Tuesday, November 29, 2016

馬來西亞佛教界領導應該聲援緬甸境內遭遇迫害的羅興亞穆斯林

雪蘭莪民主行動黨甘榜東姑區州議員劉永山於2016年11月29日在八打靈再也的文告:


馬來西亞佛教界領導應該本著慈悲憐憫之心,積極宣揚佛陀,聲援緬甸境內遭遇迫害的羅興亞穆斯林,施壓緬甸佛教團體和政府杜絕對羅興亞穆斯林的種族清洗與政治迫害。

馬來西亞佛教界的領導更不應該讓穆斯林社群,尤其是馬來西亞的穆斯林社群誤會國內佛教團體默認緬甸某些極端佛教徒和僧侶對境內羅興亞人的壓迫。如果出現這樣的誤會,那將會是非常不幸的。

Wednesday, November 09, 2016

ADUN BN tidak perlu “self-victimise” kerana usul ADUN penyokong kerajaan juga ditolak

Kenyataan Media ADUN DAP Kawasan Kampung Tunku, Selangor, Lau Weng San pada 9 November 2016 di Petaling Jaya:

ADUN BN tidak perlu “self-victimise” kerana usul ADUN penyokong kerajaan juga ditolak

Semalam beberapa orang ADUN pembangkang daripada BN Selangor mendakwa bahawa mereka kesal di mana dua usul yang dihantar mereka ditolak oleh Speaker Dewan Negeri Selangor, YB Hannah Yeoh Tseow Suan.

Usul pertama dihantar oleh ADUN Permatang, Datuk Sulaiman Abdul Razak berkaitan permerkasaan institusi Mahkamah Syariah di Selangor di bawah Peraturan Tetap 26(1). 

Usul kedua ialah usul tergempar di bawah Peraturan Tetap 17(1) yang dihantar oleh ADUN Sungai Burung Datuk Shamsudin Lias berkaitan dengan harga pengambilan Syarikat Pengeluar Air Selangor (Splash).

Menurut laporan Bernama, usul pertama ditolak atas beberapa sebab, iaitu institusi mahkamah syariah adalah di bawah sayap kehakiman dan tidak tertakluk di bawah bidang kuasa legislatif.

Untuk usul kedua oleh ADUN Sungai Burung, ianya merupakan usul tergempar yang perlu memenuhi ketiga-tiga syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Tetap 17(1) iaitu perkara yang dibangkitkan mestilah perkara tertentu, berkenaan kepentingan orang ramai dan berkehendak disegerakan. 

Cara penghantaran usul tergempar juga diterangkan di bawah Peraturan Tetap 17(2). Antaranya ialah pemberitahu usul tersebut hendak dihantar kepada Speaker dalam masa tidak kurang daripada 24 jam (tidak termasuk hari kelepasan).

Selain itu, satu penerangan bertulis yang tidak melebihi 300 patah perkataan juga perlu disertakan untuk menerangkan  mengapa perkara itu ialah perkara tertentu, berkehendak disegerakan dan berkenaan kepentingan orang ramai.

Mengikut laporan Bernama, usul kedua ADUN Sungai Burung ditolak kerana pemberitahu usul dihantar kepada Setiausaha Dewan dan bukan Speaker seperti yang disyaratkan dalam Peraturan-Peraturan Tetap. 

Selain itu, perkara berkenaan dengan penstrukturan semula industri perkhidmatan air di Selangor masih dalam perbincangan dan Dato’ Menteri Besar telah memberi penerangan yang panjang dalam sesi perbahasan Belanjawan 2017. Perkara ini juga dibangkitkan dalam beberapa soalan-soalan lisan yang dikemukakan oleh ADUN-ADUN.

Usul saya tentang kematian di tapak pembinaan WCE di Meru juga ditolak

Sememangnya tiada alasan untuk kedua-dua orang ADUN BN ini mengadu kepada media seolah-olah mereka dimangsakan kerana Speaker telah bertindak adil dan saksama serta berlandaskan kepada peruntukan dalam Peraturan-Peraturan Tetap, memandangkan usul tergempar saya di bawah Peraturan Tetap 17(1) yang dihantar pada 7 Nov 2016 juga ditolak Speaker. (Sila rujuk Lampiran 1)

Tajuk usul ini berbunyi “Bahawa di bawah Peraturan Mesyuarat 17(1), Dewan ini memberi laluan kepada Yang Berhormat ADUN Kampung Tunku untuk membawa satu usul berkenaan perkara tertentu, berkepentingan orang ramai dan berkehendak disegerakan, iaitu: Kerajaan Perlu Mengamalkan Dasar Toleransi Sifar Terhadap Kematian Pekerjaan Di Tapak Pembinaan.”

Saya membangkitkan usul tergempar ini kerana kes kematian di tapak pembinaan yang semakin serious dan kerap. Pada pendapat saya memerlukan campur tangan dan tindakan serta dasar yang lebih drastik daripada kerajaan untuk mengatasi masalah ini.

Walaupun maklumbalas Puan Speaker tidak menafikan bahawa perkara ini memenuhi ketiga-tiga syarat yang diperlukan, tetapi usul ini ditolak di bawah Peraturan Tetap 66 yang memperjelaskan proses dan tempoh masa yang harus dipatuhi dalam pembahasan Rang Undang-undang Perbekalan di semua peringkat di mana usul tergempar saya dikhuatiri akan mengganggu tempoh perjalanan Aturan Urusan Mesyuarat yang memerlukan Belanjawan 2017 diluluskan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

ADUN-ADUN BN tidak harus menggunakan penolakan usul untuk meminta sedekah belas kasihan

Saya akur kepada keputusan Speaker ini. Maka dengan itu, ADUN Pembangkang daripada BN tidak harus menggunakan penolakan kedua-dua usul ini sebagai pentas untuk menyedekah belas kasihan daripada orang ramai dan perhatian media, khususnya ADUN Permatang yang pada pendapat saya tidak ikhlas dan cuba menggunakan isu mahkamah syariah untuk mencari publisiti murahan.

Sememangnya institusi Mahkamah Syariah di Selangor berada pada landasan yang tepat kerana 

1. berasaskan jawapan yang diberi soalan ke-322 (oleh ADUN Sekinchan - Ng Suee Lim – DAP) pada sidang Dewan November 2015, statistik kes mal dan jenayah yang masih dalam perbicaraan pada tahun 2012 dan 2013 amat rendah, iaitu, 5.7% dan 7.2% masing-masing. (Sila rujuk Lampiran 2),

2. institusi perundangan dan organisasi Mahkamah Syariah telah diperkukuhkan, khususnya melalui pindaan terhadap Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) yang telah diwartakan pada 13 Mei 2015.

3. Dari segi kekosongan kakitangan, sehingga ke masa soalan dijawab, hanya terdapa 11 kekosongan yang belum diisi dan ini bukan satu keadaan yang serious. (Sila rujuk Lampiran 2).

Sekiranya ADUN Pembangkang daripada BN, khususnya ADUN Permatang ikhlas memartabatkan institusi Mahkamah Syariah di Selangor, maka mengapakah beliau tidak mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-undang Pindaan Enakmen Pentadbiran Agama Islam pada 7 April 2015?

Merujuk kepada minit mesyuarat sidang Dewan pada hari berkenaan, hanya dua orang ADUN sahaja yang mengambil bahagian dalam perbahasan RUU tersebut, iaitu YB Saari Sungib (ADUN Hulu Kelang) dan YB Khairuddin Othman (ADUN Paya Jeras). Di manakah ADUN Pembangkang daripada BN pada masa itu, jikalau mereka begitu prihatin dengan pemerkasaan institusi Mahkamah Syariah? Adakah benar Enakmen ini perlu dipinda lagi sedangkan pindaan terhadap Enakmen asal telah dibuat pada tahun lalu? Saya berharap agar ADUN Pembangkang daripada BN tidak memperalatkan institusi Mahkamah Syariah untuk kepentingan politik. (Sila rujuk Lampiran 3)

Seterusnya, jika ADUN Pembangkang daripada BN masih hendak membahas isu berkaitan institusi Mahkamah Syariah, mereka juga boleh mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2017 di bawah kepada “B27 Jabatan Kehakiam Syariah Negeri Selangor”. Adakah mereka telah berbuat demikian?

Selain itu, isu ini telah ditanya oleh ADUN BN dari Hulu Bernam, Datuk Rosni Sohar di mana beliau telah bertanya pada Mac 2016 berkenaan Bantuan Sokongan Keluarga. Saya yakin Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor telah membekalkan jawapan yang sewajarnya. 

Lebih-lebih lagi, ADUN BN dari Sungai Air Tawar, Kamarol Zaki Abdul Malik juga ada membangkitkan isu yang sama dalam soalan lisannya ke-285 dalam sidang Dewan ini. ADUN-ADUN BN boleh bertanya soalan tambahan sekiranya soalan ini sempat dijawab. Apapun sekali, saya yakin jawapan bertulis tetap akan diberi kepada ADUN Sungai Air Tawar. (Sila rujuk Lampiran 4)

Dengan itu, saya ingin menyeru ADUN pembangkang daripada BN untuk tidak menggunakan taktik “self-victimisation” atau pemangsaan sendiri untuk menarik perhatian media dan orang ramai.


Lau Weng San

ADUN Kampung Tunku


ADUN BN tidak perlu “self-victimise” kerana usul ADUN penyokong kerajaan juga ditolak

Kenyataan Media ADUN DAP Kawasan Kampung Tunku, Selangor, Lau Weng San pada 9 November 2016 di Petaling Jaya:

Semalam beberapa orang ADUN pembangkang daripada BN Selangor mendakwa bahawa mereka kesal di mana dua usul yang dihantar mereka ditolak oleh Speaker Dewan Negeri Selangor, YB Hannah Yeoh Tseow Suan.

Usul pertama dihantar oleh ADUN Permatang, Datuk Sulaiman Abdul Razak berkaitan permerkasaan institusi Mahkamah Syariah di Selangor di bawah Peraturan Tetap 26(1). 

Usul kedua ialah usul tergempar di bawah Peraturan Tetap 17(1) yang dihantar oleh ADUN Sungai Burung Datuk Shamsudin Lias berkaitan dengan harga pengambilan Syarikat Pengeluar Air Selangor (Splash).

Menurut laporan Bernama, usul pertama ditolak atas beberapa sebab, iaitu institusi mahkamah syariah adalah di bawah sayap kehakiman dan tidak tertakluk di bawah bidang kuasa legislatif.

Untuk usul kedua oleh ADUN Sungai Burung, ianya merupakan usul tergempar yang perlu memenuhi ketiga-tiga syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Tetap 17(1) iaitu perkara yang dibangkitkan mestilah perkara tertentu, berkenaan kepentingan orang ramai dan berkehendak disegerakan. 

Cara penghantaran usul tergempar juga diterangkan di bawah Peraturan Tetap 17(2). Antaranya ialah pemberitahu usul tersebut hendak dihantar kepada Speaker dalam masa tidak kurang daripada 24 jam (tidak termasuk hari kelepasan).

Selan itu, satu penerangan bertulis yang tidak melebihi 300 patah perkataan juga perlu disertakan untuk menerangkan  mengapa perkara itu ialah perkara tertentu, berkehendak disegerakan dan berkenaan kepentingan orang ramai.

Mengikut laporan Bernama, usul kedua ADUN Sungai Burung ditolak kerana pemberitahu usul dihantar kepada Setiausaha Dewan dan bukan Speaker seperti yang disyaratkan dalam Peraturan-Peraturan Tetap. 

Selain itu, perkara berkenaan dengan penstrukturan semula industri perkhidmatan air di Selangor masih dalam perbincangan dan Dato’ Menteri Besar telah memberi penerangan yang panjang dalam sesi perbahasan Belanjawan 2017. Perkara ini juga dibangkitkan dalam beberapa soalan-soalan lisan yang dikemukakan oleh ADUN-ADUN.

Usul saya tentang kematian di tapak pembinaan WCE di Meru juga ditolak

Sememangnya tiada alasan untuk kedua-dua orang ADUN BN ini mengadu kepada media seolah-olah mereka dimangsakan kerana Speaker telah bertindak adil dan saksama serta berlandaskan kepada peruntukan dalam Peraturan-Peraturan Tetap, memandangkan usul tergempar saya di bawah Peraturan Tetap 17(1) yang dihantar pada 7 Nov 2016 juga ditolak Speaker. (Sila rujuk Lampiran 1)


Tajuk usul ini berbunyi “Bahawa di bawah Peraturan Mesyuarat 17(1), Dewan ini memberi laluan kepada Yang Berhormat ADUN Kampung Tunku untuk membawa satu usul berkenaan perkara tertentu, berkepentingan orang ramai dan berkehendak disegerakan, iaitu: Kerajaan Perlu Mengamalkan Dasar Toleransi Sifar Terhadap Kematian Pekerjaan Di Tapak Pembinaan.”

Tuesday, November 08, 2016

Dasar toleransi sifar diperlukan terhadap kematian yang disebabkan kemalangan di tapak pembinaan

Kenyataan Media ADUN DAP Kawasan Kampung Tunku, Selangor, Lau Weng San pada 8 November 2016 di Petaling Jaya:

Rakyat digemparkan dengan kematian sepasang suami isteri yang disebabkan oleh kecuaian kontraktor di tapak pembinaan di mana kereta yang mereka memandu dihempap cerucuk kren yang tumbang dari sebuah tapak pembinaan di Meru.

Dua bulan lalu, Chin Khoon Sing, 24 tahun, mati apabila sebuah cangkuk besi jatuh ke atas keretanya di Jalan Raja Chulan. Enam bulan lalu, Yong Chee Seng, 86 tahun jatuh ke dalam sebuah lubang jalan yang dibuka untuk kerja naiktaraf IWK di Petaling Jaya. Beliau mati dua minggu kemudian.

Pada Mei 2015, seorang pekerja warga Bangladesh maut dalam kemalangan di tapak pembinaan bawah tanah Tun Razak Exchange (TRX) di bawah projek MRT. Pada Ogos 2014, tiga pekerja binaan lelaki warga Bangladesh mati di tapak MRT Kota Damansara. 

Kemalangan di tapak pembinaan semakin membimbangkan. Statistik Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) menunjukkan bahawa seramai 1,622 orang terbunuh sejak tahun 1999. Untuk tahun 2011 hingga 2015, purata 99 kematian berlaku setahun berbanding dengan 27 kematian di Singapura, 26 di Australia dan 19 di Hong Kong. Kini, ianya menyumbangkan 41% daripada jumlah keseluruhan angka kematian pekerjaan. Kematian pekerja tempatan yang tertinggi berlaku di Selangor.

Friday, November 04, 2016

Mustahil ADUN BN Selangor tidak tahu tentang peruntukan kawasan RM200,000 kepada mereka dan peruntukan ini boleh diguna untuk kebajikan dan kebaikan rakyat

Kenyataan Media ADUN DAP Kawasan Kampung Tunku, Selangor, Lau Weng San pada 4 November 2016 di Petaling Jaya:

Dalam penggulungan Dato’ Menteri Besar Selangor semasa perbahasan Belanjawan Selangor 2017 di peringkat dasar lewat petang semalam, isu peruntukan ADUN Pembangkang (BN) telah dibangkitkan di mana ADUN BN ditegur agar menggunakan peruntukan mereka sepenuhnya untuk kebaikan rakyat.

Para ADUN BN telah didapati mengguna peruntukan sebanyak RM6,000 sebulan untuk perbelanjaan pejabat masing-masing tetapi tidak untuk kebajikan rakyat. Mengikut makluman Datuk Menteri Besar, hampir kesemua ADUN BN telah menggunakan peruntukan RM6,000 sebulan itu untuk tujuh hingga lapan bulan tahun ini.

Para ADUN BN membalas semalam di dalam sidang DUN bahawa ini adalah bersesuaian dengan pekeliling kerajaan. Untuk makluman umum, peruntukan RM6,000 ini ialah sebahagian daripada peruntukan tahunan RM200,000 yang diperuntukkan untuk ADUN pembangkang sejak tahun 2015. Para ADUN BN juga mendakwa bahawa mereka tidak tahu tentang peruntukan RM200,000 setahun ini. 

Untuk pengetahuan umum, cadangan untuk membekalkan peruntukan kawasan sebanyak RM200,000 setahun kepada ADUN BN dimulakan pada tahun 2015 semasa perbahasan belanjawannya pada akhir tahun 2014. Pada masa itu, para ADUN BN secara terbuka telah menolak tawaran ini atas alasan ketidakadilan kerana ADUN kerajaan dibekalkan RM700,000 setahun.


Thursday, November 03, 2016

Adakah harga bahan api ditetapkan oleh formula atau budi bicara Perdana Menteri?

Kenyataan Media ADUN DAP Kawasan Kampung Tunku, Selangor, Lau Weng San pada 3 November 2016 di Petaling Jaya:

Semalam dalam perbahasan Belanjawan Selangor 2017 di DUN Selangor Shah Alam, isu kenaikan harga bahan api sebanyak 15sen/liter telah dibangkitkan dan ADUN Barisan Nasional (BN) ingin memberi gambaran bahawa rakyat harus bersyukur kerana cadangan asal adalah untuk menaikkan harga sebanyak 20sen/liter tetapi dikurangkan ke 15sen/liter atas arahan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan.

Kenyataan ini dibuat oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Johari Abdul Ghani. Biarpun harga bahan api sekarang ditentukan oleh harga pasaran sedunia dan diubah setiap bulan, salah satu kelemahannya ialah formula kiraan harga yang tidak diketahui umum dan tidak telus. 

Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin cuba menjelaskan bahawa pengiraan harga bahan api adalah mengikut “mekanisme sistem apungan terkawal bahan api” yang bergantung kepada purata pasaran secara bulanan, contohnya purata perubahan pada kos produk bagi bulan semasa menentukan harga runcit pada bulan hadapan. 

Wednesday, November 02, 2016

Ucapan perbahasan oleh ADUN Kampung Tunku Lau Weng San tentang Rang Undang-undang Enakmen Perbekalan 2017 pada 1 November 2016 di Shah Alam

Ucapan perbahasan oleh ADUN Kampung Tunku Lau Weng San tentang Rang Undang-undang Enakmen Perbekalan 2017 pada 1 November 2016 di Shah Alam:


1. Sama seperti ucapan Menteri Kewangan beberapa minggu yang lalu, ucapan Dato’ Menteri Besar semalam menggunakan masa lebih kurang dua jam untuk disampaikan. Walaupun begitu, Belanjawan Selangor pada keseluruhannya jauh lebih ke depan berbanding Belanjawan Persekutuan. Pendekatan yang diambil oleh Kerajaan Pakatan Harapan Selangor lebih menyeluruh, bersifat konstruktif dan mendekati realiti, bahkan peruntukan pembangunan sehingga mencecah 52 peratus barangkali pertama dalam sejarah. 

2. Mengungkap kata-kata Pericles dalam drama “Pericles, Prince of Tyre” oleh William Shakespeare: “Tis time to fear when tyrants seem to kiss”. Ucapan belanjawan Menteri Kewangan dengan nada dan intonasi yang berfoya-foya bukan petanda baik. Selain daripada “nasi lemak anak dara” dan “uber”, apa lagi yang kita boleh ingat ucapan Menteri Kewangan masa itu? 

3. Semalam, para ADUN pembangkang membawa playcard bahawa mereka tidak keluar Dewan kerana menghormati mandat rakyat. Memang tiada alasan untuk mereka keluar kerana belanjawan ini dibentangkan oleh sebuah kerajaan yang menghormati lunas-lunas demokrasi. Lain pula ceritanya di Dewan Rakyat kerana ia datang daripada sebuah kerajaan autokrat yang dipimpin kleptokrat.

4. Kalau dahulu Allahyarham Tunku Abdul Rahman dinobatkan sebagai Bapa Kemerdekaan, Allahyarham Tun Abdul Razak sebagai Bapa Pembangunan Malaysia, Allahyarham Tun Hussein Onn sebagai Bapa Perpaduan Malaysia, Tun Dr Mahathir sebagai Bapa Permodenan Malaysia, Tun Abdullah Badawi sebagai Bapa Pembangunan Modal Insan Malaysia, maka sesuai juga kalau sejarahwan mengingati Datuk Seri Najib Razak sebagai Bapa “Kleptokrasi” Malaysia sebagai mengingati jasa-jasanya membangunkan ekonomi British Virgin Island, Seychelles dan sebagainya.

5. Kamus Dewan seawal edisi ketiga cetakan tahun 1994 sudah memasukkan perkataan “kleptomania” ke dalamnya yang bermaksud “tabiat suka mencuri”. Tan Sri Musa Hitam dalam bukunya “Frankly Speaking” menulis “currently, I see the country [is] heading in the direction of the failed state scenario” (rujuk mukasurat 362). Mantan Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia Tan Sri Lin See-Yan pernah berkata secara terbuka dalam satu forum anjuran Rehda pada Ogos 2016 bahawa masalah rasuah politik ialah punca sebenar Ringgit Malaysia menyusut nilai. Apakah maksud percakapan tokoh-tokoh ini? 

6. Tuan Speaker, saya sedih dan kesal atas pemergian Allahyarham Mohd Shukri Saad, seorang peniaga kedai runcit berumur 38 tahun dari Pulau Pinang. Allahyarham memilih untuk menamatkan hayatnya kerana tidak dapat menanggung tekanan mental dan ekonomi serta pandangan serong masyarakat terhadap banduan penjara kerana menjual rokok seludup. 

7. Confucious pernah berkata: “Tyranny is fiercer than tigers”. Ini ialah apa yang sedang berlaku di Malaysia. Di samping saya menyeru kerajaan menyediakan bantuan untuk kesihatan mental rakyat yang semakin tertekan, saya amat berharap agar Belanjawan ini memberi harapan kepada rakyat Malaysia yang sekarang hidup dalam kegelapan agar tidak berputus asa dan terus menyokong Pakatan Harapan.

8. Tahniah diucapkan kepada Ahli Parlimen Sungai Besar yang berada di Dewan tetapi soalan saya, tidakkah kamu berasa kurang selesa apabila bergambar bersama-sama kleptokrat terbesar negara semasa meraikan kemenangan? Sanggupkah kita melihat negara kita ditadbir oleh kleptokrat dan seterusnya menjunam menjadi sebuah negara gagal yang sarat dengan kleptomania? Tepuk dada tanya selera. Jawapannya tidak!

9. Belanjawan Selangor 2017 harus kita raikan kerana ianya bertujuan untuk menangani isu kesenjangan pendapatan, sebagaimana yang dibawa oleh Thomas Piketty melalui bukunya “Capital In The 21st Century”. Belanjawan Selangor juga menepati filasuf John Rawls dalam bukunya “The Theory of Justice” yang meletakkan “distributive justice” sebagai tuntutan keadilan. Lebih penting lagi, Belanjawan ini meletakkan kerajaan Selangor selangkah ke depan untuk merealisasikan hampir kesemua janji manifesto PRU yang lepas.

10. Pada tahun 2008, hasil negeri hanya sekadar RM1,516.34juta, tetapi angka ini naik sehingga ke RM2,527.69juta pada tahun 2015. Rizab kerajaan pada tahun 2008 hanya sekadar RM1,424.67juta. pada tahun 2015, angka ini sudah meningkat ke RM3,258.61juta. Pada tahun 2008, wang tunai kerajaan ialah sebanyak RM733.63juta tetapi angka ini telah merosot ke RM234.95juta pada tahun 2015. Walaupun sebahagian wang tunai ini telah dilaburkan, tetapi saya menggesa Eksekutif untuk memastikan simpanan wang tunai sentiasa mencukupi untuk perbelanjaan luar jangka.

11. Bagaimana dengan belanjawan Persekutuan? Kerajaan Persekutuan pula membentangkan belanjawan defisit buat 20 tahun berturut-turut. Hutang negara berada pada tahap 53.2% daripada KDNK negara, iaitu RM655.7bilion. Ini belum ditambah lagi dengan hutang GLC dan jaminan bon. Wawasan 2020 nampaknya semakin mencabar. Pada waktu 1990-an, kerajaan menjangka pertumbuhan ekonomi perlu dikekalkan pada tahap 8% setahun tetapi ianya sekadar 4~5% sejak kebelakangan ini. 

12. Pada awal Oktober, Bank Dunia buat kali kedua untuk tahun yang sama, menurunkan jangkaan pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun 2016, 2017 dan 2018 sebanyak 0.2%! Alasannya ialah beberapa kelemahan ekonomi Malaysia yang fundamental, antaranya 
a. kebergantungan ekonomi Malaysia yang terlalu banyak terhadap komoditi, 
b. domestic consumption yang rendah akibat pelaksanaan GST, 
c. persepsi negatif para pelabur terhadap skandal 1MDB dan simpanan tunai dalam akaun peribadi Perdana Menteri. 
d. Ini ditambah perit lagi dengan kenaikan harga bahan api dan penarikan subsidi minyak masak sekaligus melemahkan ekonomi Malaysia yang perlu bergantung kepada domestic consumption.

13. Malaysia dan Selangor berpisah tiada. Sementara kita meraikan Belanjawan Selangor yang menyinar di akhir terowong, kita harus beringat bahawa kejayaan Selangor bergantung kepada survival Malaysia. Kejayaan Malaysia pula memerlukan sumbangan daripada setiap satu negeri, khususnya negeri Selangor sebagai negeri yang memberi sumbangan tertinggi kepada KDNK kebangsaan. Selangor tiada mata wang sendiri. Kita mengguna Ringgit Malaysia. Sekiranya Ringgit lemah, maka Selangor tidak akan baik ke mana. 

14. Belanjawan ini dirai kerana ia memberi perlindungan yang lebih menyeluruh, bukan sahaja kepada golongan B40 tetapi golongan M40. Sekiranya tidak, kelas pertengahan (middle-class) akan semakin mengecil sehingga berlaku kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat. Mobiliti masyarakat akan berkurang dan wujudnya sebuah masyarakat yang berbentuk “M” atau “M-shaped society”, seperti apa yang dicadang oleh pakar ekonomi Jepun Kenichi Ohmae.

15. Oleh begitu, adalah penting untuk memastikan Belanjawan Selangor 2017 menepati objektifnya. Berjaya atau gagal sesuatu belanjawan amat bergantung kepada jentera pelaksanaan, yakni kakitangan kerajaan. Dalam ucapan tahun lepas, Eksekutif menyebut tentang “Ex ante accountability”, “concurrent accountability” dan “ex post accountability”, Tiada makna kalau sesuatu projek itu gagal disiapkan pada waktu yang ditetapkan walaupun kerajaan telah menaikkan perbelanjaan pembangunan tahun ini. 

16. Saya bercadang supaya semua Ketua Jabatan, PBT dan Agensi Kerajaan yang terlibat dalam projek-projek infrastruktur untuk menyeranaikan semua projek yang lewat atau behind schedule dalam mesyuarat MMKN yang akan datang. Begitu juga tambahan kos dan masa yang diperlukan untuk menyiapkan projek berkenaan. Saya tidak akan terkejut sekiranya masih ada projek yang tertunggak sampai berbulan-bulan malahan bertahun-tahun. Ini pasti akan menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap kerajaan. Sememangnya, rancangan awal yang rapi, proses pemilihan kontraktor yang telus, pemantauan yang berterusan serta penguatkuasaan yang efektif adalah kunci kepada kejayaan.

17. Justeru itu, saya memohon kepada Dato Menteri Besar untuk menghapuskan mitos penjawat awam ini seperti yang disebut pada 19 September yang lepas dengan mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang gagal menjalankan tugas mereka. Ini ibarat konsep carrot and stick, di mana kerajaan mesti memberi ganjaran yang cukup bagus untuk mereka yang efektif tetapi pada masa yang sama mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang lalai. 

18. Penstrukturan semula industri air perlu dipercepatkan tanpa menggadaikan kepentingan rakyat. Saya sedia maklum bahawa rundingan dengan SPLASH masih diteruskan di mana isu utama masih berkisar kepada harga pengambilan yang paling munasabah. Berita terbaru ialah perkara ini akan diserah kepada pihak jurunilai untuk menentukan harga yang munasabah. Apapun sekali, saya menggesa supaya kerajaan tidak lagi terjerat dengan mitos neo-liberalisme yang terlalu memuja penswastaan.

19. Mengikut buku “The Water Business - Corporations versus People” tulisan Ann-Christin Sjölander Holland, penswastaan dan pengkorporatan selalunya akan mengakitbatkan industri perkhidmatan air bertukar menjadi satu perniagaan yang berasaskan keuntungan, di mana perkhidmatan di kawasan orang miskin akan dilalaikan kerana tidak ada keuntungan besar. Sekiranya syarikat menghadapi masalah, mereka masih memerlukan campur tangan. Air akan dianggap sebagai satu komoditi dan akhirnya, janji bahawa syarikat-syarikat swasta akan “melabur” – selalunya tidak berlaku. Syarikat swasta tidak mengguna dana sendiri tetapi lebih berminat untuk meminjam daripada bank dengan jaminan kerajaan dan faedah yang rendah. Inilah apa yang berlaku apabila syarikat swasta terdahulu di Selangor kurang melabur, menyebabkan aset dan infrastruktur yang diperlukan tidak memadai untuk menangani sebarang krisis air.

20. Kita di Selangor harus mengambil ikhtibar daripada pengajaran terdahulu dan meletakkan Air Selangor pada landasan yang betul. Rakyat Selangor pada muktamadnya perlu menjadi pemilik terbesar syarikat ini. Justeru itu, saya menggesa agar kerajaan menetapkan, sesudah siapnya rundingan dengan SPLASH nanti, janji manifesto untuk memberi saham air kepada rakyat Selangor dalam apa jua bentuk, mesti dilaksanakan.

21. Industri perkhidmatan air juga berkaitan rapat dengan iklim pelaburan di Malaysia. Terkini, syarikat Top Glove yang berpangkalan di Selangor sudah menyatakan hasrat untuk beralih ke Thailand. Salah satu sebabnya ialah bekalan air yang tidak menentu. Ini belum dikira dengan iklim pelaburan sedunia yang semakin mencabar, kemerosotan ekonomi China, susut nilai mata wang Ringgit dan kesan-kesan sampingan Brexit terhadap pelabur UK di Malaysia.

22. Saya mengesyorkan agar kerajaan menubuhkan sebuah pasukan khas untuk mengkaji secara teliti keadaan sebenar pasca Brexit. Ini telah dilakukan oleh banyak negara seperti Kanada dan Australia untuk meneropong sebarang peluang perniagaan pasca-Brexit. Sebagai contoh, banyak bank yang berpusat di London dipercayai akan beralih New York dan Brexit nampaknya memberi hikmat kepada New York. Adakah Brexit akan mengukuhkan kedudukan Malaysia dengan UK sebagai rakan perdagangan dalam dunia Komanwel? Mampukah Malaysia khususnya Selangor menarik lebih banyak pelaburan dari UK? Inilah soalan-soalan yang perlu dijawab oleh pasukan khas ini.

23. Saya pasti kesemua ini akan mempertingkatkan keupayaan Selangor untuk menjana pelaburan semula syarikat-syarikat yang telahpun melabur di Selangor ini. Pelaburan semula bermakna para pelabur mempunyai keyakinan terhadap kerajaan Pakatan Harapan yang berteraskan prinsip tatakelola yang baik, ketelusan dan bertanggungjawab. Untuk itu, saya memohon kepada Eksekutif untuk membentangkan statistik pelaburan terkini.

24. Dato’ Menteri Besar dalam ucapan tahun lepas ada menyebut tentang konsep the Internet of Things (IoT). Untuk tahun ini, disebut juga frasa “Big Data Analytics” dalam membantu mempermudahkan urusan Kerajaan Negeri. Adakah kerajaan bercadang untuk menerap IoT dalam pengurusan tanah dan perlindungan sumber air di Selangor. Saya memohon jawapan. Untuk makluman Dewan, IoT tidak hanya terkongkong dengan pembangunan mobile apps sahaja, ianya lebih luas daripada itu. CEO General Electrics Jeffrey Immelt pernah berkata: “Sekiranya anda bekerja dengan sebuah kilang semalam, maka hari ini kilang itu akan bertukar menjadi sebuah syarikat perisian dan penganalisa data.”

25. “IoT” juga merangkumi Industry 4.0, di mana penghasilan dan penganalisaan data diterap dalam sektor perkilangan untuk menghasilkan produk bagi memenuhi keperluan pasaran yang semakin berubah dewasa ini. Jika Selangor dapat menggunakan hubungan rapatnya dengan pelabur-pelabur daripada Amerika Syarikat, Jepun, UK, Jerman mahupun Taiwan, sumbangan sektor pembuatan terhadap KDNK Selangor akan berkembang. 

26. Laporan Ketua Audit Negara pernah menegur kerajaan Selangor dividen anak syarikat tidak diterima oleh kerajaan negeri. Sebahagian daripada anak-anak syarikat kerajaan Selangor menyumbang kepada kerajaan negeri dengan menaja terus program-program kerajaan prihatin dan bukannya melalui pembayaran dividen kepada kerajaan negeri. Maka dengan teguran ini, saya ingin mencadangkan untuk masa akan datang, kerajaan Selangor meneliti semula kaedah pembayaran dividen dan sumbangan oleh anak-anak kerajaan negeri. Saya bercadang agar semua dividen dibayar terus ke dalam Akaun Hasil Disatukan dan kemudian diagihkan kepada MBI atau agensi-agensi tertentu melalui program-program MES dan sebagainya. Maka dengan ini, kesemua perbelanjaan yang bayar oleh Akaun Hasil Disatukan dapat diaudit dan diteliti oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam.

27. Saban hari, kita disuapkan dengan berita kemalangan di tapak pembinaan. Rentetan daripada peristiwa di Jalan Raja Chulan itu, kerajaan Pulau Pinang telah menyenarai-hitamkan kontraktor yang terlibat. Sebagai sebuah kerajaan smart peduli, Selangor perlu membela mereka yang teraniaya oleh kontraktor-kontraktor yang cuai. Statistik menunjukkan sektor pembinaan menyumbang angka kematian pekerjaan tertinggi berbanding dengan sektor-sektor yang lain.

28. Maka saya memohon kepada kerajaan dan PBT agar menetapkan dasar toleransi sifar terhadap kemalangan maut di sektor pembinaan dan menyenarai-hitamkan Syarikat Beijing Urban Construction Group (BUCG) serta anak-anak syarikat dan konsortium-konsortiumnya daripada mengambil bahagian dalam mana-mana projek pembinaan di negeri Selangor. This government must send a very clear and unequivocal message to the industry players: Ignore occupational, safety and health rules at your own perils!

29. Saya terkilan dengan maklumat yang dibekalkan kepada saya oleh kesemua Pejabat Tanah dan Daerah terhadap tunggakan hasil tanah yang masih belum dikutip setakat Jun 2016 di mana angka ini mencecah RM388juta dengan tempoh tunggakan sehingga berpuluh-puluh tahun! Saya juga diberi senarai sepuluh penunggak tegar juga dan saya berasa kesal apabila terdapat beberapa anak-anak syarikat yang tersenarai.

30. Saya amat memohon supaya kerajaan mengambil tindakan cepat untuk membersihkan tunggakan ini. Sekiranya penunggak-penunggak ini masih degil, maka rampaslah tanah mereka. Jika tidak, apakah ini adil bagi mereka yang bayar cukai tepat pada masanya tetapi syarikat-syarikat besar dibiarkan berhutang, bukan untuk setahun dua tetapi berpuluh-puluh tahun?

31. Terbaru, terdapat kenyataan daripada Menteri yang mendakwa harga rumah mahal di Selangor kerana premium tanah yang mahal serta caj pembangunan yang tinggi. Soalannya mudah, berapa banyak rumah PR1MA yang siap dibina di Selangor? Tak pasti tetapi melalui laman web PRIMA, masih banyak projek masih dalam status cabutan undi. Berapa pula rumah Selangorku yang siap dibina? Lebih 15,000 unit hanya pada tahun 2015 termasuk projek syarikat swasta.

32. Banyak usaha mempromosi pelancongan dijalankan atas inisiatif swasta seolah-olah Tourism Selangor tidak begitu ke dapan. Keadaan ini perlu diubah. Tourism Selangor harus bertindak agresif. Baru-baru, Ipoh telah disenarai sebagai destinasi pelancongan Asia sepuluh teratas oleh Lonely Planet. Walapun saya dan ADUN Bukit Lanjan Ipoh Mali dan sudah pasti kami bangga dengan pencapaian kampung halaman kami, tetapi Selangor sebagai “the heart of Malaysia” mempunyai kelebihannya yang tersendiri kerana kedudukan geografi yang dekat dengan ibukota.

33. Perhatian khusus harus diberi kepada konsep “assessible tourism” khususnya pelancongan di kawasan bandar di mana PBT mesti membina lebih banyak kemudahan bebas tangga atau step-free facilities. Harus diingat bahawa accessible tourism bukan sahaja khusus untuk golongan OKU tetapi penting untuk keluarga yang melancong bersama kanak-kanak kecil. 

34. Kampung Tunku juga tertarik dengan kejayaan Bas Percuma Smart Selangorku dan Bas Percuma Petaling Jaya, begitu juga dengan penambahan laluan baru. Walaupun begitu, pembinaan dan penambahbaikan perhentian-perhentian bas juga tidak kurang penting. Saya memohon kerajaan memberi penerangan tentang perkara ini. 

35. Selain itu, saya difahamkan bahawa kerajaan bercadang menwujudkan perkhidmatan perkongsian basikal di Selangor. Konsep ini memang lama dilaksanakan di beberapa bandar besar seperti di London dan Taipei. Maka saya memohon penerangan pihak Eksekutif berkaitan dengan pelaksanaannya di Selangor. 

36. Saya juga tertarik dengan cadangan pembinaan Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail (HSR) tetapi malangnya projek ini tiada steysen di Selangor sedangkan hampir 10% daripada trek adalah di negeri Selangor. Maka saya memohon kerajaan Selangor untuk bertegas dengan kerajaan Persekutuan dalam hal ini.

37. Untuk tahun 2017, kerajaan Selangor masih akan menerima Terimaan Daripada Kerajaan Persekutuan di bawah Kepala 82383 dan 82386 untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, berjumlah RM25.8 juta. 

38. Di sini saya tidak jemur untuk membangkitkan sekali lagi supaya kerajaan Selangor berunding dengan Persekutuan untuk merasionalisasikan kedua-dua perjanjian penyerahan yang ditandatangani pada tahun 1974 dan 1999. Seboleh-bolehnya Kuala Lumpur dipulangkan kepada Selangor. 

39. Akhirnya untuk program “Peduli Siswa”, umum diketahui bahawa Universiti Malaya. masih di hadapan UIAM, UKM, UPM dan UiTM. Maka saya memohon agar dimasukkan UM dalam program ini. Sebagai alumni UM, saya sedikit kecewa sekiranya anak-anak Selangor di UM tidak dapat menyertai “Peduli Siswa” hanya kerana UM terletak di Kuala Lumpur. Selangor dan Kuala Lumpur berpisah tiada, maka Selangor dan UM pun berpisah tiada. Maka saya memohon mencadang. Sekian, terima kasih.

Lau Weng San
ADUN Kampung Tunku