Friday, November 06, 2015

Soalan lisan saya di DUN Selangor dijawab hari ini

Undang-undang Keluarga Islam
=========================
Memandangkan Kerajaan Negeri Sembilan sedang meninjau kemungkinan untuk meminda Undang-undang Keluarga Islamnya untuk mengatasi masalah hak jagaan anak akibat pertukaran agama salah seorang daripada pasangan bukan Islam ke dalam Islam, adakah kerajaan Selangor sedang menuju ke arah usaha yang sama?


No comments: