Tuesday, June 20, 2006

Police report against MPPJ on City Day.

I have lodged a police report against MPPJ on City Day (20th June 2006). Below is my police report. Hopefully, this can create another round of public pressure against MPPJ, now MBPJ, to be more accountable to taxpayers.

Below is my police report:

Saya ingin membuat satu laporan polis berkenaan dengan maklum balas yang diberi oleh Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ) terhadap satu memorandum yang diserahkan oleh All PJ Pro Action Committee (APPAC) yang telah diserahkan kepada yang Di-Pertua MPPJ, Datuk Termizi pada 9 Jun 2006.

APPAC merupakan satu gabungan persatuan penduduk dan badan bukan kerajaan di Petaling Jaya. Dalam memorandum yang diserahkan kepada MPPJ itu, terdapat tiga perkara yang telah dibangkitkan untuk mendapat penjelasan daripada MPPJ.


Antara isu-isu yang dibangkitkan di sini ialah:
1. Cadangan oleh MPPJ untuk memberi konsesi papan tanda iklan di Petaling Jaya selama 15 tahun kepada sebuah konsortium yang diketuai oleh sebuah syarikat iklan iaitu Seni Jaya Snd. Bhd.

APPAC telah menyatakan bahawa mereka telah meminta MPPJ untuk membuka akaun mereka untuk menjelaskan pendapatan yang akan diperolehi oleh MPPJ melalui penyewaan ruang papan tanda iklan kerana industri papan tanda iklan ini dikatakan merupakan satu industri yang mampu mendatangkan pendapatan yang lumayan.

MPPJ telah memberi maklum balas yang samar dan ringkas dengan menyatakan bahawa rundingan konsesi tersebut masih sedang berjalan dan mereka akan mengambil kira satu pendapatan yang bersesuaian, waktu konsesi yang bersesuain, aspek-aspek keselematan dan perundangan.

2. MPPJ juga diminta untuk membuka akaunnya demi membuktikan bahawa perlunya MPPJ untuk menaikkan cukai taksiran sebanyak 10% pada awal tahun ini.

APPAC dalam beberapa sidang akhbar dan surat-menyurat dengan MPPJ telah meminta MPPJ untuk memberi maklumat penuh dan terperinci terhadap akaun MPPJ. Walaupun Yang Di-Pertua pada mula-mulanya bersetuju untuk memberi maklumat terperinci kepada APPAC, tetapi beliau kemudian memakan janjinya sendiri dalam satu laporan akhbar The Star bertarikh 5 Mac 2006 di mana YDP dilaporakan berkata bahawa akaun MPPJ tidak perlu didedahkan kepada mana-mana pun kerana MPPJ sendiri mempunyai sistem pemantauannya untuk memeriksa akaun MPPJ.

3. APPAC juga bertanya MPPJ berkenaan dengan cadangan daripada Kementerian Kerja Raya untuk memberi kontrak pembinaan jejantas kepada Polydimension Sdn. Bhd.

APPAC telah meminta MPPJ untuk memastikan bahawa sebarang cadangan yang serupa perlu mendapat rundingan sepenuhnya dengan penduduk-penduduk setempat mengikut peruntukan dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.

APPAC juga meminta MPPJ untuk memastikan bahawa semua tapak pembinaan dikekalkan ke tahap pra-pembinaan supaya pendengaran umum (public hearing) dapat dijalankan sebelum kebenaran merancang dikeluarkan oleh MPPJ secara rasminya.

MPPJ memaklum balas dengan meminta APPAC menghubungi Kementerian Kerja Raja untuk mendapat maklumat terperinci.

Maklum balas yang diberikan oleh MPPJ adalah tidak memuaskan, tidak selari dengan prinsip ketelusan dan pentadbiran beramanah yang telah menjadi seruan YAB Perdana Menteri semasa beliau menyandang jawatan Perdana Menteri.

Selari dengan semangat dan prinsip keterlusan dan akauntabiliti, MPPJ harus membentangkan satu laporan terperinci akaunnya bukan sahaja kepada APPAC, tetapi kepada pembayar-pembayar cukai di Petaling Jaya dan bukannya menyembunyikannya daripada pemantauan umum.

Selain itu, selaras dengan Local Agenda 21 (di mana MPPJ merupakan salah satu PBT yang dipilih untuk menyertai program ini), MPPJ harus berunding dengan penduduk-penduduk terlebih dahulu dalam mana-mana projek sebelum ianya bermula, khususnya dalam penswastaan papan tanda iklan kerana tiada peruntukan undang-undang di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 kepada mana-mana PBT untuk menswastakan papan tanda iklan.

Berkenaan dengan cadangan daripada Kementerian Kerja Raya untuk memberi kontrak pembinaan jejantas kepada Polydimension Sdn. Bhd, MPPJ harus berpendirian tegas untuk menolak sebarang percubaan daripada mana-mana pihak untuk menjalankan mana-mana projek pembinaan tanpa menjalankan rundingan / pendengaran umum dengan penduduk-penduduk terlebih dahulu.

Oleh kerana MPPJ enggan memberi maklumat terperinci terhadap akaunnya, saya meminta PDRM untuk menjalankan siasatan terperinci terhadap akaunnya. Sekian laporan saya.

Lau Weng San

Saturday, June 17, 2006

PJ City Day celebration can only be meaningful if good governance, transparency and accountability are enhanced.

What is the meaning of obtaining the status of a full city when the residents of the city do not even have the opportunity to know the account of the governing body safeguarding the environment and basic amenities of the place they live?

This is the irony of the Petaling Jaya city day celebration on this coming 20th June 2006. MPPJ City Day Celebration Budget Committee officer Ikhwan Salim Sujuk claimed that “PJ cannot claim to the world that it has become a city” with the reduction of the City Day celebration budget reduced from RM 7.5 million to RM 2.0 million.


Accountability and transparency are the two major elements towards good governance in any public administration.

One of Abdullah’s trade-mark slogans as Prime Minister in the past three years was for the eradication of the “First-World infrastructure, Third-World Mentality” Malaysian malaise, which he elevated into a major national mission in the Ninth Malaysia Plan by calling for a “first-class mentality” among Malaysians

If Ikhwan’s view can be a representative view for majority of the officers running the offices of MPPJ, then it is a gross dismay that local government office bearers have to date failed to understand the real substance of celebrating a City Day is the enhancement of accountability and transparency.

MPPJ can actually become a role model for, not only local councils in Selangor, but also local councils nationwide, that by becoming a City, MPPJ itself is willing to provide greater accountability and transparency in any aspect of its administration, as well as providing greater consultation with the residents regarding to any local projects.

And it is the failure of MPPJ of doing so that turns the celebration into a meaningless, non people-oriented official fiesta with very little participation from the residents as they grossly does not feel the significance of obtaining City-ship if their voices, concerns and demands are not properly looked into.

Yesterday, it was reported from The Sun (
http://www.sun2surf.com/article.cfm?id=14436) and The Star (http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/6/16/central/14553356&sec=central) that “The All PJ Pro Action Committee (APPAC) will go ahead and lodge a police report against the Petaling Jaya Municipal Council (MPPJ), after the latter failed to give a satisfactory explanation and response to a memorandum raising concerns on alleged mismanagement of taxpayers' funds”.

All PJ Pro Action Committee (APPAC) chairman Edward Lee was also quoted as saying, “In compliance with the Local Agenda 21 precepts and as stakeholders and taxpayers, we are asking MPPJ to be allowed to attend the meeting for the hearing to consider the concession terms and conditions. This will give residents an opportunity to voice their objections to any unfair conditions that may slip through before approval is given for signature.”

Although the Mentri Besar had once advised MPPJ “not to go to wars with the residents”, the response from the residents clearly shows that MPPJ is heading for wars with MPPJ.

Therefore, in regards to the 15 years concession to be given to Seni Jaya Sdn. Bhd as well as issues concerning the agreement between the ministry and Poly Dimension Sdn Bhd to build overhead bridges and gantries along the Federal Highway in Petaling Jaya, DAP PJ Action Team will lodge a police report to demand full disclosure of the details from MPPJ.

The City Day celebration can only be meaningful if good governance, transparency and accountability are enhanced.

只有强化地方政府的良好施政、透明度与公信力,八打灵再也城市日庆典才会变得有意义

虽然地方政府向地方居民鸠收门牌税以及其他各类税务,同时管理地方居民的居住环境,提供基本的服务,但是如果居民无法了解到底地方政府如何使用居民所附环的各项费用,那么即使是升格为市,那又有什么意义呢?

这就是今年6月20日即将举行的八打灵再也城市日的吊诡之处。八打灵再也市议会城市日(City Day)预算委员会主席伊科万萨林曾向《太阳报》表示,一旦庆典仪式的预算由当初的750万令吉一减再减至200万令吉后,“八打灵再也就无法告诉全世界,我们已经是一个城市了”。


在任何公共领域,透明度与公信力是两大良好施政的重要元素。

阿都拉出任首相三年来的其中一句名言就是要求大马人改变与去除‘第一世界基建、第三世界思维’通病。他在第九大马计划中,将建立起‘第一流思维’列为国家使命之一。

如果伊科万的看法也同时代表着市议会高官的想法,那么这将是极度令人失望,因为地方政府高官似乎还不明白城市日庆典的真正意义在于透明度与公信力是否获得强化。

其实,八打灵再也升格为市一事可以为不仅全雪州其他地方议会,甚至是全国其他地方议会树立一个良好典范,即八打灵再也市议会(以及随后的八打灵再也市政厅)愿意在各项公共领域加强施政透明度与公信力,同时针对任何地方发展计划愿意与居民展开互动和对话。

也就是八打灵再也市议会无法做到这点,这才导致后来的城市日庆典沦为毫无疑义、非民为尊、无法吸引市民踊跃参加的官方活动。既然市民的声音和要求无法获得当局的重视,那么市民自然而然也会对市议会的官方活动不感兴趣,甚至避而远之。

昨日《太阳报》(http://www.sun2surf.com/article.cfm?id=14436)和《星报》报(http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/6/16/central/14553356&sec=central)报道全八打灵再也行动委员会(All PJ Pro Action Committee - APPAC)基于市议会无法针对纳税人款项处理事项提供令人满意的解释,准备向警方报案。

该委员会主席Edward Lee表示,他们希望当局能够依循地方议程21的原则,允许居民出席广告牌经营权的谈判事宜,以便居民能够在市议会批准任何计划之前,针对任何不合理条件,向市议会提出建议或反对意见。

虽然雪州州务大臣曾一度要求市议会不要‘与居民开战’,但是从市议会针对居民备忘录的答复来看,市议会已经向市民开战。

有鉴于此,针对市议会打算与Seni Jaya有限公司签署长达15年的广告牌经营权一事;以及工程部与Poly Dimension有限公司要在联邦大道建立行人天桥和广告牌事件,八打灵再也火箭行动队将会向警方报案,要求市议会针对这两个课题提供详细的资料。

只有在当局强化良好施政、公信力与透明度的当儿,城市日庆典才会变得更有意义。

Friday, June 16, 2006

Ulu Kelang Kampung Pasir Tambahan landslide - Menteri Besar should table a white paper in the coming state legislative assembly meeting to explain of

The state government should table a white paper in the coming state assembly to provide a full explanation on whether the state government agencies and local governments had failed in conducting proper maintenance, observation, monitoring and surveillance works in the recent Ulu Kelang Kampung Pasir Tambahan landslide incident.

The statement of the Menteri Besar is of no difference with the statement of the state government made in 12 years ago during the occurrence of the Highland Tower tragedy. The statement is also almost the same when the Bukit Cahaya fiasco was exposed one year ago.


The state government also did not reveal the numbers of complaints made by the residents. The residents are also not advised adequately on any precautions to be taken to avoid such tragedy. Instead of pointing fingers to the developers, the state government to date has not even mentioned a single word on the responsibilities the state government agencies and local government have to bear.

This is most irresponsible as the government cannot push away the responsibility to developers. In fact, local government should be the main body to monitor all works ranging from planning to construction as they are the custodian of local by-laws. It is questionable when local government and state government agencies had failed to take any actions against any parties, including irresponsible developers. Corrective actions should be taken before any tragedy happens, not after it happens.

As for the case of Taman Zooview which was constructed more than 20 years ago when it was later transferred to local government, it was the responsibility of local government to look after the residential area. Moreover, local government also collects assessment fees from the residents and it is the responsibility of local government to monitor the environment.

The conditions for local government to take over any completed projects are that the local government must be satisfied that the projects are safe for human habitation. How can the state government discover that houses in Taman Zooview are not issued CFs and there is no proper drainage system in place? This clearly shows that there is also negligence from the government in which the government failed to provide proper monitoring in protecting the environment.

Therefore, the state government should table a white paper in the coming state assembly to provide a full explanation on all these matters and queries.

Tuesday, June 13, 2006

What would happen if they did not come to DAP?

Pak Lah will pay a visit to Hulu Yam Vege Farm today, and this was the same farm that seeked helps from DAP Selangor about more than a year ago when the state government development arm, Permodalan Negeri Selangor Berhad wanted to take back the land for housing development projects. Eviction notices were issued to the farmers.

After several campaigns from the DAP, including press conferences, visits to the farms and even a petition to MPs in the Parliament, the state government finally decided to rent the land to the farmers to continue their faming activities.

And now, they managed to secure their land for farming...I wonder what would happen if they did not come to DAP in 2004.

Saturday, June 10, 2006

SEA Park police took bribe to release stolen car

From Sin Chew Metro:
寻获失车须付钱取回
稽查员投诉警方滥权

updated:2006-06-09 11:33:14 MYT

(八打灵再也讯)欲取回失窃车辆困难重重,华裔稽查员投诉警员故意刁难,付钱后才让他取回失车!

投诉者庄耀辉(31岁),来自百乐花园。他在行动党雪州宣传秘书刘永山及行动党非政府组织秘书刘天球的陪同下召开新闻发布会,作出上述投诉。

於今年5月4日早上,当他发现其国产威拉失窃后,他马上到东南亚花园警局报案。


警员致电索拖车费

5月11日,一名声称是哥打白沙罗警局的警员致电给他,指已在白沙罗找到其车子,要他给拖车费。

“我认为这不合理,又怀疑他的身分,盖了电话后就叫保险公司去处理。”

过后,车行的人致电那名警员,但对方否认知道车的下落。

他表示,过后他亲自致电对方,问他车子的下落,但对方再一次否认,且态度恶劣,还骂他神经病,并挑战他找律师起诉他。

接待警员劝不要报案

在5月14日,他针对这件事向东南亚花园警局报案,但当初接他案子查案官不在,接待他的警员劝他不要报案,同时若他怀疑那名警员的身分,叫他自己去追查。

他非常不满意警方的这种办事态度。

到了5月17日,保险公司通知他找到失车,并可以到SS2警局去取车。不过到了警局,警方却故意刁难,拒绝让保险公司拍照,也不让他取回车辆。

他指出,当时拖车员给了这名警员100令吉,但对方生气他被当成乞丐而拒收。

他说,那时僵持了很久,对方都不让他拿回车辆,不过最终同意让保险公司拍照。

给250令吉取回失车

在庄耀辉向其老板求助后,老板派了另一个拖车员陪他到到警局取车。由於不够钱,这一次拖车员替他给了警员250令吉,终於把车取回了。

他明白这样给钱警方是不对的行为,但是为了要用车,他实在没有办法。

令他更震惊的是,在取回车以后,竟然发现车内的驾驶盘及里程表不翼而飞。

刘永山∶将陪事主反贪局报案

行动党雪州宣传秘书刘永山表示,他将在下星期陪同庄耀辉前往反贪污局报案。

他说,行动党对这起事件深表关注,并吁请政府成立警察独立调查委员会,遏止警方的害群之马继续犯下贪污滥权的恶行。

行动党非政府组织秘书刘天球表示,警方的行为让身为受害者的升斗小民两次受到伤害,发生了很多不合理的事情。

他表示,政府绝对有必要成立警察独立调委员会,来遏止警方贪污滥权的恶行。

反贪污局投诉热线是1800 8888 44。 (星洲日报/大都会·2005/06/08)

呼吁雪州州务大臣立即下令所有地方政府,停止所有高山地区发展计划

雪州州务大臣基尔必须立即下令所有地方政府,停止所有高山地区发展计划,并重新研究每一项计划对环境所造成的破坏,以确保雪州的高山发展计划没有违反各项政府指南和法令。

州务大臣一开始便把矛头指向发展商。我们固然认为发展商也必须负上一部分的责任,但是由州政府管辖的地方政府以及其他州政府机构,如州环境局、州环境委员会也因为监督不力而必须负上一部分的责任,尤其是地方政府。

州务大臣在报章上表示:“我将确保未来的山区发展计划将会得到更严厉的研究” 。他也表示他将会‘锁紧螺丝’,确保发展商不会轻易发展山区。(《星报》2006年6月1日)。

我们固然欢迎州务大臣措词强烈的批评无良发展商,但是州务大臣不应该忘记,不管发展商怎么贪婪,市议会如果能够严厉监督或执行法令的权限,发展商最终还是必须根据法令行事。市议会扮演的就是法令执行者的角色。


如果州务大臣言出必行,那么我们吁请州务大臣至少能够解释一下两宗高山发展计划:

1. 士拉央邓普勒公园-发展商近年来大肆发展位于雪州士拉央巴鲁新镇(Bandar Baru Selanyang)的邓普勒公园附近的山区(拉贡山-Bkt Lagong和莫达山-Bkt Botak)。这则新闻首先刊登在2005年2月27日的《大马前锋报》,过后中文报章也进行跟进报道。当地居民表示,有关发展工程在年初时正进行如火如荼地进行,当农业公园事件爆发过后,发展工程便宣告暂停。

直至今天,有迹象显示诸如推泥铲山的工程正在进行。居民也多次观察到有数辆铲泥机和“神手”在山区推泥铲山。虽然州政府批准有关发展计划,但是这并不代表有关计划就可以坦然进行,因为该区除了是隆北重要的绿肺之外,也是重要的积水区之一。著名的巴都水坝(Empangan Batu)就在该山林附近。森林一旦被铲平,那么隆北的人民就失去一个宝贵的水源。

由于发展商蓬勃的发展计划,该地区原有的森林已经被发展商大肆破坏。州务大臣是否愿意介入此事?

2. 蒲种爱以淡森林保留地边缘地带的发展计划-来自Sri Penaga、D’Palma、Saraka、Sri Cempaka、Desa Tanjung以及D’Kiara公寓的居民已经在2006年3月28日所举行的一场公听会上联署上书予梳邦再也市议会规划与发展局,表示他们反对在该森林保留地进行任何发展计划。

根据市议会发给居民的通知信,申请发展该森林保留地的是雪州资本有限公司(Syarikat Permodalan Negeri Selangor-该公司也是雪州州政府的投资翼膀),Citrasama有限公司以及Benua Ehsan有限公司。这三间公司已经向梳邦再也市议会申请规划批准书(Kebenaran Merancang)以发展该片土地。

由于该地区倾斜度超过35度,州务大臣是否将下令梳邦再也市议会重新检讨有关发展计划。

除此以外,雪州行动党不能苟同安邦再也市议会主席拿督阿末沙菲依的言论,即如果市议会发出停工令,那么土崩将会更快发生的言论。(见《星洲日报》6月3日,第17面)。

我们认为这是不负责任的言论。市议会主席并不了解土崩之发生,除危及财产安全,也将会害及人命。危险的工程如果一日延续下去,那么其将会进一步破坏周照环境,导致土崩更容易发生。

市议会主席的言论让我们更加相信州政府在处理这事件也应该同时向地方政府下手。由于事态严重,病入膏肓,州政府必须下重药。首先应该处理的就是要求所有地方议会冻结所有在高山和倾斜山区进行的发展计划,然后成立委员会逐个发展计划翻案调查每一项发展计划是否遵循合法的程序。我们也要求州政府能够在州议会颁布一份白皮书。毕竟,这不是第一次雪州发生类似事件,我们需要知道到底州政府计划采取、或正在、已经采取什么行动,确保历史不再重演。

Thursday, June 01, 2006

Mandarin dalam pengambilan pekerja: Dasar kerajaan yang perlu diubah dan bukannya dasar pengambilan pekerja swasta

Kerajaan BN tidak harus melihat perkara syarat pengambilan pekerja yang fasih berbahasa Mandarin dari sudut perkauman.

Tuduhan bahawa syarat yang dikenakan oleh syarikat swasta bukan Bumiputera ini juga tidak wajar dilihat sebagai langkah “bias”. Apa yang perlu difahami ialah syarikat swasta bukan Bumiputera ini juga merupakan syarikat swasta yang mempunyai hak mutlak untuk menetapkan mana-mana syarat yang dirasakan diperlukan oleh syarikat itu dengan berpandukan keperluan dalaman dan keperluan pasaran syarikat.

Oleh itu, adalah amat tidak wajar untuk kerajaan BN melihat isu ini dari sudut perkauman. Syarikat swasta bukan Bumiputera ini bukan syarikat GLC yang akan dibantu oleh kerajaan dari segi kewangan apabila mengalami kerugian, oleh itu, sebarang keputusan dan dasar syarikat swasta ini perlu ditetapkan dengan berpandukan keperluan dalaman dan pasaran, termasuk dasar dan syarat pengambilan pekerja baru.

Seperti mana-mana syarikat multinasional yang lain yangf beroperasi di Malaysia, kebanyakkan syarikat ini memestikan pekerja-pekerjanya menguasai Bahasa Inggeris dengan bagus, sama ada dari segi menulis, membaca dan memahami. Iklan pengambilan pekerja syarikat-syarikat ini turut disiarkan dalam surat khabar tiap-tiap hari. Dengan itu, adakah kerajaan akan beranggapan bahawa tindakan syarikat-syarikat ini sebagai “bias” terhadap mereka yang tidak fasih dan pandai berbahasa Inggeris? Adakah kerajaan akan turut meminta syarikat-syarikat ini menurunkan syarat pengambilan pekerja mereka?

Kerajaan BN perlu memahami bahawa apabila penguasaan bahasa tertentu diletakkan sebagai syarat tertentu dalam pengambilan kerja adalah disebabkan oleh keperluan dalaman dan pasaran. Misalnya di beberapa syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia, penguasaan Bahasa Jepun disyaratkan kerana mereka ini perlu berurusan dengan ibu pejabat di Jepun ataupun mereka ini perlu memahami dokumen-dokumen dari Jepun yang ditulis dalam Bahasa Jepun.

Oleh itu, masalah pokok bukan sama ada syarikat itu syarikat bumiputera atau tidak atau bahasanya, tetapi masalahnya ialah penguasaan bahasa asing oleh mahasiswa-mahasisiwi kini. Daripada perspektif yang lebih luas, ianya adalah berkaitan dengan daya saingan mahasiswa-mahasiswi kita.

Kerajaan perlu mengubah dasar pendidikan dengan menggalakkan lebih ramai pelajar sekolah dan penuntut universiti untuk menguasai lebih daripada dua bahasa dan bukan meminta syarikat-syarikat swasta untuk menurunkan syarat mereka. Keengganan kerajaan untuk mengubahsuai dasarnya dan pada masa yang sama meminta syarikat-syarikat swasta untuk menurunkan syarat mereka hanya akan menjejaskan keyakinan pelabur asing untuk melabur di Malaysia dan seterusnya akan menjejaskan aktiviti perniagaan swasta di Malaysia.

与其向私人公司的征聘,政府倒不如修改政策,提升国内毕业大专生的语文能力,加强他们的竞争能力

国阵政府不应该以种族眼光来看待非土著公司在征聘广告注明大学毕业的应徵者必须懂得华文一事。

把这认为‘是一种偏见思想’的说法也是不正确的。非土著公司也是私人公司,私人公司在征聘政策上列入任何条件和要求,是有关公司为了符合市场或内部需求的决定。

因此政府不应该以简单的种族眼光来看待私人公司征聘广告的内容。私人公司并不像一般的政联公司(GLC),在亏损时能够获得政府的资助,因此私人公司的任何决策必然以市场和盈利为导向,包括在聘用人才为公司效劳方面也必须顾及市场的需求。

就好比许多跨国公司一样,许多在大马操作的跨国公司大多规定应聘者(不管是否具备大学文凭)必须掌握良好的英语会话、书写和理解能力。这些私人公司的征聘广告每日见报,难道政府也认为这是偏见?难道政府也将会要求这些私人公司废除这个条件不成?

私人公司在语文方面的要求除了基于市场的需求之外,有时候也是因为内部需求。例如一些在大马操作的日本公司要求本地雇员掌握基本的日语会话、书写和理解能力,因为他们经常与日本的总公司交涉,以及阅读日本总公司的日文文件。

因此,问题的焦点不是在于这些公司是否是土著还是非土著公司,也不是规定的是华文或者是马来文,而是我国大专生的语文能力。宏观来说,这也牵涉到我国大专生的竞争能力。

与其向私人公司的征聘,政府倒不如修改政策,提升国内毕业大专生的语文能力,加强他们的竞争能力,而不是本末倒置,要求商家改变征聘政策。

要做到这点,政府应该鼓励各族群学生学习外语,尤其是国立大专院校的学生,进而加强他们的竞争能力。光要求私人公司降低要求,最终将会打击国内的私人商业活动,进而打击外国投资者对我国的信心。