新的国际汽车工业潮流逐渐涌现时,政府应更具伸缩性地处理普腾的问题。所谓的“国家利益”不能以政府持有多少股权作为衡量标准,反之我们要以新的“国家利益”,即以人民利益为依归作为标准。

Monday, January 23, 2006

An extract of the Royal Commission Report on Nude Earsquat...

I have a copy of the Report of the Commission To Enquire Into The Standrad Operating Procedure, Rules And regulations In Relation To The Conduct Of Body Search In Respect Of An Arrest And Detention By The Police.

Just want to extract Chapter 6 Recommendations and Chapter 7 Conclusion of the Report as below for you all to read, which I think are the most crucial parts of the Report which bear the strongest remarks on the Police Force.


==========

Para 8.2 of Chapter 2 has mentioned as follow:
"For the above reasons, we recommend that the practice of Police ordering detainees to do the Ketuk Ketampi in the nude while in detention be discontinued immediately. needless to say, it is indeed a degrading and humiliating experience for female detainees especially to be subjected to such practice."

CHAPTER 6: RECOMMENDATIONS

Having considered the evidence, relevant provisions of the IGSO, the Syariah principles, human rights perspectives and in light of our comparative studies on best practices in other Commonwealth jurisdictions, we make the following recommendations:

1. A Code of Practice On Body Search be passed as a subsidiary legislation under the Criminal Procedure Code. A draft on the proposed Code of Practice is as per Schedule A.
2. Chapter IV and VI of the Criminal Procedure Code dealing with searches be amended to incorporate the following:
i. Decency to be defined to include prohibition of total exposure of a person’s body at any one time as most jurisdictions provide for partial clothing when such a search is conducted: and
ii. To adopt different categories of searches beginning from the least intrusive to most intrusive i.e. pat down search, strip searcg and intimate search.
3. Whole Body Scanners be installed in police stations.
4. PDRM shall make the Code of Practice on Body Searcgh accessible to the public through their website.
5. Educate the public of their personal rights during investigations through public campaigns and other means including through their website.
6. To emphasise on the importance of human rights in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, other International Instrument and Syariah principles through an increase in training and awareness programmes within PDRM.[1]
7. To expedite the establishment of an Independent Police Complaints and Misconduct Commission as recommended in the Royal Commission Report[2] be implemented without further delay.

CHAPTER 7: CONCLUSION

1. In preparing this Report, we, the Commissioners noted an overall lack of publicly accessible information on Standard Operating Procedures of the PDRM, the precise scope of its powers over detainees, its methods of internal governance as well as resources available to those who wish to make complaints against police officers. This deficiency points towards a lack of transparency and accountability of the PDRM to the Malaysia public not just in terms of bodily searches carried out on detainees but also in its very function as law enforcer and peace keeper of the nation.

2. Many such grievances have adequately been addressed by the Report of the Royal Commission to Enhance the Operations and Management of the Royal Malaysian Police. Suffice to say, the Royal Commission Report made many highly constructive recommendations to inter alia enhance investigative policing, compliance with human rights obligations, the role, functions and organisation of the PDRM. Despite those recommendations having been made and justified criticisms that have consistently been raised against not just individual police officers but the PDRM as a whole, the PDRM remains resistant to change and insensitive towards the most fundamental of human rights and dignity.

3. In conclusion, we urge that the recommendations made in this Report and also the Royal Commission report be measured out and implemented. But of even greater importance, we, the Commissioners are of the view that there must be first a shift in the mindset of those within the PDRM so that there is an unwavering commitment to work towards a police culture that is more effective, responsibility driven and human rights sensitive.

[1] Chapter 10, Recommendation 2 of the Report of The Royal Commission To Enhance The Operation And Management of The Royal Malaysian Police
[2] Ibid, Chapter 6, Recommendation 12

Sunday, January 22, 2006

行动党新加影支部施贫赠老

行动党新加影支部理事会一行人在支部主席傅仕祥的带领之下,连同雪州行动党主席王志坚以及雪州行动党宣传秘书刘永山今日在新加影支部会所向现场 30名贫穷老人派发新年红包和礼物。

这30 名乐龄人士是经过加影各华团确认为贫穷人士的老人。行动党新加影支部主席傅仕祥表示 "在我们即将欢庆一年一度的农历新年时,我们也不应该忘记被遗忘的老人。"

除此以外,新加影支部的各理事也一起出席分发红包、蕉柑和礼物予现场的老人家。一名热心人士徐素凤女士也包销部分礼物予老人。她希望日后加影一代的居民能够更踊跃参加类似的活动。

雪州行动党主席王志坚表示: "乐龄人士在建国的路程中扮演重要的绝色,他们是建国的拓荒者,因此这次新加影支部主办的这项施贫赠老 活动是非常有意义的。"

雪州行动党宣传秘书刘永山表示: "在佳节即将来临之际,雪州行动党各支部没有忽略地方乐龄人士的贡献,因此每年喜庆节日时,我们希望通过这样的活动让这些老人家感染新年气氛。"

Saturday, January 21, 2006

Royal Commission report on nude squat incident - made it public NATIONWIDE on Jan 23.

Deputy Secretary-General of the Ministry of Internal Security Datuk Hamzah Md Rus, who is also the Secretary of the Royal Commission has informed in the press that the report will be made available to the public at 3pm on next Monday, 23rd January 2006. The report can be bought from the Ministry of Internal Security in Putrajaya and also Jabatan Penerbitan Negara.

We welcome the final decision from the Cabinet to make the report a public document but it should also be assured that the report shall also make public nationwide simultaneously, not only making it available in Putrajaya and Kuala Lumpur.


By making it available nationawide, members-of-public who are concerned with the issue but who are not living in Klang Valley will have the opportunity to have the first read on the report. Limiting it sales only in Putrajaya and Kuala Lumpur at the first day it is released publicly is not different from ignoring the right to know of the people concerned living in other parts of the nation.

On the other hand, Parliamentary Opposition Leader Lim Kit Siang had on yesterday morning phoned Parliament Secretary Datuk Abdullah to learn about the distribution of the reports to MPs. However, Datuk Abdullah replied that he did not know when Parliament will have the reports.

Such happening is much regretted. Today is already Saturday and the Parliament is off today and tomorrow. If the reports were to be distributed to the hands of MPs on Monday, the Parliament must have all 219 reports on Monday morning. But how would Parliament staffs be able to courier the report to all MPs nationwide in less than 24 hours. One must know that the Parliament is currently not seating and all MPs are now at their respecetive constituents. This would mean that people living in Klang Valley will definitely be able to read the report much earlier than most MPs.

Therefore, we hope that the Ministry of Internal Security can arrange for the report to be available in all Federal Government buildings and deportments office in each state, or at least publis the summarization of the reports in the ministry website to express the Ministry’s sincerity to respect the rights-to-know of the people.

独立调查委员会报告书应在1月23日全国同步发售。

国安部副秘书长拿督韩沙今日在各大报章表示公众人士可以在1月23日下午三时向国安部和国家印务公购买独立调查委员会《针对女郎脱光接受体检被偷拍的体检程序调查报告书》。

我们固然欢迎内阁发售有关报告书予公众人士的决定,但是国安部应该在同一时间在全国各地发售该报告书,而不只是在布城和吉隆坡售卖该报告书。


如果有关报告书能够同步在全国各地同时发售,那么全国各地关心此事的公众人士和人民代议士能够和居住在巴生谷河流域一带的居民先睹为快。当国安部限定两个地方(国内安全部布城办公室以及吉隆坡陈秀连路国家印务局)发售该报告书,该部门其实已经否决全国各地人民的知情权。

此外,国会反对党领袖林吉祥昨日上午致电国会秘书拿督阿都拉,以了解将分派给国会议员的裸蹲调查委员会委员会报告,但拿督阿都拉却完全不知何时才将拿到有关报告。

这是令人遗憾的。今天已经是星期五,星期六和星期日已经是国会的休假日。如果国会议员要在周一得到该份报告,那么政府国会只有在下周一上午时段整理该报告。国安部和国家印务局是否拥有充分的时间把219本报告书送来国会,国会的工作人员又是否有时间通过快邮把这219本报告书寄送到所有国会议员的办公室,尤其是现在国会上下议员已经休会,大多数议员现在分布全国各地。如果依此推算,巴生谷河流域一带的居民很大可能比许多国会议员还要早得到该报告书。

希望国安部能够安排该份报告书能够同时在各州的联邦政府大厦出售该报告,至少能够通过网络刊登报告书的内容大纲,以显示国安部真正注重知情权和透明度的诚意。

Friday, January 20, 2006

华教问题源自政策还是行政偏差?

当今大马记者郭史光庆也在当场采访该讲座会.以下是笔者从当今大马下载该新闻.
---
华教问题源自政策还是行政偏差?
郭史光庆
Jan 18, 06 2:03pm
马青总秘书兼亚依淡区国会议员魏家祥认为,今天华教所面对的问题,主要源自于政府内部政治权力和行政权力的角力。但是,魏家祥的说法并不被行动党蕉赖区国会议员陈国伟认同。

两人是在昨日一场题为“新学年,为华小把脉”的讲座上,联同教总总务陈宝武,对华小问题发表本身的意见。


这场由《东方日报》与雪华堂社会经济委员会联办的讲座,吸引了约40名出席者,讲座主持人是该委员会副主席杨有为。

魏家祥一开场即表示,出席讲座并不是为了“挡子弹”或“说官话”,而是听取其他人的批评,以便能够在未来更加全面地处理问题。

抨击教育局行政偏差

他大力抨击教育部官员所提供的各项数据,包括华小教师和临教人数,“他们呈现数据的方式会让你大吐口水,这些数据的呈现不合逻辑,只有答案,没有计算的方式”。

身为马青教育局主任,近年来专注于解决国立大学入学和华小师资问题的魏家祥,与出席者分享了许多教育部行政偏差的例子。

他表示,教育部官员所提供的不准确数据,加上该部门的行政偏差,导致华小师资荒无法根治。

他语气沉重地表示,“有时候我们在和行政人员对抗的时候,也感到意兴阑珊,但是遇到董教总的朋友时,有时大家会想起,如果不去做,我们会失去更多的机会”。

2010年华小师资大挑战

魏家祥也警告,华小师资问题将在2010年面对更严峻的挑战,因为政府计划在该年达致小学师资50巴仙大专化的目标。

他认为,“教育部必须有长远的计划,不能只是进行华小教师的在职培训,而是应该像大学科系一样,有系统的进行师资培训,不然到时可能只有国小能够达到大专化的目标”。

魏家祥希望,在今年开始推行的第9大马计划中,马华能够朝上述目标努力,而政府也能依据地方需求,增建、扩建或搬迁华小,同时让华小获得更加公平的教育拨款。

今年是第9大马计划实行的第一年,首相阿都拉将在今年4月的国会上,提呈该计划的详细内容。

指马华在谈判中坚持底线

出席讲座的社青团副宣传秘书刘永山在交流环节中质问魏家祥,究竟马华在国阵内部进行了什么工作,为何不能对外公布。

魏家祥回应,马华已尽力在国阵内部通过谈判争取华教的利益,但是大马的政治现实,以及马来报章玩弄种族情绪的报道手法,不利于马华通过媒体向政府提出要求。

“马华经常被人批评,但是我可以告诉你,最后的结果不是天上掉下来的。”

他进一步解释,在华小第二阶段的数理英化方案上,虽然马华没有公布国阵内部的谈判过程,但是马华代表清楚了解谈判的底线并坚持到底。

“当马来报章玩弄种族情绪,华文报章也作出报道后,政党高层面对各自族群的压力,在谈判时就取决于各自的政治实力,谈判的开价是你们所想不到的,过程中对方的要求可能更高。”

他说,马华领袖在过程中不断尝试说服教育部长希山慕丁,总会长黄家定和署理总会长陈广才也亲自与首相阿都拉商谈,因此导致政府一再拖延公布第二阶段的方案。

“不象反对党,马华是要交货的,不能只是讲了就算,但一旦官员玩弄我们,我们就会闯祸,大家要了解我们的苦衷......我们已经尽力去做,希望大家能够在未来互相配和支援。”

单元化教育政策是华教问题根源

陈国伟则质疑魏家祥的说辞,“马华说要内部协商,出来后又因为马来报章而不能公布,让人怀疑国阵是否真的有分享政权,马华是不是当家也当权”。

他也以《中国报》事件调侃马华,指后者不但对马来报章束手无策,也无法维护自己的报章,在经过内部协商后两名总编仍须辞职。

“马华要坚强,不能只是显得无奈,宁愿丢官也要做该做的事情。”

“若家祥大义凛然,但是党的表现却不同,其中就一定有问题。”

陈国伟展示一张马华在1999年大选前夕于本地华文报章刊登的广告,指该党成功争取增建5间华小。

“但是至今已过了6年,却只建了2所。韩春锦也当了几年的教育部副部长,每年都说华小师资没有问题,但是每年却都出现问题。”

他也提醒出席者,指国阵在2004年大选前并没有承诺增建华小,但是却仍然能够赢得9成的席位,“国阵不须要增建华小都能够赢得选票,那么执政后又何必改变对华教的政策?”

陈国伟认为,华教问题的根源,就是政府欲推行单元化教育政策,以及巫统核心领导层的种族歧视观念。


双语教学导致华小变质

陈宝武则表示,目前华教面对最大的挑战,就是如何守住华小双语教学政策所打开的缺口。

他说,华小的双语教学政策已让教育部有借口派遣不谙华语的教师前往华小执教。

他预料该政策将衍生更多的问题,包括一旦不谙华语的老师人数增加,学校的行政语言将被迫改变,之后小六检定考试将开始使用双语出题,最后变成以英语考试,而华小也宣告变质。

陈宝武透露,他与教总主席王超群在一个与教育部官员的协商委员会中“越协越伤”,因为教育部官员拒绝讨论数理英化政策,并只关心该政策的执行方式,既小学使用英语教学的进展和问题。

他对于华基政党在政府内部的争取给予肯定,“但是我们一定要从现在开始,呼吁政府检讨数理英化政策,其执行问题只是枝节,主要的问题还是政策本身”。

Tuesday, January 17, 2006

Five questions raised to Wee Ka Siong

I was in Selangor Chinese Assembly Hall (SCAH) on 17th January 2006 night, attending a forum jointly organised by Oriental Daily and SCAH Bureau of Socio-Economics on Chinese Education in Malaysia.

Invited panelists including YB Dr Wee Ka Siong, MCA MP for Ayer Hitam, YB Tan Kok Wai, DAP MP for Cheras and also Mr Chen Baowu from Dong Jiao Zong.I had posed five question s on YB Dr Wee Ka Siong, being the first who raised to ask questions. YB Dr Wee KA Siong had mentioned that he had prepared to face “bullets” from the floor the moment he agreed to attend the forum tonight.

Although he had well-prepared, I hoped that he did not assume that questions from the floor were all bullet-type questions as rational questions from the floor should be raised and that all panelist shall answer all questions rationally. It should be a rational and open discussion whatsoever.


I had raised 5 questions to YB Dr Wee Ka Siong:

1. People has been asking the same questions over how many SJKCs has MCA built, or how much allocation has MCA been successful in securing for SJKCs, but these questions has somehow missed the forest from the wood as the real question is transparency: What has MCA done? What are the outcomes of their discussions with various parties, including government officers and officers from the Ministry of Education?

2. Why Datuk Liow Tiong Lai on 12th October 2005 during Policy Debate stage of 2006 Budget has lamented the opposition as “playing politics” whenever they raised education issue? I managed to refer to the hansard of that day on the spot and I demanded YB Dr Wee Ka Siong as MCA Youth Secretary-General to come out with an answer with regards to the speech of MCA Youth Datuk Liow Tiong Lai.

3. Datuk Seri Ong Ka Ting has reportedly said in a news article by Chinese Malaysiakini that MCA is prepared to have a dialogue with Jiang Xiu Kun. Jiang Xiu Kun has mentioned that problems have arisen since three years ago when the government first implemented the policy of teaching mathematics and science in English. I asked YB Wee to explain if the problems as narrated by Jiang are valid arguments, why hadn’t OKT meet with Jiang and take remedial measures to rectify the problems three years ago but now?

4. 6-2-3-2 formula: Since it is a formula for teaching “terminologies”, then why should it take up four official periods of SJKC standard 4? Isn't it a wastage if we need four precious periods just to teach terminologies?

5. Kepala Batas MCA Divisional Chief Wu Bao Quan? Lawyer of the developer has been reported by Merdeka review that Wu has asked for bribe during discussion. Since Wee is the only representative from ruling government is coming from the same party as Wu, I asked him if he has any explanation on this reports.

Monday, January 16, 2006

沙登行动党拜访沙登老人院

民主行动党沙登国会选区联委会一行人连同行动党中委刘天球、雪州行动党宣传秘书刘永山以及雪州州委张家发拜访沙登老人院。

民主行动党沙登国会选区联委会一行人拜访沙登老人院。左八为行动党中委刘天球、左九为雪州行动党宣传秘书刘永山。


刘永山正在分发新年红包给老人家。

老人院主管汤先生带领我们带领向老人家拜年。行动党中委刘天球表示:“乐龄人士在建国的路程中扮演重要的绝色,他们可谓是建国的拓荒者。”

雪州行动党宣传秘书刘永山表示:“在佳节即将来临之际,社会人士尤其是年轻一辈的不应忽略他们的贡献,尤其是那些孤苦伶仃、没有亲人的老人家。”

沙登国会选区联委会主席叶南进律师表示沙登国选区联委会每年在新春佳节前夕都会拜访沙登老人院。

除此以外,沙登国会选区联委会的各支部领袖约30来人也一起出席分发红包、蕉柑和礼物予现场的老人家。

行动党沙登支部主席廖木构表示 “在我们即将欢庆一年一度的农历新年时,我们也不应该忘记被遗忘的老人。我们希望通过这样的活动能够让这些老人感染新年的欢乐气氛。”

沙登老人院主管汤先生也向前来拜访的行动党领袖表示感激。

欠债5亿•跳票200万 - 柔州财政陷危机!

(永平讯)柔州政府应成立独立调查委员会,以全面调查州政府部门的跳票事件。

柔佛州行动党日前通过国家总稽查师对柔佛州政府的稽查报告书中透露这项惊人消息。

政府部门竟然开跳票

报告书指出,柔州政府部门在2004年开出的跳票支票的总数竟高达245万令吉。


柔州主席巫程豪医生对这事件表示震惊,因为开出跳票支票显示有关州政府部门面临财务危机。这将导至人民对有关政府部门失去信心。

这份报告书是由柔佛州行动党经济发展局主任陈正春准备,并且在州委会议上获得通过。陈正春在报告书中呼吁州政府财政部发表一份详细调查报告以及将采取的行动来解决这问题。

他说:“有鉴于柔州州议会和国会选区缺乏在野党的监督,柔州行动党唯有通过国家总稽查师对柔佛州政府的稽查报告书向柔佛州人民公告州政府施政的种种弱点和弊端。”

欠中央政府5亿令吉

根据报告书,2004年柔佛州州政府的总资产总共是12亿7千506万令吉,比2003年的12亿8千54万令吉,下跌了548万令吉。

截至2004年,柔佛州州政府仍拖欠联邦政府9亿3千305万令吉,比2003年的9亿5千867万令吉,稍微回跌2千562万令吉。然而,报告书指出,根据柔佛州州政府的付还拖欠税收表,柔佛州州政府理应还给联邦政府5亿2千487万令吉,而非只是区区的2千562万令吉。报告书也指出,这是由于各州政府部门无法在限期内归还拖欠州政府的税收。

州政府应提呈一份调查报告书以解释为州政府部门无法在限期内偿还拖欠款项。

长期缺乏监督,柔州政府信用破产

柔佛州法定机构,地方政府如市议会或县议会没有按时提呈财务报告。

柔佛州27个政府部门中,只有八个政府部门即三个法定机构和五个地方议会按时提呈财务报告。

依据1957年稽查法令,所有的柔佛州法定机构,地方政府如市议会或县议会必须按时提呈各自的财务报告于国家总稽查师,以便总稽查师能对有关当局的财务情况做出评估。然而,仍有许多有关当局没有按时提呈财务报告。

6年没有提呈报告

各政府部门必须按时呈上年度财务报告。令人惊讶的是,一些政府部门不仅没有按时呈上年度财务报告,有的甚至连继6年未呈年度财务报告,如柔佛州教育基金会。柔州行动党促请政府采取严格纪律行动对付有关部门的负责人。

柔州民主行动党认为,由于柔州州议会长期没有在野政党代议士,再加上所有地方议员完全由国阵政府委任,导致州政府部门和地方议会没有视提呈年度财务报告书为重要的职责。

因此,为打破国阵政府在柔州专政的局面,柔州人民必须要求政府恢复地方议会选举并且在来届大选大力支持柔州民主行动党。

发展工程沦为白象计划

此外,稽查报告书也发现部分柔州政府部门的发展计划尚有许多不足之处。

在第八(2001-2005年)大马发展计划中,虽然柔州政府总共获得3亿660万令吉的发展拨款,但是由于发展计划资料、成本、优先秩序等等失误,导致这些发展计划停顿、或面对资金不足和货不对办的状况。

以下是这些失败发展计划的例子:
1. 己拟定在拉美士建立的一所印度庙由于发展资金不足而宣告失败。有关发展计划原本应于2003年12月完成,但截至2004年6月,有关发展仍未完成。
2. 己拟定在巴株巴辖县建立的一所社团会所,由于土地转换权仍未完成而宣告失败。
在Mukim Lubok建立的一所公众综合礼堂不符合发展计划图测。

柔佛州民主行动党促请州政府更严厉监查地方政府的发展计划,以确保有关发展计划工程不会成为白象计划,浪费公款以及人民的血汗钱。

雪州议会 - 16国阵议员不开金口,州议会与一言堂无异

(莎亚南讯)雪州州议会与一言堂没有什么两样!

这是黄瑞林出席此次州议会的感觉。黄瑞林在州议会表示雪州州议会议决吊销邓章钦州议员资格已经严重侵蚀州议会的议会民主制度。

“州议会现在只剩下一名反对党的声音,州议会现在与一言堂没有什么不同。”

先进州一年开会五天

他也指出:“雪州既然号称是先进州,并且拥有堂皇富丽的州议会大厦,但一年只开会五天,这与先进州的称号是不相称的。”

他也特别提到今年的州议会书面提问记录簿越来越薄,尤其在这一次会议竟有16名国阵州议员没有提出任何提问。这包括11名议员、两名马华议员、两名民政议员以及一名国大党议员。

此外,雪州今年的大型投资计划虽然位居全国之冠,但在投资总额方面却排在柔佛州和彭亨州之后。

拖欠中央超过10亿令吉

国家稽查司针对雪州政府的2004年的财务报告也指出州政府尚拖欠中央政府10亿4千万令吉,黄瑞林表示这个数目依然很高。

“州政府已表示在2004年已经偿还3千5百万令吉,问题是这笔钱现在去了哪里?”

黄瑞林也揭发州政府财务管理不当。他指出州政府往往在没有签署合约的情况之下批发拨款予政府部门。例如在1995年批给莎亚南体育馆有限公司的两百万令吉以及1998年批给信托基金局有限公司的两千万令吉。

砂州议会 - 国阵人多欺人少,砂行动党议员受对付

(诗巫讯)面对被禁止出席州议会会议的可能性,砂州基都隆区州议员周政新毫不畏惧!

行动党砂联委会主席黄和联强调,行动党在砂州议会内的惟一州议员周政新的立场坚定,并将据实力争、不会向压力低头。

周政新是在砂州州议会会议中提出中国妇女受到已婚男士资助来砂就读,破坏他人家庭。


过后砂联合学院执行委员会主席黄顺舸对於周政新的言论表示不满,且认为他所言有诽谤之嫌。

“州议会已经决定将周政新交由特权委员会处置,其或面对后果可能如冯宝君般被禁出席州议会会议也不一定。”

黄和联表示,州议会本应该严正看待这件事,不再允许已婚男士资助这些中国女生来砂。但是州议会却如此对待周正新,这是砂民主悲哀的一天。”


黄和联∶不构成诽谤罪

他说,周政新所说的藉求学之名来砂各学院,包括联合学院就读的中国学生,但是没有说明这些学生已到砂联合学院就读,是联合学院学生了!这根本构不成诽谤联合学院的罪名。

黄和联说,必须表明的一点是,行动党从没有说过受到已婚男士资助的中国女学生已开始在砂联合学院就读,这绝无诽谤之嫌。

砂州报章也曾经报道中国女学生在已婚男士的资助下,以学籍之名来砂学院就读英语课程,虽然学院的课程并未开始。

“行动党州议员周政新孤军作战,在州议会中遭到部长人物及整个州议会61名州议员的围攻。国阵以人多欺负人少,在政治上可说是少数弱势的悲哀。”

他重申,周政新并不会孤军作战,行动党将给予最大支持,因为他并没有说错话,他所担心的是全砂妇女。

“砂州行动党将全力支持周政新,作为其强大的后盾。”

霹雳州议会 - 州政府行政偏差尽露

(怡保讯)霹雳州州议会反对党领袖倪可汉在州议会批评州政府迄今尚未承认反对党领袖的地位。倪可汉是在辩论州政府2006年财政预算案时这么说。

州议会竟不承认反对党领袖

他指出,任何施行议会民主的国家都会承认反对党领袖的地位。

“州务大臣的这种态度将导致霹雳州落后其他州属。”


据了解,即使在以近成为一言堂的雪州州议会也承认反对党领袖的地位,并且还为反对党领袖设立办公室。

“无线上网”城市成泡影

另外,倪可汉也针对州政府在发展州内的资讯工艺的进展表示失望。州务大臣曾经在2005年8月1 日表示将把怡保和实兆远打造成为两个“无线上网”城市,但是“无线上网”迄今还未实现。

“我曾经问过装置无线上网的费用。如果从实兆远市中心30公里半径作为计算,其费用大约30万令吉左右。”

倪可汉也抨击霹雳州经济发展委员会的财务管理委员会在2000年一整年没有开会。只有2001年的财务报告被稽查,2002年的财务报告刚刚才提呈给稽查司。至于2003年和2004年的财务报告迄今尚未准备好。

霹雳州贫穷率居高不下

此外,霹雳州的人均收入在2004年只有1万2千5百令吉,反之全国人均收入已达1万6千6百令吉,并且预料将会提升到1万7千7百令吉。

霹雳州的贫穷率是9.5巴仙,远远超过全国5.5巴仙的贫穷率。霹雳州的赤贫率是1.4巴仙,同样超过全国0.5巴仙的赤贫率。

霹雳州议会 - 霹州预算案历年赤字最高

(怡保讯)2005年霹雳州政府财政预算案将会是州政府20年历史赤字最高的赤字预算案。霹雳州班台区州议员倪可敏在州议会上揭发这项消息。

他说,和去年的1千5百40万令吉的赤字预算相比,今年的2千3百60万令吉赤字显然是创下霹雳州历年来最高的赤字。

只有三名行政议员聆听

倪可敏表示,当州务大臣提呈这项预算案时,议会内只有三名州行政议员出席聆听,其余的则跑去外面喝茶。他对这种草率的态度表示失望。

“州行政议员如果可以在大臣提呈预算案时随处乱跑,是否表示连他们本身也不看重这份预算案?”

倪氏也认为州政府不应该每次以调高地税的方式来增加收入。霹雳州政府已经决定州内的地税从明年1月开始调涨。

多项遭搁置的白象计划

“真正的解决方式就是寻找外资。既然国际贸工部部长(拉菲达-江沙)以及两名副部长(胡斯尼-打扪,马袖强-安顺)的选区都是在霹雳州,州政府应该向该部施压要求他们协助霹雳州吸引外资。”

此外,倪可敏也在州议会上揭露州政府的多项残遭搁置的白象计划,即耗资数百万令吉的直落巴迪靠山的度假村计划以及耗资5千万令吉的巴西沙拉河畔度假村计划,并要求州政府解释为何这些计划会遭搁置。

霹雳州议会 - 新闻短播

许月风:残障人士应免付泊车费。

(怡保讯)地方政府应免受残障人士泊车费。九洞区州议员许月风在州议会这么表示。

她说,残障人士除了面对泊车位不足之外,也必须面对各种不友善的设备而频中传票。她举例怡保中央医院残障人士泊车位与公众人士的泊车位并列,并指出这对使用轮椅的残障人士造成不便。


“我希望州政府和地方政府能够了解残障人士面对的问题,尽力协助残障人士。”

苏建祥:发展计划不能朝令夕改。

(怡保讯)州政府应提供一份周详和特定的发展计划。

兵如港区州议员苏建祥表示,政府的发展计划不应该朝令夕改,因为这将导致州内的投资者和人民感到混乱。

他举例说,州政府本来要在斯理依斯干达镇建新机场,然后把怡保机场改为太空发生站。过后这项计划由遭搁置,然后政府突然宣布怡保机场将成为廉价航空公司中心。

“我们欢迎这项决定,但是政府的政策必须一以贯之,而不是朝三幕四。”

曾福仔:废矿湖应转换为鱼塘。

(怡保讯)州政府应发出执照让有兴趣者发展州内的养渔业,尤其是把废矿湖转换成鱼塘。

克兰芝区州议员曾福仔是在州政府财政预算案这么表示。

他说,金保市一代拥有许多废矿湖,与其把这些废矿湖废置,政府让有兴趣者把这些废矿湖转换成鱼塘,发展州内的养渔业。

他说,这样也可以阻止市内频频发生的废矿湖溺毙事件。

“在过去25年,有不超过15名人士应在废矿湖游泳或非法垂钓而溺毙。”

槟城州议会 - 议长阻行动党辩论新中课题

(槟城讯)彭文宝在槟州州议会准备将威北峇东仙托新中课题提出讨论,不过却遭议长阻止。

议长是以如果他要在议会内提出任何课题,都必须给予事先通过,以便负责有关事务的州行政议员才能够回答为理由,而不让他在此课题上纠缠下去。

行动党双溪浮油区州议员的彭文宝也指出他于1993年在州议会曾反对废除屋租统制法令,并要求政府提供充足的房屋后才废除此法令,以确保所有人民都是有屋一族。 他认为,新中便是上述法令废除的其中一个受害者。


另一方面,槟州行动党秘书罗兴强对于议长的决定表示遗憾。

他指出,新中华小一事本已在2002年圆满解决。州政府当时已经承诺将会承担该校兴建新校舍的费用,发展商也已经将距离原校50码的地方划为新校舍的地点。但是现在已经三年了,当局一直没有动工,这不禁令人产生疑心。

罗兴强也希望新中小学的建委会董事部能够向民众解释到底校方是因为还没有收到教育局的迁校批准信,还是新校舍的图测不被批准导致新校舍迟迟不能动工。

槟州行动党宣传秘书陈金辉则表示有鉴于发展商已经获得拆校庭令,政府应该紧急处理此事。

他说:“巴东仙托村民唯一担心的是一旦校舍未能如期建峻,而旧校舍由被拆除的话,学生必定外流。这必定影响新中小学日后的招生计划。”

Sunday, January 15, 2006

The Independent Police Nude-Squat Inquiry Commission Report should be made public on January 16

The Independent Police Nude-Squat Inquiry Commission Report should be made public on January 16 simultaneously it is submitted to the Yang di Pertuan Agong.

The Sun 13th January 2006 had reported that:

“The report of the independent commission that investigated the case of a woman who was secretly captured on video doing ear squats in the nude in a police lockup is ready and will be presented to the Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalullail on Monday.

Commission secretary Datuk Hamzah Md Rus said a copy of the report would be given to Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi on the same day.


Hamzah told Bernama yesterday the one-volume report, divided into two parts containing the recommendations and appendices, would be handed over by commission chair man Tun Mohamed Dzaiddin Abdullah, accompanied by its members at Istana Negara.

The members are for mer MCA deputy president Tan Sri Lim Ah Lek, Wanita Umno legal aid bureau head Datuk Kamilia Ibrahim and former president of the Bar Council Khuthubul Zaman Bukhari.

Hamzah said he has also been asked to table the report to the cabinet at its meeting on Wednesday.

Hamzah added that it is up to the government to decide whether or not to make public the report.”


I feel regret with Hamzah’s statement that it will be up to the government to decide whether to release the report to the public.

Why should Malaysian public and MPs be denied the first chance to read the report whereas the Prime Minister and the Cabinet will have the golden chance to read it next Monday and Wednesday?

This has raised question on whether the current administration led by Prime Minister, Datuk Seri Abdullah Badawi is serious in eradicating the “First-World Infrastructure, Third-World Mentality” Malaysian malaise which the had been calling for the past three years.


It is the practice in first-world countries to demonstrate a new government commitment to accountability, transparency and good governance. Instead of treating information as personal property of the government, the government should start adopting the mindset that information should regarded as the right of the people and that it should be made freely and instantly available to the public unless there are national security or personal privacy considerations.

裸蹲丑闻独立调查委员会报告应在1月16日向公众公布

裸蹲丑闻独立调查委员会的报告应在1月16日向最高元首公布时同步向公众公布。

2006年1月13日的太阳报指出:

“调查委员会的报告已经完成。这份报告将会在下周一提呈给最高元首。

委员会秘书拿督韩查表示该报告的副本也将在同一天交给首相。


韩查表示这份分为两个部分的报告书将会由委员会主席敦赛丁阿都拉前往国家皇宫提呈给最高元首。陪同他前往国家皇宫的包括委员会的其他成员。

其他成员包括前马华公会署理总会长丹斯理林亚利、巫统法律援助小组主任拿督卡米立亚以及律师公会前主席库都布。

韩查也表示他也受指示在周三内阁会议提呈该报告书。

至于是否向公众公布该报告书,韩查指出这将又政府来决定。”


我对韩查的言论,即政府将决定是否把该报告书向公众公布而表示遗憾。

为何大马公众和国会议员不能在第一时间阅读有关报告呢?还是首相和内阁成员比大马公众和国会议员更有资格在第一时间先睹为快?

这已让我们质疑到底首相在打造第一世界思维的诚意。在过去三年,首相一直要求人们摆脱“第一世界设备、第三世界思维” 的病态。

然而,真真属于第一世界的政府对于公信力、良好施政和透明度是认真的。政府如果要打造第一世界的思维,那么政府首先应该向人民公布该报告书。要知道,资讯并非是政府的“私人资产” ,而是人民的“公产” 。如果内容并没有涉及国家安全或个人私隐,那么人民有绝对的权力知道报告的内容。

Wednesday, January 11, 2006

Safety First - such motto only surface when a life has gone

I had received complaints from residents and businesspersons staying and working in Jalan Industri Pusat Bandar Puchong 4 and 6 that a tower crane operating in a condominium construction site by Pemaju Utaria Development on Lot 3422 Mukim Petaling has endangered public safety as the crane operating exceeding the compound of the site.

I had on 3rd January 2006 written a complaint letter to the Director of Selangor Department of Occupational Safety and Health, Ir Muhtar Musri to highlight this issue to the authority. I was informed by Ir Mohtar Musrion 4th January in a telephone conversation that his officers had gone to the site and requested the developer to stop using the said tower crane.

Such approach is totally inadequate as the tower crane should be relocated as the tower crane will still endanger public safety whenever it makes a 360 degree turn.


This complaint also relates to the larger picture of how site safety precautions are emphasized and practiced in Malaysia. In the case of the death of Dr. Liew Boon Hong, the concern, expressions of outrage and a cabinet discussion have pushed the government to only now look at the statutes and lament.

Immediate prevention actions dan full regulations enforcement must be carried out.

I would like to express our deepest condolences go to the family of Dr. Liew, who lost his life at such a young age. But the loss has come through pure negligence on the part of the contractor and non accountability on the government.

Not too long ago, in November 2005, a crane collapsed at a 23 –storey apartment construction site, Batu 14 Puchong, killing four Indonesian workers. The same course of action was done by DOSH under the Human Resources Ministry. The stop work order was issued to conduct investigations.

Such deaths are common but go unreported. In the construction industry, more than 80% of the workers employed are migrant workers and we estimate half of them to be undocumented workers. Therefore whenever there is an accident or hazard at workplace, the incident is not reported nor recorded. In short, there is under reporting of incidents and of follow up action by the government agency and the local council.

This situation is very good for contractors who do not want to be accountable and who with impunity flout laws, regulations and directives.

Datuk Seri Dr. Fong Chan On, in an interview published by NST on Jan. 4th 2006 stated that the DOSH cannot revoke licenses of contractors as the licences are issued by the local authority. Did not the Minister know of this problem for the last 10 years he has been a Human Resources Minister? Why has he not taken action with the Housing and Local Government Ministry to remove this bottle-neck. It is indeed easy to pass the buck to another agency.

If we take the cue on the embedded corruption in local councils, the picture comes much clearer to the dangerous environment and death traps at construction sites.

Uphold transparence and good governance

At the heart of the matter is transparency and good governance. The call to make public the findings and causes of investigations is valid and must be a requirement. We have a very good Occupational and Safety Act that requires the setting up of safety committees at worksites.

If there have been regular inspections on construction sites, as claimed by the Human Resource’s Minister, why is the situation so bad and safety measures so weak?

It took the death of Dr.Liew Boon Hong, a corporate figure to shake the government to respond. However, we do not know what has happened and what were the findings made by DOSH. I called on DOSH to make public the findings so that there is transparency to the actual causes for the tragedy and also to take stern actions on the complaints lodged by the residents and businesspersons in Jalan Industri Pusat Bandar Puchong 4 and 6 to prevent another disaster.

Jangan jadikan slogan "Utamakan Keselamatan" motto hiasan.

Saya telah menerima aduan daripada penduduk-penduduk dan peniaga-peniaga dari Jalan Industri Pusat Bandar Puchong 4 dan 6 bahawa sebuah tower crane yang didirikan oleh Pemaju Utaria Development diatas sekeping tanah di Lot 3422 Mukim Petaling yang berdekataan dengan tempat mereka telah mengancam keselamatan nyawa mereka.

Saya telah pada 3hb Januari 2006 menulis sepucuk surat aduan kepada Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Kerja Selangor, Ir Muhtar Musri untuk membawa isu ini kepada beliau untuk tindakan selanjutnya. Saya telah diberitahu beliau bahawa pegawainya telah melawat ke temptat aduan dan telah meminta pemaju berhenti menggunakan tower crane berkenaan.

Tindakan sebegini adalah tidak mencukupi kerana tower crane berkenaan perlu dialihkan kerana tower crane berkenaan masih boleh membuat putaran 360 darjah yang mana ini telah mengancam keselamatan orang ramai.


Aduan ini juga berkaitan dengan satu gambaran yang lebih besar yang mana ini bersangkut paut dengan bagaimana lalainya konsep keselamatan kerja diambil berat di negara ini. Dalam kes kematian Dr.Liew Boon Hong, pihak kerajaan hanya mengambil berat terhadap konsep ini.

Tindakan serta-merta dan penguatkuasaan penuh perlu diambil.

Saya ingin menyampai takziah saya kepada keluarga Dr Liew yang meninggal dunia pada usia yang begitumuda.Walaupun begitu, kematian beliau telah membawa kepada betapa lalainya pihak kerajaan dan kontraktor serta pemaju dalam mengutamakan keselamatan di tapak pembinaan.

Pada November 2005, empat orang buruh asing Indonesia terkorban dalam satu kejadiaan crane runtuh di tapak pembinaan yang sama, iaitu tapak yang terletak di Puchong Batu 14. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Kerja telah memgambil tindakan untuk menghenti kerja-kerja pembinaan supaya siasatan dapat dijalankan.

Kematian-kematian sebegini memang selalunya belaku tetapi ianya tidak selalunya dilaporkan. Lebih daripada 80% pekerja-pekerja di tapak pembinaan ialah buruh asing dan dipercayai lebih separuh daripada mereka ialah buruh asing tanpa iziz. Oleh itu, apabila berlakunya kemalangan-kemalangan yang melipatkan mereka, ianya selalunya dibiarkan begitu sahaja tanpa dilaporkan kepada pihak berkenaan. Dengan itu, angka-angka kemalangan dan kematian oleh pihak berkuasa dipercayai lebih rendah daripada angka yang sebenarnya. Selain itu, pihak berkuasa turut kekurangan inisiatif dalam menjalankan langkah-langkah susulan dalam memastikan tapak-tapak pembinaan ini telah mematuhi sepenuhnya keperluan keselamatan.

Bukankah ini satu keadaan yang cukup baik untuk pemaju-pemaju yang tidak bertanggungjawab terus bermaharajalela di negara ini sehingga mereka sanggup melalaikan tanggungjawab mereka terhadap keselamatan nyawa pekerja dan orang ramai?

Datuk Seri Dr. Fong Chan On dalam satu temuramah dengan NST pada 4hb Januari 2006 mengatakan bahawa pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Kerja (DOSH) tidak berkuasa untuk menarik balik lesen pemaju dan kontraktor kerana ini terletak di bawah bidang kuasa Pihak Berluasa Tempatan (PBT). Soalannya ialah, Fong Chan Onn sudah memegang portfolio ini selama 10 tahun dan bukankah beliau perlu mengambil inisiatif untuk memperbetulkan keadaan inidengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan?

Sekiranya kita mengambil tahu keadaan yang korup yang sedang menular di PBT, maka kita dapat melihat perkara ini daripada sudut ddan perspektif yang lebih luas.

Utamakan ketelusan dan tadbir baik.

Isu pokok dalam perkara ini ialah ketelusan dan tadbir baik. Seruan awam supaya butir-butir siasatan dan punca-punca kemalangan diumumkan bukan sahaja merupakan satu tuntutan rasional tetapi juga patut dijadikan sebagai sebahagian daripada perundangan. Kita tidak boleh lupa bahawa memang Akta Keselamatan Kerja kita merupakan antara yang terbaik dan menyeluruh sehingga kita perlu menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan di semua tapak pembinaan tetapi mengapakah kes-kes kemalangan nyawa masih berlaku sekiranya pihak-pihak berkenaan ada menjalankan tugas-tugas pemantauan yang kerap?

Kita tidak seharusnya membiarkan kes kematian Dr Liew Boon Hong berulang dan dengan itu, saya menyeru DOSH untuk menjalankan siasatan penuh dan mengumumkan butiran terpeinci terhadap siasatan yang dijalankan, termasuk siasatan terhadap kejadian kematian empat orang buruh asing Indonesia dan dakwaan sekumpulan penduduk dan peniaga di Jalan Industri Pusat Bandar Puchong 4 dan 6 ini.

“安全第一”已经沦为一种缺乏实质意义的华丽话语

我日前收到来自蒲种Jalan Industri Pusat Bandar Puchong四路和六路居民和商家的投诉,指责附近一个工地的吊机违反工业安全。(发展商资料:Pemaju Utaria Development,工场地点:Lot 3422 Mukim Petaling。)

我在2006年1月3日正式向雪州职业卫生与安全局总监Ir Muhtar Musri投报此事。Ir Muhtar Musri在翌日通过电话向我表示他的官员已经前往该工地视察,并要求发展商立即停止使用该架吊机。

然而,这是不足够的,因为该家吊机依然在威胁居民安全的地点操作,尤其是一旦该吊机作360度旋转。因此,发展商应该把该吊机拆除下来,并且改去另外一个更合适的地点安装。


这起事件也关乎大马工场的职业安全。在最近刘文鸿博士逝世事件中,政府只有在事情发生之后才向采取行动。

应立即采取防范措施以及全面加强执法

我固然要针对此事向刘博士的家人表示哀悼,但是刘文鸿博士的案件突显当局在执行工业安全规格和防范措施的疏忽。

在去年11月,这个位于蒲种14英里的工场也发生一起涉及吊机操作的工业意外,导致四名印尼外劳当场丧命。在人力资源部管辖之下的工业卫生与安全局当时也采取同样的行动要求发展商停工以调查此事。现在,在同样的工场又发现另外一个相信是违反安全规格的吊机运作。

其实,这些工业意外经常发生但是涉案者却往往没有向当局报案。在类似的工业场地,超过80%的劳工是外劳,有至少一半以上是非法外劳。因此,许多工业意外往往是没有向当局报案。真实的数据肯定比官方数据来得高,而当局也往往无法采取跟进行动。

这对不负责任的发展商和承包商来说难道不是天大的喜讯吗?

人力资源部部长拿督斯理冯镇安表示在2006年1月4日的《新海峡时报》表示职业卫生和安全局无权吊销承包商的执照,因为这些执照是由地方政府发出的。冯镇安当上这个部长职位已经超过10年,难道他不知道这种缺乏协调的作业方式不应该尽早纠正过来吗?为何他不主动与其同僚,房屋及地方政府部部长拿督斯理黄家定协调呢?

如果我们在参照地方政府的贪污滥权的程度,我们更能够了解整个大环境的运作方式。

推举良好施政和透明度

其实,在这些案件中最重要还是良好施政和透明度。要求当局公布调查详情不仅是合情合理的要求,也应该成为法律要求的一部分。我们虽然拥有要求在工地设立工业安全委员会的职业安全法令,但是为何这些事件却一再发生?

更遗憾的是,我们一直不知道到底工业卫生和安全局到底针对这种种事件的调查报告。有鉴于此,我要求该局针对这些事件,包括之前4名印尼外劳丧命事件以及这次蒲种Jalan Industri Pusat Bandar Puchong四路和六路居民和商家的投诉,给予大家一个正式和清楚的交代以避免同样的悲剧再次发生。

Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh pendokong demokrasi serta seluruh umat Muslim di Malaysia

Saya ingin merakamkan ucapan Selamat Aidil Adha kepada seluruh pendokong demokrasi serta seluruh umat Muslim di Malaysia.

Sememangnya Aidil Adha mempunyai makna yang penting dalam sebuah perjuangan hidup insan dengan memberikan fokus kepada nilai pengorbanan.

Kesediaan berkorban dengan niat dan cara yang betul amat diperlukan sebagai prasyarat kejayaan samaada kepada mana-mana perjuangan termasuk perjuangan politik.


Penghayatan Aidil Adha ini adalah sangat bermakna dalam perjuangan politik tanahair di mana ianya selalunya diselubungi oleh sentimen-sentimen sensitif. Bukannya senang untuk memecahkan sentimen-sentimen sensitif ini kerana seseorang itu pengorbanan yang besar untuk berbuat demikian.

Ini jelas diperlihat dalam beberapa insiden yang berlaku baru-baru ini seperti kes M. Moorthy, kes ketuk-ketampi wanita bogel dan beberapa skandal besar yang melanda arena politik tanahair pada tahun lepas.

Justeru itu, perjuangan politik untuk menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang betul-betul demokratik di mana setiap warga negara ini dapat menikmati hak-hak asasi mereka sebagaimana yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan 1957 merupakan satu perjuangan yang memang mencabar serta memerlukan pengorbanan jiwa, tenaga dan kewangan yang besar.

Walaupun begitu, saya menyeru seluruh rakyat Malaysia dapat berganding bahu dan bergabung tenaga untuk melepasi rintangan-rintangan ini agar kita dapat mewujudkan sebuah Malaysia yang makmur, sejahtera dan dinamik. Malaysia sudah mencapai kemerdekaan yang hampir menjangkau empat dekad dan kita mestilah memberanikan diri untuk bersedia membincangkan isu-isu sensitif yang juga sangat penting dengan hati yang rasional, jiwa yang terbuka dan minda yang inklusif.

Dengan itu, saya sekali lagi merakamkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua Muslimin dan Muslimat dan Selamat Bercuti kepada yang bukan Muslim.

向大马全体穆斯林和追求民主真谛的大马人民哈芝节快乐


我在此向大马全体穆斯林和追求民主真谛的大马人民祝贺哈芝节快乐。

对一位穆斯林来说,哈芝节在具有特别的意义,尤其是哈芝节强调人们奋斗的过程中必须勇于牺牲小我,以完成大我。

通过正确的方法和意志,牺牲小我以完成大我往往是成功的先觉的条件,尤其是政治斗争。

尤其是大马政坛往往被各种敏感因素所笼罩,因此要打破这些负面因素往往需要很大的勇气牺牲自身的利益,以完成更大的远景。而这也并非是轻易之举。

这可从进来所发生的种种事件,如M. 慕迪事件、女郎裸蹲事件以及其他在去年笼罩国家政坛的多宗丑闻所看得出来。

因此,要实现一个人人自由平等以及基本人权真正获得1957年联邦宪法保障的马来西亚并非易事。

有鉴与此,呼吁全体大马人民能够肩并肩共同努力以实现一个和睦、繁荣和有活力的大马社会。大马独立已将近40年,大马人民也应该比以往更勇敢的以理性,开明和包容的心态与思维来共同面对许多敏感但却非常重要的课题。

我再次向祝贺全体穆斯林哈芝节快乐,以及其他大马人民假期快乐。