Tuesday, September 30, 2008

Kuala Lumpur di bawah Kerajaan Selangor akan memanfaat warga kota

Kuala Lumpur bukan lagi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan

Kuala Lumpur telah dikeluarkan daripada negeri Selangor pada 1 Februari 2008 dan diletakkan di bawah penguasaan Kerajaan Persekutuan selama 30 tahun sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan sebelum kewujudan Putrajaya. Selepas penyerahan Putrajaya, diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan, Putrajaya telah mengganti Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

Semalam telah dilaporkan bahawa Pemudah telah ditugaskan untuk mengambilalih pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) disebabkan prestasi DBKL yang semakin merosot dan pengambilalihan ini berkuatkuasa serta-merta.

Berikutan dengan pengambilalihan ini, warga kota kini menumpukan perhatian terhadap DBKL dan saya di sini ingin membangkitkan satu persoalan yang serious, iaitu adalah Kuala Lumpur masih perlu kekal diletakkan di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan?

Walaupun Kuala Lumpur masih merupakan Ibu Kota Malaysia, peranan pentadbiran Kerajaan Persekutuan sudah dipindahkan ke Putrajaya. Pada masa sekarang, hanya 8 buah kementerian daripada 31 buah kementerian sahaja masih ditempatkan di Kuala Lumpur, iaitu Kemeterian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Kementerian Pertahanan (Kementah), Kementerian Pelancongan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perdagangan dan Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Warisan dan Kebudayaan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KEMAS) serta Kementerian Kerja Raya. 

Dengan itu, adakah perlu Kuala Lumpur dikekalkan di bawah penguasaan Kerajaan Persekutuan?

BN tidak mempunyai perwakilan di Kuala Lumpur tetapi monopoli semua sumber politik DBKL

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempunyai sebelas orang Ahli Parlimen. Daripada kalangan sebelas orang Ahli Parlimen, Pakatan Rakyat (PR) sudah ada sepuluh orang Ahli Parlimen. Secara teknikal, BN merupakan minoriti di Kuala Lumpur. Biarpun begitu, DBKL masih terletak di bawah penguasaan Kerajaan Persekutuan yang dipimpin BN. Datuk Bandar Kuala Lumpur masih dilantik oleh Kerajaan Persekutuan dan kesemua sepuluh orang Ahli Parlimen PR tidak berhak mencampur tangan dalam hal urusan DBKL. Sudah tentu ini merupakan satu fenomena yang tidak adil dan tidak demokratik.

Kalau kita mengikuti sejarah Kuala Lumpur, sebelum Kuala Lumpur diserah kepada Kerajaan Persekutuan, Kuala Lumpur mempunyai 8 orang ADUN di DUN Selangor, warga kota Kuala Lumpur juga mempunyai hak mengundi untuk memilih wakil mereka ke Majlis Tempatan Kuala Lumpur. 

Hari ini pula, walaupun negeri Selangor mempunyai 12 buah PBT dengan ahli-ahli majlisnya di semua PBT ini, DBKL masih merupakan sebuah badan pentadbiran yang tidak mempunyai seorang ahli majlis pun.

Apa yang dipersoalkan ialah, apabila Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran Kuala Lumpur daripada Kerajaan Negeri Selangor, alasan yang digunakan ialah untuk memperbaiki prestasi pentadbiran DBKL. Selama 30 tahun DBKL dan Kuala Lumpur di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan hasilnya ialah Kerajaan Persekutuan gagal memperbaiki pentadbiran Kuala Lumpur sehingga memerlukan Pemudah untuk merawat DBKL. Jikalau begini, adakah perlu Kuala Lumpur terus diletakkan di bawah penguasaan Kerajaan Persekutuan? Lebih-lebih lagi, Kerajaan Persekutuan sudah mempunyai Putrajaya sebagai pusat pentadbirannya di mana Putrajaya sebelum ini merupakan sebahagian daripada negeri Selangor.

Kuala Lumpur di bawah Kerajaan Selangor akan memanfaat warga kota

Salah satu tugas berat dipikul oleh Pemudah ialah memperbaiki prestasi pentadbiran DBKL dan mempertingkatkan ketelusan pentadbirannya.

Bagamana Pemudah dapat melaksanakan tugasnya? Untuk menjawab soalan ini, saya mencadangkan supaya kesemua 10 orang Ahli Parlimen PR diberi peluang untuk mengambil bahagian perihal pentadbiran DBKL sebagai “Ahli Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sementara” agar mereka dapat menyalurkan hasrat dan pendangan rakyat dengan berkesan di dalam DBKL.

Kedua, Pemudah harus mencadangkan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan supaya Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (Akta 190) (Peraturan-Peraturan Lembaga Penasihat Bandar Raya Kuala Lumpur 1989) dan Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 (Akta 59) serta mana-mana akta lain yang berkaitan dipinda untuk membolehkan warga kota memilih Datuk Bandar Kuala Lumpur serta wakil mereka ke dalam DBKL melalui peti undi.

Jikalau Pemudah tidak mampu berbuat demikian, maka saya akan bercadang kepada Kerajaan Negeri Selangor di bawah PR untuk meminta kepada Kerajaan Persekutuan supaya dikembalikan hak penguasaannya terhadap Kuala Lumpur kepada Kerajaan Negeri Selangor tertakluk kepada peruntukan undang-undang sedia ada. 

Pada pendapat saya, jikalau ini dapat dilakukan, warga kota Kuala Lumpur dapat menikmati pelbagai ganjaran yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada rakyat Selangor, contohnya bekalan air 20m3 percuma, program Mesra Usia Emas, Tabung Warisan Anak Selangor (TAWAS), Hadiah Anak Masuk Universiti dan sebagainya.

Saya berharap supaya dengan ini perbincangan mengenai nasib warga kota dapat dimulakan khususnya di kalangan warga kota.

让雪州政府管理吉隆坡能让吉隆坡人民受惠

吉隆坡已经不再是联邦行政中心

吉隆坡是在1974年2月1日正式从雪州分割出去成为联邦直辖区。30多年来,吉隆坡隶属联邦政府的管辖,成为马来西亚联邦政府的行政中心。自从联邦政府向雪州政府索取布城之后,布城摇身一变成为联邦政府的行政中心,取代吉隆坡。

目前联邦政府成立的利商特工队(Pemudah)已经接管吉隆坡市政局的事务,原因是吉隆坡市政局的行政效率每况愈下,不得人心。

随着利商特工队的接管,人民的注意力也集中在吉隆坡市政局的身上。本人在这里提出一道问题:到底吉隆坡是否有必要继续成为联邦直接管辖的区域?

联邦政府的行政中心已经从吉隆坡迁移至布城,虽然吉隆坡还是一国之都,但是吉隆坡已经不再是行政中心。目前联邦政府31名部长当中,只有以下8名部长驻扎在吉隆坡,即房地部、国防部、旅游部、新闻部、贸工部、文物部、家庭部、工程部。其中新闻部保留在广播大厦(Angkasapuri)是可以理解的。

既然吉隆坡已经名不副实,不再是联邦政府的行政中心所在地,吉隆坡还有必要继续隶属联邦直辖区的管辖吗?

联邦国阵政府在吉隆坡没有代表权,但是却垄断市政局所有政治资源

吉隆坡联邦直辖区11名国会议员,民联议员就占了10名,即使把布城和纳闽国会议员算进去,国阵在联邦直辖区依然是少数政党。但是他们在联邦直辖区还是反对党议员,在现有的政治架构之下,吉隆坡市政局的市长由联邦政府直接委任,市政局的大小事务由不得着10名国会议员插手。这是完全不符合民主原则的怪像。

翻开历史,吉隆坡在从雪兰莪州分割出去之前在雪州拥有8名州议员。当雪州所有12个地方议会拥有本身的县市议员,吉隆坡市政局却是一个完全没有议员的行政单位。

我要问的问题是:当初联邦政府从雪州政府拿走吉隆坡,所使用的名堂美其名就是要把吉隆坡的行政效率搞好。联邦政府搞了30多年到最后还是要靠利商特工队来整顿吉隆坡市政局的官僚,吉隆坡还有必要继续隶属联邦政府吗?更何况,联邦政府已经拥有布城(另一片从雪州领土分割出去的土地)。

让雪州政府管理吉隆坡能让吉隆坡人民受惠

目前利商特工队必须重新整顿市政局的行政效率,其中一个最重要的任务就是加强行政透明度。

怎样加强?利商特工队应该让吉隆坡仅有的10名在野党国会议员成为吉隆坡市政局的‘临时市议员’,然这些肩负民意代表的国会议员在市政局能够为民伸张正义。

第二,利商特工队应该向联邦直辖区部门建议修改法令,让吉隆坡市民能够通过票箱选出市议员和市长。让吉隆坡选民好像其他州属一样能够选出他们的‘州政府’。

如果利商特工队办不到的话,我大胆建议雪州民联政府向联邦政府讨回吉隆坡的管辖权。吉隆坡本来就是属于雪州政府,一旦吉隆坡能够归还给雪州政府,吉隆坡市民就能够享有雪州民联政府所推出的各项惠民政策,尤其是享有首20立方米免费自来水、老人保险基金、幼儿教育基金、国立大专入学金等等。

我希望这能够带动人民,尤其是吉隆坡市民针对他们本身命运的讨论。

Pendaftaran keluarga miskin

Kerajaan Selangor di bawah Pakatan Rakyat (PR) telah pada bulan JUlai memberi bantuan makanan dalam bentuk beras, gula dan susu pekat kepada keluarga miskin yang mendapat gaji bulanan RM1500 ke bawah.

Sempena kempen ini, saya telah pada bulan Julai menjalankan satu kempen pendaftaran keluarga miskin di kawasan DUN Kampung Tunku untuk mendaftar keluarga-keluarga miskin bagi memudahkan pengedaran barang bantuan makanan ini.

Walaupun bantuan makanan ini sudah habis diedarkan kepada semua, pejabat saya masih membuka pendaftaran ini dan saya menyeru mereka yang masih belum mendaftar supaya datang ke pejabat saya untuk mendaftarkan diri.

登记贫穷家庭

州政府曾经在7月派发白米、炼奶以及白糖给给州选区家庭收入每月低于1千500令吉的家庭。

为了配合州政府这项运动,本人在7月进行长达一个月的贫穷家庭登记运动,以登记需要援助的贫穷家庭,分发这些米粮。

虽然州政府提供的米粮已经分发完毕,但是我们依然必须收集选区内的贫穷家庭资料,因此我们呼吁选区内尚未登记成为贫穷家庭的家庭继续前来本服务中心登记。

Borang baru Caruman Takaful Warga Emas (Mesra Usia Emas)

Borang baru telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan semua warga emas Selangor yang berhasrat memohon program ini perlu mengisi semula borang permohonan ini.

Oleh kerana borang ini masih belum diedarkan sepenuhnya kepada semua agensi Kerajaan Negeri Selangor dan wakil-wakil rakyat Selangor, maka orang ramai perlu bersabar sehingga cuti Hari Raya untuk mendapatkan borang ini daripada wakil-wakil rakyat dan agensi-agensi Kerajaan Negeri Selangor.

Borang yang mempunyai satu muka surat ini dalah berbeza dengan borang berwarna kuning yang dikeluarkan oleh kerajaan Selangor sebelum ini. Pemohon-pemohon pada kali ini perlu mengisi borang yang lebih terperinci ini kerana borang ini merupakan borang permohonan rasmi dan borang berwarna kuning sebelum ini merupakan borang maklumat asas sahaja.

Perlu diingatkan kepada semua ialah program Mesra Usia Emas ini hanya dibuka kepada warga emas negeri Selangor yang lahir di negeri Selangor atau di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974 dan perlu bermastautin di negeri Selangor sekurang-kurangnya 15 tahun.

Mereka yang telah mengisi borang kuning sebelum ini tetapi tidak memenuhi mana-mana satu syarat di atas adalah tidak berkelayakan untuk memohon program ini. Juga perlu diingatkan ialah bahawa warga Selangor tidak perlu berebut-rebut mengambil borang ini daripada wakil-wakil rakyat atau agensi-agensi Kerajaan Negeri Selangor kerana program ini tidak ada tempoh tamat dan dibuka sepanjang masa untuk semua yang berkelayakan.

Juga perlu dimaklumkan bahawa borang baru yang berwarna putih ini adalah diberi percuma kepada orang ramai. Kerajaan Negeri Selangor tidak pernah mewakilkan sesiapapun untuk mengutip apa-apa bentuk bayaran daripada orang ramai untuk pemprosesan permohonan ini. Saya akan menampalkan borang ini di atas laman web saya di sini untuk memudahkan orang ramai memuat-turun borang permohonan ini.

雪州政府正式推出老人保险计划新表格

随着雪州政府正式推出老人保险计划新表格,所有要申请这项老人医药保险基金计划的乐龄人士必须填写最新的申请表格。

由于这项表格尚未完全分发给所有州政府机构和人民代议士,因此公众人士稍安勿躁,待开斋节长假后向地方上的人民代议士或州政府机构索取这份表格。

这是一则一面的表格。与之前政府发出的黄色表格相比,申请者这次必须填写更详细的资料。之前发出的黄色表格并非是正式的申请表格,而是资料收集表格,因此之前曾经填写黄色表格的乐龄人士必须重新填写这份新的表格。

必须注意的是,这项计划是公开给在雪兰莪州或在1974年2月1日之前在吉隆坡诞生的乐龄人士,已经必须在雪州居住超过15年以上的乐龄人士。

凡是之前曾经填写黄色表格的乐龄人士如果不符合以上资格,就不能参与这项计划。必须再强调的是,市民们无需一窝蜂向州政府机构或人民代议士索取这份表格,因为州政府是全年开放让乐龄人士申请这项老人保险计划,并没有设下时限。

另外,这份可复印的白色表格是免费派发给乐龄人士填写。州政府没有授权任何人士代劳向乐龄人士索取任何费用。本人将会把这份表格上载至本人的网站。任何又兴趣申请的人士可以点击这里下载这份表格。

刘永山拨款助<爱.关怀之家>扩建

甘榜东姑区州议员刘永山拨出2500令吉给“爱‧关怀之家”慈善中心,作为扩建费用。

他指出,民联政府关注地方性社团、组织,确保无论是宗教团体、慈善团体、或民办社团都能获得政府协助。

他知道民联政府在资源协助上,不是最强大,不过民联一旦执政中央政府,就有更大力量协助民间社团。

他今早在灵市SS2草场举行,由爱.关怀之家举办的“真情义卖会”上,这么指出。

其他出席者有灵北区国会议员潘俭伟、百乐镇区州议员谢永贤、八打灵市议员张菲倩等人。

刘永山指出,民联政府的作风,是确保拨款用在人民身上,因为人民的钱,应归回给人民。

他也赞扬灵市居民踊跃出席今次义卖会,虽然经济下滑,但是居民还是热情帮助弱势团体,成就一个爱心社会。

义卖会筹委会主席林国强指出,今年是“爱‧关怀之家”成立第3年,而这次的义卖会也是每年举办一次。

他说,今年的义卖会比去年更热闹,共有42摊位,吸引许多当地居民到场支持。

他指出,义卖会目标是筹募10万令吉,作为“爱‧关怀之家”的扩建费用,帮助社会上更多的人。

Monday, September 29, 2008

Pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan bertulis Sesi DUN ke-3 2008

1. TAJUK: Budaya membaca
PORTFOLIO: Pendidikan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Meminta satu senarai kajian kadar membaca di seluruh rakyat negeri Selangor serta program-program kerajaan negeri untuk memupuk budaya membaca?
b) Adakah kerajaan negeri bersedia membantu semua sekolah di negeri Selangor memupuk budaya ini selain mengadakan program besar-besaran?

2. TAJUK: Pencemaran alam sekitar
PORTFOLIO: Alam Sekitar
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Meminta satu senarai aduan yang diterima oleh kerajaan negeri terhadap kes pencemaran oleh kilang-kilang di Selangor dan apakah tindakan terkini yang telah dilakukan terhadap kilang-kilang ini dengan memberi butirannya,
b) Apakah tindakan terkini terhadap aduan pencemaran udara Kilang Batu Bata LDV (Kerling) Sdn. Bhd., Lot 242, Jalam Air Panas, Kampung Baru Kerling, 44100 Hulu Selangor memandangkan kilang ini masih beroperasi biarpun banyak aduan dibuat oleh penduduk-penduduk kampung.

3. TAJUK: Pentadbiran Pejabat Tanah dan Daerah
PORTFOLIO: Pembangunan tanah 
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Meminta satu senarai bilangan tenaga manusia yang berkhidmat di setiap pejabat tanah dan daerah mengikut pangkat dan pengalaman dalam pengurusan hal ehwal tanah bersertakan jumlah kutipan cukai tanah tahunan setiap pejabat daerah ini pada tahun 2007.

4. TAJUK: Hartanah milik kerajaan negeri Selangor
PORTFOLIO: Kewangan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Meminta satu senarai hartanah dimiliki kerajaan negeri Selangor di negeri-negeri lain khususnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dengan memberi anggaran nilai semasa hartanah ini.
b) Meminta satu senarai hartanah yang pernah dimiliki kerajaan negeri di negeri-negeri lain tetapi dijualkan serta harga jualannya.

5. TAJUK: Draf Rancangan Tempatan Petaling Jaya 2
PORTFOLIO: Kerajaan tempatan 
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Apakah perkembangan terbaru terhadap Draf Rancangan ini memandangkan proses bantahan awam telah dijalankan?
b) Adakah kerajaan negeri bercadang untuk membina satu hospital kerajaan di kawasan Petaling Jaya untuk memenuhi keperluan perubatan golongan miskin di Petaling Jaya di bawah RTPJ2?

6. TAJUK: Penswastaan tempat letak kereta PBT
PORTFOLIO: Kerajaan Tempatan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Berapa banyak konsesi penswastaan tempat letak kereta ditandatangani di kesemua 12 pihak berkuasa tempatan di Selangor sehingga sekarang dan siapakah syarikat-syarikat ini?
b) Apakah pulangan yang bakal kerajaan dapat?
c) Adakah kerajaan bercadang membuka konsesi ini melalui tender terbuka?

7. TAJUK: Pelaburan Asing
PORTFOLIO: Pelaburan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Berapa banyak pelaburan (asing dan domestik) yang berjaya ditarik oleh kerajaan negeri pada tahun ini dan meminta satu senarai pelaburan-pelaburan ini.
b) Apakah sasaran kerajaan negeri untuk tahun 2009 dan rancangan serta program kerajaan negeri untuk mencapai angka ini? 

8. TAJUK: Pembangunan sektor pelancongan
PORTFOLIO: Pelancongan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Berapa banyak sumbangan sektor pelancongan kepada pendapatan kerajaan negeri pada tahun 2008?
b) Meminta satu pecahan sumbangan ini mengikut jenis-jenis pelancongan.
c) Meminta satu senarai destinasi-destinasi pelancongan di Selangor di mana potensinya masih belum berkembang penuh.

9. TAJUK: Program cegah rasuah
PORTFOLIO: Lain-lain
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Adakah program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri untuk membanteras gejala rasuah?
b) Adakah kerajaan akan mengadakan program bersama dengan Akademi Pencegah Rasuah Malaysia (MACA) untuk melatih pegawai-pegawai tinggi dan wakil-wakil rakyat teknik untuk membanteras rasuah?

10. TAJUK: Pemutihan kilang haram
PORTFOLIO: Penyelesaian kilang haram
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Meminta satu senarai penuh taburan kilang-kilang haram di Daerah Petaling mengikut kawasan DUN dan industri.
b) Berapa banyak kilang-kilang haram ini telah mengemukakan permohonan untuk memutihkan operasi mereka dan apakah masalah-masalah yang dihadapi kerajaan dalam usaha pemutihan ini.

Pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan mulut Sesi DUN ke-3 2008

1. TAJUK: Latihan kakitangan kerajaan negeri oleh BTN
PORTFOLIO: Lain-lain
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Adakah kerajaan bercadang untuk terus menghantar kakitangan-kakitangan awam kerajaan negeri ke Biro Tatanegara (BTN) untuk menerima latihan dan kursus yang mempunyai unsur-unsur perkauman dan tidak selari dengan dasar CAT kerajaan negeri?

2. TAJUK: Kediaman rasmi Exco
PORTFOLIO: MTES
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Apakah nilai pasaran kediaman-kediaman rasmi Exco kerajaan negeri di Seksyen 7 Shah Alam serta perkembangan terkininya?
b) Adakah kediaman-kediaman rasmi ini akan ditukar kepada rumah pelancongan perubatan dan berapakah kepulangannya kepada kerajaan negeri?

3. TAJUK: Syarat-syarat ketat terhadap syarikat-syarikat kemudahan awam yang menggorek jalan PBT
PORTFOLIO: Kerajaan tempatan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Adakah kerajaan akan mengenakan syarat-syarat yang lebih ketat terhadap syarikat-syarikat kemudahan awam yang memohon daripada PBT untuk menggorek jalan kerana kerja-kerja pemulihan kurang memuaskan dijalankan oleh kontraktor-kontraktor mereka?
b) Bagaimana kerajaan memantau kualiti kerja yang dijalankan oleh kontraktor-kontraktor ini?

4. TAJUK: Bancian atau audit semula terhadap penghuni-penghuni rumah kos rendah
PORTFOLIO: Perumahan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Adakah kerajaan negeri bercadang menjalankan bancian atau audit semula terhadap penghuni-penghuni rumah kos rendah untuk memastikan rumah-rumah ini didiami mereka yang berkelayakan?
b) Adakah kerajaan bercadang membina lebih banyak lagi rumah kos rendah dan rumah mampu milik di Petaling Jaya?

5. TAJUK: Pengurangan cukai pintu untuk premis badan kebajikan 
PORTFOLIO: Kebajikan 
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Adakah kerajaan bercadang untuk mengurangkan cukai pintu untuk premis badan kebajikan memandangkan rumah-rumah kebajikan ini bergantung kepada sumbangan derma daripada masyarakat?
b) Apakah syarat-syarat yang mesti dipatuhi oleh rumah-rumah kebajikan ini agar mereka dapat menikmati pengurangan cukai pintu ini?

6. TAJUK: Kereta rasmi pegawai-pegawai atasan kerajaan negeri
PORTFOLIO: Kewangan
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Apakah jumlah bilangan, jenama, umur dan harga kenderaan yang dimiliki oleh kerajaan negeri untuk kegunaan rasmi pegawai-pegawai atasan kerajaan negeri?
b) Meminta satu senarai perbelanjaan penyelenggaraan kenderaan ini sejak digunapakai dan kerosakan yang sering dihadapi?

7. TAJUK: Tanah kegunaan awam dirampas di Bandar Utama
PORTFOLIO: Pembangunan tanah
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: - 
a) Apakah perkembangan terbaru terhadap beberapa keeping tanah untuk kegunaan awam yang telah dirampas oleh golongan yang tidak bertangugngjawab?
b) Apakah rancangan kerajaan negeri untuk memulangkan penduduk-penduduk Bandar Utama kemudahan-kemudahan awam ini?

8. TAJUK: Enakmen Kebebasan Maklumat (FOI)
PORTFOLIO: Lain-lain
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Adakah kerajaan negeri akan mengemukan satu enakmen kebebasan maklumat dalam penggal ini untuk memastikan ketelusan pentadbiran kerajaan negeri Selangor?
b) Apakah masalah teknikal yang bakal dihadapi oleh kerajaan negeri dan bagaimana masalah ini boleh diatasi?

9. TAJUK: Program air percuma
PORTFOLIO: Infrastruktur dan kemudahan awam
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Mengapa Syabas memaklumkan bahawa bekalan air percuma hanya sehingga akhir tahun 2008 sedangkan ia merupakan dasar jangka lama kerajaan negeri?
b) Adakah pengurusan Syabas perlu merujuk kepada kerajaan negeri Selangor sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan?

10. TAJUK: Kekurangan tanah perkuburan di Selangor
PORTFOLIO: Pembangunan tanah 
Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar: -
a) Apakah garis panduan dan cara-cara penyelesaian untuk mengatasi masalah kekurangan tanah perkuburan di Selangor apabila terdapat bantahan penduduk-penduduk dan pencinta alam sekitar?
b) Apakah perkembangan terbaru terhadap kelulusan tanah perkuburan di Kota Damansara?

善用议员拨款为民造福


本着善用议员拨款的大原则,甘榜东姑州议员刘永山最近开始拨款在地方进行小型工程。

第一项工程是在SS3区29路商业区旁修补遭人盗取的扶手。

刘永山说,他是在一个月前接到居民的投诉,指有关铁制的扶手已经多次遭不负责任人士盗取。

“那时候由于市场废铁价格非常高,导致市政厅管理的许多铁制设备遭偷取,造成许多不便。”

因此,我动用本身的选区拨款两千令吉重新定做一个新的铁制扶手,方便居民,尤其是行动不便的老人家上下楼梯。

此外,刘永山也要求承包商修补当地洋灰楼梯的破洞,并且为生锈的铁制扶手重新油漆。

刘永山强调,雪州每一名州议员每年将会获得50万令吉作为选区拨款。由于雪州民联的议员是在3月8日才正式上任,因此今年州政府拨出37万给每一名民联议员。

“和国阵议员不一样的就是,我们将会确保这些来自人民的钱能够真正花在人民的身上,而不是好象以前国阵议员一样让朋党受惠。”

刘永山指出,民联议员除了拨款给地方上的社团组织和居民协会之外,也可以动用这笔拨款举办有益身心的活动让居民参加。

“最近我在选区内主办的四场中秋节活动也是动用甘榜东姑区的选区拨款,出席人数超过数千人,不仅让选区内的小孩感染传统佳节的气氛,同时也促进邻里之间的睦邻精神。”

刘永山说,他接下来将会在选曲内主办多项活动,包括为即将来临的开斋节和屠妖节主办开放门户活动,来近各民族之间的关系。

Sungai Way New Village Tanglung Festival

Sunday, September 28, 2008

Time to send the final blow to BN

From New Straits Times:
Seputeh MP Teresa Kok has confirmed that a molotov cocktail was thrown into her parents' house at Jalan Ipoh early this morning by unknown attackers.

No one was hurt in the 2.55am incident as the petrol bomb did not explode, said Sentul district police chief ACP Zakaria Pagan. At the time, Kok’s parents and younger sibling were at home.
From Utusan Malaysia:
KUALA LUMPUR 27 Sept. — Anggota Parlimen Seputeh, Teresa Kok mengganggap kejadian membaling bom molotov cocktail di rumah ibu bapanya di Jalan Ipoh di sini awal pagi tadi bertujuan untuk menakut-nakutkan dirinya dan menghalangnya daripada menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Mungkin tindakan ini berpunca dari perasaan dendam terhadap saya dan keluarga selepas media dan blog tertentu menghina dan menggambarkan saya sebagai anti-Melayu, anti-Islam dan bersifat perkauman, dengan mereka-reka cerita yang palsu, sebelum dan selepas saya ditahan di bawah akta ISA,” katanya.
Certainly, somebody is trying to divide the attention on ISA again, but behaving violent with the ill intention of stirring up fears and feeling of hatred among Malaysians.

Malaysians should be glad that all of us have stand together against the unlawful detention of Raja Petra Kamaruddin, the five Hindraf leaders and other ISA detainees when about two thousands peaceful demonstrators gathered in Kuala Lumpur to attend a candle light vigil against ISA.

The current federal government is in total disarray. I do not want to use the word "government" only as it will create unnecessary confusion when people could interpret the word "government" as "state government". When I am part of the Selangor state government, and that the Selangor state government is led by Pakatan Rakyat, not Barisan Nasional, therefore, it should always be made clear that the government I mean here is Federal Government.

At times when the economy of the country is directionless and when the country needs more effort and attentions from the ruling coalition to turn around the economy, the heads of government are only interesting in swapping positions and securing ways to strengthen their position in UMNO.

BN is like a sinking Titanic. BN is like a little sampan in the middle of the ocean without compass. Malaysians will sink togather with BN if BN were to hold on to power. It is now time to send the final blow to BN.

Friday, September 26, 2008

"Super" Minister Hamid Albar...

Yesterday, Home Minister Datuk Seri Syed Hamid Albar slammed Deputy Minister in the Prime Minister Department, Senator T. Murugiah who is in charge of Public Complaint Bureau (PCB) for the latter's statement he made when he attended to YB Teresa Kok's complaint about the poor food quality when she was under ISA detention from 12th September to 19th September 2008.

Syed Hamid Albar behaved as if he is the Super Minister. Although focus should be placed on the abolishment of Internal Security Act (ISA), I applaud Senator T. Murugiah who overseas PCB to immediately look into the matter.

It has been a convention for Cabinet Ministers under Westminster System of not to interfere portfolio of other ministers. However, in this case, Syed Hamid should look at the larger issue and not fence off criticisms especially criticisms from his BN counterparts.

Thursday, September 25, 2008

SUNGAI WAY DINNER CUM LANTERN FESTIVAL 双溪威中秋晚宴

As part of the Community Care Program, we are organizing a Dinner cum Lantern Festival at 7 pm on 27 September, 2008 at the Sekolah The event is aimed at enhancing the community spirit and fostering goodwill among the residents of Selangor, in particular for those living in Sungai Way. We will be most grateful and honored if you could attend the above event.

作为社区关怀计划之一,我们将于2008年9月27日傍晚7时在位于SS9A/1路的双溪威华小举办一项中秋晚宴。这次活动是旨在加强雪兰莪州居民,特别是在双溪威的社区精神和促进之间的友好关系。若你能参加上述活动,我们将不胜感激和荣幸。

Wednesday, September 24, 2008

How to show your support to RPK?

A man who has stood up for truth and justice in Malaysia has now been incarcerated for two years without trial and with no hope for release, save at the pleasure of our Home Minister.

The time has come for Malaysians to stand up and be counted; to send a signal both to the authorities that we will not be cowered and that we stand by our man; to send a signal to each other that we are not alone, and to show our strength to one and all.

The time has come to act.

We compile here a number of actions that every Malaysian citizen can do in protest of the ISA, and to express their hope for a better Malaysia. It is imperative in this crucial moment that we keep up the momentum, lest RPK be forgotten like the rest of the ISA detainees.

1. Fly the Malaysian flag anywhere and everywhere possible (car, house, desk, body)
2. Drive with your headlights on in the day
3. Go bald (send pictures to MT Team)

There are a number of other activities that can also be done, all of which will help RPK:

1. Wear Free RPK T-shirts (coming soon!)
2. Hold Candlelight vigils (send pictures to MT Team)
3. Sign online petitions (click
here to sign)
4. Flood the authorities with phone calls, faxes, etc (click
here for more details)
5. Send greeting cards to ISA detainees in Kamunting

notes:

* email MT Team : admin.mtoday@gmail.com
* postal address of ISA detainess : Y.M. Raja Petra Kamarudin, Tempat Tahanan Perlindungan, 34600 Kamunting, Taiping, Perak.

Diesel is more than Petrol (RON92)

RON 97 RM2.45/litre, w.e.f. 25th September 2008
RON 92 RM2.30/litre, w.e.f. 25th September 2008
Diesel RM2.40/litre, w.e.f. 25th September 2008

Can you tell me why diesel is more expensive than petrol (RON92)?

Photos - Abolish ISA forum 23rd September 2008


For photos, please click here.

Skim Caruman Takaful Dan Perubatan Percuma Warga Emas akan dikenali sebagai "Mesra Usia Emas"

Pelaksanaanya akan bermula pada Oktober 2008.
Maklumat lanjut sila hubungi Hotline Pusat Khidmat MES : 03-55447450

SOALAN LAZIM
MESRA USIA EMAS


1. Apakah tujuan program Mesra Usia Emas ini dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri?
Program Mesra Usia Emas ini bertujuan untuk memberi manfaat dalam bentuk perlindungan bernilai RM 2,500.00 kepada warga emas yang berusia 60 tahun ke atas (yang telah mendaftar secara rasmi), selepas beliau disahkan meninggal dunia. Program ini membuktikan keprihatinan yang tinggi Kerajaan Negeri terhadap rakyatnya, khususnya golongan warga emas.

2. Bilakah tarikh program Mesra Usia Emas ini akan beroperasi secara rasmi?
Program Mesra Usia Emas ini dijangka akan beroperasi sekitar Oktober 2008, dan tertakluk kepada sebarang pengumuman rasmi dari semasa ke semasa . Ia telah dilancarkan secara rasmi pada 20 Jun 2008 yang lalu. Manakala Logo rasmi Mesra Emas pula (seperti yang telah dipaparkan di Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri) telah dilancarkan pada 30 Ogos 2008, sempena Sambutan Perayaan Ambang Merdeka, dan Perbarisan dan Perarakan Kemerdekaan ke-51 Peringkat Negeri Selangor.

3. Siapakah kumpulan sasar yang boleh menyertai program Mesra Usia Emas ini?
Program ini terbuka kepada semua warga emas di Negeri Selangor yang telah berumur 60 tahun ke atas, DAN
- Lahir di Negeri Selangor ATAU
- Lahir di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974 ATAU
- Telah bermastautin di Negeri Selangor sekurang-kurangnya 15 tahun.

4. Bagaimanakah cara untuk menyertai Mesra Usia Emas?
Apabila ia telah beroperasi secara rasmi kelak, pemohon boleh berdaftar dengan mengisi dan menyerahkan kembali borang yang boleh didapati di Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri Selangor, Pejabat-pejabat Daerah&Tanah, Pejabat Penghulu, Pejabat ADUN dan Pengendali Mesra Usia Emas ini. Setiap permohonan yang dibekalkan dengan satu Kad Pendaftaran kepada warga emas tersebut.
Buat masa ini, Borang Maklumat Asas Pelanggan (BUKAN Borang Pendaftaran Rasmi) bagi menyertai Mesra Usia Emas boleh didapati dan diserahkan semula di semua Pusat Khidmat MES yang sedang beroperasi di Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Shah Alam), Pejabat-pejabat Daerah & Tanah, Pihak-pihak Berkuasa Tempatan dan Pusat-pusat Khidmat ADUN di seluruh Negeri Selangor. Borang ini boleh didapati dengan percuma , tiada yuran pendaftaran, dan tiada sebarang dokumen sokongan perlu dikemukakan semasa mengemukakan Borang tersebut. Borang ini akan diserahkan kepada Pengendali Mesra Usia Emas apabila beroperasi secara rasmi kelak, dan tertakluk kepada tindakan yang diambil seterusnya oleh pihak Pengendali ini.

5. Apakah manfaat atau faedah yang diperoleh daripada menyertai program ini?
Program ini menyediakan manfaat perlindungan kepada warga emas yang telah mendaftar, di mana sejumlah wang tunai RM500.00 akan diterima oleh wasi dengan segera dalam tempoh 24 jam selepas pihak Pengendali polisi Mesra Usia Emas menerima laporan berlakunya kematian warga emas tersebut (atau selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari selepas berlakunya kematian). Manakala baki RM2,000.00 akan disediakan dalam bentuk cek oleh Pengendali Mesra Usia Emas sebaik sahaja lain-lain dokumen seperti salinan Sijil Kematian lengkap diterima.

6. Siapakah yang boleh membuat tuntutan ke atas manfaat perlindungan tersebut?
Tuntutan hendaklah dibuat oleh wasi (orang yang dilantik untuk menunaikan wasiat), seperti yang dinyatakan di dalam Borang Pendaftaran Rasmi semasa pendaftaran dibuat.

Kemaskini pada 11 September 2008

ISA will not stop misunderstanding about Islam

Tuesday, September 23, 2008

Assemblyman helps single mums

Kampung Tunku state assemblyman Lau Weng San also donated RM2,500 to Persatuan Ibu Tunggal Mas Merah Selangor at the buka puasa event hosted for the organisation.

PETALING JAYA: Lau Weng San, Kampung Tunku state assemblyman, hosted his first ever buka puasa event for Persatuan Ibu Tunggal Mas Merah Selangor. He also donated RM2,500 to the organisation from his constituency development fund.

One hundred children and single mothers shared the buka puasa meal. After prayers, the children were given "duit raya" by Lau and Sharifah Kamariah Syed Ibrahim, who runs the home.

As single parent, Sharifah Kamariah did not let the bitter experience stop her from moving forward.

In 1966, the former secondary school teacher joined Single Mothers Association of Federal Territory/Selangor. In 1998, she was elected the association's president.

"Helping others has always been my nature. As a teacher I paid extra attention to my students from troubled homes as well as those raised by single parents," she said.

Lau invited the public to DAP's coming national level Hari Raya open house at Stadium Bangi.

Lau said: "All state assemblymen and members of parliament will also host Aidilfitri open houses to promote racial harmony."

Monday, September 22, 2008

行动党今办废除内安法论坛

(吉隆坡21日讯)民主行动党中央宣传局将在本月23日(星期二)晚上8时于隆雪华堂主办《废除内安法令》论坛,以表达要废除内安法令的立场。

该局今日发文告指出,在我国宪法第149条文下,授权内政部长,只要他认为有关扣留是必要的,他可以在无须提控或经审讯的情况下,扣留任何人。

该局说,人民必须团结一致,支持所有内安法令扣留者及他们家人,因此主办这场论坛。

这场论坛主讲人包括雪州高级行政议员郭素沁、律师公会主席拿督安比嘉、废除内安法令联盟主席赛依布拉欣、槟州首席部长林冠英、莎阿南国会议员卡立沙末、班底谷国会议员努鲁依莎及霹雳州宋卡区州议员西华尼申。

Forum: Abolish ISA!

Free RPK, Free Hindraf 5, Free All Detainees!

The Internal Security Act under Article 149 of the Malaysian Constitution permits the detention, at the discretion of the Home Minister, without charge or trial of any person in respect of whom the Home Minister was satisfied that such detention was necessary.

A week ago, we have witnessed yet again, the abuse of the ISA in the case of the detention of Raja Petra Kamarudin – Editor of Malaysia Today, Tan Hoon Cheng - Journalist, Sin Chew Jit Poh and Teresa Kok Suh Sim - Member of Parliament, Seputeh.

To demonstrate stand on the abolishment of the ISA and to show our solidarity and support with all ISA detainees and their families, we are organising a forum with invited speakers with details as follows:

Date: 23 Sep 2008 (Tue)
Time: 8:00 pm
Venue: KL & Selangor Chinese Assembly Hall, Jln Maharajalela, Kuala Lumpur
Admission is Free; Bring Friends

The panel of Distinguished Speakers include:

Lim Guan Eng, Penang Chief Minister, DAP MP Bagan, ADUN Air Itam

Teresa Kok, Selangor State Exco, DAP MP Seputeh/ADUN Kinrara

A. Sivanesan, Perak State Exco, DAP ADUN Sungkai

Khalid Samad, PAS MP Shah Alam
Nurul Izzah binti Anwar, PKR MP Lembah Pantai
Datuk Ambiga Sreenevasan, Bar Council President
Syed Ibrahim Syed Noh, Chairman of Gerakan Mansuhkan ISA (GMI)
Moderator: Teo Nie Ching, DAP MP Serdang

The wives of some of the current ISA detainees, Raja Petra Kamaruddin, M Manoharan (DAP ADUN Kota Alam Shah) and V Ganabathirao will be present and be given an opportunity to speak. We should all be there to give the all the moral support we can! Forward to all your friends!

Abolish ISA or Abolish BN!

18人落发抗议滥用ISA 光头佬声援柏特拉

摘自《中国报》。欲看更多照片,请点击这里

为了表达不满政府滥用内安法令,林立迎(左)和刘永山(右)不惜剃光头抗议。

(吉隆坡21日讯)18名男子今日剃光头,抗议政府滥用内安法令!
这项由雪州民主行动党举行的“落发”抗议行动,是力挺在内安法令被扣留的《今日大马》主编拉惹柏特拉和兴都权益委员会成员等人的活动。他们的举动也反映国阵政府动用内安法令的逮捕行动是无“发”无天。

这项“落发”抗议活动,原本只要求18人参与,但反应良好,在短短一天内,报名人数便超过18人,使主办单位不得不拒绝一些人士的参与。

在报名者当中,原本也有一位妇女,不过,在最后关头,在其孩子坚决反对下,最终选择放弃。

参与落发活动的18人中,包括两名国州议员,即泗岩沫区国会议员林立迎和甘榜东姑州议员刘永山;当中,年龄最大的潘儒健,今年61岁;而年龄最小的卡那,今年仅11岁。

参与者今早纷纷穿起印有拉惹柏特拉肖像的黄色T恤准备落发,使会场陷入一片「黄海」。落发仪式由民主行动党国会领袖林吉祥、全国组织秘书郭素沁和拉惹柏特拉妻子玛莲娜联合主持。出席今日落发仪式者也包括武吉免登国会议员方贵伦、雪州行政议员刘天球、格拉那再也国会议员罗国本和莲花苑州议员李映霞等人。

参与者从今早逾11时起分批进行落发,逾半小时即大功告成。在所有参与者被剔光头后,他们也站在一起高喊「释放拉惹柏特拉」、「向内安法令说不」、「释放兴权会5名领袖」等口号。

要求释放被扣者

林吉祥在致词时,赞扬拉惹柏特拉是网络资讯战的英雄。

他说,10年前,行动党曾为在煽动法令、印刷及出版法令下,被法庭宣判坐牢的檳城首席部长林冠英展开“落发”抗议行动,10年后的今天,这项落发抗议是为争取马上释放所有在内安法令扣留者。

此外,玛丽娜李希望,这项行动,有助向政府传达人民要政府释放拉惹柏特拉和其他内安法令的讯息。

她也预计,接下来会有更多国人以“光头”示人,表达对拉惹柏特拉的支持。

Saturday, September 20, 2008

Head-Shaving Ceremony: Call for ISA to be reviewed and repealed

For more photos, please click here.

(The Sun) KUALA LUMPUR, 18 DAP members shaved their head bald to protest the detention of Malaysia-today.com webmaster Raja Petra Kamarudin and all other ISA detainees.

"We want the ISA repealed and all ISA detainees freed," said Segambut MP Lim Lip Eng who led the gathering of about 100 members.

Also present was Kampung Tunku assemblyman Lau Weng San. The protesters, aged between 11 and 61, including women, gathered at the Kuala Lumpur Selangor Chinese Assembly hall at 10.30am and took turns to lose their their "crowning glory".


Describing the 18 participants as "defenders of justice", DAP stalwart Lim Kit Siang said 10 years ago a similar vow was carried out at the same venue when his son and Penang Chief Minister Lim Guan Eng was jailed under the Sedition Act.

"We are here to demonstrate and object the use of ISA and to demand the release of ISA detainees especially the country's No. 1 cyber warrior Raja Petra." he said in his speech.

Lip Eng said he has sent a letter to Home Minister Datuk Seri Syed Hamid Syed Albar to adhere to the a statement made by the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) urging the government to review the ISA.

Referring to a news report dated Sept 16, he said Suhakam had found the ISA as an outdated law and it's use was a breach of human rights.

"We urge the Home Minister to take heed of Suhakam's findings as on April 24, 1999, it was he who had announced that the government was ready to form the commission. Hence, Suhakam is his baby and he should pay attention to what they have to say," he said.

Among those present at the event was Seputeh MP Teresa Kok who was released on Friday a week after being held under the ISA, Raja Petra's wife Marina Lee Abdullah, Kelana Jaya MP Low Gwo Burne and several other DAP MP's.

Akta Hubungan Kaum tidak akan memperbaiki hubungan antara kaum

Telah dinyatakan semalam oleh Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Syed Hamid Albar bahawa Akta Hubungan Kaum akan diwujudkan dalam waktu terdekat dengan matlamat lebih menyeluruh untuk mengukuhkan perpaduan dan kesepakatan antara kaum di negara ini oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) bersama Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KPKKW).

Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Syed Hamid Albar berkata, skop akta berkenaan lebih meluas berbanding Akta Hasutan sedia ada yang lebih bertujuan mengekang huru-hara dan ancaman ketenteraman awam.

Akta Hubungan Kaum tidak akan memperbaiki hubungan antara kaum di Malaysia jikalau kerajaan tidak memberi layanan adil kepada semua rakyat. Hakikatnya juga sama jikalau kerajaan tidak kelihatan mentadbir negara ini dengan adil dan saksama.

Adalah amat mengesalkan apabila kerajaan tidak mengambil tindakan tegas terhadap individu-individu yang sengaja menwujudkan ketegangan antara kaum dan agama dengan mengapi-apikan isu ini. Sementara itu, kerajaan pula mengambil tindakan yang cukup silap dengan menahan beberapa individu di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) tanpa perbicaraan. Keadaan ini telah menyebabkan kerajaan pusat kelihatan tidak bermaya untuk menegakkan keadilan.

Dengan ini, bagaimana pula kerajaan pusat dapat meyakinkan rakyat jelata dengan adanya Akta Hubungan Kaum ini akan terwujudnya harmoni semasa masyarakat majmuk Malaysia ini?

Saya menyeru kerajaan pusat untuk menangani masalah yang sebenarnya dan bukannya terus dibelenggu sindrom penafian (denial syndrome) dengan menafikan kesilapan demi kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan pusat.

Mansuhkan ISA or Mansuhkan BN!

Teresa is finally released but Raja Petra Kamaruddin and other ISA detainees including YB M. Manoharan and his four other counterparts are still detained under the draconian act.

While we can happily welcome the release of Teresa Kok, the continued detention of Raja Petra Kamaruddin, Hindraf 5 leaders and others under ISA only strengthen our will and strength to abolish ISA.

In fact, there is nothing much for us to celebrate except for the release of Teresa Kok. We should not even talk about celebration as if the struggle to abolish ISA has already succeeded. The release of Teresa Kok as well as the release of Tan Hoon Cheng are just a small step towards the abolishment of ISA.

Malaysians of all races and religions must now come together to get rid of ISA. We certainly do not want to see our next generations to continue to live under threat with the existence of ISA.

Malaysians shall not forget that there are currently bloggers charged under Sedition Act, which is also another draconian act. Newspapers (Sin Chew Daily, The Sun and Suara KeADILan) are served with show-cause letters under the provision of Printing and Press Act, which is another act that stiffen freedom of speech. The Home Ministry has yet to take any actions on the three newspapers.

The sword of devil is still at our neck. During the press conference held in the DAP HQ yesterday afternoon, the DAP reiterated our stance to repeal ISA and other draconian acts that stiffen freedom of speeches and basic human rights. The arbitrary arrests of Raja Petra Kamaruddin, Tan Hoon Cheng and Teresa Kok on 12th September had brought all Malaysians only to be more determined to change the BN government in order to bring new breath to Malaysia.

Mansuhkan ISA or Mansuhkan BN!

Friday, September 19, 2008

Thursday, September 18, 2008

Malaysia Day Celebration at Kelana Jaya Stadium

View photos taken by me at the following facebook URLs: Album 1, Album 2, Album 3

要求废除内安法 行动党号召全国办烛光会

(八打灵再也16日讯)民主行动党今晚号召全国各州分部同步展开“烛光晚会”,要求政府废除内安法令,以及释放该党的雪州高级行政议员郭素沁,以及《今日大马》主编拉惹佩特拉和5名兴都权利领袖。

放20盏孔明灯

雪隆所有区部都在9.16晚上同步举行烛光晚会,并燃放20盏孔明灯,灯上写着“释放郭素沁及废除内安法令”。

据了解,雪隆至少有7场烛光晚会同步在星期一晚上举行,其中一场就是在行动党雪州总部举行,出席者包括行动党全国宣传秘书兼八打灵再也北区国会议员潘俭伟,以及雪州秘书兼甘榜东姑区州议员刘永山。

潘俭伟在会上呼吁民众通过发电子邮件给首相、部长、国阵所有国州议员,要求政府释放郭素沁及废除内安法令,让首相知道人民的愤怒已经达到无法忍受的地步。

他说,首相署部长拿督再益依布拉欣是我国第一个因为不满政府而辞职的部长,他的“不要只是口讲与人民站在一起,应该以行动证明他们是言行一致”原则与立场值得其他部长仿效。

刘永山建议人民,发送短讯给内政部长拿督斯里赛哈密及其他部长传达相同的讯息,表明全国人民全力支持郭素沁的立场。

他说,从即日开始,行动党雪州总部将会每晚8点都点燃蜡烛,直至政府释放郭素沁为止。

回教堂证实郭素沁没冒犯 刘永山报案讨公道

摘自《光华日报》。照片请点击这里

(吉隆坡16日讯)雪州甘榜东姑区州议员刘永山针对雪州高级行政议员郭素沁被指触犯回教堂祈祷课题罪名前往报案,并将所收集的证据交予警方调查。

刘永山指出,前雪州大臣拿督斯里基尔早前在其部落格上发表一则文章后,被《马来前锋报》转载并以“企图禁止雪州回教堂使用扩音器”为标题刊登在本月9日的报导中。

在回教堂祈祷课题中,刘永山表示已获得哥打白沙罗回教堂负责人证实郭素沁并没有干预回教堂祈祷问题,与此同时,金銮镇回教堂负责人也坚称郭素沁不曾踏足有关回教堂。

基尔似有污蔑郭素沁之嫌

刘永山说,一名部落客早前针对此事已在部落格上作出澄清,惟基尔似有污蔑郭素沁之嫌,并对此证据视若无睹。

他是于今日早上11时前往八打灵再也警区投报后向媒体发表谈话。

他促请警方深入调查基尔以及《马来前锋报》的不实言论和报导,以还郭素沁一个公道。

Assemblyman lodges report against Khir Toyo

From The Star. View photos here.

PETALING JAYA: Kampung Tunku assemblyman Lau Weng San has lodged a police report against former Selangor Mentri Besar Datuk Seri Dr Mohamad Khir Toyo for allegedly making a false statement on his blog (www.drkhir.blogspot.com).

The contents of the blog posting was subsequently published in a Malay daily on Sept 9.

Lau said Dr Khir’s statement and the report from the daily accused Seputeh MP Teresa Kok for being responsible in spearheading a campaign to ban the broadcast of the azan (Muslim call to prayer) on loudspeakers.

He lodged the police report at the police headquarters here about 11am Tuesday.

Lau said that the mosques had denied Kok’s involvement in the allegation.

“This whole misunderstanding was even explained by a blogger (pembelamelayu.blogspot.com) and yet Dr Khir paid no attention to it and continued to slander Kok,” he said.

Petaling Jaya OCPD Asst Comm Arjunaidi Mohamed confirmed that a report was lodged by Lau.

This is the second police report lodged against Khir Toyo.

On Sept 11, Kota Raja MP Dr Siti Mariah Mahmood lodged a police report against Khir Toyo on the same matter.

指马来报章影射郭素沁 刘永山灵市警局报案

摘自《南洋商报》

(八打灵再也17日讯)民主行动党甘榜东姑区州议员刘永山昨早指本地一家马来报章日前的一篇报道,含有影射雪州高级行政议员郭素沁企图禁止回教堂呼唤回教徒祈祷之嫌,而前往八打灵再也警区总部报案。

刘永山昨早11时前往八打灵再也警区总部报案后召开记者会,指那篇报道的指责完全是没有根据的,希望警方深入调查。

他指该报章过后玩弄该课题,并将它与其他敏感课题联系在一起。

呈文章影印本

他说:“郭素沁过后因这些不实的指责而遭政府援引内安法令逮捕,因此我要求皇家警察部队深入彻查。”

他补充说,他已把该文章及其他相关证据影印出来并提呈警方,以便警方展开调查。

此外,他也促请政府释放所有在内安法令下被扣的人士,并给予他们公平的审讯。

Wednesday, September 17, 2008

10,000 penuhi Stadium MBPJ sambut hari pembentukan Malaysia

Dipetik daripada Sinar Harian

KELANA JAYA - Perhimpunan rakyat sempena 45 tahun pembentukan Malaysia yang diadakan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) di sini semalam berjaya menarik lebih 10,000 hadirin.

Majlis yang bermula seawal jam tujuh petang dimulakan dengan berbuka puasa di pekarangan stadium sebelum umat Islam menunaikan solat Maghrib, Isyak dan terawih di padang stadium.

Selesai umat Islam menunaikan solat yang diketuai pegawai JAIS, Imran Nasuha, majlis diteruskan dengan ceramah oleh pemimpin daripada parti pembangkang.

Menurut Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim majlis ini disambut bagi memperingati hari pembentukan Malaysia yang penting selain memperingati hari kemerdekaan negara.

Menurutnya, tarikh 16 September juga penting seperti 31 Ogos dan semua rakyat akan terus bersatu bagi menjayakan dan memakmurkan negara yang tercinta ini.

“Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk memakmurkan negara ini dan membebaskannya daripada segala bentuk penindasan serta kezaliman daripada mana-mana pihak,” katanya.

Sementara itu Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng pula berpendapat tarikh 16 September sebenarnya membawa makna yang besar kepada seluruh rakyat di negara ini.

“Rakyat perlu tahu dengan jelas bahawa pembentukan Malaysia adalah satu sejarah penyatuan yang paling sempurna di mana tanah Semenanjung bercantum dengan tanah Borneo di Sabah dan Sarawak,” katanya.

Setiausaha Agung Pas Datuk Kamaruddin Jaafar pula berkata, kerajaan seharusnya merayakan hari penyatuan di antara semua negeri di Malaysia seperti juga hari kemerdekaan.

“Kerajaan Persekutuan seharusnya mengiktiraf tarikh 16 September sebagai hari penting dalam sejarah Malaysia dan merayakan tarikh tersebut,” katanya.

Laungan kemerdekaan dan kibaran bendera serta iringan sorakan bergema dalam stadium sepanjang kira-kira selama kira-kira lima jam majlis tersebut berlangsung.

Tuesday, September 16, 2008

Free Teresa, Abolish ISA!

This is to inform that Democratic Action Party Petaling Jaya will be having candlelight vigils tonight to demonstrate our solidarity with Teresa Kok, Raja Petra Kamarudin, the Hindraf 5 and all those currently detained under the ISA. The details are as follows:

Date: 16th September 08 (Tuesday)
Time: 7.30pm
Venue: 77, Jalan 20/9, Taman Paramount, 46300 Petaling Jaya, Selangor.

Bring friends, pls fwd

敬此通知八打灵再也民主行动党将在今晚八点于雪州总部举行烛光晚會声援被内安法令逮捕的郭素沁、拉惹柏特拉、5名兴都权益会领袖。详情如下:

日期:2008年9月16日(星期二)
时间:晚上七点半
地点: 77, Jalan 20/9, Taman Paramount, 46300 Petaling Jaya, Selangor.

30,000 turned up for Malaysia Day!


Laporan polis terhadap tomahan Khir Toyo


Saya dengan nama di atas ingin membuat satu laporan polis terhadap ADUN Sungai Panjang merangkap bekas Menteri Besar Selangor, Dato’ Seri Dr Khir Toyo yang telah membuat kenyataan yang palsu di laman blognya dalam satu tulisan bertajuk “Anwar Ibrahim, lain bengkak lain bernanah?” di mana kenyataannya telah diterbitkan oleh Utusan Malaysia bertarikh 9hb September 2008 yang bertajuk “Ada usaha larang azan di masjid-masjid Selangor”.

Kenyataan Dato’ Seri Khir Toyo serta laporan Utusan Malaysia ini cuba membuat gambaran bahawa Ahli Parlimen Seputeh merangkap ADUN Kinrara/Exco Kannan Selangor YB Teresa Kok Suh Sim ialah petualang yang cuba malarang azan.

Utusan Malaysia cuba mengapi-apikan perkara ini dengan mengaitkan isu azan ini dengan isu tulisan Jawi atas papan tanda jalan, isu kemasukan UiTM dibuka 10% kepada pekajar bukan Bumiputera serta peruntukan 30% JAIS kepada pembangunan agama-agama lain. Ini telah ditunjukkan dalam satu artikel bertajuk “Azan, jawi, JAIS, UiTM dan ba-alif-ba-ya…” pada 11hb September 2008

Dalam kes azan masjid, dua buah masjid telah terlibat iaitu Masjid Bandar Kinrara Seksyen 5 dan Masjid Kota Damansara. Dalam kes Masjid Kota Damansara, terdapat tuduhan bahawa tekanan bukan Islam telah memaksa Masjid tersebut menutup azan. Ini adalah tidak benar dan Ustaz Haji Hassan Basri, nazir masjid tersebut telah menyangkal tuduhan ini kerana ini berlaku akibat kerosakan teknikal sistem pembesar suara masjid yang masih dalam proses ujian oleh pihak kontraktor. Beliau juga menyatakan bahawa Masjid Kota Damansara baru dua minggu digunakan.

Dalam kes Masjid Bandar Kinrara Seksyen 5, Ustaz Abdul Rahman Nasir, nazir masjid tersebut pula menyatakan bahawa YB Teresa Kok tidak pernah datang ke masjidnya untuk mengetuai sebarang demonstrasi. Petisyen yang dikata-katakan itu merupakan petisyen yang ditulis oleh penduduk-penduduk berdekatan terhadap penggunaan pembesar suara semasa mengadakan ceramah, kuliah subuh dan kuliah maghrib pada awal pagi dan malam dan langsung tidak menyebut tentang azan.

Perkara ini juga telah diperjelaskan oleh seorang blogger “Pembela Melayu” dalam laman blognya tetapi masih tidak dihirau oleh Dato’ Seri Khir Toyo sehingga beliau terus berfitnah terhadap YB Teresa Kok Suh Sim.

Dengan ini, adalah jelas bahawa tuduhan yang dibuat terhadap YB Teresa Kok Suh Sim, yang menyebabkan beliau sekarang ditahan di bawah ISA adalah tidak berasas sama sekali. Saya dengan ini meminta PDRM untuk menyiasat tuduhan-tuduhan palsu yang dibuat oleh Dato’ Seri Khir Toyo dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap perbuatan tidak bertanggungjawabnya serta membebaskan YB Teresa Kok Suh Sim dan jangan terikut-ikut dengan tuduhan liar dan khabar angin yang sengaja disebarkan untuk kepentingan-kepentingan politik UMNO. Sekian laporan saya.

没有提及《煽动法令》

《东方日报》名家版今日刊登一则由杨善勇撰写,题为“冠英不欲,何施阿末?

文章中有一段落提及:“行动党社青团上上下下似乎全忘了秘书长和他的家人,当年因此吃尽了人生的苦头。翻到2008年9月2日《东方日报》A9版潘俭伟和刘永山分举《法令》与报案书的那张彩照,谁不目瞪口呆:冠英不欲,何施阿末?”

在9月2日当天,本人确实连同八打灵再也北区行动党党员和领袖前往八打灵再也警区总部针对阿末的极端言论报案。

本人在报案后也针对这事件向传媒发表简短的谈话,并且在现场分发本人的报案书。本人也随后在本人的部落张贴本人的文告和有关报案书。详文可浏览这里

针对扬善勇在文章中提及本人要求警方援引《1948年煽动法令》来调查阿末的极端言论,这是不正确的。

本人在向媒体的谈话中没有提及要求警方援引《1948年煽动法令》进行调查。本人仅在谈话中提到阿末的极端言论属于煽动性言论,并且破坏马来西亚的国民团结和社会安宁,甚至伤害各民族的融洽感情,正如本人部落中所言一样。

网络媒体《独立新闻在线》亦通过一则题为“政党莫再诉诸煽动法令,阿末应交巫统选民处置”的新闻报道本人前往警局报案一事。该网站记者陈慧思当天并未在场采访此事,而是在事发后一天电访本人。文章中的报道也一如本人在电访中所言。

新闻中报道本人谈话如下:“提到阿末的言论具煽动性,警方应向他采取法律行动,可他没有具体建议警方诉诸《煽动法令》。问及警方还能援引哪个法令,他含糊回答可能《刑事法典》里还有其它法令可以派上用场。”

这里可能必须加以说明的是,由于本人并非专业律师,因此才提出除《煽动法令》外,警方可能可以援引《刑事法典》进行调查。但是本人必须在此一再强调本人在向警方报案时完全没有提到任何法令,包括《煽动法令》。

杨善勇也提到八打灵再也北区国会议员潘俭伟拿着《煽动法令》与本人合照。其实,潘俭伟当天拿着的是《联邦宪法》,不是《煽动法令》。

有鉴于本人未曾提出《煽动法令》,未免引起不必要的误会,本人谨此作出澄清,以正视听。

Monday, September 15, 2008

签署释放郭素沁、废除内安法令请愿书!

签署释放郭素沁、廢除內安法令请愿书!透过电子邮件、简讯、博客或Facebook将这项请愿书转发给所有马来西亚人。

国阵政府在9月12日士布爹区的国会议员 ,金銮镇州议员以及雪州高级行政议员郭素沁,在未经审判下严苛的内部安全法令( ISA )下被拘留了。

她被指控鼓动居民联署运动要求在金銮镇和哥打白沙罗住宅区的回教堂降低喇叭声祈祷声量的言论而煽动了种族情绪。她否认了这些指控,两所回教堂也出来否认这些指控。因此这是绝对没有根据的逮捕。她已经扬言要控告前雪兰莪州基尔医生和《马来西亚前锋报》制造和发表这些毫无根据的指控。

郭素沁、拉惹柏特拉、5名兴都权益会领袖以及其他因此任意被逮捕的行动是在嘲弄民主。将郭素沁以及其他人在没有任何一丝一毫的证据下标签为对国家安全的威胁,这无疑是在嘲弄正义和对人权的严重侵犯。

我们联署人因此认为,国阵政府不应该用苛刻的内安法令以捍卫自身的政权,我们同时要求立即和无条件地释放郭素沁、拉惹柏特拉、5名兴都权益会领袖和其他被拘留者。此外,我们联署人要求立即废除内安法令,以防止被滥用来压迫任何马来西亚人的基本自由。

作为忠诚和正直的马来西亚人,请就在今天签署请愿书

Kenyataan Salamon Salamat menjatuhkan air mukanya sendiri

Kenyataan Salamon Salamat, Ketua Bahagian UMNO Shah Alam dan bekas ADUN Batu Tiga yang mempertikaikan tindakan kerajaan negeri Selangor menggunakan wang rakyat untuk membiayai yuran guaman untuk membebaskan Exco Teresa Kok daripada penahanan ISA, jelas menunjukkan Salamon Salamat berfikiran cetek.

Saya mengalu-alukan kesediaan kerajaan negeri untuk membantu membebaskan Teresa Kok daripada penahanan ISA biarpun Biro Guaman DAP telah memfailkan permohonan habeas corpus untuk YB Teresa Kok yang juga merupakan ADUN Kinrara dan Exco Pelaburan Kerajaan Negeri Selangor secara pro-borno.

Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor yang diterajui Pakatan Rakyat bersedia untuk membantu mana-mana pihak yang tertekan dan ditindas di bawah ISA.

Tambahan lagi, YB Teresa Kok merupakan salah seorang anggota pentadbiran kerajaan negeri dengan memegang portfolio pelaburan, satu portfolio yang cukup penting untuk menjamin pembangunan ekonomi negeri Selangor. Penahanannya di bawah ISA sudah pasti akan menjejaskan perjalanan jentera pentadbiran negeri biarpun Menteri Besar telah membuat persiapan yang diperlukan untuk menangani tugas-tugas yang sedang dikendali oleh YB Teresa Kok.

Dengan itu, kerajaan negeri berhak untuk menuntut supaya YB Teresa Kok dibebaskan dengan segera kerana ketiadaannya merupakan satu kerugian kepada kerajaan negeri Selangor.

Salamon Salamat perlu menyemak faktanya sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan yang hanya akan menjatuhkan air mukanya sendiri.

Sunday, September 14, 2008

Joyful Lantern Festival & Fruit Fiesta Gathering

Lau Weng San leading the residents during the lantern walkabout at Taman Aman Park.

PETALING JAYA: The light from hundreds of lanterns sparkled off the shimmering waters of Taman Aman as a bright moon rose over the lake.

The mesmerising lion dance had the crowd roaring.

Over 150 people, most of whom live near the park, were parading around the lake with lanterns.

It was the highlight of the Tanglung Festival and Fruit Fiesta organised by Kampung Tunku state assemblyman Lau Weng San.

The festival kicked off with the presentation of a cheque for RM2,500 to Pusat Jagaan Kanak-kanak Siddharthan.

The children from the home sang several Chinese songs, and the crowd roared its approval of the choir comprising Indian children warbling in fluent Chinese. The audeince were next entertained by a lively lion dance.

The event was aimed at promoting community relations and goodwill, and attended by people of all backgrounds. Another goal was to encourage Malaysians to eat more fruit.

"We believe in a healthy lifestyle. We served rambutan, papaya, banana, mango, guava, and of course mooncakes for free," said Evelyn Gan, organising chairman of this year's festival.

The food served buffet-style drew long lines.

Hundreds of residents from surrounding areas of Taman Paramount, SEA Park and Section 22 in Petaling Jaya gathered at the basketball court in Taman Aman Park this evening Saturday September 13, 2008 to join in the celebration of Pesta Tanglung (lantern festival) cum Fruit Fiesta.

The event was organized by the State Assemblyman (ADUN) for Kampung Tunku, YB Lau Weng San in conjunction with the Chinese Mid Autumn Festival which fall on Sunday September 14, 2008.

According to a staff from ADUN office, the program started a bit late at 8.30 pm (instead of the usual 7.30 pm or earlier) due to the respect given for our Muslim brothers and sisters who are now fasting during the Ramadan month and the 7.30 time slot is closed to the breaking of fast.

The serving of local fruits was a welcome change and a departure from the usual menu of fried noodles/nasi briyani with curry chicken/fried chicken. The wide array of local fruits include papayas, mangoes, rambutans and guavas. I liked particulary the mangoes for its sweetness.

It was wonderful to see children and adults of different races enjoying the lion dance performance, helping themselves to the varieties of local fruits and taking part in the lantern walkabout. Such gathering help to foster the spirit of muhibbah (goodwill) and good neighbourliness among us.

There were also the presence of RELA and St John Ambulan personnel to take charge of their responsibilities. The successful event ended at about 10.30 pm.

Saturday, September 13, 2008

Majlis berbuka puasa dengan Persatuan Ibu Tunggal Mas Merah Wilayah Persekutuan / Selangor

ADUN Kampung Tunku Lau Weng San akan mengadakan satu majlis berbuka puasa dan memberi sumbangan bersama-sama Persatuan Ibu Tunggal Mas Merah Wilayah persekutuan / Selangor di No. 2, Jalan SS1/43B, Kampung Tunku 46300 Petaling Jaya pada 17 September 2008, pukul 7 malam sempena menyambut bulan Ramadan dan Nuzul Al-Quran.

Lau Weng San juga akan memberi sumbangan kewangan sebanyak RM2500 kepada persatuan itu untuk membantu membiayai aktiviti-aktiviti persatuan itu.

Ini merupakan majlis berbuka puasa yang pertama dianjurkan oleh pejabat ADUN dan kami ingin membuktikan kepada semua bahawa bulan Ramadan ini merupakan satu bulan mulia yang disambut oleh seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama.

Pejabat saya juga akan menganjurkan majlis rumah terbuka sempena perayaan Hari Raya Puasa ini untuk memeriahkan suasana perayaan.

ISA detentions - Calm but firmly against it

When Raja Petra Kamaruddin was arrested under ISA, I had an immediate feeling that there could be another round of massive ISA detentions.

My guess was not wrong. Sin Chew Daily reporter Tan Hoon Cheng and Teresa were both detained at 8:30pm and 11:25pm respectively yesterday night. It is confirmed that the massive ISA detention has kicked-off. If the government can detain Tan Hoon Cheng, I do not understand why Ahmad Ismail is not detained.

BN and UMNO is trying to create a tensed situation, including stirring up racial and religious sentiments among different races and religions in this country, in order to justify their use of ISA detention to terrify the people and to stiffen freedom of speech, particularly after the 8th March political tsunami. With that I can expect more detentions to come.

All DAP elected representatives are reminded to be vigilant as anything can happen to anyone of us. Besides, all Malaysians should remain calm but stand firmly against such massive detention while we condemn such inhumane detentions without trials.

Confirmed Teresa arrested

RTM2 reported it.

Friday, September 12, 2008

我们要保持最大的冷静和克制

当拉惹佩特拉遭警方以内安法令逮捕时,我已经有一种预感,即这是一系列大逮捕的前轴或开始。

当《星洲日报》记者陈云清在拉惹佩特拉遭逮捕7小时之后同样在大山脚老家遭警方以内安法令逮捕,可以肯定国阵中央政府已经开始一系列大逮捕行动。

国阵政府正在尝试制造一种岌岌可危的局面,制造许多矛盾分化各民族和各宗教人民,然后再以紧张局势为理由,滥用恶法进行大逮捕,企图以白色恐怖来恐吓各民族人民。

在这非常时刻,我呼吁全体马来西亚国民以冷静的思维面对国阵可以制造的白色恐怖。

许多人士不能理解,为何警方没有逮捕发表极端言论的阿末,反之却逮捕一名记者?中央政府这种做法将会引起更多人士的不满,以致合理化当局以‘稳定局势’之名逮捕更多人士。

我不明白警方是否最近针对阿末的一系列报案书(包括本人的一则报案书。本人在报案书中提及陈云清的报道)而逮捕陈云清,如果是的话,我吁请政府目标搞清楚。如果政府可以逮捕陈云清的话,那么请政府也逮捕阿末。

Thursday, September 11, 2008

Pesta Tanglung-cum-Fruit Fiesta

Event: Pesta Tanglung-cum-Fruit Fiesta
Date: 13 September 2008
Venue: Taman Aman, PJ
Activities: Lion Dance Performance, Walk about with lanterns
Food: Moon cakes & Fruits served (Halal)
Free Admission, foods and lanterns first come first served.

Wednesday, September 10, 2008

Announcement On Leave - 10/09/08

Ingin dimaklumkan bahawa sesi berjumpa rakyat oleh ADUN Kampung Tunku Lau Weng San di Pusat Perkhidmatan DAP Taman Paramount yang dijadualkan pada 10 September 2008 akan dibatalkan. Sebarang aduan boleh diemelkan kepada beliau di lauwengsan@gmail.com atau memanggil ke talian 03-78754724 untuk meninggalkan sebarang mesej.

谨此通知刘永山议员在2008年9月10日于百乐花园会见选民时段将取消一天。任何投诉请直接电邮至lauwengsan@gmail.com或致电03-78754724留言。

Please be informed that the meet the people session by Kampung Tunku State Assemblyman Lau Weng San on 10th September 2008 at DAP Taman Paramount Service Center will be cancelled. Please email him directly at lauwengsan@gmail.com or call 03-78754724 to leave a message for any complaint.

Terima kasih. / 谢谢。/ Thank you.

New food court in PJ


All in a row: Lau (second from left), Lee (third from left) and Santiago (fifth from left) at the opening of the 888 Food Planet.

THERE is a new food court in Section 19, Petaling Jaya, to serve the working community in the area.

The 888 Food Planet is located at Lot 1, Jalan 19/1 — a walking distance from most of the factories and offices in the area.

There are 65 stalls serving hawker fare, catering to those who want a quick bite that is affordable.

Present at the opening ceremony of the food court recently was Klang MP Charles Santiago, Kampung Tunku assemblyman Lau Weng San and Bukit Gasing assemblyman Edward Lee.

Opening hours are from 7am to 4am.

Tuesday, September 09, 2008

废置工厂长蚊虫‧业主请快处理免受罚

(雪兰莪‧八打灵再也)雪州行动党副秘书张菲倩针对八打灵再也第8和第13区工厂废置导致蚊虫滋长、环境污染的问题,呼吁业主尽快进行处理,否则市政厅将对之发出传票。

“废置的工厂以及住家如果没有根据市政厅的指示,或传票限定的期限内进行处理,市政厅有权封锁工厂,并且向业主追讨清理费用。”

刘永山表示,八打灵再也是个拥有50年历史的城市,随着经济不振,外资撤退后,八打灵再也多个钢厂都废置。

“当然,人口老化问题也是造成房屋废置的主因,这些问题将导致社区变得单调和乏味。”

他希望,州政府可以颁发指令,将有关的社区发展成“综合商业中心”,为社区灌入新的生命力。

张菲倩促请,欲向市政厅作出投诉的居民,可以直接前往有关部门,或以电邮和致电的方式作出投诉。电邮:audan@mppj.gov.my,热线:03-79542020,或上网查询各地区的领养市议员名单,网站:www.mppj.gov.my。

Mask-changing act attracts the crowd

ABOUT 200 people turned up at the Ruan Liang Temple lantern festival celebration in Section 17 to watch a mask-changing act from China.

The crowd watched in awe as the mask changer deftly switched masks during his performance.

Residents from the surrounding new village turned up in droves despite the pouring rain to enjoy the food and performances.

Petaling Jaya Utara MP Tony Pua said the mid-autumn festival was a big event for the Chinese community and that people of all races joined in the celebrations.

Representatives from the Selangor PAS also attended the event.

Zahrizan Jamaludin impressed the mostly Chinese crowd when he greeted them on stage in Mandarin.

Also present was state Local Government, Research and Studies Committee chairman Ronnie Liu, Damansara Utama assemblyman Dr Cheah Wing Yin and Kampung Tunku assemblyman Lau Weng San.

Lau presented cheques for donations of RM2,500 each that he had pledged to the temple, the SJK (C) Damansara Save Our School (S.O.S) committee and the Poh Toh Association.

Roads leading motorists to disaster

PETALING JAYA: Roads here may one day lead the public directly towards disaster.

That is the assessment of Kampung Tunku state assemblymen Lau Weng San, who bemoans the re-surfacing work done on Petaling Jaya roads by developers and utility companies, especially near the Rothman roundabout near Section 19.

Lau said he has received numerous complaints of shoddy work on Jalan Section 19/1 which has been re-surfaced numerous times due to utility companies constantly digging into the roads to install or repair pipes and cables.

"I just do not know why that particular road has been marked for constant road re-surfacing works. All that has put the road in a deplorable state," he said.

The assemblyman said roads stretching from Section 19/1 to 14/25 are now filled with small potholes and are uneven due to poor re-surfacing works.

"Whenever it rains, the holes turn into pools and pose a danger to motorists, especially motorcyclists," he said.

Lau said something needed to be done to curb the irregular and unplanned underground and road works in the area.

He said whenever bad road patches and shoddy re-surfacing works occur, residents point fingers at Petaling Jaya City Council (MBPJ).

"But we cannot just place the blame on MBPJ, because it's not entirely their fault. Utility companies and developers should also be responsible for maintaining road conditions," he said.

Lau said he has highlighted the matter to MBPJ, requesting stricter enforcement that ensures roads in Petaling Jaya are in good condition.

"I hope utility companies and developers will submit their rectification work plans to the council before doing any patch works. This is to ensure that MBPJ can monitor road conditions after works are completed," said Lau, adding that he will table the issue at the state assemblymen meeting.

Commenting on the matter, MBPJ public relations officer Zainun Zakaria said the council spends almost RM500,00 a year on road rectification works.

"We require a deposit for any road rectification works done by the utility company. The sum of the deposit varies from one road works to the other," she said.

Zainun said MBPJ will proceed with immediate remedial work on road surfaces, as sometimes, rectification works by utility companies or developers take almost a month to complete.

Monday, September 08, 2008

Rain failed to dampen Merdeka cum Mooncake celebration

From My Tom Yam


Everything was going well at the Merdeka cum Mooncake Celebration event held last Saturday night September 6, 2008 at a car park area until heavy rain spoilt the main proceeding which was the Lantern Procession to be led by a police outrider and two lions scheduled to start at 8.00 pm but had to be called off (including the karaoke session) due to continuous rain which stopped at 11.00 pm. The lion dance troupe are from Universiti Malaya's Persatuan Tionghua.

The rain however did not dampen the spirits of nearly 300 residents who had earlier turned up before water fell from the sky. A good turnout estimated at 1,000 people was expected.

The event was organized by SEA Park Residents Association under MBPJ LA21 in collaboration with the State Assemblyman for Kampung Tunku YB Lau Weng San.

Refusing to allow the rain to spoil their appetites, the children and their parents braved the event to carry the lanterns and sample the tastes of mooncakes and other foodstuff under the tents. Without any doubt the children had a great time at the event.

With the arrival of the State Assemblyman for Kampung Tunku YB Lau Weng San, the national anthem Negaraku was played to the attention of all in attendance.

In his speech, YB Lau was so apologetic about coming late to officiate the event. He said that he came straight here after attending another event and was very pleased with the big turnout from residents despite the heavy rain. He hoped that the event will promote unity and instill merdeka and cultural spirit within all Malaysians.

Later he gave away free goody bags to all those present. The MP for PJ Utara YB Tony Pua came soon after YB Lau Weng Sang left.

The event ended early at about 9.30 pm as many people had left and it was still raining.

马华、民政和国大党在等什么?

坦白说,我不知道马华、民政和国大党在等什么?

他们的老大哥——巫统——在308政治海啸后,依然我行我素,继续玩弄宗族和宗教情绪。巫统不仅无视非穆斯里和非土著的感受,甚至也不把国阵友党的感受和所承受的压力放在眼里。

在峇东埔补选期间,巫统全面启动竞选机器,堂堂第一大执政党玩弄的课题竟然不是国家、经济、民生问题等等,而是宗教和宗族课题,当然当中不乏对公正党候选人安华的人身攻击。

槟城巫统升旗山区主席伊斯迈•阿末更是在补选期间在马来乡村发表演说,说华人寄居在马来西亚,无不显露巫统极端分子的种族主义。

如果网络媒体有人形容政府最近打压电子媒体《今日大马》的举动为‘盖世太保’,那么我要指出巫统上下领袖种里装满种族主义思想,再再显示他们是德国极端右翼分子——纳粹党——的化身。

面对巫统的嚣张气势,马华民政的基层反应也是相当激烈的,至少他们比以前激烈。有的办签名运动,有的拉布条纠察抗议、有的吵吵嚷嚷要退出国阵等等。

但是,这毕竟是基层的反应。领导的反应总体来说还是跟基层的有一段距离。基层的心声已经通过行动表达出来,领导则应该带头把他们的心声传达进入内阁。

如果巫统第一次是这样,第二次也是一样,第三次依然执迷不悟,我不懂马华、民政、国大党领袖到底在等什么?

峇东埔补选期间,许子根虽贵为槟城国阵主席,但是他的助选团几乎清一色巫统党员。投票日当天,我在斯布朗再也华裔选民居多的投票站连一个民政党助选团团员也看不到,马华的几十位助选团团员也只是稀稀落落地站在一个角落,完全没有配合巫统助选团敲边鼓。如果这个讯息还不明显,我再也想不到其他地方来看出马华民政基层的不满。

我想,他们不只不满巫统的种族政治,也不满他们的领袖在巫统领袖面前唯唯诺诺。

俗语说:道不同,则不相为谋。有人形容以巫统为骨干的国阵政府是恐龙,有者说国阵是铁塔尼号,是一艘正在往下沉沦的铁塔尼号。如果巫统领袖还没有看到308政治海啸的讯息,马华民政何必和巫统一起沉沦?

Saturday, September 06, 2008

潘俭伟再揭干训局极端行为‧课堂播犹太復国影片


摘自《星洲日报》

(雪兰莪‧八打灵再也)又一宗国家干训局灌输极端主义的案件。

行动党八打灵再也北区潘俭伟週五(9月5日)揭露,国家干训局一名巫裔讲师在授课时,向学生灌输极端思想,除了把公正党顾问拿督斯里安华、公正党宣传主任蔡添强、行动党郭素沁视为犹太復国主义支持者外,更指一旦有能力,將使用黑巫术杀死行动党主席卡巴星。

讲师大肆批评他族

潘俭伟表示,他在今年7月接获一名华裔男性公共服务局奖学金得主来信,指本身在7月6日在沙亚南玛拉工艺大学上课,可是一名讲师,却完全歪离原定的教育讲题,並把矛头指向其他种族大肆批评。

他週五在行动党总部召开新闻发佈会时表示,这名教师在授课时,发表种种不利种族团结的言论,其中包括“大马民族”並不存在、举马来短剑没错、马来人不是种族主义者及看到蛇和印度人,应先打印度人、基督徒不喜欢回教徒等偏激话语。

“更离谱的是,这名讲师在课堂上播放一部危险的犹太復国主义影片,片末竟然出现安华、蔡添强及郭素沁等人的肖像,把他们当成是犹太復国主义支持者。”

潘俭伟表示,首相不久前才在欢庆大马独立51週年活动上表示国阵极力促进种族间团结,如今却一再发生类似事件,令人遗憾。

“我在接获此信后,已在8月將要求首相採取行动对付这名讲师的问题,提呈给国会,有关问题已被安排在11月18日回答。”

歷史课本应马上改正

另一方面,询及中四歷史课本出现视非马来人为外人的字眼,潘俭伟指课本出现错误,应马上纠正,而不是等到2010年才停止使用有关课本。

他认为从国家干训局到教育部再到巫统阿末寄居论,同类思维模式不断出现,肯定对国民团结造成负面影响,且不排除政府有计划为人民进行洗脑,製度化灌输有关思想。

刘永山:勿派雪公务员上课

另一方面,行动党甘榜东姑州议员刘永山表示,大部份雪州公务员每年都获安排到国家干训局上课,一旦发现国家干训局仍实施这类洗脑式课程,將要求州秘书不再派公务员前往上课。

“据瞭解,所有上课內容和讲义都不被允许带走,因此无法確实瞭解课程內容,不过灌输极端种族主义,有违民联政府政策。”

此外,行动党沙登国会议员张念群呼吁更多有类似经验者站出来,並提供证据揭发国家干训局利用纳税者金钱,灌输极端主义。其他出席者包括泗岩沫国会议员林立迎。

Say no to BTN

I went to a press conference yesterday organized by my colleague YB Tony Pua on the recent reports on Biro Tata Negara’s brain washing exercises on the hearts and minds of government scholars, academicians and also civil servants.

Some of the non-Malay government scholars, academicians and also civil servants who were sent to BTN training session were deeply depressed with the contents of BTN which continuously poisoning their hearts and minds with racist elements.

Bumpy ride in PJ

From The Star Metro Tan Karr Wei


DRIVING on roads in Petaling Jaya is like manoeuvring through a field of landmines because of the potholes and uneven surfaces.

Now and then, the Petaling Jaya City Council (MBPJ) would resurface a road, only to have it dug up by utility and telecommunication companies to lay pipes or cables.

This happens not only on main roads but also residential ones.

Kampung Tunku assemblyman Lau Weng San submitted a letter to Petaling Jaya mayor Datuk Mohamad Roslan Sakiman recently to propose stricter enforcement and a possible increase in the deposit for carrying out work.

“I received complaints from users of Jalan 19/1 and Jalan 14/29 because the roads are getting from bad to worse,” said Lau.

He said the contractors who dig up the roads had sloppily patched them up, resulting in surface erosion, especially during the rainy season.

“One good example is the road in front of 3 Two Square, which was resurfaced after the building was completed. In less than half a year, the road was dug up in various places and there are potholes all over the place,” said Lau.

He said MBPJ should closely monitor the resurfacing of the roads that were dug up or risk having to fix the roads at their own cost.

“Contractors should also submit a schedule and MBPJ should synchronise the works carried out by the various companies so that they don’t dig up the road one after another,” he said.

Currently, utility companies are required to obtain a permit from MBPJ to lay their cables or pipes.

They are required to submit, among others, a written approval from the police to dig up the road, name of contractor, proposed start and stop date, the affected roads, copies of plans, working schedule and proof of insurance coverage.

The deposit and fees charged by the council is dependent on the length and width of the road that is to be dug up.

According to the council guidelines, residents in the surrounding areas should be notified before starting work.

After a road is dug up, the contractors should mill and pave the road from kerb to kerb with a minimum thickness of 40mm for residential area and 50mm for main roads within a month.

Any damage to pedestrian walkways, kerbs, guardrails, drains, road signs or billboards should be repaired and damaged trees and grass should be replanted.

The contractors are also required to repaint the lines, arrows or yellow boxes on the roads.

According to an officer from the MBPJ engineering department, there has been many cases concerning contractors do not bother obtaining a permit especially on smaller roads in residential areas.

Lau said he would also follow up with the state government on the possibility of increasing the deposit required to obtain a permit to dig up the roads.

Friday, September 05, 2008

总审计署的不简单任务

2008年8月29日星期五是财政部长在国会下议院提呈2009年财政预算案。

在同一天,总审计署通过财政部也在国会下议院提呈2007年审计报告书。总审计署同时在下议院针对全国13个州属和联邦政府财务状况提呈审计报告。此外,该署也针对特定联邦政府和州政府部门活动和项目提呈审计报告书。

这种做法是著名前总审计师,已故丹斯里阿末诺丁任期之内所开创的。已故丹斯里阿末诺丁也是调查80年代土著金融丑闻的主要人物之一。今天公众人士和媒体能够广泛报道和评论总审计报告书、报告书无需遮遮盖盖,直接指名道姓揭发许多外人难以得知的内幕。此划时代的功劳应归已故丹斯里阿末诺丁。

可惜的是,在过去十多年,尤其是在90年代经济蓬勃发展的年代,媒体和公众人士的焦点大多集中在预算案的种种数据,如烟酒税、个人所得税、汽车入口税等等有没有上升或下调,却鲜少提到政府如何纠正浪费公款的问题。

可喜的是,随着民智开启,媒体过去数年开始留意和专注报道总审计署报告书。这是健康的发展。政府每年通过财政预算案向人民大派‘糖果’,姑且不讨论人民是否能够享用这些‘糖果’,如果政府部门挥霍无度,没有谨慎处理公款,大派‘糖果’又有何用处呢?

因此,我建议公众人士和媒体,除了把焦点放在财政预算案,也集中讨论总审计报告书,以及国会公共账目委员会检验相关部门的检讨报告。这样一来,我们能够拉平媒体和公众人士对预算案的过渡注重,并且加强公众人士对政府机关行政效率的监视。

最近,总审计师丹斯里安林布昂表示总审计署将会考虑日后也出版华文版的审计报告书,避免中文媒体错误引用总审计报告书中的技术性字眼。

坦白说,出版华文版的报告书不是总审计署的首要任务,该署的首要任务就是做好本分,即做好审计工作,同时确保政府部门采取适当行动纠正错误。

既然审计工作已甚繁重,那么出版华文版报告书乃是次要。更何况,政府一旦出版华文版报告书,印裔同胞必然要求出版淡米尔文版的审计报告书?这样下去肯定没完没了。要避免中文媒体无意错用字眼,总审计署可以列举一系列的技术性字眼的华文翻译或词汇表(glossary),无需逐字逐句翻译。

总的来说,总审计报告书的地位已经日益吃重。最近由一家私人公司准备起诉总审计署破坏名誉,一再印证总审计报告书获得媒体和公众人士的广泛主意,看到总审计署的任务和报告已经不再是一般简单的任务。